Window-Eyes

En skjermleser for Windows

Versjon 7.1, 2009.

GW Micro Inc.

725 Airport North Office Park
Fort Wayne, IN 46825
Tlf.: 260-489-3671
Faks: 260-489-3671      

Oversatt til norsk av Handy Tech Norge AS http://www.handytech.no


Fossumveien 70
1359 EIKSMARKA

Tlf.: 23 25 30 90
Telefaks: 67 14 50 90
      


Innholdsfortegnelse
1. Introduksjon til Window-Eyes
1.1. Velkommen
1.2. Systemkrav
1.3. Innhold i pakken
1.4. Brukerstøtte
1.5. Hvordan bruke denne manualen
1.6. Beskytt programvaren
2. Installasjon av Window-Eyes
2.1. Litt om talesynteser
2.2. Rask installasjon
2.3. Tilpasset installasjon
2.4. Window-Eyes og Startmenyen
2.4.1. Avansert
2.4.2. Dokumentasjon
2.4.3. Snarvei til Window-Eyes
2.5. Installasjonstips
2.5.1. Farger
2.5.2. Oppløsning
2.5.3. Oppstart av Window-Eyes
2.6. Avanserte installasjonsalternativer
2.6.1. Nettverksinstallasjon
2.6.1.1. Tjenerinstallasjon
2.6.1.2. Klientinstallasjon
2.6.2. Window-Eyes Mobil
2.7. Avinstallere Window-Eyes
2.7.1. Windows 2000:
2.7.2. Windows XP/2003:
2.7.3. Windows Vista:
2.8. Tips for tilpassing av Windows-miljøet
2.8.1. Windows 2000
2.8.2. Windows XP/2003
3. En oversikt over Window-Eyes
3.1. Hvor er Window-Eyes?
3.1.1. Programfiler
3.1.2. Individuelle brukerprofiler
3.1.3. Brukerprofil for alle brukere
3.2. Window-Eyes kontrollpanel
3.2.1. Window-Eyes-filer
3.2.2. Stemmene skjerm, tastatur og mus
3.2.3. Hurtigtaster
3.2.4. Flyttetaster
3.2.5. Generelt
3.2.6. Punkt
3.2.7. Ordrikhet
3.2.8. Global
3.3. Farger, skjermkort og følging av markert tekst
3.3.1. Farger
3.3.2. Skjermkort
3.3.3. Følging av markert tekst
3.4. Hjelp
3.4.1. To typer Hjelp
3.4.2. Dagens tips
3.5. Feilrapportering
4. Litt om Windows
4.1. Hvor møtes Windows og Window-Eyes?
4.1.1. Windows-markøren og musepekeren
4.1.2. Begrepet Window-Eyes-klipp
4.2. Hvordan det ser ut
4.2.1. Sammenhengen mellom vinduer
4.2.2. Tittellinjen
4.2.3. Menylinjen
4.2.4. System-og dokumentmenyer
4.2.5. Ikoner
4.2.6. Rullefelt
4.3. Hvordan det hele fungerer
4.3.1. Fokus og valg
4.3.2. Snarveier og hurtigtaster
4.4. Skrivebordet, oppgavelinjen og startknappen
4.4.1. Skrivebordet
4.4.2. Oppgavelinjen
4.4.3. Startknappen og startmenyen
4.4.4. Hurtigstart
4.4.5. Systemkurven
4.4.6. Mappevisningen
4.5. Dialogboks, arket egenskaper og meldingsboks
4.5.1. Redigeringsboks
4.5.2. En knapp
4.5.3. Radioknapp
4.5.4. Avkryssingsboks
4.5.5. Listeboks
4.5.6. Kombinasjonsboks
4.5.7. Kombo-redigeringsboks
4.5.8. Feltet velg kategori
4.5.9. Listevisning
4.5.10. Trevisning
4.5.11. opp/ned-redigeringsfelt
4.5.12. Feltet Rik redigering
4.5.13. Skyvespak
4.5.14. Tilpasset element
4.5.15. Meldingsbokser
4.6. Windows-skjermen
4.6.1. Skjermoppløsning
4.6.1.1. Gjennomføring av operasjonen
4.6.2. Farger
4.7. Noen Tastaturkommandoer i Windows
4.7.1. ALT
4.7.2. Alt-Tab
4.7.3. Alt-Esc
4.7.4. Ctrl-Esc
4.7.5. Alt-Mellomrom
4.7.6. Alt-Bindestrek
4.7.7. Tab
4.7.8. Kommandoer med Windows-tasten
4.7.9. Windows-B
4.7.10. Windows-E
4.7.11. Windows-D
4.7.12. Windows-Tab
5. Global opplesing
5.1. Grunnleggende
5.2. Hvordan det virker
5.3. Globale versus lokale innstillinger
5.4. Resten av menyen global
6. Oppsett av stemmene
6.1. Grunnleggende
6.2. Hvordan det fungerer
6.3. Endre stemmene for skjerm, tastatur og mus
6.3.1. Stemme for skjerm
6.3.2. Stemme for tastatur
6.3.3. Stemme for mus
6.4. Bestemme hvordan Window-Eyes leser setningstegn
6.5. Resten av menyen "Skjerm"
6.5.1. Opplesing av tall
6.5.2. Skille mellom små og store bokstaver
6.5.3. Om tomrom
6.5.4. Skumlesing av en e-postmelding
6.5.5. Tekstlig ornamentikk
6.5.6. Lese eller ignorere tomme linjer
6.5.7. Finne markørposisjonen i en tekst
6.5.8. Overvåke attributtendringer
6.5.9. Ta bort pause ved slutten av hver linje
6.6. Resten av menyen tastatur
6.6.1. Lesing av spesielle taster
6.6.2. Innskriving av store bokstaver
6.6.3. Avbrytbar
6.6.4. Velge et tastaturoppsett
6.7. Resten av menyen mus
6.7.1. Musgrenser
6.7.1.1. Full skjerm
6.7.1.2. Aktivt vindu
6.7.1.3. Vindu i fokus
6.7.1.4. Brukervindu
6.7.2. Museknapper
6.7.3. Justere distanse for musebevegelse
6.7.4. Avbryte tale som pågår
6.7.5. Automatisk følging av fokus med mus
6.7.6. Lese tegn, ord eller linje ved vertikal flytting
6.7.7. Søke etter nye attributter
6.8. Ordrikhetsinnstillinger
6.8.1. Aktivert
6.8.2. Andre
6.8.3. Attributtendring
6.8.4. I fokus
6.8.5. Meny
6.8.6. Lesemodus
6.8.7. Mus
6.8.8. Excel
6.8.9. Word
6.8.10. PowerPoint
7. Håndtere ulike oppsett for Window-Eyes
7.1. Grunnleggende
7.2. Hvordan det hele fungerer
7.3. Lagre settfiler
7.4. Åpne settfiler manuelt
7.5. Assosiering med vindusklasse
7.6. Få oversikt over aktive filer for Window-Eyes
7.7. Lukke assosiasjoner
7.8. Konvertere settfiler til tekst og tilbake igjen
7.9. Bytt talesyntese
7.10. Velg Punktlinje
7.11. Window-Eyes og brukerprofiler
7.11.1. Brukerprofiler
7.11.2. Sett aktiv profil
7.11.3. Profilen "Alle brukere"
7.12. Kjør Window-Eyes fra systemkurven
7.13. Oppstartsvalg og raskt brukerbytte
7.13.1. Oppstart
7.13.2. Raskt brukerbytte
7.13.2.1. Raskt brukerbytte under Windows XP
7.13.2.2. Raskt brukerbytte under Windows Vista
7.14. Redigere uttalelister
7.15. Installere og re-installere fabrikkinnstillinger - settfiler
7.16. Avslutte Window-Eyes
8. Introdusering av hurtigtaster i Window-Eyes
8.1. Grunnleggende
8.2. Hvordan det fungerer
8.3. Lese tegn, ord, setninger, linjer og avsnitt
8.4. Finn markør automatisk
8.5. Finn informasjon relatert til musepekeren
8.6. Tilordne egendefinerte hurtigtaster
8.7. Håndtering av duplikater
8.8. Hvilke taster kan benyttes
8.9. Lese deler av et vindu
8.9.1. Få tilgang til tekstbehandlerens stavekontroll
8.10. Identifisering av musepekeren
8.11. Hurtigtasten "Oppdater skjermen"
8.12. Hurtigtasten "Slipp forbi"
8.13. Lese brukervinduer og hyperaktive vinduer
8.14. Les til og fra markøren
8.15. Les hele dokumentet uten stopp
8.16. Lese ustandardiserte elementer
8.17. Window-Eyes og Systemkurven
8.18. Klokkeslett og dato
8.19. Navn på felt, og data i felt
8.20. Lese programmets statuslinje
8.21. Direktejustering av taleparametre
8.22. Annonsere framdriftslinje og rullefelt
8.23. Batterinivå
8.24. Tastehjelp
9. Lese med markørflyttetaster
9.1. Grunnleggende
9.2. Hvordan det virker
9.3. Praktisk bruk
9.4. Markørflyttetastenes definisjoner
9.4.1. Forklaringer
9.5. Markørpause
9.6. Markørflyttetaster gir flere fordeler
9.7. Markørflyttetaster i standardkontroller
10. Å lese skjermen med musen
10.1. Grunnleggende
10.2. Å bevege musepekeren i en tekst
10.3. Musens flyttetaster
10.4. Flytte pekeren ved logiske Windows-elementer
10.5. Hente peker og markør
10.6. Begrense musens bevegelsesområde
10.7. Finne noe på skjermen
10.8. Bruke den fysiske musen
10.8.1. Horisontal og vertikal lås
10.9. WE-markøren og musepekeren
11. Utføre funksjoner med musen ved hjelp av hurtigtaster i Window-Eyes
11.1. Grunnleggende
11.2. Hurtigtastene for enkelt- og dobbeltklikk
11.3. Flytte musen fra kontroll til kontroll
11.4. Musetaster av og på
11.5. Dra og Slipp med musen
11.6. Hent mus til vindu
12. Sette opp og bruke brukervinduer
12.1. Grunnleggende
12.1.1. Window-Eyes-vinduer
12.1.2. To typer vinduer
12.2. Hvordan det fungerer
12.3. Velge og justere det gjeldende brukervinduet
12.4. Sette koordinatene ved hjelp av musepekeren
12.5. Målt fra
12.6. Logisk oppbygging av vinduer
12.7. Begrense lesing til et bestemt brukervindu
12.8. Status for brukervindu
12.8.1. Et les-vindu
12.8.2. Stille vindu
12.8.3. Et "nøytralt" vindu
12.8.4. Et"Flyt"-vindu
12.9. Få informasjon om brukervinduer
12.10. Lese brukervinduer
12.11. Vis omrisset av et brukervindu
13. Attributter og markerte elementer på skjermen
13.1. Grunnleggende
13.2. Hvordan det fungerer
13.3. Oppdage nye skjermattributter
13.4. Følg markert
13.4.1. Sette opp markeringer
13.5. Dialogen "Definisjon av standard brukervindu"
13.5.1. Status
13.5.2. Vindusattributter
13.5.3. Les og stav
13.5.4. Vindu i kjede
13.5.5. Status for markert (Mer status) samt "Oppgi Markeringsattributter"
13.5.6. Kopier innstilling fra vindu
13.6. Markør og mus, Ansi/Attributt
14. Hyperaktive vinduer
14.1. Grunnleggende
14.2. Hvordan det fungerer
14.3. Dialogboksen "Definisjon for hyperaktivt vindu"
14.3.1. Slå hyperaktivt vindu på eller av
14.3.2. Hva et hyperaktivt vindu skal se etter, og hvorfor
14.3.3. Hva Window-Eyes skal gjøre når det løses ut
14.4. Vinduer og kommandoprioritet
14.5. Slå hyperaktive vinduer av og på
14.6. Feilsøking blant hyperaktive vinduer
15. Flytvinduer
15.1. Grunnleggende
15.2. Hvordan det fungerer
15.3. Dialogen "Definisjon av flytende vindu"
15.4. Sette posisjonen
15.4.1. Sette Posisjonen til "Konstant"
15.4.2. Sette posisjonen til markert
15.4.3. Sette posisjonen i forhold til markøren
15.4.4. Posisjonen minus en
15.4.5. Sette posisjonen i forhold til vindu i fokus
15.4.6. Sette posisjonen i forhold til en Streng
15.5. Automatisk justering av flytvinduer
15.6. Noen praktiske eksempler
16. Uttalelister, unntaksordlister og mer fra fil-menyen
16.1. Grunnleggende
16.2. Hvordan det fungerer
16.3. Unntaksordlisten
16.3.1. Strenge og nøyaktige regler
16.4. Uttaleliste tastenavn
16.5. Uttaleliste tegn
16.6. Uttaleliste grafikk
16.6.1. Bygge en uttaleliste for grafikk
16.6.2. Lagre uttalelisten for grafikk
16.6.3. En liten bonus
16.7. Uttalelisten for farger
16.8. Beskrivelser av musepekeren
16.8.1. Å "fange" musepekeren
16.8.2. Ignorere uønskede pekere
16.8.3. Systempekere
16.9. Deaktivere gjeldende uttalelister
16.10. Hierarkisk struktur
17. Menyen generelt
17.1. Grunnleggende
17.2. Hvordan det fungerer
17.3. Slå tale, punkt, hurtigtastene og markørflyttetastene av og på
17.4. Sette status for "Følg markering"
17.5. Følge innholdet i celler i et regneark
17.6. Inkluder brukervindu i boks
17.7. Valgt tekst
17.8. Slå bruk av uttalelister av og på
17.9. Tillat opplesing av vinduer i redigeringsbokser
17.10. Markørpause
17.11. Utløserpause
17.12. Innledende mellomrom
17.13. Tilfeller der skjermbildet er "forvrengt"
17.14. Autoles verktøytips og blinkende programmer på oppgavelinjen
17.15. Lesemodus
18. Menyen punkt
18.1. Flyttevalg
18.2. Feltinfo
18.2.1. Vis type hvis markør finnes
18.2.2. Linjemodus
18.2.3. Antall tegn for taleboksbuffer
18.3. Punktrepresentasjon
18.3.1. Markørsymbolet
18.3.2. Mus/WE-symbolet
18.3.3. Attributtsymboler
18.4. Punkttabeller
18.4.1. Aktiv punkttabell
18.4.2. Brukerdefinerte punkttabeller
18.4.3. Felles engelsk punktskrift
18.5. Hurtigtaster
18.6. Oppsett
18.6.1. Kortskrift
18.6.2. 8 = 8-punktsvisning
18.6.3. T = Tidsgrense for automatisk oppdatering
18.6.4. R = Rask meldingsmodus
18.6.5. A = Attributtmerking
18.6.6. Tomrom
18.7. Grafikk
18.7.1. O = Ordrikhet
18.7.2. G = Grafikksymbol
18.7.3. S = Bruk skille
18.8. Bruk punktinnstillinger på alle programmer
18.9. Punktvindu
19. Arbeide med Internett
19.1. Hva er Lesemodus?
19.1.1. Lesemodus og Webleserne Internet Explorer og Mosilla Firefox
19.1.2. Grunnleggende navigering
19.1.3. Programmer som støtter lesemodus
19.2. Tilgangstaster
19.2.1. Definisjon
19.2.2. Navigasjon
19.2.3. Ordrikhet
19.3. Akronymer/forkortinger
19.3.1. Definisjon
19.3.2. Navigasjon
19.3.3. Ordrikhet
19.4. Flash
19.4.1. Definisjon
19.4.2. Navigering
19.4.3. Ordrikhet
19.5. Skjemaer
19.5.1. Definisjon
19.5.2. Navigering
19.5.3. Utvidet søk etter felt
19.5.4. Ordrikhet
19.6. Overskrifter
19.6.1. Definisjon
19.6.2. Navigering
19.6.3. Ordrikhet
19.7. Språk
19.7.1. Definisjon
19.7.2. Navigering
19.7.3. Ordrikhet
19.8. Lenker og "på klikk"
19.8.1. Definisjon
19.8.2. Navigering
19.8.3. Ordrikhet
19.8.4. "On klikk"
19.9. Lister
19.9.1. Definisjon
19.9.2. Navigering
19.9.3. Ordrikhet
19.10. Longdesc
19.10.1. Definisjon
19.10.2. Navigasjon
19.10.3. Ordrikhet
19.11. Objekter
19.11.1. Definisjon
19.11.2. Navigering
19.11.3. Ordrikhet
19.12. Avsnitt
19.12.1. Definisjon
19.12.2. Navigering
19.12.3. Ordrikhet
19.13. Sitat og blokksitat
19.13.1. Definisjon
19.13.2. Navigering
19.13.3. Ordrikhet
19.14. Tabeller
19.14.1. Definisjon
19.14.2. Navigering
19.14.3. Gå i tabellmodus
19.14.4. Flytte fra celle til celle
19.14.5. Lese celleoverskrifter
19.14.6. Ordrikhet
19.15. Plassmerker
19.16. Flere navigeringsvalg
19.16.1. Bruke utklippstavle
19.17. Flere ordrikhetsvalg
19.17.1. Lesemodus ordrikhetsdialog
19.17.2. Diverse
19.17.3. Informasjon om ny side
19.17.4. Valg for "Les til slutten"
19.18. Dokumentspesifikke innstillinger
19.19. Til utviklere av vevsider
20. Arbeide med Microsoft Word
20.1. Microsoft Word DOM
20.2. Spalter
20.2.1. Definisjon
20.2.2. Navigasjon
20.2.3. Ordrikhet
20.3. Felt
20.3.1. Definisjon
20.3.2. Navigasjon
20.3.3. Ordrikhet
20.4. Topptekst/bunntekst/sidetall
20.4.1. Definisjon
20.4.2. Navigasjon
20.4.3. Ordrikhet
20.5. Bilder og objekter
20.5.1. Definisjon
20.5.2. Navigasjon
20.5.3. Ordrikhet
20.6. Referanser
20.6.1. Definisjon
20.6.2. Navigasjon
20.6.3. Ordrikhet
20.7. Revisjoner
20.7.1. Definisjon
20.7.2. Navigasjon
20.7.3. Ordrikhet
20.8. Seksjoner
20.8.1. Definisjon
20.8.2. Navigasjon
20.8.3. Ordrikhet
20.9. Stavekontroll og grammatikk
20.9.1. Definisjon
20.9.2. Navigasjon
20.9.3. Ordrikhet
20.10. Tabeller
20.10.1. Definisjon
20.10.2. Navigasjon
20.10.3. Ordrikhet
20.11. Skjema
20.11.1. Definisjon
20.11.2. Navigasjon
20.11.3. Ordrikhet
20.11.4. Beskyttede seksjoner
20.12. Flere muligheter i Word
20.12.1. Elementegenskaper
20.12.2. Sidenavigering
20.12.3. Valg for markørflyttetastene
20.12.4. Innfelt forbokstav
20.12.5. Vertikal tekst
20.12.6. Info om markørposisjon
20.12.7. Sett inn / Overskriv
20.12.8. Formateringsvarsling
20.12.9. Attributtendringer
20.12.10. Valgt tekst
20.12.11. Navigasjonsbegrensninger i Word
20.13. Flere Ordrikhetsvalg
20.13.1. Valget "Andre" under ordrikhet for Word
20.13.2. Valg for "Les til slutten"
20.14. Dokumentspesifikke innstillinger
20.14.1. Deaktivere utvidet støtte for Microsoft Word
21. Arbeide med Microsoft Excel
21.1. Microsoft Excel DOM
21.2. Celler
21.2.1. Definisjon
21.2.2. Navigasjon
21.2.3. Ordrikhet
21.2.4. Hurtigtaster
21.3. Diagrammer og objekter
21.3.1. Definisjon
21.3.2. Navigasjon
21.3.3. Ordrikhet
21.4. Overskrifter og oppsummeringer
21.5. Overvåke celler
21.5.1. Hurtigtaster
21.6. Flere Excel-muligheter
21.6.1. Elementegenskaper
21.6.2. Sidenavigering
21.6.3. Valg på menyen "Flytting"
21.7. Flere ordrikhetsvalg
21.7.1. Andre
21.8. Dokumentspesifikke innstillinger
22. Arbeide med Microsoft PowerPoint
22.1. Microsoft PowerPoint DOM
22.2. Navigasjon
22.2.1. Hurtigtaster
22.3. Spille av / lysbildeframvisning
22.4. Valg for ordrikhet
22.4.1. Avspilling
22.4.2. Lysbilderute
23. Arbeide med Microsoft Outlook og Outlook Express
23.1. Kalenderen i Microsoft Outlook
23.2. E-post
23.2.1. Navigere i konvoluttfelt i e-post
23.2.2. Vedlegg
23.2.3. Outlook
24. Arbeide med skript i Window-Eyes
24.1. Komme i gang
24.1.1. Laste opp et skript
24.1.2. Installere skript
24.1.3. Bruke skript
24.2. Sikkerhet
24.3. Status for skript
24.4. Skriptbehandleren
24.5. Legg til eller fjern pakker
24.6. Behandle skript
24.7. Avansert informasjon
24.8. Manualen Window-Eyes Scripting Manual
A. Tillegg A
A.1. Tillegg A.1: Hurtigtaster - en kort oversikt
A.1.1. Standard tastaturoppsett - en kort oversikt
A.1.2. Normal
A.1.3. Med Ins
A.1.4. Med Ctrl
A.1.5. Med Ctrl og Ins
A.1.6. Med Ctrl og Shift
A.1.7. Med Alt
A.1.8. Med Alt og Ins
A.2. Hurtigtastsdefinisjoner
A.2.1. Hurtigtastsdefinisjoner markør
A.2.2. Hurtigtastsdefinisjoner mus
A.2.3. Hurtigtastdefinisjoner for lesemodus
A.2.4. Hurtigtastdefinisjonene "Andre"
A.2.5. Hurtigtaster for brukervinduer
A.2.6. Hurtigtaster for Office
A.3. A.3: Keyboard Layouts
B. Appendix B
B.1. Appendix B.1: The Voice Control Panel
B.2. B.2: File
B.3. B.3: Screen
B.4. B.4: Keyboard
B.5. B.5: Mouse
B.6. B.6: Hot Keys
B.7. B.7: Cursoring
B.8. B.8: General
B.9. B.9: Braille
B.10. B.10: Verbosity
B.11. B.11: Global
B.12. B.12: Script Menus
B.13. B.12: Help
C. Appendix C
C.1. Appendix C.1: Speech Synthesizers
D. Appendix D
D.1. Appendix D.1: Braille Displays
E. Appendix E
E.1. Appendix E.1: Application Specific
E.2. E.2: Adobe Acrobat
E.3. E.3: Citrix MetaFrame XP
E.4. E.4: Microsoft Terminal Services and Windows XP Professional Remote Desktop
F. Appendix F
F.1. Appendix F.1: Miscellaneous
F.2. F.2: Reading Command Prompts in Windows
F.3. F.3: SET2TEXT and TEXT2SET Utilities

GW Micro, Inc. - lisensavtale for sluttbruker

Denne lisensavtalen for sluttbruker ("EULA") (End User Licence Agreement) er en juridisk avtale mellom deg og GW Micro, INC. ("GW Micro"), et selskap i Indiana, USA. Denne EULA omfatter din bruk av programvaren Window-Eyes(tm) som du har kjøpt. Programvaren Window-Eyes(tm) og digitalt innhold blir noen ganger i dette dokumentet omtalt som det "lisensierte materialet".

Det tillates ikke at hverken deler av, eller hele denne EULA kopieres, avfotograferes, reproduseres, oversettes, eller blir redusert til noen form for elektronisk medium eller maskinlesbar form eller annet alternativt format uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra GW Micro, Inc. til å gjøre dette.

Garantibegrensninger i henhold til denne EULA, og informasjon til det avtalte antall brukere, basert på siste faktura gjeldende for det serienummeret som er levert med dette medium, heretter referert til som det TILLATTE LISENSANTALL, følger i en av lisensparagrafene under:

1a. ÉNBRUKERLISENS. GW Micro gir deg én enkeltlisens på det "lisensierte materialet". Du kan installere det "lisensierte materialet" på så mange maskiner du behøver så lenge du er den eneste brukeren av det "lisensierte materialet". Installasjon for bruk, eller bruk av det "lisensierte materialet" av annen person eller enhet annen enn deg, utgjør et brudd på denne EULA. Lisensen som herunder gis, er en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, uten noen form for rettigheter til å distribuere underlisenser, til å bruke det "lisensierte materialet" i henhold til de betingelser og vilkår gitt i denne EULA. Denne lisensen vil ikke utløpe så lenge du overholder betingelsene i denne EULA. Det "lisensierte materialet" omfatter datamaskin-programvare og inkluderer tilhørende media, trykt materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon.

1b. STEDSBESTEMT LISENS. GW Micro gir deg det TILLATTE LISENSANTALL i en stedsbestemt lisens på det "lisensierte materialet". Du kan installere det "lisensierte materialet" på så mange maskiner du behøver så lenge kun det TILLATTE LISENSANTALL for enkeltpersoner tillates å benytte det "lisensierte materialet". I det tilfelle at du installerer det "lisensierte materialet" på flere maskiner, må alle slike maskiner befinne seg på samme sted. I tilfelle EULA gjelder høyskole, Universitet, lærings-/grunnutdanningsinstitusjon og selskaper med flere tilholdssteder, er denne stedsbestemte lisensen kun gyldig for ett område på utdanningsinstitusjon og/eller sted. Ekstra stedsbestemte lisenser må anskaffes for å installere det "lisensierte materialet" flere steder. Installasjon av det "lisensierte materialet" for bruk av flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL utgjør brudd på denne EULA. Bruk av det "lisensierte materialet" av flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL utgjør brudd på denne EULA. Lisensen som herunder gis, er en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, uten noen form for rettigheter til å distribuere underlisenser, som gir rett til å bruke det "lisensierte materialet" i henhold til de betingelser og vilkår gitt i denne EULA. Denne lisensen vil ikke utløpe så lenge betingelsene i denne EULA overholdes. Det "lisensierte materialet" omfatter datamaskin-programvare og inkluderer tilhørende media, trykt materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon.

1c. VIRKSOMHETSLISENS. GW Micro gir deg en virksomhetslisens til det Lisensierte Materiale. Du kan installere det Lisensierte Materiale på så mange maskiner du behøver, så lenge kun det TILLATTE LISENSANTALL for enkeltpersoner tillates å benytte det "lisensierte materialet". Tilleggslisenser må anskaffes for at flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL skal kunne ta i bruk det "lisensierte materialet". Installasjon av det "lisensierte materialet" for bruk av flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL utgjør brudd på denne EULA. Bruk av det "lisensierte materialet" av flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL utgjør brudd på denne EULA. Lisensen som herunder gis, er en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, uten noen form for rettigheter til å distribuere underlisenser, til å bruke det "lisensierte materialet" i henhold til de betingelser og vilkår gitt i denne EULA. Denne lisensen vil ikke utløpe så lenge betingelsene i denne EULA overholdes. Det "lisensierte materialet" omfatter datamaskin-programvare og inkluderer tilhørende media, trykt materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon.

1d. STOROMRÅDE NETTVERKSLISENS. GW Micro gir deg en Storområde nettverkslisens til det "lisensierte materialet". Det TILLATTE LISENSANTALL av brukere tillates å bruke det "lisensierte materialet", men det tillates kun å installere det "lisensierte materialet" på én datamaskinserver på ett sted. Tilleggslisenser må anskaffes for at flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL skal kunne ta i bruk det "lisensierte materialet". Installasjon av det "lisensierte materialet" på mer enn én datamaskinserver utgjør brudd på denne EULA. Bruk av det "lisensierte materialet" av flere brukere enn det TILLATTE LISENSANTALL utgjør brudd på denne EULA. Lisensen som herunder gis, er en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, uten noen form for rettigheter til å distribuere underlisenser, til å bruke det "lisensierte materialet" i henhold til de betingelser og vilkår i denne EULA. Denne lisensen vil ikke utløpe så lenge betingelsene i denne EULA overholdes. Det "lisensierte materialet" omfatter datamaskin-programvare og inkluderer tilhørende media, trykt materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon.

2. PROGRAMVAREBESKYTTELSE. Det "lisensierte materialet" er GW Micros eiendom og inneholder konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter tilhørende GW Micro. Du godtar å bruke det "lisensierte materialet" kun slik som beskrevet i denne EULA og godtar å ikke gjøre det "lisensierte materialet" tilgjengelig for noen tredjepart uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra GW Micro. Du tillates ikke å leie ut, lease ut, sublisensiere, låne, videreselge mot fortjeneste, distribuere eller på annen måte spre det "lisensierte materialet". Du tillates ikke å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilere, eller disassemble det "lisensierte materialet". Du har tillatelse til å lage en kopi av det "lisensierte materialet" kun for det formål å sikkerhetskopiere programvaren; enhver annen kopi eller andre kopier av det "lisensierte materialet" er strengt uautorisert med mindre det er gitt skriftlig tillatelse fra GW Micro på forhånd. Selv om Window-Eyes ikke er kopibeskyttet i USA og Norge (kan gjelde andre land også), har et unikt serienummer blitt tilordnet din kopi av Window-Eyes og blitt registrert i ditt navn. Du godtar å besøke http://www.gwmicro.com/upgrade, eller å ringe GW Micro på +1 260 489 3671 og registrere din kopi av det "lisensierte materialet" så snart som mulig.

Denne EULA skal ikke gjelde for noen kopi av det "lisensierte materialet" som er eller blir del av offentlighet som ikke skyldes feil fra din side.

3. SUPPORT OG PROGRAMVAREOPPDATERINGER. GW Micro har ingen forpliktelser til å gi produktsupport ("Support") på det "lisensierte materialet", eller til å levere deg oppdateringer, feilrettelser, programversjoner eller feilkorreksjoner ("Programvareoppdateringer"). En beslutning om å gi deg Support og/eller Programvareoppdateringer skal gjøres etter eget ønske av GW Micro. I tilfelle GW Micro velger å gi deg slik Support og/eller Programvareoppdateringer, skal all slik Support og/eller Programvareoppdateringer for alle formål være betraktet som en del av det "lisensierte materialet".

4. BEGRENSET GARANTI; ALLE ANDRE GARANTIER FRASKRIVES. GW Micro garanterer at det opprinnelige programvaremediet er uten material- og fabrikasjonsfeil og forutsetter at all bruk av det "lisensierte materialet" er i samsvar med hvordan produktet ble utviklet og/eller med tiltenkt bruk, for en periode på 30 dager fra kjøpsdatoen. Hvis en feil oppstår i denne perioden, kan du returnere ditt eksemplar av programvaremediet til GW Micro, Inc. sammen med en datert kvittering. Ved mottak av slikt kjøpsbevis vil GW MIRCRO erstatte det "lisensierte materialet" gratis. DU GODTAR AT DU INSTALLERER OG BRUKER DET LISENSIERTE MATERIALET FOR EGEN RISIKO. MED UNNTAK AV DEN 30-DAGERS BEGRENSEDE GARANTIEN BESKREVET HER, ER DET LISENSIERTE MATERIALET LEVERT "SOM DET ER" OG UTEN NOEN ANNEN FORM FOR GARANTI. GW MICRO FRASKRIVER SEG ETTERTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE. I TILFELLE SUPPORT OG/ELLER PROGRAMVAREOPPDATERINGER ER LEVERT AV GW MICRO, SKAL SLIK SUPPORT OG/ELLER PROGRAMVAREOPPDATERINGER IKKE SKAPE NOEN GARANTI, VILKÅR ELLER BETINGELSE RELATERT TIL DET LISENSIERTE MATERIALET. I TILFELLE AT DET LISENSIERTE MATERIALET ER DEFEKT, GODTAR DU Å TA HELE KOSTNADEN FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON OG/ELLER RETTELSER. DETTE GARANTIFRASKRIVELSESAVSNITTET GJELDER IKKE FOR DEG HVIS DU BOR I EN JURISDIKSJON SOM IKKE TILLATER EN UTELUKKELSE AV IMPLISITTE GARANTIER.

5. UTLØP OG TERMINERING. Rettighetene som er gitt til deg om å bruke det "lisensierte materialet" forutsetter at du fortsatt er i besittelse av det "lisensierte materialet" og fortsatt har rett til å bruke det "lisensierte materialet" som du har kjøpt. Dine rettigheter til å bruke det "lisensierte materialet" skal utløpe umiddelbart, uten varsel fra GW Micro, i tilfelle av at du bryter noen av vilkårene i denne EULA. Ved opphør av denne EULA aksepterer du å ødelegge det "lisensierte materialet" og ellers gjøre ditt eksemplar av det "lisensierte materialet" ubrukelig. Forpliktelsene i denne EULA skal overleve opphør av denne avtalen, og skal gjelde det "lisensierte materialet" uavhengig av om du legger det inn i annet program eller programmer som ikke er levert av GW Micro.

6. EIERSKAP OG OPPHAVSRETT. Alle rettigheter til, og immaterielle rettigheter i det "lisensierte materialet" og andre relaterte dokumenter skal forbli eid og/eller kontrollert utelukkende av GW Micro. GW Micro forbeholder seg alle rettigheter til det "lisensierte materialet" som ikke spesifikt er gitt til deg under denne EULA. DU ERKJENNER AT GW MICRO KAN FREMME SIVILE OG STRAFFERETTSLIGE REAKSJONER PÅ UAUTORISERT REPRODUKSJON OG/ELLER DISTRIBUSJON AV DET LISENSIERTE MATERIALET.

7. OVERDRAGELSE. Dine rettigheter under denne EULA kan ikke overdras av deg uten at du mottar en forutgående skriftlig godkjennelse fra GW Micro. GW Micro kan fritt overdra denne EULA, hvoretter denne EULA vil være bindende ved overdragelsen fra GW Micro.

8. BEGRENSNING AV ANSVAR. GW MICRO SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP, PERSONSKADER ELLER ANNEN SKADE, HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV EVENTUELLE PERSONSKADER, TAP, SKADE ELLER ANNET ANSVAR AV NOEN ART ELLER KARAKTER OPPRETTHOLDT VED, SOM FORÅRSAKET AV, VURDERT, PÅSTÅTT MOT, ELLER PÅLAGT DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV, I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV PRODUKSJON, BRUK ELLER SALG AV DET LISENSIERTE MATERIALET. DU SKAL FORSVARE OG HOLDE GW MICRO SKADESLØS FRA OG MOT ALLE FORPLIKTELSER, SKADER, KOSTNADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DET LISENSIERTE MATERIALET, DIN EGEN UAKTSOMHET, BRUDD PÅ LOVER ELLER FORSKRIFTER OG/ELLER DITT BRUDD PÅ BESTEMMELSER I DENNE EULA. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL GW MICRO'S ANSVAR OVERSTIGE DET BELØP BETALT AV DEG FOR DET LISENSIERTE MATERIALET. HVERKEN GW MICRO ELLER NOEN AV DETS ANSATTE, GIR NOEN GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, ELLER PÅTAR SEG NOEN JURIDISK FORPLIKTELSE ELLER ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER NYTTEN AV NOEN FORM FOR DATA, APPARAT, PRODUKT ELLER PROSESS FORMIDLET, ELLER REPRESENTERER DET SYN AT DETS BRUK IKKE BRYTER PRIVATEIDE RETTIGHETER.

9. LOVVALG; FRASKRIVELSE AV PRØVING AV JURY. Denne EULA skal styres av den interne lovgivningen i staten Indiana, uten at det tas hensyn til prinsippene i konflikt om lover. Du samtykker i å følge eksklusiv jurisdiksjon og verneting av statens domstoler i Allen County i Indiana, og/eller de føderale domstolene i Northern District of Indiana til å løse eventuelle konflikter som oppstår under denne EULA. Du gir avkall på alle rettigheter og/eller rett til rettssak med jury i forbindelse med en tvist som oppstår ut av eller er relatert på noen måte til denne EULA eller det "lisensierte materialet".

10. Generelt. Denne EULA utgjør hele avtalen mellom deg og GW Micro og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler eller forståelser, enten muntlige eller skriftlige. Unnlatelse eller forsinkelse av GW Micro med å utøve noen av sine rettigheter under denne EULA eller ved ethvert brudd på denne EULA skal ikke bli ansett som en fraskrivelse av slike rettigheter eller av rettigheter i tilknytning til bruddet. Denne avtalen kan bli endret av GW Micro, Inc. uten varsel. GW Micro, Inc. er ikke ansvarlig for eventuelle typografiske feil eller for feil tolkning av denne EULA eller annen informasjon utarbeidet og/eller vedlikeholdt av GW Micro. Hvis noen bestemmelse i denne EULA anses å være ugyldig eller ugjennomførlig av en domstol eller annen myndighet vil bestemmelsen håndheves til høyeste grad tillatt, og slik ugyldighet eller manglende håndhevelse skal ikke påvirke gyldigheten eller muligheten for håndhevelse av andre bestemmelser i denne EULA.

(©) 2009 GW Micro, Inc. - Med enerett.


1. Introduksjon til Window-Eyes

Denne delen av manualen gir deg noen praktiske råd i forhold til oppsettet av Window-Eyes. Du vil få vite hvor du skal henvende deg for å få teknisk støtte, og hvordan du setter opp Windows slik at Windows fungerer best mulig sammen med Window-Eyes.


1.1. Velkommen

Vi gratulerer deg med anskaffelsen av Window-Eyes, et skjermleserprogram som via syntetisk tale og/eller leselist gir deg tilgang til Microsoft Windows og kompatible programmer. Window-Eyes er laget for å betjene pc-brukere på alle nivåer. GW Micro har konferert med erfarne brukere av skjermlesere, og har prøvd så langt råd er å inkorporere brukernes ønsker i Window-Eyes. Hvordan har resultatet blitt? Et bredt spekter av muligheter til å tilpasse talen, og en stor grad av fleksibilitet som i dag kreves for å bruke de avanserte funksjonene i Windows.

Window-Eyes er et dataprogram som registrerer aktiviteten til andre program, og rapporterer tilbake tekstinformasjon til en talesyntese som er beregnet for å motta informasjon fra et skjermleserprogram. Window-Eyes overvåker tastatur- skjerm- og Windows-aktiviteter og reagerer på informasjonen det trenger, slik som tekstforandring på skjermen, åpning og lukking av vinduer, dialogbokser som dukker opp, fokusendringer, tastetrykk etc. - hele tiden mens andre programmer kjører som normalt.

Applikasjonen du bruker - det være seg regneark, tekstbehandler eller hva som helst - vet ikke at Window-Eyes kjører på maskinen. Men hva er det Window-Eyes ser etter når det overvåker aktivitet? Det kommer an på hva du, som PC-bruker, gir beskjed om at det skal se etter - tegn eller ord, hele tall eller enkelsiffer etterhvert som du skriver, markørtaster og funksjonstaster når du trykker en slik, informasjon på skjermen, endringer i fargeattributter som måtte oppstå, bokser av ulike slag som dukker opp - og mye mer. Window-Eyes behandler denne informasjonen og sender den som elektronisk tekst til programvaren for talesyntesen som er i bruk. Så er det talesyntesen som omformer teksten til hørbar tale.

Dusinvis av innstillinger og funksjoner i Window-Eyes, som kan lagres og hentes igjen automatisk, gjør det mulig for deg å veksle mellom programmer som skal brukes, uten opphold. Når du for eksempel lager et dokument i tekstbehandlingsprogrammet, så annonserer Window-Eyes bokstavene du skriver, leser dialogbokser som dukker opp, og leser menyelementer etterhvert som du beveger deg fra det ene til det andre - uten at du behøver å trykke noen ekstra taster eller bruke spesielle metoder for å få dette til.

Window-Eyes lar deg korrigere ord som talesyntesen leser "feil", og du kan bestemme hvordan individuelle tegn som spesielle Unicode-tegn eller et hvilket som helst tegn skal leses.

GW Micro har anstrengt seg for å finne den ideelle kombinasjonen mellom fleksibilitet og automatikk. Dette er kanskje en litt fancy måte å si at vi ønsker at du, som er vår kunde, skal få en skjermleser som kan tilpasses dine spesielle ønsker og behov. Samtidig skal skjermleseren være så enkel å betjene at du kan fokusere på programmenes innhold i stedet for på hvordan skjermleseren fungerer. Tross alt så er hovedhensikten med å bruke en skjermleser det å få tilgang til datamaskinen, ikke å bruke skjermleseren.


1.2. Systemkrav

For å kunne installere og kjøre Window-Eyes må du ha ett av følgende operativsystemer på pc-en:

32-bit Windows

 • Windows 2000

 • Windows 2000 server

 • Windows XP Home

 • Windows XP Professional

 • Windows XP Media Center

 • Windows Server 2003

 • Windows Vista Home Basic

 • Windows Vista Home Premium

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows 7 Home Basic

 • Windows 7 Home Premium

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

64-bit Windows

 • Windows Vista Home Basic

 • Windows Vista Home Premium

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Server 2008

 • Windows 7 Home Basic

 • Windows 7 Home Premium

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

Videre gjelder de samme systemkrav som det gjeldende operativsystemet setter. For mer informasjon, se www.microsoft.com.

Følgende systemkrav anbefales av GW Micro:

 • For Windows XP: 1.5Ghz prosessor eller bedre, 1GB RAM eller mer

 • For Windows Vista: 2Ghz prosessor eller bedre, 2GB RAM eller mer

 • For Windows 7: 2Ghz prosessor eller bedre, 2GB RAM eller mer

Ytterligere anbefalinger:

 • For å produsere kunstig tale, anbefaler vi et multikanals lydkort, for eksempel Sound Blaster Audigy eller Sound Blaster Live. (Merk: Desto mer RAM, desto bedre ytelse får talen.)

 • Systemkrav vil variere avhengig av konfigurasjonen på systemet og programmene som er installert.


1.3. Innhold i pakken

Vennligst ta deg tid til å kontrollere at alt er med i pakken. Den skal inneholde:

 • En cd som inneholder alle komponentene til Window-Eyes, inkludert en elektronisk versjon av denne manualen i ASCII-tekst, og PDF-format. Manualen finnes også som Windows hjelpefil som kan åpnes fra Window-Eyes-menyen under hjelp. Et kurs i bruk av Window-Eyes vil også være tilgjengelig i MP3-format - på engelsk.

 • Et registreringskort for brukeren, som inneholder et personlig registreringsnummer som er tildelt av GW Micro. Vennligst ta deg tid til å fylle ut og returner dette frankerte kortet. Den eneste måten å sikre at du får teknisk støtte fra GW Micro, er gjennom å registrere deg hos oss. I tillegg vil vi bruke din registrering til å holde deg oppdatert om oppgraderinger og nye produkt. Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut registreringskortet, kan du gjøre det på GW Micro sin vevside: http://www.gwmicro.com/upgrade. Dersom ditt navn ikke er oppført, vil du bli bedt om å skrive inn nødvendig informasjon. Du vil da bli registrert på samme måte som om du sendte registreringskortet. Du kan også utføre samme operasjon fra hjelp-menyen i Window-Eyes, oppgradering. Dersom du bytter adresse er det fint om du gir oss beskjed.


1.4. Brukerstøtte

Dersom du har tekniske spørsmål vedrørende Window-Eyes, kan du ringe Handy Tech Norge AS på telefon 23 25 30 90, sende oss en faks på nr: 23 25 30 91, eller sende e-post til: post <at> handytech.no.

Dersom du tar kontakt med oss vedrørende tekniske spørsmål, ber vi deg oppgi serienummeret på Window-Eyes. For å finne serienummeret gjør du følgende:

 • Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne Window-Eyes' kontrollpanel.

 • Trykk Alt-tasten for å aktivere menylinja, og trykk "H" for Hjelp.

 • Trykk "O" for Om Window-Eyes, og versjonsnummeret og serienummeret på produktet vises.

 • Trykk Esc to ganger for å lukke Window-Eyes' kontrollpanel.

Du kan også melde deg på e-postlisten gw-info via e-post. Listen er opprettet for alle GW Micro-relaterte spørsmål. Hvis du har et produkt fra GW Micro, for eksempel Window-Eyes, eller du vil følge med i diskusjonen omkring produktene, vil denne listen være en utmerket kilde. Flere hundrede brukere er allerede medlemmer på listen. Den drives av brukerstøttestaben ved GW Micro, og alle spørsmål leses av denne staben. I de fleste tilfeller vil spørsmål besvares av en av brukerne på listen, men i noen tilfeller vil et spørsmål kunne besvares av en fra brukerstøtteavdelingen ved GW Micro. Har du tilgang til e-post, og dersom du behersker engelsk, kan vi anbefale denne ressursen. For å melde deg på GW-INFO-listen, gjør du følgende:

Send en melding til adressen listserv@gwmicro.com. La emnefeltet stå tomt, og skriv følgende linje inn i meldingen:

join gw-info,myemail@abc.com

Erstatt "myemail@abc.com" med din egen e-postadresse, men behold kommaet. Etter kort tid vil du motta en bekreftelse. Svar på denne bekreftelsen uten å gjøre endringer. Nå kan du sende til og motta meldinger fra gw-info@gwmicro.com. Dersom du skriver til denne adressen, vil alle medlemene automatisk motta meldingen.

GW Micro tilbyr også en e-postliste der medlemmene kun har lesetilgang: gw-news. Dette er en lavtrafikkliste opprettet for annonsering av produktoppdateringer o.a. fra GW Micro. For å melde deg på denne listen, gjør du følgende:

Send en melding til listserv@gwmicro.com. La emnefeltet stå tomt, og skriv følgende linje i meldingsteksten:

join gw-news,myemail@abc.com

Erstatt "myemail@abc.com" med din egen e-postadresse, men behold kommaet. Etter kort tid vil du motta en bekreftelse. Svar på denne bekreftelsen uten å gjøre endringer.

Du kan også melde deg på og av disse listene fra GW Micro sin hjemmeside: http://www.gwmicro.com/support.

Der kan du se etter GW-INFO & GW-NEWS.

Oversetters anmerkning: Handy Tech Norge har også opprettet noen e-postlister, bl.a. en for brukere av / interesserte i Window-Eyes. Du kan melde deg på eller av en av disse listene via våre hjemmesider på: http://www.handytech.no.


1.5. Hvordan bruke denne manualen

Alt du trenger å vite for å få leselisten og/eller talesyntesen til å fungere enkelt og greitt sammen med Windowsprogrammene du har bruk for, finnes i denne Window-Eyes-manualen.

I kapittel to får du vite hvordan du installerer Window-Eyes på PC-en din, ved hjelp av installasjonsprogrammet som du finner På CD-en. Kapittel tre gir deg et sammendrag av mulighetene og funksjonene som du finner i Window-Eyes. Dersom du ikke kjenner Windows fra før, så vil dette kapittelet være uunnværlig. Selv om ingen manual for et Windowsbasert produkt kan tjene som et omfattende treningsprogram for Windows operativsystem, så viser kapittelet deg det alt vesentlige av Windows-elementer. Kapittelet gir deg noen grunnleggende prinsipper for hvordan du benytter Window-Eyes til å lokalisere og bruke disse elementene rasjonelt og effektivt.

Kapittel fire introduserer deg for noen grunnleggende prinsipper for hvordan du skal betjene Window-Eyes.

Resten av kapitlene forklarer den tekniske og praktiske bruken av Window-Eyes. Vi starter med fremgangsmåten for å få et overblikk over Windows-skjermen, og går deretter, skritt for skritt videre til mer avanserte emner.

Window-Eyes er i konstant utvikling, og det kan hende at programmet har fått nye funksjoner lagt til som ennå ikke er kommet med i manualen. Vær derfor nøye med å lese les-meg-filen for Window-Eyes. Denne finner du som et valg under Window-Eyes, under programmer på start-menyen. Den kan også velges fra hjelp-menyen i Window-Eyes.


1.6. Beskytt programvaren

Det er viktig at du tar godt vare på den originale Window-Eyes-CD-en. Den bør ligge på et sted som er tørt og rent, ikke for kaldt, og ikke for varmt. Husk at en CD lett kan ødelegges, en ripe er nok til å gjøre den ubrukelig.


2. Installasjon av Window-Eyes

Dette kapittelet av Window-Eyes-manualen forklarer hvordan Window-Eyes installeres.

Installasjonen av Window-Eyes vil være en enkel prosess dersom du følger instruksjonene som er gitt i dette kapittelet. På Window-Eyes- CD-en finnes et installasjonsprogram som er lett å bruke, og som vil lede deg gjennom installasjonen, steg for steg. Normalt starter installasjonsprogrammet automatisk når du setter CD-en inn i CD-ROM- spilleren.

Dersom du har lydkort installert på PC-en, har du muligheten til å velge "Installer med tale" fra installasjonsmenyen. De forskjellige valgene i installasjonsprosessen vil da bli lest opp for deg, og du vil kunne installere Window-Eyes uten hjelp fra en seende.

Hvordan fungerer installasjonen med tale? På Window-Eyes-CD-en følger det med en gratis kopi av talesyntesen DECtalk Access 32. Når "Installer med tale" startes, lastes også en midlertidig kopi av Window-Eyes. Det er altså Window-Eyes som leser installasjonsmeldingene ved hjelp av talesyntesen DECtalk Access 32.

Valget "Installer med tale" finner ut om en annen kopi av Window-Eyes kjører. Dersom det er tilfelle, vil ikke den midlertidige kopien av Window-Eyes lastes. Dersom du bruker en annen skjermleser enn Window- Eyes, vil ikke installasjonsprogrammet oppdage det, og dermed lastes den midlertidige kopien av Window-Eyes.

Dersom installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når du setter i CD-en, (noe som kan være tilfelle dersom "autokjør" er deaktivert,) så må du starte installasjonsprogrammet manuelt.

Hvis installasjonen ikke starter automatisk etter ca. 60 sekunder etter at du har satt inn CD-en, så gjør følgende:

 1. Trykk Ctrl-Esc eller venstre Windows-tast for å få opp Startmenyen

 2. Skriv "K" For Kjør

 3. Skriv "D:\SETUP" og trykk Enter. Dersom D: ikke er stasjonsbokstaven på CD-ROM-stasjonen, bytter du ut D: med den riktige bokstaven.

Installasjonsprogrammet vil nå starte. Dersom installasjonsprogrammet ikke starter, verken automatisk eller når du kjører det manuelt, må du kontakte leverandør for teknisk hjelp.

Når Installasjonsprogrammet starter, vil du høre en stemme som er tatt opp. Den informerer om de forskjellige installasjonsvalgene; de er som følger:

   S = Installer med tale

   W = Installer uten tale

   T = Spill Tutorial

   M = Spill Manual

   R = Gjenta melding

   X = Exit
  

La oss se litt nærmere på hva de enkelte valgene gjør:


   S = Installer med tale
  

Dette valget starter en midlertidig kopi av Window-Eyes, og bruker talesyntesen DECtalk Access 32 til å lede deg gjennom resten av installasjonsprosessen.


   W = Installer uten tale
  

Dette valget kjører installasjonsprogrammet uten å starte den midlertidige kopien av Window-Eyes.


   T = Spill kurs (tutorial)
   

Valget får installasjonsprogrammet til å laste en MP3-fil som inneholder en muntlig beskrivelse av hvordan Window-Eyes brukes og installeres. Merk at dette valget vil føre til at installasjonsprogrammet avslutter, og installasjonen må dermed startes på nytt, etter at MP3-filen er ferdigspilt.


   M = Spill Manual
  

Dette valget gjør at installasjonsprogrammet laster en Internettleser som viser innholdsfortegnelsen av Window-Eyes-manualen. Hvert kapittel er lest inn i MP3-format. Har du en skjermleser på PC-en, kan du få lest opp de forskjellige kapitlene i manualen ved å velge kapittelet du vil høre. Merk at dette valget vil avslutte selve installasjonen av Window-Eyes. Når du er ferdig med å lese i manualen, må du starte Window- Eyes-installasjonen på nytt for å installere produktet.


   R = Gjenta meldingen
  

Valget får programmet til å lese siste beskjed en gang til.


   X = Exit
  

Dette valget avslutter installasjonsprogrammet.


2.1. Litt om talesynteser

Window-Eyes fungerer med talesyntesen du har og med programvaren som har med syntesen å gjøre. Dermed oppnås full tilgang til skjerminnholdet via tale. Window-Eyes støtter mange forskjellige talesynteser, og som nevnt tidligere, brukes talen DECtalk Access 32 under installasjonen av Window-Eyes. Dersom du ikke ber om noe annet, vil den installerte kopien av Window-Eyes bruke DECtalk Access 32 som standard talesyntese.

Hvis du vil bruke en annen talesyntese, må den installeres i henhold til instruksjonene som følger programvaren for syntesen.


2.2. Rask installasjon

Når du starter installasjonen av Window-Eyes, vil du få spørsmål om du vil utføre en rask installasjon.

Velger du rask installasjon ved å trykke på Ja, vil følgende skje:

 1. Dialogen Brukerinfo vil bli vist. Du blir bedt om å skrive navnet ditt i feltet "Navn", og eventuelt firmanavn i "Firma"-feltet. Trykk Tab-tasten for å flytte fra valg til valg. Merk deg at når du trykker Tab, kommer du også til feltet for serienummer, men du kan ikke endre nummeret. Serienummeret er blitt registrert på deg hos leverandøren. Når du har skrevet navn og/eller firma, trykker du Tab for å komme til knappen Neste, deretter trykker du Enter.

 2. Dersom du installerer Window-Eyes med talestøtte, vil du bli bedt om å foreta en omstart av PC-en i begynnelsen av installasjonen. Installerer du derimot Window-Eyes uten tale, blir du ikke bedt om å starte på nytt før etter installasjonen er fullført.

 3. Når alle komponenter er installert, vil dialogen "Installasjonen fullført" bli vist. Det er tre valg i denne dialogen; "Start datamaskinen på nytt nå", "Start datamaskinen på nytt senere" og "Avbryt". Det anbefales at du velger standardknappen "Start datamaskinen på nytt nå". Window-Eyes vil sannsynligvis ikke fungere før maskinen har startet på nytt. Du kan velge "Start datamaskinen på nytt senere" dersom du ikke skal bruke Window-Eyes før du har startet om på et senere tidspunkt. Merk deg at dersom du har installert med talestøtte, så vil du få en annen dialog som tillater deg å fortsette uten å starte på nytt.

Når du har startet PC-en om igjen, vil Window-Eyes starte automatisk og begynne å snakke. Følgende innstillinger er automatisk valgt når du har valgt rask installasjon:

 • Window-Eyes er installert under standardplasseringen for programfiler. Se kapittel 3.1 for for å få mer informasjon om standard filplassering.

 • ASCII-versjonen av Window-Eyes-manualen er installert i mappen 'manual' under Window-Eyes-mappen under programfiler.

 • Settfilene til alle programmene under det aktuelle operativsystemet er blitt valgt og installert.

 • Window-Eyes er blitt satt opp til å starte ved påloggingsskjermen og til å kjøre for alle brukere etter pålogging. Dette betyr at programmet starter opp automatisk hver gang Windows starter.

 • Dersom du har et kompatibelt lydkort i maskinen, så har Eloquence (amerikansk språk) og DECtalk Access 32 talesynteser blitt installert.

 • Dersom du har et kompatibelt lydkort i maskinen, så har Window-Eyes blitt konfigurert til å bruke DECtalk Access 32 tekst til tale.

 • Dersom du ikke har et kompatibelt lydkort i maskinen, er Window-Eyes konfigurert til å bruke den talesyntesen du valgte under installasjonen.

 • Som standard er ingen punktskriftslinje valgt. Du kan når som helst endre valgene både mht leselist og kunstig tale.

 • Som standard er menyene i Window-Eyes satt opp som "Nybegynner", men kan endres etter installasjonen

 • Ctrl-Alt-W har blitt satt opp som hurtigtast for å starte Window-Eyes.

 • Programgruppen Window-Eyes er blitt opprettet under Programmer på Startmenyen.


2.3. Tilpasset installasjon

Hvis du ikke velger Rask installasjon ved å velge NEI-knappen i dialogen Rask installasjon, så vil følgende skje:

 1. Dialogen Brukerinfo vil bli vist. Du blir bedt om å skrive navnet ditt i feltet "Navn", og eventuelt firmanavn i "Firma"-feltet. Trykk Tab-tasten for å flytte fra valg til valg. Merk deg at når du trykker Tab, kommer du også til feltet for serienummer, men du kan ikke endre nummeret. Serienummeret er blitt registrert på deg hos leverandøren. Når du har skrevet navn og/eller firma, trykker du Tab for å komme til knappen Neste, deretter trykker du Enter.

 2. Det vil komme opp en dialog hvor du blir bedt om å velge mappen du vil installere Window-Eyes i. Standard vil være "C:\Programfiler\GW Micro\Window-Eyes", dersom C: er stasjonen der Windows er installert. Vil du endre plassering, flytter du, ved hjelp av tab-tasten, til knappen Bla gjennom, og trykk Enter. Dialogen "Velg mappe" vil komme opp. Du kan enten skrive inn det nye navnet manuelt, eller bruke de andre valgene i boksen. Når du har valgt plassering, trykker du Enter på Ok-knappen. Du vil nå returnere til dialogen Velg plassering, hvor mappen du valgte vil vises. Dersom du aksepterer, tabber du til knappen Neste og trykk Enter.

 3. Dialogen Velg talesyntese presenteres. I denne boksen kan det være mange valg. Imidlertid er det kun de valgene som er relevant for talesyntesen du har valgt som vil være tilgjengelige. Som standard vil talesyntesen DECtalk Access32 (Window-Eyes) være valgt. Skal du bruke en annen talesyntese, må du trykke på Tab-tasten til du kommer til listen over talesynteser. Bruk pil opp og ned i listen for å finne ønsket talesyntese. Avhengig av hvilken syntese du velger, må du fylle ut mer informasjon i dialogen. Når du har valgt ønsket syntese, må du altså bruke Tab-tasten for å flytte til etterfølgende felt, og velge korrekt innstilling. Har du for eksempel installert Infovox Desktop (Trygve eller Vegard) på maskinen, må du velge syntesen SAPI, og deretter trykke Tab for å flytte til neste felt. Her velger du Babel Infovox, og stemmen du har installert. Jfr. ,,Tillegg C for en fullstendig beskrivelse av tilgjengelige talesynteser, og feltene som må fylles ut for hver av disse. Når dialogen er ferdig utfylt, trykker du Enter på Neste-knappen.

 4. Velg leselist vil bli vist. Ved å bruke piltastene opp og ned, kan du bla gjennom listen over tilgjengelige punktlinjer. Trykk deretter Tab for å komme til listen over porter. Her velger du den porten som leselisten er koblet til: En av serieportene, COM1 - COM8, en parallellport, LPT1 - LPT4, eller USB. Du bekrefter valget ved å trykke Enter. Dersom ingen leselist er tilkoblet, velger du Ingen og trykker Enter.

 5. Dialogen Velg settfiler vises. Dialogen gir deg mulighet til å velge hvilke fabrikkonfigurasjoner du vil installere. Du bør velge settfiler for alle programmene du har tenkt å bruke sammen med Window-Eyes. Du bør også forsikre deg om at du velger riktig versjon av settfilene. For eksempel er det mange versjoner av settfiler for Microsoft Word, og du må velge den versjonen som stemmer overens med den versjonen av Word du skal bruke. Som standard, installeres siste versjon settfiler for alle programmer. Du kan bruke Tab-tasten for å bla gjennom valgene, og trykke mellomromstasten for å aktivere eller deaktivere valgene. Det finnes også en knapp som deaktiverer alle valg av settfiler. Trykker du enter når du står på denne knappen, vil alle valgene bli deaktivert. Merk at dersom du senere ønsker å forandre noen av de valgene du har gjort, eller ønsker å installere nyere versjoner av settfilene, kan du gjøre det via Window-Eyes "Velg settfiler". Etter at du har gjort dine valg trykker du Tab til Neste deretter trykker du Enter.

 6. Gjennom den neste dialogen blir du spurt om du vil installere tekstversjonen av manualen til Window-Eyes. Svarer du ja, blir den liggende i undermappen MANUAL under Window-Eyes-mappen.

 7. Dialogen Velg hurtigtast vises. Her kan du oppgi hurtigtasten som skal brukes for å starte Window-Eyes manuelt. Tab til hurtigtastfeltet, og trykk den tastekombinasjonen du vil bruke for å starte Window-Eyes. Standard hurtigtast er Ctrl-Alt-W. Du kan trykke DEL-tasten for å gjøre feltet tomt. Legg merke til at det kun er de tastekombinasjonene som tillates av operativsystemet som kan settes opp som hurtigtast i dette feltet. Når hurtigtasten er definert, trykker du Enter.

 8. Dialogen Velg oppstartsmodus vises. Dialogen inneholder to avkryssingsbokser: "Kjør Window-Eyes ved pålogging" og "Kjør Window-Eyes etter pålogging for alle brukere". Vil du at Window-Eyes skal være i gang både ved og etter pålogging, krysser du av for begge valgene. Om du ikke vil at Window-Eyes skal starte automatisk, fjerner du avkryssingen i begge avkryssingsboksene. Dessuten har du mulighet for å sette kryss ved bare ett av valgene, dersom det skulle være ønskelig. Uavhengig av hvordan du velger å starte Window-Eyes her, er hurtigtasten Ctrl-Alt-W (eller en hurtigtast du har definert) satt opp til å starte Window-Eyes. Det betyr at du når som helst kan starte Window-Eyes når du er pålogget ved å trykke Ctrl-Alt-W (eller hurtigtasten du har definert). Etter at du har bestemt oppstartsmodus, trykker du Enter på knappen "Neste".

 9. Installasjonen vil nå kopiere nødvendige filer til harddisken. Når alle komponenter er installert, vil dialogen "Fullført" bli vist. Har du valgt å installere uten talestøtte, er tre valg i denne dialogen, "Start datamaskinen på nytt nå", "Start datamaskinen på nytt senere" og "Avbryt". Det er sterkt å anbefale at du velger "Start datamaskinen på nytt nå", siden det ikke er sannsynlig at Window-Eyes vil fungere før en omstart er gjort. Du bør kun velge "Start datamaskinen på nytt senere" dersom du ikke skal bruke Window-Eyes før du har startet maskinen på nytt. Installerte du uten tale, vil dialogen være forskjellig, og du blir ikke bedt om å starte på nytt.


2.4. Window-Eyes og Startmenyen

Når installasjonen av Window-Eyes er ferdig, vil du finne programgruppen Window-Eyes under Programmer på start-menyen.

 • Avansert

  • Vedlikehold av videostøtte (Kun Windows 2000/XP/2003

  • Vedlikehold av virtuell kanal

 • Dokumentasjon

  • Lesmeg

  • Manual for Window-Eyes

  • Skriptmanualen for Window-Eyes

  • Window-Eyes-manualen i tekstversjon

 • Snarvei til Window-Eyes

Hvert av disse elementene er beskrevet i detalj nedenfor.


2.4.1. Avansert

Denne menyen gir deg en del avanserte valg, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Bruker du Windows 2000, XP, eller 2003, blir du presentert for to valg: Vedlikehold av videostøtte, og vedlikehold av virtuell kanal.

Vedlikehold av videostøtte gir deg mulighet til å slå på eller av videostøtte; enten for det lokale systemet, en ekstern oppkoblingsforbindelse mot Citrix MetaFrame XP, eller en ekstern oppkoblingsforbindelse mot Microsoft terminaltjenere. Etter at du har gjort et valg, vises en advarsel, som gir deg beskjed om at dette er et avansert valg, som kun bør brukes av erfarne brukere. Velger du nei som svaralternativ, blir dialogen lukket og du kommer tilbake til skrivebordet. Svarer du ja, blir du presentert for fire knapper:

 • Slå på/av videostøtte - Slår på eller av videostøtte for Window-Eyes.

 • Slå på/av Citrix ICA videostøtte - Slår på/av videostøtte for bruk sammen med Citrix MetaFrame XP. For mer informasjon, viser vi til tillegg E.3.

 • Slå på/av Microsoft RDP Videostøtte - Slår på eller av videostøtte for bruk sammen med Microsoft terminaltjenester. For mer informasjon, viser vi til tillegg E.4.

 • Avbryt - Lukker dialogen uten å gjøre forandringer.

Gjeldende status for valgene som er beskrevet ovenfor, gjenspeiles i teksten på knappene. For eksempel, hvis Window-Eyes videostøtte er slått på, vil videostøtteknappen vise: "Slå av generell Videostøtte for Window-Eyes. Dersom Window-Eyes videostøtte er slått av, vil videostøtteknappen vise: Slå på videostøtte. Merk at hvis Window-Eyes' videostøtte er slått av, så vil tale ikke være tilgjengelig før videostøtte er slått på igjen.

Oppsett av virtuell kanal Lar deg slå på eller av Window-Eyes videostøtte for virtuell kanal mot en ekstern Citrix MetaFrame XP-økt eller mot en oppkobling til eksterne Microsoft terminaltjenester. Når du har gjort et valg, blir du presentert for en dialog med to knapper:

 • Slå på/av støtte for Citrix virtuell kanal for Window-Eyes - Slår på eller av støtte for virtuell kanal for ekstern oppkobling mot Citrix MetaFrame XP. For mer informasjon, viser vi til tillegg E.3.

 • Slå på/av støtte for Microsoft virtuell kanal for Window-Eyes - Slår på eller av støtte for virtuell kanal mot ekstern oppkobling mot Microsoft terminaltjenester. For mer informasjon, viser vi til tillegg E.4.

 • Avbryt - Lukker dialogen uten å gjøre endringer.

Gjeldende status for valgene ovenfor, gjenspeiles i teksten på knappen. For eksempel, dersom støtte for virtuell kanal mot Citrix er slått på, vil tilhørende knapp vise Slå av støtte for Citrix virtuell kanal for Window-Eyes. I motsatt fall vil den vise "slå på støtte for" ...


2.4.2. Dokumentasjon

Lesmeg - Dette er en snarvei til Window-Eyes' les-meg-fil. Denne filen inneholder viktig informasjon om den versjonen av Window-Eyes som er installert. Ved å aktivere dette ikonet, blir les-meg-filen åpnet i Notisblokken. Du kan også få tilgang til les-meg ved å trykke Ctrl-omvendt skråstrek for å komme til Window-Eyes' kontrollpanel, fulgt av Alt-H for Hjelp, og L for Window-Eyes les-meg.

Manual for Window-Eyes - Valget vil laste manualen for Window-Eyes i formatet "Windows hjelp". Du får dessuten tilgang til manualen i dette formatet ved å aktivere Window-Eyes' kontrollpanel (ctrl-<omvendt skråstrek>), og så alt-h, w for "Window-Eyes manual". Når manualen åpnes i innholdsoversikten kan du trykke pil ned til emnet du vil lese, trykk enter, og så f6 for å aktivere emnet. Trykk f6 igjen for å gå tilbake til innholdsoversikten.

Window-Eyes skriptmanual - Denne snarveien vil laste skriptmanualen for Window-Eyes i formatet "Windows hjelp". Du får også tilgang til denne manualen i samme format ved å aktivere kontrollpanelet i Window-Eyes (ctrl-<omvendt skråstrek>), og trykke alt-h og s for Window-Eyes skriptmanual. Når manualen åpnes i innholdsoversikten kan du trykke pil ned til emnet du vil lese, trykk enter, og så f6 for å aktivere emnet. Trykk f6 igjen for å gå tilbake til innholdsoversikten.

Manual for Window-Eyes i tekstformat - Denne snarveien vil åpne Windows utforsker i mappen som inneholder tekstversjonen av manualen for Window-Eyes.


2.4.3. Snarvei til Window-Eyes

Dette er snarveien til Window-Eyes-programmet. Hvis Window-Eyes ikke er startet, kan dette ikonet brukes til å laste Window-Eyes. Installasjonsprogrammet for Window-Eyes vil også plassere en kopi av denne snarveien på skrivebordet.


2.5. Installasjonstips

I alle dialogbokser i installasjonsprogrammet kan du trykke Tab-tasten for å komme til de forskjellige valgene, og trykke Shift-Tab for bla tilbake gjennom valgene. Dersom du står på en knapp, vil denne aktiveres når du trykker Enter. Er du på en avkryssingsboks, så aktiverer eller deaktiverer du den med Mellomrom. Er du på en radioknapp, bruker du piltastene for å aktivere et av valgene. -Er du i en kombo- eller listeboks, kan du bruke pil opp eller ned for å flytte til de tilgjengelige valgene i boksen.

Trykker du Avbryt når du står i en av dialogboksene, vil du få spørsmål om du er siker på at du vil avslutte installasjonen. Svarer du med å trykke på Ja-knappen, avbrytes installasjonen. Trykker du på Nei her, returnerer du dit du var før du trykket på Avbryt.

De fleste dialogbokser har en "Tilbake-" og en "Neste-"knapp. Velger du Tilbake, vil den forrige dialogboksen bli vist igjen. Dette er en nyttig funksjon dersom du har behov for å endre noen av valgene du har gjort tidligere under installasjonen. Velger du Neste, blir valgene i den aktuelle dialogboksen bekreftet, og den neste dialogboksen vises.


2.5.1. Farger

For at Window-Eyes best mulig skal kunne gjenkjenne grafiske elementer i Windows, bør fargekvaliteten i Windows settes til 16 biter. Da de ulike operativsystemene er forskjellig, så er det følgende en generell framgangsmåte for å endre fargeinnstillinger:

 • Åpne "skjerm" under kontrollpanelet

 • Åpne kategorien "innstillinger"

 • Finn komboboksen som viser fargene som er tilgjengelige på systemet ditt

 • Velg 32, og trykk Enter


2.5.2. Oppløsning

Mens du er i området for innstillinger av farger, bør du samtidig se på skjermoppløsningen (skjermstørrelse). Innstillingene på skjermoppløsningen er i samme skjermbilde som fargeinnstillingene. Det er vanligvis en skyvespak som du finner i nærheten av komboboksen for fargeinnstillinger. Denne skyvespaken er rangert fra laveste oppløsning (640x480 avhengig av skjermkort og skjermtype) opptil høyeste oppløsning (denne varierer avhengig av skjermkort og skjermtype). Minste anbefalte oppløsning er 800x600. Vi anbefaler å sette oppløsningen til 1024x768. Jo høyere oppløsning, jo flere elementer kan vises på skjermen, og dermed får også Window-Eyes tilgang til mer informasjon.


2.5.3. Oppstart av Window-Eyes

Dersom du, når du installerer Window-Eyes, velger rask installasjon, så vil Window-Eyes være satt opp til å være aktiv ved påloggingsskjermbildet (hvis et slikt finnes) og på skrivebordet, d.v.s. etter pålogging. Velger du tilpasset installasjon, kan du velge om du vil at Window-Eyes skal starte automatisk enten ved påloggingsskjermen eller etter pålogging eller både før og etter pålogging eller ikke i det hele tatt. Du kan lese mer om oppstarttyper i kapittel 7.13. Det er viktig å merke seg at du kun kan aktivere ett av valgene.


2.6. Avanserte installasjonsalternativer

Når åpningsdialogen til installasjonsprogrammet for Window-Eyes vises (hvor du kan velge om du vil installere med eller uten tale etc.), er det også en knapp som ikke annonseres med tale, nemlig knappen Avansert. Dette valget bør kun benyttes av erfarne brukere. Dersom du ikke forstår hensikten med disse programmene, eller hvis du er usikker på hvordan de skal brukes, kan du ta kontakt med Handy Tech Norge AS for å få hjelp. Du vil trenge talestøtte når du kjører denne dialogen; den vil ikke snakke automatisk.


A = Avanserte valg
   

Velger du denne knappen, blir du presentert for en dialog som inneholder følgende valg:


V = Installer videostøtte

Installerer videostøtte som kan brukes hvis du har en mobil installasjon av Window-Eyes (se neste avsnitt).


M = Installer mobil Window-Eyes

Bruk dette valget for å installere Window-Eyes på en minnepinne, en flyttbar disk eller til en annen mappe på harddisken din. Dermed kan du kjøre Window-Eyes fra mediet du installerte på, forutsatt at videostøtte er installert.


S = Installer nettverksklient med tale
   

Aktiver dette valget for å begynne klientinstallasjon med tale.


W = Installer klient uten tale
   

Aktiver dette valget for å begynne klientinstallasjon uten tale.


E = Nødfjerning av Window-Eyes

Hvis du har forsøkt å fjerne Window-Eyes via Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet, og det ikke lyktes, kan du bruke ovenstående valg for å fjerne Window-Eyes programmet. Dersom du ikke har prøvd, så bør du først prøve å fjerne Window-Eyes via Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet, før du bruker ovenstående nødprosedyre. Dette verktøyet vil fjerne alle Window-Eyes-filene fra harddisken, og alle Window-Eyes-oppføringer fra systemregister. Vi påpeker at dette verktøyet bare må brukes som siste utvei dersom Legg til/fjern programmer ikke kan fjerne Window-Eyes.


2.6.1. Nettverksinstallasjon

Før du forsøker en nettverksinstallasjon av Window-Eyes, må du forsikre deg om at nettverkstilkoblingene fungerer som de skal. Installasjonsprosessen vil foregå i to trinn:


2.6.1.1. Tjenerinstallasjon

For å få en vellykket installasjon av Window-Eyes på tjeneren, må du logge på enten som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter. Etter at du har logget deg inn, plasserer du Window-Eyes CD i CD-ROM-spilleren. Når du har blitt presentert for en innledende installasjonsdialog, så velger du hvordan du vil kjøre installasjonsprosessen (med eller uten tale, tilpasset eller rask installasjon). Installasjonsprosessene er detaljert beskrevet i kapittel ,,2. Når Window-Eyes er installert, må du sikre deg at Window-Eyes' mappehierarki er delt ut med fornuftige restriksjoner. For maksimum sikkerhet, anbefaler vi følgende mappeinnstillinger:

 • Window-Eyes Program-mappe (c:\wineyes som standard) kun lesetilgang

 • Window-Eyes brukermappe (c:\wineyes\users som standard) kun lesetilgang

 • Individuelle brukermapper (c:\wineyes\users\user0100 for eksempel) lese- og skrivetilgang

Avhengig av operativsystemet du arbeider i, bør du kunne bestemme tilgang til spesifikke brukermapper for spesifiserte brukere.


2.6.1.2. Klientinstallasjon

Når server-installasjonen av Window-Eyes er komplett, går du videre til klientmaskinen, der du skal foreta klientinstallasjonen. For å kunne gjennomføre klientinstallasjonen, må du logge på klientmaskinen enten som administrator eller som bruker med administratorrettigheter.

Før du begynner på klientinstallasjonen, må du være sikker på at banen til Window-Eyes på tjeneren er koblet til en stasjonsbokstav lokalt på klienten. Angi for eksempel serverbanen (\\server\wineyes) til lokal stasjon s for klient-installasjonen. Den angitte stasjonsbokstaven må forbli konstant for å sikre at Window-Eyes alltid er tilgjengelig, og for alle som skal bruke Window-Eyes. Imidlertid kan ulike klienter ha ulike stasjonsbokstaver.

Når du er logget på, enten som administrator eller bruker med administratorprivilegier, og fått bekreftet at banen til serverinstallasjonen av Window-Eyes har blitt koblet til en stasjonsbokstav, kan du plassere Window-Eyes-CD-en i CD-ROM-spilleren. Når den første installasjonsdialogen dukker opp, kan du trykke Tabulatortasten til du kommer til Avansert, og trykke Enter, eller trykke Alt-A for å få tilgang til dialogen Avanserte valg.

I dialogen Avanserte valg, har du to valg som har med klientinstallasjon å gjøre:

 1. Installer klient med tale

 2. Installer klient uten tale

Hver installasjonstype vil be om følgende informasjon:

 • Ekstern lokalisering

 • Server Location,,

 • Valg av talesyntese

 • Installasjon av manual

 • Oppstartvalg

Alle Window-Eyes-filene vil bli lagret og kan nås fra serveren, untatt Window-Eyes videodriver, og verktøyet for å slå på/av videodriver, og Window-Eyes programgruppeikonene på startmenyen. programgruppeikonene (eller snarveiene) vil vise til serverinstallasjonen av Window-Eyes som er lokalisert på nettverksstasjonen som du tildelte før klientinstallasjonen.

Det er viktig å huske at hastigheten på nettverket påvirker ytelsen av Window-Eyes. I et tregt nettverk, vil det ta lengre tid å nå filer som for eksempel Window-Eyes kjernekomponenter og settfiler.


2.6.2. Window-Eyes Mobil

Window-Eyes kan installeres på en flytbar disk som du kan ta med deg til, og bruke på en hvilken som helst Windows-maskin. For at Window-Eyes skal fungere, kreves følgende forholdsregler:

 1. Window-Eyes videostøtte må være installert på maskinen før Window-Eyes mobil kan kjøres.

 2. Window-Eyes mobil og Window-Eyes videostøtte må ha samme versjon.

 3. Administrative rettigheter kreves for å installere Window-Eyes videostøtte.

 4. Window-Eyes videostøtte kan avinstalleres ved å gå til "Legg til / fjern programmer" i kontrollpanelet. Window-Eyes mobil som er installert på en flyttbar disk kan fjernes ved å slette mappen som programmet er installert i, f.eks. x:\wineyes.

Filen som må installeres på maskinen som Window-Eyes mobil skal kjøres på, heter wevideo.exe, og du finner den på Window-Eyes-cd-en. Den kan også lastes ned fra www.gwmicro.com/support.


2.7. Avinstallere Window-Eyes

Dersom du skal fjerne Window-Eyes fra PC-en, bør du benytte "Legg til/fjern programmer" i kontrollpanelet. Du kan merke Window-Eyes og velge Fjern-knappen. Window-Eyes vil da automatisk bli fjernet fra harddisken på maskinen. Trinnene i avinstallasjonsprosessen er følgende:


2.7.1. Windows 2000:

 1. Trykk Ctrl-Esc for å få opp startmenyen

 2. Pil ned til Innstillinger og trykk Enter

 3. Trykk Enter på valget Kontrollpanel

 4. Trykk "L" til du hører Legg til eller fjern programmer og trykk Enter

 5. Pil ned til du finner Window-Eyes

 6. Tab til Endre/fjern-knappen og trykk Enter

 7. En bekreftelsesdialog vil bli vist. Trykk "J" for å bekrefte fjerningen av programvaren

 8. Avinstalleringen av programmet vil starte. Hvis ikke, følg de instruksjonene Windows gir deg.


2.7.2. Windows XP/2003:

 1. Trykk Ctrl-Esc for å få opp startmenyen

 2. Trykk "I" til du hører Innstillinger, og trykk så Enter

 3. Trykk Enter på valget Kontrollpanel

 4. Trykk "L" til du hører Legg til eller fjern programmer og trykk Enter

 5. Pil ned til du finner Window-Eyes

 6. Tab til Endre/fjern-knappen, og trykk Enter

 7. En bekreftelsesdialog vil bli vist. Trykk "J" for å bekrefte fjerningen av programvaren

 8. Avinstalleringen av programmet vil starte. Hvis ikke, følg de instruksjonene Windows gir deg.


2.7.3. Windows Vista:

 1. Trykk Ctrl-Esc for å aktivere startmenyen

 2. Trykk Tab, og deretter K til du kommer til "Kontrollpanel"

 3. Trykk Enter for å åpne kontrollpanelet

 4. Trykk Tab til du kommer til lenken "Avinstallér et program" og trykk så Enter

 5. Trykk W til du kommer til Window-Eyes

 6. Trykk Enter for å starte avinstalleringen. Merk: Du blir kanskje bedt om å bekrefte en dialog som har med brukerkonto å gjøre før du fortsetter med avinstalleringen.

 7. Du vil bli spurt om du virkelig vil avinstallere Window-Eyes. Trykk J for å bekrefte dette.

 8. Nå vil avinstalleringen begynne. Hvis ikke følger du ev. instruksjoner fra Windows som dukker opp på skjermen.


2.8. Tips for tilpassing av Windows-miljøet

2.8.1. Windows 2000

Bruker du Windows 2000, behøver du ikke gjøre noen systemendringer for at Window-Eyes skal være fullt ut kompatibelt. I stedet vil Window-Eyes automatisk gjøre følgende forandringer:

 • Slår av effekten Innhold i kombinasjonsboksen sklir frem.

 • Slår av skygge rundt markøren.

 • Slår av skråstilte tittellinjer

 • Slår av markering av valgbare elementer som for eksempel menynavn på menylinjer (markering betyr her at når markøren beveges over et ikon, blir det markert, men ikke valgt).

 • Slår av effekten "jevn rulling i listebokser.

 • Slår av menyanimasjoner.

 • Slår på understreking av bokstav som utgjør direktetast for menypunktet

 • Slår av effekten "ton ut menyer etter klikk".

 • Slår av verktøytipsanimasjon.

 • Slår av Animer Windows ved minimering og maksimering

Merk at disse forandringene vil kun være aktive når Window-Eyes kjører, og de vil gå tilbake til standardinnstillingene når Window-Eyes lukkes. Window-Eyes vil ikke gjøre permanente endringer på systemet ditt uten med din viten og samtykke.

Selv om Window-Eyes håndterer alle systemendringer som er nødvendige, vil du kanskje slå av web-mappevisningen for enkelhets skyld (dette valget er ikke obligatorisk for at Window-Eyes skal fungere).

Gjør følgende for å sette opp innstillingene under mappevisning:

 1. Trykk Ctrl-Esc for å få opp startmenyen

 2. Trykk "I" for å aktivere undermenyen Innstillinger

 3. Trykk Enter for å åpne Kontrollpanel

 4. Trykk "M" til du hører Mappevisning

 5. Trykk Enter

 6. Velg "Bruk Windows vanlig visning"

 7. Trykk Tab til du hører OK

 8. Trykk Enter

Merk at vi anbefaler den siste tilgjengelige service pack for Windows 2000 for å få Window-Eyes til å fungere best mulig. For å laste ned siste versjon av Windows 2000 Service Pack, går du til følgende Internett-adresse: .


2.8.2. Windows XP/2003

Merk: Innstillingene som er beskrevet nedenfor er ikke nødvendige for å få Window-Eyes til å fungere skikkelig. Disse innstillingene er for Windows-miljøet og ikke for Window-Eyes. Det er ingen ting i veien for å la Window-Eyes kjøre mens du utfører endringene.

Window-Eyes vil fungere både med standard visningsinnstillinger for Windows XP/2003 og ved bruk av klassisk visning. Window-Eyes vil gjøre sine egne endringer av Windows-miljøet i det Window-Eyes starter, mht. visuelle effekter slik som menyanimasjoner, og disse innstillingene tilbakestilles til forrige status når Window-Eyes Avsluttes. Noen brukere vil kanskje gjøre disse endringene manuelt for å spare tid når Window-Eyes starter.

Uansett hvilken visning som er i bruk, så vil mange brukere være komfortable med den klassiske visningen. Følgende er derfor tatt med som en kort gjennomgang.

Gjør følgende for å endre Startmenyen til å vises i klassisk visning:

 1. Trykk Ctrl-Esc

 2. Trykk ESC

 3. Trykk Shift-F10

 4. Trykk 'E'

 5. Trykk Alt-K for "Klassisk Start-meny"

 6. Trykk Alt-A for Tilpass

 7. Tab til trevisningen "Avanserte alternativer for Start-meny"

 8. Pil ned til "Bruk dynamisk tilpassede menyer"

 9. Trykk Mellomrom for å slå dette av

 10. Tab til OK og Trykk Enter

 11. Tab til OK igjen og trykk Enter

Trinnene for innstillingene vist nedenfor, forutsetter at Windows er satt opp med klassisk startmeny.

Gjør følgende for å sette opp mappealternativer til klassisk visning:

 1. Trykk Ctrl-Esc

 2. Trykk "I" for Innstillinger

 3. Trykk 'K' for Kontrollpanel

 4. Trykk Alt-E for Verktøymeny

 5. Trykk 'A' for Mappealternativer

 6. Trykk Alt-S for "Bruk standard Windows-mapper"

 7. Tab til OK og Trykk Enter

Gjør følgende for å sette fargeskjemaet til Windows standard:

 1. Trykk Ctrl-Esc

 2. Trykk "I" for Innstillinger

 3. Trykk 'K' for Kontrollpanel

 4. Trykk 'S' til du hører Skjerm og trykk Enter

 5. Trykk 'W' til du hører "Windows standard"

 6. Tab til OK og trykk Enter

 7. Tab til OK igjen og trykk Enter

Gjør følgende for å slå av visning av beskrivelsene for mapper og filer:

 1. Trykk Ctrl-Esc

 2. Trykk "I" for Innstillinger

 3. Trykk Enter for å åpne kontrollpanelet

 4. Trykk 'm' for Mappealternativer, og trykk Enter

 5. Trykk Shift-Tab for å sette fokus på kategorien "Generelt"

 6. Trykk PIL HØYRE for å gå til kategorien Vis

 7. Tab til "Avanserte alternativer for Start-meny"

 8. Trykk 'V' til du kommer til "Vis beskrivelser på skjermen for mappe- og skrivebordselementer"

 9. Trykk Mellomrom for å slå av dette valget

 10. Tab til OK og trykk Enter


3. En oversikt over Window-Eyes

Dette kapitlet av Window-Eyes-manualen gir en grunnleggende oversikt over Window-Eyes.


3.1. Hvor er Window-Eyes?

Filplasseringer

Plasseringen av både Window-Eyes programfiler og brukerdataene for programmet kan være forskjellig avhengig av operativsystemet på maskinen. Alle versjonene av Windows som støttes av Window-Eyes bruker mappen c:\programfiler for å lagre programfiler. Windows 2000, Windows XP, og Windows 2003 bruker mappen 'Documents and settings', mens Windows Vista plasserer brukerdata under mappen 'Users'.

Uavhengig av versjon, bruker Windows miljøvariabler for å holde orden på filplasseringen.


3.1.1. Programfiler

%ProgramFiles% - Plassering for mappen der Windows lagrer programfiler. Som standard er dette 'C:\Programfiler' i den norske versjonen av Windows, og 'C:\Program Files' i den engelske. Programmer som installeres vil vanligvis opprette en undermappe under mappen for programfiler som har navnet til firmaet som har laget programmet, og under denne mappen igjen lages vanligvis en mappe med navnet som assosieres med programmet som installeres. I tilfellet Window-Eyes vil mappen 'GW Micro' bli opprettet under området som variabelen %ProgramFiles% peker til. Under 'GW Micro' ligger så mappen 'Window-Eyes', som inneholder Window-Eyes' programfiler. Dermed blir den fulle banen på en maskin med norsk Windows 'C:\Programfiler\GW Micro\Window-Eyes'.


3.1.2. Individuelle brukerprofiler

%AppData% - Er en variabel som peker til mappen der Windows lagrer filer for hver enkelt bruker. Under Windows Windows 2000/XP/2003 er standard 'C:Documents and Settings<brukernavn>Application Data', der <brukernavn> er navnet på brukeren som for øyeblikket er logget på. Variabelen %UserName% refererer til brukernavnet. Under Windows Vista er standard plassering 'C:Users<brukernavn>AppDataRoaming', der brukernavnet på samme måte er brukeren som er pålogget. Når et program blir installert, vil vanligvis en mappe med navnet på produsenten bli opprettet under plasseringen %AppData%. Under mappen som har fått produsentens navn opprettes det så en mappe med navnet på programmet. I tilfellet Window-Eyes, vil en mappe med navnet "GW Micro" under plasseringen %AppData%. Denne mappen inneholder så mappen "Window-Eyes". Denne Window-Eyes-mappen inneholder så en mappe med navnet "Users", og her ligger alle brukerprofilene for Window-Eyes. Filene som utgjør standardprofilen ligger i mappen "Default" under "Users", og full bane blir da 'C:Documents and Settings<brukernavn>Application DataGW MicroWindow-Eyesusersdefault', under Windows 2000/XP/2003. Under Windows Vista blir tilsvarende plassering 'C:Users<brukernavn>GW MicroWindow-Eyesusersdefault'.


3.1.3. Brukerprofil for alle brukere

%AllUsersProfile% - Variabelen peker til mappen der Windows lagrer filer som skal være tilgjengelig for alle brukere av operativsystemet. Som standard er dette 'C:Documents and SettingsAll Users' under Windows 2000/XP/2003, og 'C:ProgramData' under Windows Vista. Et program som blir installert vil vanligvis opprette en mappe med navnet som assosieres med produsenten av programmet under %AllUsersProfile%, og under der en mappe med navnet på programmet som installeres. I tilfellet Window-Eyes vil mappen 'GW Micro' bli opprettet under %AllUsersProfile%, og denne mappen vil inneholde mappen 'Window-Eyes'. Mappen Window-Eyes inneholder en mappe med navnet "Users", og denne mappen inneholder alle brukerprofilene som gjelder for alle brukere av maskinen. Filene som utgjør standardprofilen ligger i mappen "Default" under "Users". Under Windows 2000/XP/2003 blir standard filplassering dermed C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataGW MicroWindow-Eyesusersdefault. Under Windows Vista blir tilsvarende plassering C:ProgramDataGW MicroWindow-Eyesusersdefault..


3.2. Window-Eyes kontrollpanel

Window-Eyes betjenes fra et kontrollpanel som alltid er tilgjengelig når Window-Eyes kjører. Kontrollpanelet i Window-Eyes betjenes fra et menysystem. Menysystemet kan settes til nybegynner middels eller avansert brukernivå. Brukernivået "Nybegynner" er valgt som standard. Imidlertid er manualen skrevet ut fra brukernivået "Avansert", slik at alle funksjoner skal være dokumentert.

For å komme til kontrollpanelet i Window-Eyes holder du nede en av kontrolltastene og trykker så på Omvendt skråstrek (\), deretter slippes begge tastene. Dermed er kontrollpanelet aktivt, og programmets tittel- og menylinje vises på toppen av skjermen. Window-Eyes leser tittellinjen, som inkluderer navnet "Window-Eyes", samt settfilen som kjører i øyeblikket, og settfilen som er assosiert med det aktive programvinduet. Legg merke til at menynivået som er valgt i Window-Eyes (se kapittel 5.4, har betydning for hvor mye informasjon du får når du aktiverer Window-Eyes kontrollpanel. Assosiering av settfiler forklares i kapittel 7.

Window-Eyes' kontrollpanel kjører i et eget programvindu, akkurat som alle andre Windows-programmer. Så selv om hurtigtasten Ctrl-<Omvendt skråstrek> er tilordnet som en snarvei for å gå direkte til kontrollpanelet, kan du også komme til det på samme måte som du ville benyttet for å komme til et hvilket som helst annet åpent program.

Generelt i Windows kan du holde Alt inne mens du trykker Tab flere ganger til du kommer til Window-Eyes. Dessuten kan du trykke Ctrl-Esc fulgt av Esc, og så trykke Tab til du kommer til oppgavelinjen. Der kan du veksle mellom de åpne programmene med piltastene, og trykke Enter på programmet du vil sette i fokus. Har du satt Window-Eyes til å kjøre fra systemkurven kan du trykke Windows-B for å aktivere systemkurven, og så bruke piltastene for å finne Window-Eyes, og trykke Enter for å få opp kontrollpanelet. Se kapittel 7.12 for å få mer informasjon om å kjøre Window-Eyes fra systemkurven.

Når du har aktivert kontrollpanelets menylinje ved å trykke og slippe Alt-tasten, kan du skifte fokus langs menylinjen fra det ene elementet til det andre ved å bruke venstre og høyre piltaster. Navn på menyelementene blir lest opp av Window-Eyes, sammen med deres respektive direktetaster og hva de vil aktivere dersom de blir valgt; for eksempel:


   F = Fil trekk ned
   S = Skjerm trekk ned
   T = Tastatur trekk ned
   M = Mus trekk ned
   U = Hurtigtaster trekk ned
   Y = Flytting dialog
   G = Generell trekk ned
   P = Punkt trekk ned
   O = Ordrikhet trekk ned
   L = Global trekk ned
   H = Hjelp trekk ned
Når du har lært deg direktetastene, kan du bruke Alt-tasten sammen med bokstaven til menyoverskriften du vil åpne. Slik kan du, bare med ett tastetrykk, gå rett fra kontrollpanelet og åpne menyen. Siden alle nedtrekksmenyene og deres undermenyer også har egne direktetaster, vil du arbeide både hurtigere og mer effektivt hvis du også lærer å bruke disse. Dersom du ikke vil bruke direktetaster, kan du i stedet gå til de enkelte menypunktene med pil ned/opp, og velge ønsket menypunkt ved å trykke Linjeskift.

Når du velger et element fra en Window-Eyes nedtrekksmeny, vil en av følgende tre ting skje, avhengig av hvilken type menyelement du velger:

 • Hvis menyelementet er en av/på-bryter, for å slå stemmen av eller på for eksempel, så vil en ved å velge dette elementet aktivere den motsatte funksjonen; samtidig deaktiveres menylinjen. Du må reaktivere menylinjen hver gang du ønsker å gjøre en forandring via nedtrekksmenyen. Window-Eyes annonserer "meny lukket".

 • Menypunktet kan lede til en forgrenet undermeny. Hvis du for eksempel velger Lagre fra Fil-menyen, vil en undermeny tilby flere valgmuligheter. Window-Eyes kaller forgrenede undermenyer for nedtrekksmenyer. Når du kommer til en nedtrekksmeny inne i en annen nedtrekksmeny, kan du få vist den nye nedtrekksmenyen ved å trykke Enter.

 • Noen menyelementer åpner dialogbokser, som inneholder forskjellige typer felt, noe som du kan lese mer om i kapittel 4.5.


3.2.1. Window-Eyes-filer

Fil-menyen i Window-Eyes brukes først og fremst for, manuelt, å kunne åpne og lagre Window-Eyesfiler. Filene inneholder oppsett av talemiljø som lages i Window-Eyes' kontrollpanel (noe du vil lære senere i kapitlet) og uttalelister for å endre hvordan Window-Eyes uttaler ord, individuelle tegn, farger, grafiske elementer og tastaturaktivitet. I Fil-menyen kan du også velge forskjellige talesynteser, eller punktskriftslinjer. Dessuten inneholder menyen valg for konvertering av settfiler, åpne og håndtere skript, samt bestemme hvordan Window-Eyes skal starte.


3.2.2. Stemmene skjerm, tastatur og mus

Window-Eyes har separate stemmeinnstillinger for skjerm, tastatur og mus. Via menyvalg kan du bestemme om hver av disse stemmene er på eller av, hastighet på talen, stemmeleie, tone og volum. Du kan også bestemme hvordan Window-Eyes skal forholde seg mht setningstegn, kontrolltegn, store og små bokstaver, og mange andre viktige aspekter ved de tre forskjellige stemmene. Innstillingene gjøres via de tre nedtrekksmenyene på menylinjen i kontrollpanelet.


3.2.3. Hurtigtaster

Hurtigtaster er brukerdefinerbare taster som styrer Window-Eyes uten hensyn til hvilket program som ellers er aktivt. Window-Eyes er satt opp med Ctrl-NumPad-Pil Ned-kombinasjon for å lese setningen som har markøren, også kalt innsettingspunktet. Ved å trykke denne tastekombinasjonen, så leses den aktuelle setningen uten at programmet som kjøres engang vet at tastekombinasjonen trykkes. Dersom du kjører et program som trenger en tastekombinasjon som brukes av Window-Eyes, kan Window-Eyes omkonfigureres til å bruke en annen hurtigtast for samme funksjon, eller det er mulig å trykke en tast (Ins-B) som får Window-Eyes til å slippe forbi neste tastetrykk. Hurtigtaster kan brukes for å få opplest tegn, ord, linjer, setninger eller avsnitt. De kan også brukes til å forandre eller lese brukervinduer, stave ord, lese fra markøren til slutten av dokumentet, og utføre mange andre operasjoner som blir forklart gjennom denne manualen.


3.2.4. Flyttetaster

Window-Eyes' flyttetaster gjør det mulig for Window-Eyes å samarbeide med andre brukerprogram. Dette er taster som for eksempel PILTASTER, Side opp og Side ned, Tab, og andre taster som programmer bruker for å bevege markøren eller pekeren rundt. Programmet vet fremdeles ingen ting om at Window-Eyes eksisterer, men Window-Eyes deler flyttetastene med det aktuelle programmet. Tenk på Tab-tasten. Ved å trykke Tab i et tekstbehandlingsprogram, vil normalt flytte markøren til neste tab-stopp-posisjon. Når du trykker Tab, vil du gjerne høre det ordet markøren lander på, eller posisjonen markøren flyttes til. Et databaseprogram bruker kanskje Tab-tasten forskjellig, ved at markøren beveger seg til det neste datafeltet. I det tilfellet vil du at Tab-tasten skal lese dataene i det nye feltet, eller kanskje navnet på det aktive feltet. Window-Eyes lar deg bestemme.


3.2.5. Generelt

Menyen "Generelt" inneholder en rekke funksjoner og innstillinger som i hovedsak gjelder for programmet i sin helhet. Fra denne menyen kan du bl.a. bestemme om tale, punkt eller hurtigtaster skal være slått av eller på, om bruk av uttalelister er på eller av. Flere detaljer om hvert av menypunktene finner du senere i manualen.


3.2.6. Punkt

Punktmenyen inneholder alle tilgjengelige valg for å kunne bestemme hvordan leselisten skal fungere sammen med Window-Eyes. Bl.a kan punktlinjens hurtigtaster defineres, punkttabeller kan tilpasses, og en rekke valg for blaing (steglengde m.m) kan settes opp. Punktmenyen inneholder også et valg for en visuell viser slik at seende kan lese det som sendes til leselisten. For mer informasjon om innstillinger og muligheter på punktmenyen, viser vi til kapittel 18.


3.2.7. Ordrikhet

I menyen Ordrikhet, kan du stille inn mengden av informasjon du ønsker at Window-Eyes skal gi om det som vises på skjermen. Dersom en meny dukker opp, vil du da at den skal leses automatisk? Når Window-Eyes leser eller du beveger deg i menyelementer med piltastene, vil du da ha direktetaster opplest? Ønsker du å få Window-Eyes-dialoger og informasjonsbokser lest når de åpnes? Når du beveger deg fra felt til felt i en dialogboks, vil du da vite hvilken type felt du har landet på? Disse og mange flere innstillinger er tilgjengelige fra ordrikhetsmenyen. Hvordan du vil sette opp menyen, avhenger av hvor mye du vet om det aktuelle programmet du kjører, og hvor mye du ønsker å få vite om det som skjer på skjermen. Generelt kan en si at jo mer familiær du blir med et program, jo mindre ønsker du at Window-Eyes skal si om det som foregår.


3.2.8. Global

I Global-menyen kan du endre innstillingene for den aktive settfilen og la endringene gjøres gjeldende for samtlige settfiler etter hvert som de lastes inn. Men hva hvis du for eksempel ønsker å få tastetrykkene lest med hastighet satt til verdien 8 i stedet for 5 i alle programmer? Hva om du ønsker å la noen programmer ha en innstilling, men ikke et annet. I menyen Global kan du bestemme hvordan Window-Eyes ordrikhetsinnstillinger skal være i et gitt program.


3.3. Farger, skjermkort og følging av markert tekst

3.3.1. Farger

Endringer i farger skjer ofte på skjermen, og Window-Eyes gir deg mulighet til å få tekst i en farge opplest, mens tekst i andre farger ignoreres. Dette gjelder både tekst og andre elementer som finnes på skjermen.


3.3.2. Skjermkort

Window-Eyes er fargeuavhengig. Vanligvis er grafiske elementer navngitt i 32-bits fargeoppsett. Imidlertid er ikke Window-Eyes låst til et fast fargeoppsett. Grafikk kan defineres i alle farger og i alle fargeoppsett.


3.3.3. Følging av markert tekst

En viktig bruk av skjermfarger i de fleste programmer, er å markere tekst ved hjelp av å lyse den opp (highlight). Aktive menyvalg, hypertekst og andre funksjoner er ofte vist i opplyste farger, eller i det minste i farger som skiller seg fra resten av skjermen. Uansett hvor disse opptrer, vil Window-Eyes finne og lese dem.


3.4. Hjelp

3.4.1. To typer Hjelp

Window-Eyes har to typer hjelp: Window-Eyes-manualen, og konteksthjelp for Window-Eyes. Manualen er tilgjengelig via Hjelpmenyen i Window-Eyes' kontrollpanel. Ved å velge dette elementets nedtrekksmeny, så får du seks valg: Window-Eyes manual, Window-Eyes lesmeg, dagens tips, feilrapportering, oppdatere Window-Eyes og om Window-Eyes (som gir deg en meldingsboks om Window-Eyes som bl.a. viser serienummer og versjonsnummer). Under punktet manual finnes all teksten i denne manualen, organisert i kapitler hvor titlene er hyperkoblinger til hvert enkelt kapittel. Du vil kanskje finne det mer bekvemt enn å lese tekstfilene i manualen (som finnes i mappen manual under Window-Eyes-mappen) inn i et tekstbehandlingsprogram og så lese dem der, særlig hvis det bare er ett emne du vil se på.

Konteksthjelp for Window-Eyes er en helt annen sak; den gir deg informasjon om hvordan du med Window-Eyes får tilgang til de forskjellige vinduene, dialogene og elementene i det programmet du til enhver tid bruker. Dersom du kjører et program som støttes av GW Micro-leverte settfiler, kan du få informasjon om mange vinduer som aktuelle programmer åpner. Konteksthjelp er tilgjengelig via en Window-Eyes hurtigtast. Tastekombinasjonen er definert til Ctrl-Shift-? i settfiler i standardoppsett. Du kan også bruke denne verdifulle muligheten når du lager dine egne settfiler, og du kan legge til informasjon når du lærer mer om de enkelte programmene du bruker.

Når du trykker Ctrl-Shift-? vil dialogboksen "Konteksthjelp for Window-Eyes" åpnes. Dialogen inneholder følgende elementer:

Informasjon: Redigeringsboks - Så vel tittelen på denne redigeringsboksen så vel som innholdet vil være forskjellig avhengig av radioknappene vi skal ta for oss nedenfor. Informasjonen som presenteres i denne redigeringsboksen kan fritt endres av brukeren. F.eks. kan det legges til notater som forklarer hvordan enkelte funksjoner i programmet skal brukes.

Element: Radioknapp - Velges denne knappen vil informasjonen i redigeringsboksen som er nevnt ovenfor ha å gjøre med elementet som hadde fokus da Konteksthjelp ble aktivert.

Dialog: Radioknapp - Når denne knappen velges vil informasjonen i redigeringsboksen få tittelen "Dialog informasjon", og innholdet vil da ha å gjøre med dialogen som var aktiv da Konteksthjelp ble aktivert.

Program: Radioknapp - Når denne knappen velges vil tittelen på redigeringsboksen med informasjon være "Program informasjon", og innholdet i boksen vil være relevant for programmet som var aktivt da Konteksthjelp ble aktivert.

Elementinfo: Kun lesbar redigeringsboks - Denne redigeringsboksen inneholder beskrivelse av elementet som hadde fokus da hurtigtasten for å starte Konteksthjelp ble trykket. "Elementinfo" gir detaljert informasjon om elementet, samt om funksjonene i Window-Eyes som gjør at du kan få lest innholdet i elementet eller "samhandle" med det.

Lagre: Knapp - Hvis knappen aktiveres vil all informasjon i redigeringsboksen "Informasjon" bli lagret.

Lukk: Knapp - Trykker du på denne knappen, lukkes "Konteksthjelp for Window-Eyes".

La oss som eksempel starte den mest vanlige teksteditoren i Windows: Notisblokk (Notepad). Hvis du henter fram "Konteksthjelp for Window-Eyes" mens du er i Notisblokk og velger radioknappen "Program", kan du skrive inn detaljer som har med Notisblokken å gjøre i redigeringsboksen "Informasjon program". F.eks. kan du notere deg hurtigtaster du bruker ofte, så som Alt-O, T for å slå av eller på tekstbryting eller Ctrl-H for å aktivere dialogen "Søk og erstatt". Denne informasjonen gjelder programmet i sin helhet, noe som indikeres ved at radioknappen "Program" er valgt. Hvis du så åpner dialogen "Skriv ut" mens du er i Notisblokken, kunne du aktivere Konteksthjelp og velge radioknappen "Dialog". I redigeringsfeltet "Informasjon" kunne du så skrive inn informasjon som er relevant for utskrift, f.eks. hvilket papiroppsett du foretrekker å bruke når du skriver ut tekstfiler, eller hvordan du kan skrive ut flere kopier. Er du i "Utskriftsdialogen og har satt fokus på listen med skrivere, kan du åpne Konteksthjelp og velge radioknappen "Element". Nå kan du, i redigeringsboksen, notere deg hvilke skrivere som er koblet til din lokale datamaskin, og hvilke du finner på nettverket, eller hvilke som er laserskrivere og hvilke som er blekkskrivere. Denne informasjonen er bare relevant når listen over skrivere er valgt, så derfor valgte vi radioknappen "Element".

Så snart du har skrevet noe i redigeringsboksen "Informasjon" må du trykke på knappen "Lagre" for å lagre det du har skrevet.

Hvis det finnes noe informasjon for elementet som hadde fokus da du åpnet Konteksthjelp", vil radioknappen automatisk settes til "Element" i det du åpner Konteksthjelp. Dersom det finnes informasjon for dialogen du var i da du åpnet Konteksthjelp, men ikke for elementet som hadde fokus, vil radioknappen "Dialog" være aktiv når du åpner Konteksthjelp. Hvis det kun finnes informasjon for programmet du var i da du åpnet Konteksthjelp, vil radioknappen "Program" være valgt. Hvis det ikke finnes informasjon i noen av kategoriene vil radioknappen "Program" også være valgt, men markøren vil være i redigeringsfeltet elementinfo. Du kan alltid lese informasjonen i alle tre kategoriene ved å velge de respektive radioknappene.


3.4.2. Dagens tips

Window-Eyes er "stappfull" av muligheter og funksjoner. Det å lære alle detaljer kan ta lang tid. Derfor tilbyr Window-Eyes et lite "Dagens tips" hver gang Window-Eyes startes.

Dialogen "Dagens tips" inneholder et kun lesbart redigeringsfelt med teksten til det som er dagens tips. Videre har dialogen knappene Forrige og Neste tips, som brukes for å vise forrige eller neste tips. Så finnes avkryssingsboksen "Vis dagens tips ved oppstart", som du bruker for å bestemme om du vil se "Dagens tips" hver gang Window-Eyes starter. Dessuten finnes knappen Lukk, som lukker dialogen. Noen av tipsene har i tillegg en lenke til stedet i manualen der tipset omtales i detalj. Noen tips har en lenke til et nettsted, og da vises knappen "Vis nettside". Trykker du på denne knappen, vil nettsiden åpnes i det som er standard nettleser.

Hvis du har valgt å skjule dialogen "Dagens tips" ved oppstart av Window-Eyes, kan du gå gjennom tipsene ved å velge menypunktet "Dagens tips" fra menyen "Hjelp".

Hver gang "Dagens tips" vises, vil et nytt tips dukke opp i dialogen. På samme måte vil et nytt tips vises hvis du trykker på knappen "Neste tips". Window-Eyes holder rede på hvilket tips som sist ble vist, slik at du alltid blir presentert med et nytt tips når du starter Window-Eyes.


3.5. Feilrapportering

Vi i GW Micro har alltid ment at det å måtte starte PC-en om igjen på grunn av en feil, er mye mer enn et irritasjonsmoment; det er helt uakseptabelt. Enten du analyserer data for arbeidsgiveren, organiserer regninger, sender e-post til familien, eller har det moro med elektronisk Poker, så stoler du på at datamaskinen skal være så stabil som mulig. Window-Eyes tar stabilitet et steg videre ved å tilby feilrapportering: muligheten Window-Eyes har til å rapportere når programmet oppdager et problem.

Du kan nå feilrapporteringsfunksjonen enten ved å starte Window-Eyes etter at et problem har oppstått, eller ved å gå til Feilrapporteringsdialogen under menyen Hjelp i kontrollpanelet til Window-Eyes. Feilrapporteringen sendes over Internettet direkte til GW Micros utviklings-team, så du må være tilkoblet Internett før du sender en feilrapport.

Du kan slå av automatisk sending av feilrapport, men vi anbefaler sterkt at du har den på. Ellers vil feilene ikke kunne rettes opp. Dersom du likevel bestemmer deg for å koble ut automatisk feilrapportering, kan du når som helst koble den inn igjen fra menyen Hjelp.

Dette valget, som har vist seg å være svært effektivt, gjør det mulig for våre utviklere å løse problemene raskt. Ingen privat informasjon sendes sammen med feilrapporten, selv om du har mulighet til å legge til kommentarer (for eksempel pc-ens spesifikasjoner, hvordan problemet oppstår etc.) som du mener vil være viktige for våre utviklere som hjelp til å løse problemet.


4. Litt om Windows

Dette kapitlet av Window-Eyes-manualen vil gi deg grunnleggende informasjon om hvordan operativsystemet Windows fungerer.

La oss begynne presentasjonen av Window-Eyes med å utforske noen vanlige funksjoner i Windows. Videre vil vi lære deg noen tastaturkommandoer som brukes for å betjene Windows-elementer, og for å få Window-Eyes til å lese relevant informasjon. Til slutt vil vi kort introdusere noen nyttige arbeidsmåter når du bruker Window-Eyes, inkludert noen som gjør at du kan betjene mus ved hjelp av tastaturet. Merk at dette kapitlet primært viser til Windows 2000. For informasjon om oppsett i Windows XP/2003, viser vi til kapittel 2.6.2

Dersom Windows er nytt for deg, og særlig hvis du dessuten er ukjent med bruk av datamaskin, så må du ikke bli bekymret om mye av det du leser om i dette kapitlet virker overveldende. Å forstå Windows' multidimensjonale natur, krever et spesialisert vokabular, som mange seende brukere ikke behøver å kunne. Så bare fortsett å lese dette kapitlet; les det om igjen senere for å lære det bedre; og gå videre for å utforske resten av manualen. Tallrike eksempler på arbeidsmåter i Windows vil bli gitt underveis. Det kan trygt sies at mens du lærer det vesentlige om hvordan du bruker Window-Eyes, så vil du samtidig lære mye om Windows.

Mens du leser dette kapitlet, kan det være nyttig å prøve ut noen av de funksjonene og metodene som gjennomgås. Ikke mist motet dersom du synes at det blir vanskelig i begynnelsen. Dette kapitlet er bare en introduksjon, og Window-Eyes vil bli forklart grundigere i kapitlene som følger.

Denne manualen viser deg ikke alt du trenger å vite for å kunne utnytte Windows' rikholdige muligheter. Derfor anbefaler vi at du også leser andre publikasjoner og konsulterer Windows-manualen for å lære mer om detaljene i Windows.


4.1. Hvor møtes Windows og Window-Eyes?

4.1.1. Windows-markøren og musepekeren

Grovt sett kan vi si at Windows har to markører: Windows-markøren, også kalt innsettingspunkt, og musepekeren. På steder hvor du kan skrive inn tekst via tastaturet, for eksempel i skrivefeltet i et tekstbehandlingsprogram eller i en redigeringsboks, så vil Windows normalt vise en blinkende vertikal linje rett til venstre for punktet der du skal begynne å skrive. Når du skriver, vil et tegn om gangen bli satt inn til høyre for markøren, samtidig som Window-Eyes leser opp hvert enkelt tegn. Etter hvert tastetrykk går markøren framover, og viser stedet hvor neste tegn settes inn. Når du kommer til slutten av linjen vil programmet automatisk starte på ny linje, og du behøver ikke trykke linjeskift-tasten for å skifte linje. Derimot bruker du linjeskift-tasten for å lage et nytt avsnitt.

Du kan finne ut om en markør er aktiv ved å trykke hurtigtasten til Window-Eyes markørposisjon; Ctrl-Num-+. Dersom ingen markør er aktiv, vil Window-Eyes pipe. Er markøren aktiv, vil Window-Eyes annonsere markørposisjonen i X og Y-koordinater, relative til programvinduet.

Musepekeren er nesten alltid til stede ett eller annet sted på skjermen. Den kan ha forskjellige former, avhengig av hva programmet kan gjøre ved hjelp av musen i de forskjellige områdene på skjermen. Når musepekeren forandrer form, annonserer Window-Eyes den nye formen. For eksempel, når du plutselig hører ordet "timeglass" bli lest opp, vil du vite at Windows har forandret formen på musepekeren til et timeglass. Etter en kort stund vil muspekeren igjen forandre form, mens Window-Eyes annonserer alt sammen.

Du kan bevege musepekeren rundt i hele skjermbildet ved å bevege den fysiske musen rundt, eller - når Window-Eyes er i gang - bruke det numeriske tastaturet med NUMLOCK slått av. Window-Eyes leser tekst som musepekeren passerer. Når musepekeren er plassert på et Windows-element, kan en ved å trykke på en av mustastene få Windows til å utføre en oppgave. Hvilken musetast som trykkes, og hvor mange ganger en skal trykke, er avhengig av programvaren og hvilken oppgave som skal utføres. For å finne ut hvor musepekeren er, trykker du Ctrl-Ins-NumPad-+, som er hurtigtasten for Window-Eyes museposisjon. Dersom pekeren er til stede, vil Window-Eyes lese opp musepekerens posisjon i X og Y koordinater relative til musegrensene.


4.1.2. Begrepet Window-Eyes-klipp

Window-Eyes har en unik måte å avdekke hvordan skjermen er organisert, og hvordan elementene på skjermen kan skilles fra hverandre; metoden har vi kalt for klipp. Grafikk er det enkleste eksempelet på et klipp, siden hvert enkelt grafisk element er et klipp. Tekstelementer er noe mer kompliserte, og kan best beskrives gjennom eksempel. I et dokument i en tekstbehandler, vil hver linje med tekst (fra venstre mot høyre) med samme attributt ses på som ett klipp. Dersom en gitt linje inneholder et eller flere ord med fet skrift, så vil linjen som i utgangspunktet var ett klipp bli tre forskjellige klipp: Først normalteksten, så den fete, og til slutt normalteksten igjen. Fet skrift er bare ett eksempel på en attributt som splitter en linje opp i flere klipp. Skrifttype, skriftfarge, skriftstørrelse, kursiv, understreket, gjennomstreket, senket skrift, etc., har alle den samme effekten.

Et annet eksempel på flere klipp, er menylinjen i kontrollpanelet i Window-Eyes (eller hvilken som helst menylinje). Selv om ordene Fil, Rediger, Skjerm, Tastatur, etc. vises på samme linje, er de delt opp i forskjellige menyelementer. Hvert enkelt menyelement er et unikt klipp, fordi elementene ikke er adskilt med mellomrom. Det er ganske enkelt laget en avstand mellom hvert element, og de får dermed sitt eget klipp.

Forflytning klipp for klipp, er en svært egnet måte å finne ut hvordan informasjonen er vist på skjermen.

Window-Eyes har tre hurtigtaster for å lese klipp i nærheten av musepekeren. I standardoppsettet til Window-Eyes er de tre hurtigtastene som følger:


   Forrige klipp = Ins-NumPad-Home
   Klipp = Ins-NumPad-pil opp
   Neste klipp = Ins-NumPad-Side opp
    

Du kan bruke tommelfingeren til å trykke og holde nede NumPad-Ins-tasten som om det er en shift-tast og trykke HOME, PIL OPP eller SIDE opp-tastene tre rader over.

Forrige eller neste klipp-tastene beveger musepekeren bakover eller framover til det forrige eller det neste klippet. Opplesing av gjeldende klipp, beveger ikke musepekeren, og pekeren må være plassert nøyaktig på et klipp for at denne tasten skal fungere. Dersom musen er plassert feil, og du trykker tasten, vil Window-Eyes pipe.


4.2. Hvordan det ser ut

Tenk på et skrivebord laget av tre. Windows er et virtuelt skrivebord. Tenk deg at skjermen er arbeidsområdet på skrivebordet. Ved å laste programmer og åpne filer så legger du informasjon og arbeid på skrivebordet. Informasjonen og arbeidselementer er det vi omtaler som vinduer. De er formet som kvadrater og rektangler, og finnes i forskjellige størrelser - fra små vinduer i midten av arbeidsområdet, til store komplekse vinduer som dekker hele arbeidsområdet.

På et virkelig skrivebord har du kanskje flere bøker liggende åpne. Der ligger muligens en notisblokk og noen ark med forskjellige notater. Kanskje har du også noen små lapper festet til en av bøkene, en telefon, en kassettspiller og en talende kalkulator. Ingen drikke, takk: Hvis du søler oppi tastaturet, kan det føre til at tastene ikke vil fungere. Kan hende er du så ryddig at du bare har en eller to ting på skrivebordet samtidig, eller kanskje har du fem eller seks prosjekt gående samtidig. Du kan kun jobbe med en ting om gangen uten å gjøre noe med de andre oppgavene, og du fokuserer bare på en enkelt del av en arbeidsoppgave. Du kan skifte fokus dersom du ønsker det, men dersom skrivebordet ditt blir for overfylt og rotete, og du har for mange prosjekt gående samtidig uten å avslutte dem, så kan det gå ut over arbeidstempoet.

Teknisk sett, kan du ha så mange vinduer på skrivebordet du måtte ønske, og disse kan flyttes inn og ut av arbeidsområdet. De kan bli vist på forskjellige måter, enten ved siden av hverandre, overlappet, eller hvor bare litt av vinduet vises (som en skjev stabel med bøker), eller ett vindu kan dekke alle de andre slik at ingen andre vinduer vises. Som du forstår, kan skrivebordet og arbeidsområdet på skjermen bli et overfylt og uoversiktlig område.

Windows-programmerere har mulighet for å plassere bilder på skjermen din nesten helt etter eget forgodtbefinnende, og det gjør de for å kunne lage visuelt innbydende og intuitive brukergrensesnitt.


4.2.1. Sammenhengen mellom vinduer

To typer vinduer som kan nevnes, er programvindu og dokumentvindu. Når du starter et program, for eksempel Outlook Express for å lese e-post, så åpner du et programvindu. Når du åpner en fil i et programvindu, så åpner du et dokumentvindu under programvinduet. Det refereres ofte til programvindu og dokumentvindu som foreldre- og barnvindu. Foreldre- barnforhold kan også overføres til menyer og dialogbokser.

Vi sier at Windows inneholder elementer som tittellinjer, menylinjer, menyer, ikoner, verktøylinjer og rullefelt.


4.2.2. Tittellinjen

Nesten alle programmer har en tittellinje øverst i vinduet. Den viser forskjellig informasjon, avhengig av programtype, dialogbokstype etc. Tittellinjen i et aktivt vindu skiller seg fra tittellinjen i inaktive vinduer som måtte være synlig på arbeidsområdet m.h.t. farger og utseende.


4.2.3. Menylinjen

Et typisk programvindu har en nedtrekksmeny rett under tittellinjen, med forskjellige hovedmeny-overskrifter vist på en horisontal linje.


4.2.4. System-og dokumentmenyer

Til venstre på tittellinjen i et programvindu finnes en systemmeny, som inneholder systemkontroll for Windows. Ikonet som brukes for å aktivere menyen, vises som et minimalisert programikon. Ikoner er omtalt senere i dette kapitlet.

Mange brukerprogrammer i Windows har også en nesten identisk kontroll rett under systemmenyen beskrevet ovenfor, som ligger helt til venstre på menylinjen. Denne omtales som en underordnet systemmeny. Systemmenyen lar deg utføre noen få Windows-kommandoer for å maksimere, minimere, endre vindusstørrelse og lukke programvinduet. Den underordnede systemmenyen lar deg utføre kommandoer som gjør det samme i dokumentvinduer. Noen brukerprogram bruker den underordnede systemmenyen forskjellig, mens andre ikke har den.

Til høyre på tittellinjen og menylinjen finnes ofte noen små symboler som du kan bruke musen på for å utføre de samme funksjonene som er tilgjengelige på systemmenyene. Symbolene omtales her for å gjøre framstillingen komplett, men de har liten eller ingen betydning for brukere av skjermlesingsprogrammer.


4.2.5. Ikoner

Ikoner er små, ikke-tekstlige, grafiske bilder (symboler) som representerer en handling du kan gjøre i vinduet. Vanligvis utføres handlingen ved å klikke på ikonet med musen, men av og til ved å fokusere ved hjelp av piltastene, og så trykke Enter. Idéen bak ikoner er å spare pc-brukeren fra å måtte huske mange tastaturkommandoer for å starte et program, åpne en fil e.l. Inne i Windows-programmer finnes ofte en rad med slike ikoner, kjent som verktøylinjen. Denne er vanligvis plassert rett under menylinjen. Ikonene hjelper brukeren med å utføre funksjoner i programmet uten at det er nødvendig å huske hurtigtaster for funksjonen. For eksempel kan ikonet for å aktivere stavekontrollen vises som en åpen ordbok.

Kvaliteten på den kunstneriske utførelsen av et programs ikoner er en del av programmets appell til brukerne. Programikonet til Window-Eyes består for eksempel av et avrundet rektangel og har en fiolett bakgrunnsfarge. Det er lysere i toppen, mørkere ved bunnen og er adskilt med en buet horisontal linje som gir inntrykk av at lyset reflekteres. Inne i rektangelet er det en gjennomsiktig sirkel med en tjukk, hvit kant, og med en lys skygge i toppen av kanten og på utsiden av bunnen av kanten, noe som gir det et tredimensjonalt utseende. Det gjennomsiktige området har et lite, hvitt fokuspunkt for å gi inntrykk av at det treffes av sollys. På toppen av det gjennomsiktige området innenfor sirkelen finnes en abstrakt tegning av et øye som består av en stor konkav bue over en noe mindre sirkel. Buen representerer øyelokket, mens sirkelen representerer iris. En skygge får tegningen av øyet til å virke som om det flyter over den gjennomsiktige sirkelen. Som typisk er, måler hele ikonet mindre en 1" på en 15" skjerm. Det er en symbolsk representasjon av et øye som stirrer ut i en uendelig horisont.

kapittel 16.6 i manualen forklarer hvordan du i Window-Eyes enkelt kan lage din egen uttaleliste for grafikk for å få navnene til de forskjellige ikonene uttalt når musepekeren beveges over dem.


4.2.6. Rullefelt

Rullefelt, når slike finnes, er plassert vertikalt på høyre siden av vinduet, og horisontalt på bunnen. Et rullefelt gir deg muligheten til å bruke musa til å bevege eller rulle et åpent vindu todimensjonalt på skrivebordet, enten opp og ned i et dokumentvindu for eksempel, eller til venstre eller høyre hvis vinduet er for bredt til å få plass på arbeidsområdet.

Rullefelt fungerer ikke som andre Windows-elementer; du kan ikke markere og velge et rullefelt. I stedet peker du med musen på pilen på en av endene av feltet. Deretter brukes venstre museknapp til å klikke og holde inne knappen, og slik skyve vinduet i den retningen som pilen peker. Når musetasten slippes, stopper bevegelsen. Listebokser (omtales senere i dette kapittelet) tilbyr vanligvis rullefelt for å kunne bla opp eller ned i listen. Rullefelt omtales her for å gjøre framstillingen komplett. De er oftest av liten verdi for en som bruker skjermleser. For en seende bruker er de hendige. En seende vil normalt bruke musen for å bla i en liste eller et dokument, i stedet for tastaturet. En skjermleser-bruker kan bla i et dokumentvindu vertikalt med pil opp eller ned.


4.3. Hvordan det hele fungerer

4.3.1. Fokus og valg

Vi sier at den delen av det aktive vinduet som aksepterer innskriving fra tastaturet (ofte også kommandoer fra musen), er det som har fokus. Kjører du for eksempel et tekstbehandlingsprogram, vil det aktive vinduet vise oppsettet med elementer som er beskrevet ovenfor. Største delen av plassen som er igjen på skjermen, vil være viet til tekstbehandlerens redigeringsområde, der du foretar skrivingen din. Nederst i skjermbildet er det ofte en statuslinje som viser informasjon som navn på filen, markørposisjon (hvilken side, linje og kolonne den befinner seg på). Skriver du i editoren (redigeringsområdet), er det editoren som har fokus. Er du i en nedtrekksmeny, er det menypunktet som er markert (ved at det er opplyst, og vises i andre farger), og som venter på klarsignal fra deg, som har fokus.

Denne typen aktivt programvindu, slike vinduer som for eksempel inneholder Microsoft Word, vil normalt dekke hele den synlige delen av skrivebordet. Tekstredigeringsprogrammet Notisblokk vises vanligvis i et mindre vindu, slik at andre deler av skrivebordet blir synlig, både for øye og for Window-Eyes.

Hvis du vil vite hva det aktive vinduet inneholder, vi antar at det inneholder tekst, kan du trykke hurtigtasten for å få Window-Eyes til å lese aktivt vindu - Ctrl-Shift-W. For å lese teksten i det elementet som er i fokus, trykker du hurtigtasten for Feltdata, som er Ctrl-Shift-D.

Å sette fokus på et Windows-element kan også beskrives som å markere elementet. Vanligvis kan dette gjøres enten ved å bruke mus eller tastatur. Setter du for eksempel musepekeren på menylinjen og trykker venstre musetast en gang og slipper den like etterpå, aktiveres menylinjen. Samtidig slippes en ny meny ned, nemlig den med overskriften du pekte på. Det første punktet på denne menyen vil være markert (ha fokus). Det å velge et element på denne måten kalles også å klikke på det. Når du er ferdig med en meny eller en hjelpeskjerm, kan du få den bort ved å bevege musepekeren bort fra den og klikke en gang til. I mange programmer kan et trykk på Esc-tasten også brukes for å lukke menyer og hjelpevinduer.

Å utføre en Windowskontroll kan også kalles å velge den. Akkurat som ved markering eller fokusering, så kan det å utføre skje på flere måter. Du kan sette musepekeren på et element som har fokus, og klikke på det, eller du kan trykke Enter for å utføre valgt menypunkt eller valgt punkt på en liste eller ikon, for eksempel.

Et raskt trykk på Alt-tasten, aktiverer menylinjen i programmet du er i, og det første punktet på menyen kommer i fokus. Menyoverskriften som får fokus, vil enten være den underordnede systemmenyen (hvis en slik finnes i programmet), eller det vil være Fil-menyen. For å velge en av menyoverskriftene trenger du ikke bruke mus. I stedet kan du bruke Venstre eller Høyre piltast for å bevege deg fram og tilbake på menylinjen. Trykker du Enter på en menyoverskrift, trekkes det ned en ny meny, og det første menypunktet har fokus. Menyen du har valgt vet ikke om du har valgt den med mus eller med tastaturet, og effekten blir eksakt den samme. Nå kan du flytte fokus opp og ned i menyen med pil opp og ned, og igjen, Enter velger menypunktet som har fokus.

Når du beveger deg nedover og oppover i en nedtrekksmeny enten med piltaster eller mus, så flyttes fokus fra menypunkt til menypunkt. Dersom du kommer til et menypunkt som er overordnet punkt til en undermeny, vil undermenyen forgrenes ut til venstre eller høyre fra foreldreelementet, avhengig av hvilken side det er mest plass på. Det første punktet på undermenyen vil nå ha fokus.


4.3.2. Snarveier og hurtigtaster

I Windows er det vanlig at menyoverskrifter på menylinjen har hurtigtaster (her også benevnt som direktetaster) som er indikert med en understreket bokstav i overskriften, for eksempel 'F' for Fil, 'R' for Rediger, 'O' for Format osv. Window-Eyes kjenner disse direktetastene, og de leses enten når menyoverskriften får fokus, eller når hele menylinjen leses. I stedet for å aktivere menylinjen ved å trykke Alt-tasten alene, kan Alt-tasten holdes inne mens du trykker en av de understrekede bokstavene på menylinjen. Trykker du for eksempel Alt-F, vil fil-menyen åpnes, og første punkt på menyen vil ha fokus. Også mange undermenyer har direktetaster du kan bruke, så snart den nye linjen er blitt trukket ned fra dens overordnede meny.

Mange elementer i en nedtrekksmeny har også en hurtigtastangivelse som vises til høyre for selve menypunktet. Ved å bruke disse, kan du hoppe bukk over hele menysystemet, og utføre programfunksjonen direkte ved å trykke den angitte tastekombinasjonen. For eksempel kan du gå direkte fra å arbeide i et dokument til å åpne en ny fil eller lukke filen du arbeider i bare med ett enkelt tastetrykk. Vanligvis lukkes et underordnet vindu, for eksempel et dokumentvindu, med hurtigtasten Ctrl-F4, mens Alt-F4 lukker et program. Hurtigtaster er laget bare for å forenkle. Du kan fint bruke piltastene for å bla i menyene, og bruke Enter-tasten for å velge menypunktet som er i fokus hvis det er denne måten du foretrekker å arbeide på. En god ting med Windows, er at du har flere ulike måter å løse en oppgave på, hvilket gir deg den arbeidsmåten som passer for din erfaring og smak.

Window-Eyes holder deg orientert om hvor du er, og hva du gjør. Åpner du Fil-menyen i Word ved å trykke Alt-F, så vil Window-Eyes si, alt i en lang frase, "F fil trekk ned N Ny dialog". Dette forteller deg at du er i Fil-menyen, at dette er en nedtrekksmeny, at 'N' er direktetasten for å velge det første punktet på menyen, som altså er "Ny", og at "Ny er en dialog.


4.4. Skrivebordet, oppgavelinjen og startknappen

Windows-skjermen er delt inn i områder som har betydning når du skal "samhandle" med programmene som kjører. "Samhandlingen" kan f.eks. bestå i å starte et program eller å overvåke et program som kjører.


4.4.1. Skrivebordet

På det området som kalles skrivebordet i Windows finner du ikoner som "Min datamaskin", "Mine dokumenter" og papirkurven. Av disse ikonene er det imidlertid bare "Papirkurv" du finner i Windows' standardoppsett. Snarvei til de andre programmene finner du på startmenyen.

Programmer som installeres legger ofte en snarvei på skrivebordet, og det er mulig å lagre programmer eller dokumenter der slik at det blir lett å finne dem.


4.4.2. Oppgavelinjen

Oppgavelinjen er vanligvis plassert nederst i skjermbildet. Formålet med oppgavelinjen er å vise programmene som kjører med et ikon, slik at du enkelt kan bytte til en av de andre oppgavene du holder på med.

Som en del av oppgavelinjen finner du også startknappen (som brukes for å få tilgang til vanlige oppgaver og programmer), hurtigstart (en annen metode for å få tilgang til vanlige programmer), systemkurven (med ikoner for programmer som kjører i bakgrunnen) og systemklokken.

Ikoner på oppgavelinjen som er like, grupperes gjerne sammen. Har du f.eks. mange ulike vinduer åpne, og tre av dem er Internet Explorer-vinduer, vil disse vinduene vises som én knapp med tittelen "Internet Explorer". Velges denne knappen, får du en liste med de tre vinduene, og du kan velge hvilket du vil aktivere.

Hvis det finnes ikoner i systemkurven som ikke er blitt brukt på stund, kan disse være blitt gjort usynlige ved at de er skult. Hvis det er skulte ikoner i systemkurven, vil en pil vises til venstre for systemkurven. Denne pilen kan aktiveres, og dermed vil alle ikoner midlertidig vises. Aktiveres et av de "ubrukte" ikonene, vil ikonet returnere til å vises som et normalt synlig ikon. Denne funksjonen bør ikke brukes sammen med Window-Eyes fordi det ikke vil være mulig å bruke Tab-tasten for å bytte til systemkurven. Dessuten vil Window-Eyes-funksjonen "Søk i systemkurv" ikke kunne benyttes. Det vil være mulig å finne pilen som aktiverer skulte ikoner med Window-Eyes' musefunksjoner, og så klippe på pilen, men det er en tungvint løsning.

Når oppgavelinjen er aktiv vil Window-Eyes annonsere "Oppgavelinje", og du kan bruke piltastene for å velge mellom ikonene som er der. Trykker du Enter på ett av disse ikonene, vil dette programmet komme i forgrunnen (bli aktivt). Du kan også velge mellom åpne programmer ved å trykke Alt-Tab.


4.4.3. Startknappen og startmenyen

Det vi kaller "startknappen" er plassert helt til venstre ved siden av oppgavelinjen. Startknappen kan aktiveres på mange forskjellige måter: Når oppgavelinjen har fokus, kan du peke og klikke på startknappen med musen. Uavhengig av hvor fokus er, kan du trykke Windows-tasten, eller Ctrl-Esc for å aktivere startmenyen. Startmenyen åpnes til venstre for oppgavelinjen.

I Windows XP er startmenyen delt i to deler: Én liste med alle programmene som kan aktiveres fra startemenyen, og én med de oftest brukte programmene. Listen over de oftest brukte programmene inneholder et fast antall programmer. Når antallet overskrides vil det sist brukte programmet ta plassen til det programmet som det er lengst siden ble åpnet. På den måten sier vi at denne listen er dynamisk.

Noen av de mest vanlige punktene på startmenyen i Windows XP er:

 • Alle programmer - Alle programmer er en undermeny du kan bruke for å starte mange av programmene som er installert på maskinen. Når Windows installeres, vil mange av operativsystemets egne programmer også vises her. Når du velger et av punktene i undermenyen "Alle programmer", vil enten et program starte direkte, eller en undermeny vil åpnes med valg for flere programmer. Velg ønsket program fra menyen og trykk Enter for å starte programmet.

 • Mine dokumenter - Velger du "Mine dokumenter" åpnes en mappe med dokumentene som er spesifikk for den Windows-brukeren som for øyeblikket er logget på. Forresten er uttrykket "mappe" det samme som katalog.

 • Kontrollpanel - Kontrollpanelet inneholder snarveier til funksjoner som "Legg til / fjern programmer", "Dato og klokkeslett", "Skjerm", "System" o.l. Ved hjelp av kontrollpanelet kan du tilpasse operativsystemet etter dine ønsker og behov.

 • Kjør - "Kjør" åpner en dialog der du kan skrive inn navnet på programmet du vil starte. Ev. kan du ta med stien til programmet, om det skulle være nødvendig.

 • Slå av - Dette valget vil spørre deg om du vil så av datamaskinen, starte den på nytt eller sette den i ventemodus.

Startmenyen i Windows Vista er delt inn i flere deler. Her finnes et redigeringsfelt der du kan skrive inn en søketekst, du finner en liste der søkeresultatene presenteres, og du finner en liste som er fast, over tilgjengelige programmer.

Andre punkter som vises på startmenyen i Windows Vista er:

 • Integrert skrivebordssøk - Bare skriv inn navnet på et program du vil kjøre (f.eks. Word), og trykk Enter. Finnes flere programmer som samsvarer med søkestrengen, kan du bla opp og ned i en liste over programmene som ble funnet, og trykke Enter for å åpne ønsket program.

 • Alle programmer, trevisning - I stedet for å bruke en liste med utvidbare elementer, brukes en trevisning for alle installerte programmer i startmenyen i Windows Vista. De enkelte mappene åpnes og lukkes på vanlig måte.

Vanlige mapper og valgene for avslutt og ventemodus finnes også på startmenyen i Windows Vista. Tab-tasten kan brukes for å bytte mellom gruppene i startmenyen. Etter at du har trykket Tab, kan du bruke piltastene for å flytte mellom de ulike elementene i en gruppe. Trykk Enter på et punkt som er valgt for å åpne det.


4.4.4. Hurtigstart

Til høyre for startknappen ligger verktøylinjen "Hurtigstart". Verktøylinjen inneholder snarveier mange vanlige programmer. "Hurtigstart" kan fjernes, noe som kan gjøre det enklere å navigere mellom startknappen, oppgavelinjen og systemkurven.


4.4.5. Systemkurven

Windows systemkurv inneholder ofte ikoner for programmer som kjører i bakgrunnen, som f.eks. antivirusprogrammer og brannmurer. Andre programmer som har behov for å informere deg om status for ett eller annet kan også plassere et ikon i systemkurven. Se kapittel 8.17 for å få informasjon om hvordan du får tilgang til systemkurven med Window-Eyes. Gjeldende klokkeslett vises også i systemkurven.


4.4.6. Mappevisningen

I Windows' standardoppsett vil en liste over oppgaver som kan utføres for mappen som er valgt vises til venstre for mappevinduet. De mest vanlige mappeoppgavene, vist etter kategori, er som følger:

Fil- og mappeoppgaver

 • Opprette en ny mappe

 • Gjør tilgjengelig på web

 • Del denne mappen

Andre steder

 • Min datamaskin

 • Mine dokumenter

 • Delte dokumenter

 • Mine nettverkssteder

Detaljer

 • Navn på harddisk

 • Harddisktype

 • Filsystem

 • Ledig diskplass

 • Total diskstørrelse

Innholdet i disse kategoriene vil forandre seg avhengig av om elementet som er valgt er en fil, en mappe eller om mappen som er valgt inneholder flere filtyper slik at flere kategorier er involvert - hvis mappen f.eks. inneholder flere innholdstyper som film, musikk, etc.


4.5. Dialogboks, arket egenskaper og meldingsboks

Grunnen til at Dialogboksen heter det den heter, er at det er en boks, og at den gir deg muligheten til å kommunisere med brukerprogramvaren på en mer konversasjonsmessig måte sammenlignet med bruk av menyer og ikoner. Valgene du kan gjøre er presentert i forskjellige former og formater, og lokalisert på forskjellige steder i boksen. For eksempel, hvis en dialogboks inneholder flere kategorier (faneark), antas det at det er et egenskapsark.

Dialogbokser viser alle valg du behøver å kjenne til, og alle valg programmet lar deg få lov til å gjøre på et gitt område. La oss ta som eksempel at du ønsker å åpne en fil. Du velger Fil fra menylinjen og så Åpne fra Fil-menyen. Dialogboksen Åpne dukker opp, og du får mulighet til å skrive inn stasjon, sti og navnet på filen du vil åpne. Eller du kan, hvis du foretrekker det, gå til neste felt og pile opp eller ned gjennom en liste over filer i den aktuelle mappen, og markere og så velge en fil, eller en gruppe filer, i stedet for å skrive inn navnet på den aktuelle filen. Når du har valgt en fil eller flere filer som skal åpnes, lukkes dialogboksen Åpne, og den eller de valgte filene åpnes.

I et annet område i dialogboksen vil du finne de filene du har jobbet med i det siste, i tilfelle du ønsket å finne den fila du sist arbeidet med, men ikke husker navn eller plassering på. Mer sofistikerte applikasjoner gir deg muligheten til å flytte, kopiere, slette eller gi nytt navn til filer i den samme dialogboksen. Anvendelighet er også av stor betydning i Windows.

Du kan flytte fokus fra et felt til et annet i en dialogboks på flere forskjellige måter: Du kan peke og klikke, du kan bevege deg gjennom feltene ved hjelp av Tab og Shift-Tab, eller trykke en av direktetastene som Window-Eyes annonserer når dialogen dukker opp. For å få lest opp det valgte element i feltet som har fokus i en dialogboks, trykker du hurtigtasten for funksjonen Les oppsummering, Ctrl-Shift-S.

Her følger en kort oversikt over de forskjellige feltene som vanligvis finnes i dialogbokser:


4.5.1. Redigeringsboks

I en redigeringsboks har du stort sett frie tøyler til å skrive inn den teksten du ønsker. Vanligvis kontrollerer redigeringsbokser hvor mye du kan skrive, og noen er programmert til å forkaste enkelte tegn. Når du velger en redigeringsboks, sier Window-Eyes ordet redigeringsboks, og deretter leses navn på feltet og alt som er blitt fylt inn i redigeringsboksen. Navn på feltet er vanligvis plassert til venstre eller over det området hvor du kan skrive, og det er oftest en markør inne i boksen. Du kan skrive eller redigere tekst i boksen, flytte markøren ved hjelp av piltastene, slette med Slett bakover- eller Delete-tasten.

I Windows vil du også finne skrivebeskyttede redigeringsbokser. Det kan virke som en motsigelse, men skrivebeskyttede redigeringsbokser ser likedan ut som en redigeringsboks. Du kan bevege markøren rundt for å lese, men skrivebeskyttede redigeringsbokser aksepterer ikke innskriving fra tastaturet. Window-Eyes gjenkjenner skrivebeskyttede redigeringsbokser og sier fra når du står i en slik.


4.5.2. En knapp

En knapp, noen ganger kalt trykknapp eller knapperad, er et lite element, som vanligvis kan skilles fra annen tekst ved at den har skarpere farger, og en ramme rundt teksten på knappen. Teksten består vanligvis av ett ord, for eksempel OK, Hjelp, Avansert, Avbryt, osv. Knapper aktiveres ved å trykke Enter eller Mellomromstasten når knappen er i fokus. Du kan som vanlig peke og klikke for å markere og velge en knapp, alt i én operasjon.

Programmerere velger ofte hvilken knapp det er mest sannsynlig at du vil bruke og setter den opp som standard (eller valgt) knapp. Ved å trykke Enter så velges standardknappen. Når Window-Eyes leser innholdet i dialogboksen, får du også lest hvilken knapp som er standardknapp, og du får vite hvilken direktetast du kan trykke for å velge en av knappene i dialogboksen.

Du kan også trykke hurtigtasten for å få Window-Eyes til å annonsere standardknappen, NumPad-Del, for å få Window-Eyes til å si navnet på standardknappen i den aktuelle dialogboksen. Dersom Window-Eyes piper, er det ingen standardknapp.

Noen knapper åpner nye dialogbokser; andre utfører handlinger, for eksempel tilbakestiller valg som er gjort i boksen. Ok-knappen lagrer vanligvis forandringer som er gjort i dialogen og lukker den. Avbryt-knappen gjenoppretter innstillingene slik de var før dialogboksen ble åpnet, og dialogen lukkes.

I de fleste dialogbokser vil Enter velge Ok-knappen eller den valgte knappen. Esc-tasten velger Avbryt-knappen. Mange dialogbokser har dessuten en Hjelp-knapp som gir tilgang til programmets hjelpesystem. Vanligvis er systemet kontekstsensitivt, det vil si at hjelpskjermen som dukker opp gir deg informasjon om den dialogen du er i.

En helt enkel dialogboks gjør ofte ikke annet enn å stille deg et ja- / nei-spørsmål. Du kan svare ved å velge ja-knappen eller nei-knappen. Den knappen det er mest sannsynlig at du vil velge, vil ha fokus.


4.5.3. Radioknapp

Tenk deg en bilradio. Du kan bare velge en stasjon av gangen ved å trykke en, og bare en av stasjonsknappene som gjerne er satt opp på en rekke. Selv når radioen er avslått, vil en av knappene være valgt, og den aktuelle stasjonen vil spille når du slår på radioen.

Radioknapper i Windows fungerer på samme måte, men her er de som oftest organisert vertikalt i stedet for horisontalt som på en radio. Hver radioknapp er avbildet som en liten uthulet sirkel med tekst til høyre for sirkelen som beskriver radioknappens funksjon. En av knappene er valgt, noe som vises ved et lite svart punkt midt i sirkelen. Du bruker Tab-tasten for å komme til rekken med radioknapper. Når den første radioknappen er i fokus, vil Window-Eyes si fra om knappen er avkrysset eller ikke. Du kan flytte til de enkelte knappene med pil ned/opp. Når du beveger deg til en ny knapp, vil denne knappen være avkrysset, samtidig som avkryssingen av en av de andre knappene fjernes. Etter å ha valgt ønsket radioknapp, kan du flytte til neste område (felt i dialogboksen ved å trykke Tab-tasten. Du kan også velge en radioknapp ved å peke og så klikke med venstre musetast.

Når Window-Eyes leser opp en komplett dialogboks som inneholder radioknapper, blir den enkelte radioknapp lest som "avkrysset" eller "ikke avkrysset" for alle de andre radioknappene.


4.5.4. Avkryssingsboks

Avkryssingsbokser er satt opp enkeltvis eller i grupper med flere avkryssingsbokser i en dialogboks, på samme måte som radioknapper. Her kan du velge ingen, en, flere enn en, eller alle avkryssingsboksene i et gitt sett. I stedet for å bli vist som små sirkler, vises avkryssingsboksene som små kvadrater. Når en avkryssingsboks er avkrysset, vises en hake inne i firkanten. Helt forskjellig fra prosedyren ved valg av radioknapper, så velges en avkryssingsboks ved å klikke på den, eller ved å flytte fokus fra boks til boks ved hjelp av Tab-tasten og trykke mellomromstasten når den enkelte avkryssingsboksen kommer i fokus, for å sette eller fjerne krysset. Window-Eyes sier fra om avkryssingsboksen er avkrysset eller ikke.

Et godt eksempel på avkryssingsbokser finnes under egenskaper for oppgavelinja. Trykk Ctrl-Esc, trykk Esc og tab til oppgavelinja, trykk Shift-F10 og pil ned til egenskaper og trykk Enter. Når du trykker Tab-tasten for å bevege deg mellom avkryssingsboksene, merk deg da at du kan velge ingen, en flere enn en eller alle avkryssingsboksene som er presentert i dialogen.


4.5.5. Listeboks

Mange dialogbokser inneholder en liste med elementer som man kan markere og velge. Dette kan være en liste over filnavn, filtyper, skrifttyper eller andre valg. Listen vises vanligvis vertikalt, og et element i listen vises som det valgte elementet ved at det har en annen farge enn de andre elementene i lista. Du kan bevege deg gjennom de ulike elementene i lista ved hjelp av pil ned/opp, eller ved å trykke den første bokstaven i det elementet du ser etter. Uansett hvilken teknikk du bruker, vil Window-Eyes lese hvert element som markeres.

Når du flytter fokus til en listeboks, vil Window-Eyes annonsere "Listeboks", og lese opp det valgte elementet. Så får du vite hvilket nummer i rekken det valgte elementet har, og hvor mange elementer listen inneholder. Hvis ingen elementer er valgt, sier Window-Eyes også det.

Noen listebokser tillater at mer enn ett element kan være markert samtidig. For eksempel kan du markere flere filer som siden skal slettes. I slike tilfeller pleier Windows-programmerere å bygge listeboksene som såkalt multivags listebokser. Når du går til en multivalgs listeboks, vil Window-Eyes annonsere dette, og si hvilke elementer som eventuelt er valgt. Multivalg kan gjøres enten ved å trykke og holde nede venstre musetast mens musen beveges over de elementene i listen som skal velges, eller ved å holde nede Shift-tasten og så bevege deg gjennom listen med piltastene.

I overensstemmelse med en Windows-konvensjon, lar mange program deg bytte til multivalgsmodus i en listeboks ved å trykke Shift-F8. I denne modusen vil som oftest Mellomromstasten brukes for å slå markering av elementer av eller på.


4.5.6. Kombinasjonsboks

Kombinasjonsbokser (kombobokser) er ikke veldig forskjellig fra menyer eller listebokser, på den måten at de inneholder flere elementer som kan merkes og velges. Forskjellen er at i en komboboks, så er det kun det valgte elementet som vises, omtrent på samme måte som på rullegardinknapper. Ved å bruke piltastene opp og ned, vises de forskjellige valgene fra topp til bunn. I mange kombinasjonsbokser kan du trykke Alt-PIL NED for å få komboboksen vist som en nedtrekksmeny. Du kan fortsatt bevege deg gjennom elementene i komboboksen ved å bruke piltastene. Du kan velge det markerte element i komboboksen med Enter-tasten eller med Alt-OPP. Når et element er valgt, forsvinner de andre elementene, og kun det valgte element vises i komboboksen.

Etter at du har valgt et nytt element i en komboboks, eller latt det opprinnelige elementet forbli valgt, kan du ved hjelp av Tab-tasten gå til det neste feltet i dialogen eller trykke OK eller Avbryt for å lukke dialogen.

Kombinasjonsbokser roterer ikke; de stopper når du kommer til bunnen eller toppen. Derfor må du bla motsatt vei når du kommer til toppen eller bunnen for å finne det du leter etter. I kombobokser kan du ofte komme til forskjellige elementer ved å trykke første bokstaven på elementet.

Du vil kanskje oppleve at det blir mye skravling når du skriver i en komboboks. La oss for eksempel tenke oss at et program bruker en komboboks for å vise tilgjengelige filer du kan åpne. Du kjenner navnet på fila du ser etter, og du begynner å skrive navnet. For hver bokstav så søker programmet gjennom lista og forandrer fokus til den filen som er nærmest det du har skrevet så langt. Hvis det er tre filer - Jackson, Johnson og Jolson - og du søker Jolson, vil du høre "Jackson" når du skriver J, "Johnson" når du skriver O, og "Jolson" når du skriver L. Noen kombinasjonsbokser gir deg kun mulighet til å skrive den første bokstaven i elementet du ser etter, og deretter må du bruke piltastene for å flytte opp og ned i listen.


4.5.7. Kombo-redigeringsboks

Ofte finnes en liten redigeringsboks, kalt kombo-redigeringsboks, som dukker opp rett ovenfor en listeboks. Du kan skrive i kombo-redigeringsboksen og dersom det er et element blant elementene i listeboksen som korresponderer med det du har skrevet, vil Windows velge dette elementet. Window-Eyes sier fra når du er i en kombo-redigeringsboks.


4.5.8. Feltet velg kategori

Tenk deg en skrivebok med merkede skilleark som stikker opp øverst i boken. Innholdet i hver seksjon (mellom skillearkene) står i forhold til det som står på skillearket. Når en blar gjennom skriveboken, fra skilleark til skilleark, dukker det opp sider med helt forskjellig innhold; men siden de er i samme skrivebok, har de likevel noe til felles.

Å velge en kategori i Windows fungerer på samme måte. Visuelt, ligner de noen ganger en rad trykknapper på toppen av dialogboksen. Akkurat som ved radioknapper, kan bare én kategori velges om gangen. Det er ingen forskjell på det å markere og det å velge en kategori. Når en kategori er valgt, så viser dialogboksen nedenfor innholdet i kategorien som er valgt. Når en ny kategori velges, viser dialogboksen en annen side i henhold til den valgte kategorien.

Du kan komme til feltet velg kategori, ved å trykke Shift-Tab. Så kan du bevege deg frem og tilbake i kategoriene med venstre og høyre piltast. Når du kommer til ønsket kategori, kan du trykke Tab-tasten for å komme til feltene på den aktuelle siden. Ved å trykke Tab flere ganger kommer du tilbake til "velg kategori".

Fordelen ved å konstruere dialogbokser med funksjonen Velg kategori, er at dialogboksen kan inneholde mye informasjon / mange valgmuligheter uten at oppsettet blir rotete og uoversiktlig.

Dialogen Tilgjengelighetsalternativer i Windows, er et godt eksempel på "Velg kategori". Du kommer til denne dialogen på følgende måte:

 • Velg Innstillinger på Startmenyen.

 • Velg Kontrollpanel fra undermenyen som dukker opp.

 • Velg Tilgjengelighetsalternativer, som du finner nederst til venstre i kontrollpanelet.

De fem kategoriene er:


   Tastatur
   Lyd
   Skjerm
   Mus
   Generelt

4.5.9. Listevisning

Denne type felt er svært lik listeboksen. En viktig forskjell er imidlertid at listevisning gir mulighet for multivalg. Du kan forandre utseende av de fleste listevisninger til bli enten ikoniske, slik skrivebordet er, eller til listevisning, som er lik listeboksen. I Windows utforsker kan du gjøre disse forandringene i Vis-menyen. Du kan trykke Shift- F10 eller trykke høyre musetast for å få opp en kontekstmeny for elementer i en listevisning. Denne menyen gir deg mulighet til å utføre spesifiserte operasjoner for elementene som er valgt i listevisningen. For eksempel i nettverk, ekstern pålogging, vil kontekstmenyen for hver forbindelse gi deg mulighet for å koble til eller fra, eller sjekke status for hver enkelt forbindelse.

For å velge flere elementer i en listevisning, må du gå til første oppføring som skal være med, og holde nede Ctrl-tasten (ikke slipp den opp). Trykk Mellomrom og det første elementet blir valgt. Mens du fortsatt holder nede Ctrl, piler du til den neste oppføringen som skal være med. Trykk så Mellomrom. Mellomromstasten vil velge det elementet som ikke er valgt fra før, og er det valgt, vil mellomrom oppheve valget. Fortsett prosedyren til du har valgt alle elementene av interesse. Når du er ferdig med å velge, kan du slippe Ctrl-tasten. Når du piler uten å holde inne Ctrl-tasten, vil du miste alle markeringene. Du kan også bruke Shift-tasten i kombinasjon med piltastene for å velge flere elementer som ligger etterhverandre.


4.5.10. Trevisning

Trevisning blir brukt i Windows for å vise en forgrenet visning av mapper og undermapper. Et godt eksempel på denne visningsmåten er Windows' Enhetsbehandling, som finnes under System i Kontrollpanelet. Elementer i en trevisning kan åpnes eller lukkes. Når en trevisning er lukket vil ikke undermapper vises. Du kan åpne et element i en trevisning ved å klikke på det eller markere det og så trykke PIL HØYRE. Dersom et element er åpnet, så vil Pil Ned-tasten sette fokus på undermappene i treet, som vises nedenfor og til høyre for det overordnede elementet.


4.5.11. opp/ned-redigeringsfelt

Windows introduserer opp/ned redigeringsfeltet som funksjonelt ikke er helt ulikt et vertikalt rullefelt som viser elementene opp og ned i en tilliggende listeboks. Imidlertid er opp/ned redigeringsfeltet knyttet til et tilstøtende felt som inneholder informasjon som kan økes og minskes i verdi. Et godt eksempel finnes i Dato og klokkeslett i Kontrollpanelet. Her er det forutsatt at en bruker opp/ned redigeringsfeltet for å forandre år, dato, tid, etc. Du kan peke, klikke og holde mens verdiene for de forskjellige elementene økes eller minskes, avhengig av hvilken ende av feltet som brukes.

Du kan bruke PIL OPP og PIL NED for å forandre verdiene i dette feltet.


4.5.12. Feltet Rik redigering

Windows tilbyr en utvidet form for redigeringsfelt kalt Rik redigering. Dette feltet gjør det mulig for programmererne å utføre mer kompliserte operasjoner, noe som ikke har noen betydning for brukere av Window-Eyes. For disse brukerne vil rik redigering vises som en redigeringsboks. Feltet Rik redigering kun med lesetilgang finnes også.


4.5.13. Skyvespak

I Windows finnes også skyvespak. Du kan bruke PIL OPP og PIL NED for å gjøre valg.


4.5.14. Tilpasset element

Når programutviklere lager dialogbokser, så velger de stort sett fra ovennevnte Windows-elementer for å få programmet til å motta dine svar. Men programmerere kan utvikle egne minigrensesnitt for å kommunisere med deg, eller de kan modifisere eksisterende elementer som passer bedre til det de skal brukes til. Når Window-Eyes kommer over et slikt element, så annonseres det at du står på et tilpasset element. Noen tilpassede elementer kommuniserer bedre via Window-Eyes enn andre. Mens andre tilpassede elementer ville ikke resultert i opplesing fra Window-Eyes i det hele tatt, om det ikke var for Window-Eyes sin funksjon "Omdefinering av klasser". Denne funksjonen får Window-Eyes til å håndtere et gitt tilpasset element som om det var et av standardelementene. kapittel 8.16 forteller deg hvordan du kan bruke denne viktige funksjonen når du møter på tilpassede elementer som talen ikke forklarer godt nok i utgangspunktet.

Når du bruker programmer som støttes av settfiler som følger med på Window-Eyes-cd-en, vil alle kjente elementer av typen "tilpassede element" være reklassifisert, tilpasset det aktuelle programmet. Du behøver dermed ikke bruke hurtigtasten i Window-Eyes for å få denne operasjonen gjort. Men dersom du har problemer med å få et felt i en dialogboks opplest, så les kapittel 8.16 for å få en grundig forklaring på hvordan et tilpasset element kan reklassifiseres.


4.5.15. Meldingsbokser

Meldingsbokser er svært lik dialogbokser. Vanligvis viser meldingsbokser en melding og venter bare på en bekreftelse fra brukeren. Oftest har en Ok-knapp fokus, og dette er den eneste kontrollen i en meldingsboks. Ved å velge OK så fjernes meldingen fra skjermen. For eksempel er feilmeldinger ofte vist som en meldingsboks.


4.6. Windows-skjermen

4.6.1. Skjermoppløsning

Windows-skjermen består av en matrise med punkter kalt piksler. Betegnelsen oppløsning, brukes for å uttrykke antall piksler fra venstre til høyre på skjermen, og fra toppen til bunnen. Oppløsningen på skjermen din er bestemt av skjermkortet, av driveren som Windows bruker for skjermkortet, og av den oppløsningen som Windows valgte under installasjonen.

Avstander fra venstre kant av skjermen uttrykkes som X antall piksler. Avstander fra toppen uttrykkes som Y antall piksler. Dersom musepekeren er plassert øverst i venstre hjørne av skjermen, og du trykker hurtigtasten til Window-Eyes-funksjonen les museposisjon, Ctrl-Ins-NumPad-+, vil Window-Eyes annonsere, "X0 Y0", forutsatt at musegrensen er satt til full skjerm. Dersom skjermen er 640 piksler bred, vil senter på toppkanten bli annonsert som "X320 Y0".

En enkel måte å finne oppløsningen på skjermen, er å plassere musepekeren i nedre høyre hjørne av skjermen, og så trykke Ctrl-Ins-NumPad-+. Window-Eyes vil da annonsere musens posisjon, som er identisk med verdien av piksler horisontalt og vertikalt på skjermen.


4.6.1.1. Gjennomføring av operasjonen
 1. Trykk Ctrl-Shift-B flere ganger, til Window-Eyes annonserer "Full Skjerm". Dette gjør at du kan bruke tastaturet til å bevege muspekeren fritt rundt i hele skjermbildet.

 2. Trykk NumPad-Side ned for å flytte musepekeren til nedre høyre hjørne av skjermen.

 3. Trykk Ctrl-Ins-NumPad-+. Window-Eyes annonserer nå en posisjon, for eksempel X639 Y479. Det indikerer at oppløsningen på skjermen er 640 X 480 piksler. Øvre venstre hjørne er X0 Y0, ikke X1 Y1.


4.6.2. Farger

Seks verdier er nødvendig for å uttrykke Windowsfargene, tre for forgrunnen og tre for bakgrunnen. Forgrunnsfargene utgjør varierende mengder av rødt, grønt og blått (ofte kalt RGB-verdier). Hver av disse tre primærfargene har en verdi 0-255. R255 G255 B255 blir hvitt. Det motsatte, R0 G0 B0, blir svart. Bakgrunnsfargene dannes på samme måte. Andre farger er dannet ved å bruke varierende RGB-verdier. kapittel 13 i denne manualen, forklarer i detalj hvordan Window-Eyes lar deg arbeide med Windows-farger.


4.7. Noen Tastaturkommandoer i Windows

Som vist tidligere i dette kapitlet, så gir Windows og de fleste Windowsbaserte programmene mulighet til å betjenes med tastaturet istedenfor mus. Her er en oversikt over tastetrykkene som kan brukes for å utføre mange av de oppgavene som er omtalt i dette kapitlet:


4.7.1. ALT

Trykk og slipp Alt-tasten, og bare den, for å aktivere menylinjen. Overskriften for Fil-menyen vil oftest være i fokus, Men dette avhenger av programmet du står i. Uansett om fokus er på menylinjen eller i menyen, så vil et nytt trykk på Alt-tasten deaktivere menyen og/eller menylinjen. Du returnerer da til det stedet du var før du aktiverte menylinjen.


4.7.2. Alt-Tab

Trykk Alt-Tab for å vise en informasjonsboks med programikonet og navn på det programmet som var oppe rett før det gjeldende programvinduet. Ved å holde nede Alt-tasten og trykke Tab flere ganger, roterer du gjennom de forskjellige programmene, og viser de tilhørende ikonene og etikettene. Window-Eyes leser innholdet i forskjellige informasjonsbokser etter hvert som ny informasjon vises. Alt-Shift-Tab gjør det samme, men i motsatt rekkefølge. Ved å slippe tastene samtidig, åpnes programmet til det ikonet som er vist i boksen. Window-Eyes leser da innholdet på tittellinjen til programmet som får fokus.


4.7.3. Alt-Esc

Alt-Esc roterer gjennom alle åpne programvinduer. Hvert åpent program, blir etter tur det aktive programvinduet. Window-Eyes leser tittellinjen i hvert vindu når vinduet er aktivert.


4.7.4. Ctrl-Esc

Ctrl-Esc viser ganske enkelt Startmenyen.


4.7.5. Alt-Mellomrom

Alt-Mellomrom aktiverer nedtrekksmenyen system. Du kan betjene denne rullegardinmenyen på samme måte som alle andre menyer.


4.7.6. Alt-Bindestrek

Alt-Bindestrek aktiverer på samme måte den underordnede system-menyen. Når en av disse menyene er åpne, vil de lukkes ved at du trykker og slipper Alt-tasten; du vil da komme tilbake dit du var før en av disse menyene ble åpnet. Ved å trykke Esc når en av disse menyene er åpen, fjernes menyen.


4.7.7. Tab

I en editor vil et trykk på Tab-tasten flytte markøren (skrivemerket) til neste tabulatorstopp. I en dialogboks plasserer Tab-tasten fokus på neste felt i boksen. I et programvindu flytter Shift-Tab vanligvis markøren en tabulatorstopp tilbake, eller lager et hengende innrykk. I en dialogboks flytter Shift-Tab fokus til det forrige feltet i boksen.


4.7.8. Kommandoer med Windows-tasten

Dersom du bruker et tastatur med Windows-tast, så kan du bruke følgende tastekommandoer. Windows-tasten finnes vanligvis mellom Alt- og Ctrl-tastene på nyere tastatur.


4.7.9. Windows-B

Windows-B flytter fokus til systemkurven. Der kan du bruke piltastene for å flytte fra program til program. Du kan trykke Enter for å åpne programmene, eller Shift-F10 eller tasten for kontekstmenyen for å åpne kontekstmenyen for det valgte elementet.


4.7.10. Windows-E

Windows-E åpner en kopi av Windows utforsker, som lar deg utforske filer og mapper på pc-en.


4.7.11. Windows-D

Akkurat som Windows-M så minimerer Windows-D alle programmer som kjører. Windows-D gjør at fokus deretter settes på skrivebordet (desktop).


4.7.12. Windows-Tab

Windows-Tab er beslektet med Alt-Tab; den veksler mellom alle aktive programmer. Forskjellen er at Windows-Tab ikke aktiverer en meldingsboks, men i stedet setter fokus på de enkelte programmenes oppføring på oppgavelinja. Trykk Mellomrom for å åpne valgt program.


5. Global opplesing

Dette kapittelet av Window-Eyes-manualen gir informasjon om programmets globale funksjoner.

Med Window-Eyes kan du sette valg for stemmen som hastighet, stemmeleie, tone og volum i settfilene dine, individuelt eller globalt. Når Window-Eyes kjører, kan du gjøre mange justeringer av talen, og disse justeringene kan brukes på noen eller alle settfilene du bruker i gjeldende sesjon; de kan selvsagt også lagres slik at de kan brukes neste gang Window-Eyes startes.


5.1. Grunnleggende

Som vi allerede har forklart, kommer Window-Eyes med et talemiljø som, i stor grad, kan tilpasses. Talemiljøet kan lastes manuelt fra fil-menyen i Window-Eyes, eller det kan skje automatisk etterhvert som programmer eller dokumentvinduer åpnes eller lukkes. Som også tidligere forklart, er Standardinnstillingene, eller standard talemiljø som brukes av Window-Eyes, lagret i en fil som kalles WINEYES.000 plassert i en undermappe til mappen der Window-Eyes er lagret. Filer som inneholder =innstillinger for talemiljøet, kalles settfiler. Mer informasjon om hvordan settfiler navngis, finnes i kapittel 7.

Noe vi ikke har forklart til nå, er at om du kjører et program, for eksempel et regneark, og Window-Eyes kjører en settfil til programmet (for eksempel ra.000), vil Window-Eyes også kjøre WINEYES.000 i bakgrunnen slik at informasjon i denne filen til en hver tid er tilgjengelig. Dermed kan ulike funksjoner i settfilen som kjøres ganske enkelt slås av, og Window-Eyes kan bytte ut innstillinger for funksjonen med innstillinger som er satt i WINEYES.000. Dessuten kan du, gjennom settfilen du kjører, forandre disse innstillingene i WINEYES.000 slik at noen eller alle av de andre settfilene som brukes i gjeldende sesjon,bruker de nye innstillingene. Og når du har gjort endringer, kan du lagre den endrede filen WINEYES.000 slik at endringene trer i kraft også neste gang Window-Eyes startes. Vi kaller disse innstillingene for globale innstillinger fordi de gir deg mulighet til å endre innstillinger for alle settfiler som er i bruk.


5.2. Hvordan det virker

Globale taleinnstillinger lages fra menyen Global i Window-Eyes og den består av valg som lar deg bestemme om endringer du gjør skal gjelde globalt eller kun for en spesifikk settfil, så vel som andre valg gjort gjennom en sesjon uavhengig av hvilken settfil som er lastet.

For å få tilgang til dem velger du Global fra menylinjen i Window-Eyes. Menyen du får som resultat av dette, inneholder følgende punkter:


     M = Menynivå
     G = Globale innstillinger, Stemme og ordrikhet
     H = Hyperaktiv status = meldinger av
     L = Autolast status = meldinger av
     V = Vis omriss av brukervindu = Av
     R = Markør; blinkehastighet = 100
     I = Minimum grafikkstørrelse = 7
     K = Maksimum grafikkstørrelse = 100
     P = Bruk klippgrenser med mus = På
     W = Utvidet støtte for gjeldende Word-dokument 

5.3. Globale versus lokale innstillinger

Uansett hvilket talemiljø som kjører, kan du bestemme om globale taleinnstillinger skal være satt til av, bare stemme, bare ordrikhet eller både stemme og ordrikhet. Med andre ord: Ønsker du at innstillingene i menyen global skal tre i kraft for settfilen som kjøres, eller ikke? Og i tilfelle, nøyaktig hvordan?

For å endre gjeldende innstilling, velger du globale innstillinger fra menyen global. Window-Eyes vil da vise en listeboks med fire valg. Pil til valget du ønsker, og trykk Enter.

Som standard, er de fleste settfilene fra GW Micro satt opp med Globale innstillinger satt til Stemme og ordrikhet.


5.4. Resten av menyen global

Menyen global har ytterligere 9 valg; de er som følger:
M = Menynivå - standard = Nybegynner

Når du velger menypunktet Menynivå åpnes dialogen "Velg menynivå". Denne dialogen inneholder en liste med tre punkter, og er som følger:
Nybegynner

Middels

Avansert

Når menynivået er satt til "Nybegynner" vil menysystemet i Window-Eyes kontrollpanel bli strippet ned til kun å vise basisfunksjonene. En nybegynner vil mest sannsynlig være interessert i slikt som innstillingene for talen, ordrikhet og leselist. Tittellinjen i Window-Eyes vil også endres til kun å vise navnet "Window-Eyes". Navnet på den aktive og den assosierte settfilen vises ikke.

Når menynivået er satt til "Middels" vil menysystemet i Window-Eyes kontrollpanel bli strippet ned til et nivå som en middels bruker vil være interessert i. Dette kan være ordrikhet, tegnsetting og redigering av unntaksordlister. Tittellinjen i Window-Eyes vil også endres til å vise navnet "Window-Eyes" og navnet på den aktive settfilen. Navnet på den assosierte settfilen blir ikke vist.

Når menynivået er satt til "Avansert" vil menysystemet i Window-Eyes kontrollpanel igjen vise all informasjon og komplette menyer. Tittellinjen i Window-Eyes vil også vise både navnet på den aktive og den assosierte settfilen i tillegg til navnet "WindowEyes".

Vær oppmerksom på at uavhengig av valgt menynivå vil samtlige funksjoner virke. Med andre ord kan en si, når menynivået er satt til "Nybegynner", er ikke menyvalget for ordrikhet tilgjengelig, men dialogen for ordrikhet kan likevel åpnes med hurtigtasten "Ordrikhet",Ins-V, standard fra leverandøren.

H = Hyperaktiv status - standard = meldinger av

Hyperaktive vinduer er beskrevet i detalj i kapittel 14. Men for å gjøre framstillingen av menyen global komplett, nøyer vi oss med å si at hyperaktive vinduer er en spesiell form for Window-Eyes brukervinduer. Et hyperaktivt vindu ser etter hendelser som skjer et gitt sted på skjermen, og utfører en eller annen handling, for eksempel laster en ny settfil. Fordi hyperaktive vinduer kan laste og fjerne settfiler, ville det vært umulig å la hver settfil slå hyperaktive vinduer av eller på. Derfor er denne innstillingen lagt til menyen "Global".

Velges "Hyperaktiv status", åpnes dialogen "Velg hyperaktiv status". Boksen inneholder en listeboks med følgende punkter:

 • av

 • Meldinger av

 • Meldinger på

Når hyperaktive meldinger settes til av, vil ikke hyperaktive vinduer fungere.

Når hyperaktive vinduer er satt til "Meldinger av", vil hyperaktive vinduer fungere, men Window-Eyes forteller ikke når et hyperaktivt vindu trer i funksjon. Dette er standardinnstillingen, og innstillingen lagres ikke når du lagrer en settfil. Innstillingen gjelder når Window-Eyes startes, og den må endres manuelt.

Når hyperaktive vinduer settes til "Meldinger på", vil hyperaktive vinduer fungere, og Window-Eyes vil fortelle når et slikt vindu trer i funksjon.


 L = Autolast status - standard = meldinger av

Ved å velge "Autolast status", så åpnes dialogboksen "Autolast status", og den inneholder en listeboks med følgende valg:

 • av

 • Meldinger av

 • Meldinger på

Når "Autolast status" er satt til av, vil automatisk lasting av settfiler ikke finne sted. Med andre ord, når du åpner en ny applikasjon, så vil Window-Eyes ikke laste settfiler automatisk som måtte være assosiert med programmet (vi forutsetter at det er laget settfiler for programmet).

Når "Autolast status" er satt til "meldinger av", så vil settfiler lastes automatisk, men Window-Eyes vil ikke informere om at en ny settfil er lastet.

Når "Autolast status" er satt til "meldinger på", så vil settfiler lastes automatisk, og Window-Eyes vil annonsere navnet på den nye settfilen som er aktiv.


 V = Vis omriss av brukervinduer - standard = av

Dette valget finnes for å forbedre tilgjengeligheten for seende. Når brukervinduer og hyperaktive vinduer settes opp, er det greit å kunne se på skjermen den nøyaktige posisjonen for vinduet. Når valget er på, vil et brukervindu eller et hyperaktivt vindu som leses bli vist invertert på skjermen. Dermed blir det svært enkelt å se hva som på skjermen dekkes av vinduet. Leses vinduet en gang til, vil feltet som utgjør vinduet vises med normale farger. Det kan bli nødvendig å trykke hurtigtasten for å gjenoppfriske skjermen, Ins-omvendt skråstrek, for å få skjermen fullstendig gjenopprettet.


 R = Markør; blinkehastighet - standard = 100

Når markøren vises på skjermen, så blinker den alltid av og på, med hastighet målt i millisekunder. Ett millisekund er et tusendels sekund. Så når blinkehastigheten er satt til 100, er den på i 100 millisekunder og av i 100 millisekunder, eller av og på 5 ganger i sekundet.

Men for eksempel ved en blinkehastighet på 530 millisekunder, kan markøren bli borte et øyeblikk hvis du trykker Slett bakover. Slett bakover sletter tegnet til venstre for markøren, og flytter markøren ett tegn til venstre. Men hvis markøren skulle være borte idet Window-Eyes prøver å lese tegnet som ble slettet, så kan ikke Window-Eyes se tegnet. Ved å sette opp blinkehastigheten, vil sjansen for at dette skal oppstå minske radikalt.

Velger du "Markør; blinkehastighet" fra global-menyen, åpnes dialogen "Global markør; blinkehastighet", og denne inneholder et redigeringsfelt som viser gjeldende innstilling. Du kan taste inn en ny innstilling, og trykke Enter for å velge OK. Trykker du Esc, avbrytes dialogen.


 I = Minimum grafikkstørrelse - standard = 7

Hensikten med denne avanserte funksjonen er å kompensere for programmer som forsyner skjermbildet med en mengde små grafiske elementer som ikke er til nytte for en som bruker tale for å få tilgang til skjermen. Men hvis Window-Eyes konstant overvåket så mange små grafiske elementer,kunne det binde opp prosessorkapasitet, og dermed redusere hastigheten på datamaskinen.

Menypunktet "Minimum grafikkstørrelse" under global, tillater at Window-Eyes ignorerer grafiske bilder der en av sidene er mindre enn 7 piksler. Hvis du har et program som du vet bruker mange grafikkelementer, kan du prøve å øke dette tallet forsiktig; det må ikke økes så mye at Window-Eyes ikke lenger oppdager grafikk du har bruk for.

Velger du dette punktet, åpnes dialogen "Minimum grafikkstørrelse", og den inneholder et redigeringsfelt der gjeldende verdi er angitt. Du kan skrive inn din foretrukne innstilling, og trykke Enter for å lukke dialogen, og deaktivere menylinjen. Denne innstillingen lagres i filen WINEYES.INI, når dialogen lukkes.


 K = Maksimum grafikkstørrelse - standard = 100

Dette valget fungerer på samme måte som "Minimum grafikkstørrelse", som vi nettopp har beskrevet. Men dette valget setter den maksimale grafikkstørrelsen som Window-Eyes vil benytte. Er en av sidene av et grafisk element større enn verdien som er spesifisert her, ignoreres elementet.

Velges dette punktet, åpnes dialogen "Maksimum grafikkstørrelse", som inneholder et redigeringsfelt der gjeldende verdi er angitt. Du kan skrive inn din foretrukne innstilling, og trykke Enter for å lukke dialogboksen, og deaktivere menylinjen. Når du lukker dialogen, lagres den nye innstillingen i filen Wineyes.ini.


 P = Bruk klippgrenser med mus - standard = på

Dette valget vil bli beskrevet inngående i kapittel 12.


W = Utvidet støtte for gjeldende Word-dokument - standard = Av

Hvis du mot formodning skulle treffe på et dokument som ikke lar seg lese ordentlig med den utvidede støtten for Word i Window-Eyes, kan du gå tilbake til Window-Eyes versjon 4.5-metodenfor å lese dokumentet. Det siste elementet i menyen "Global", "Utvidet støtte for gjeldende Word-dokument", er en innstilling som kun gjelder for et enkelt dokument, og de vil ikke bli lagret i noen settfil. Se kapittel 20.14 for en nærmere beskrivelse av funksjonen "Utvidet støtte for gjeldende Word-dokument". Hvis du har et dokument som ikke lar seg lese korrekt, bør du først kontakte brukerstøtte for å fastslå at dokumentet inneholder feil, og forårsaker problemer. Deretter kan du slå av den utvidede støtten for dette spesifikke Word-dokumentet.


6. Oppsett av stemmene

Dette kapittelet av Window-Eyes-manualen tar for seg hvordan oppsett av Window-Eyes-stemmene kan skreddersys.


6.1. Grunnleggende

Window-Eyes-stemmen for skjerm, er den stemmen som leser informasjonen på skjermen. Stemmen for tastatur, leser ekko fra det du trykker på tastaturet, inkludert det som sendes dit fra programmet du bruker. Stemmen for mus, er den stemmen som svarer til musepekeren, enten den flyttes ved hjelp av den fysiske musen, eller ved å bruke tastaturet under Window-Eyes for å flytte musen.

Så hvis du skriver informasjon til pc-skjermen, hører du tastaturstemmen. Hvis du leser over en gang til ved å bruke piltastene eller hurtigtaster for Window-Eyes, brukes skjerm-stemmen. Dersom du fører musepekeren over teksten, så hører du musestemmen. Alle tre stemmene høres like ut under standardoppsettet for Window-Eyes.

Window-Eyes har separate stemmer for skjerm, tastatur og mus fordi brukere av tale trenger dem. For eksempel, hvis du bruker tekstbehandlingsprogrammet ditt for å skumlese et dokument, vil du vanligvis ikke ønske å få lest setningstegn. Men hvis du derimot redigerer mens du leser, vil du trolig sette pris på å få lest opp setningstegn etterhvert som du skriver, for å unngå stavefeil. Window-Eyes kan også kontrollere hver enkelt av de tre stemmene gjennom forskjellige ordrikhetsinnstillinger. Alle disse innstillingene kan lagres enten globalt, noe som influerer på samtlige settfiler, eller lokalt som kun influerer gjeldende settfil. Dette endrer du ved å slå funksjonen av eller på under menypunktet "Globale innstillinger" i menyen "Global".


6.2. Hvordan det fungerer

Hvis datamaskinen er slått på, og du er i Windows, og du er klar til å begynne å se på innstillingene for Window-Eyes, ber vi deg gå gjennom menyen mens du leser manualen.

Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å aktivere Window-Eyes' kontrollpanel. Window-Eyes vil annonsere at dette er aktivt, du får vite hvilken settfil som for øyeblikket kjører, og deretter forteller Window-Eyes hvilken settfil som er assosiert med det aktive applikasjonsvinduet.

Vær oppmerksom på at det som blir annonsert når Window-Eyes kontrollpanel åpnes vil være forskjellig alt etter hvilket menynivå som er valgt. Dette ble forklart i kapittel 5.4.

Nå kan du trykke Alt-tasten for å aktivere menylinja; Window-Eyes vil annonsere "F fil trekk ned".


6.3. Endre stemmene for skjerm, tastatur og mus

Du kan gjøre fem individuelle innstillinger for stemmene skjerm, tastatur og mus. Disse er som følger og de har følgende standardverdier:


  S = Stemme = På (for skjerm). På med tegn (for tastatur).
            På med utsatt pekeridentifikasjon (for mus).
     H = Hastighet = 30 (mellom 1 og 100)
     L = Stemmeleie = 3 (mellom 0 og 9)
     T = Tone = I (mellom A og Z)
     V = Volum = 9 (mellom 0 og 9)

Det første punktet på menyene Skjerm, Tastatur og Mus er "Stemme".


6.3.1. Stemme for skjerm

Under menyoverskriften "Skjerm" er valget stemme en på/av-funksjon. Trykker du Enter på dette valget, vil det slås av hvis det var på, og på hvis det var av. Slår du av stemmen for skjerm vil markørflyttetaster, hurtigtaster, brukervinduer og hyperaktive vinduer fortsatt være aktive, mens talevinduer blir slått av. En detaljert beskrivelse av talevinduer vil bli gitt i kapittel 12. Foreløpig holder det å si at talevinduer er vinduer som leser tekst automatisk som blir skrevet til skjermen av vertsprogrammet du bruker.


6.3.2. Stemme for tastatur

Ved å velge "Stemme" fra menyen "Tasttur", får du opp dialogen "Stemme for tastatur" med en liste der du kan velge følgende punkter:

 • Av

 • På med tegn

 • På med ord

 • På med ord og tall

 • På med tegn og ord

 • På med tegn, ord og tall

 • På med ord (avbryt)

 • På med ord og tall (avbryt)

Ved å slå av stemmen under Tastatur, vil all inntasting foregå uten tilbakemelding via talen.

Settes valget til "På med tegn", vil hvert tastetrykk medføre annonsering av tasten som ble trykket.

Settes valget til "På med ord", vil tegn som skrives beholdes i en kø til enten Mellomrom, Enter, et setningstegn eller et tall skrives. Deretter leses ordet som ble skrevet.

Settes valget til "På med ord og tall", vil bokstaver og tall du skriver holdes i en kø helt til du trykker Mellomrom, Enter eller et setningstegn.

Settes valget til "På med ord og tegn", vil hvert tastetrykk annonseres. I tillegg vil hele ordet bli lest når du trykker Mellomrom, Enter, et tall eller et setningstegn.

Settes valget til "På med tegn, ord og tall", vil hvert tastetrykk annonseres etter hvert som de trykkes. Hele ordet leses så når du trykker Mellomrom, Enter eller et setningstegn.

Settes valget til "På med ord (avbryt)", vil bokstaver du skriver holdes i en kø, til du trykker mellomrom, enter, et tall eller et skilletegn. Deretter leses ordet. Påfølgende tastetrykk vil så avbryte opplesing av ordet.

Settes valget til "På med ord og tall (avbryt)", vil bokstaver og tall du skriver holdes i en kø, til du trykker mellomrom, enter, eller et skilletegn. Deretter leses ordet. Påfølgende tastetrykk vil så avbryte opplesing.

Merk: Settes "Velg stemme for tastatur" til "På med ord" eller "På med ord og tall", vil "Avbrytbar" være slått av for Shift og Enter, og for bokstaver og tall.

Dette valget kan også settes med hurtigtasten for funksjonen "Rotor for stemmen tastatur" (ikke definert i standardoppsettet). Mer om hurtigtaster i kapittel 8 og i Tillegg A.


6.3.3. Stemme for mus

Hvis du velger "Stemme" under menyoverskriften "Mus", får du opp dialogen "Stemme for mus", som inneholder en liste med følgende valg:

 • Av

 • På med pekeridentifisering av

 • På med pekeridentifisering forsinket

 • På med pekeridentifisering forsinket (kun uttaleliste)

 • På med pekeridentifisering umiddelbart

 • På med pekeridentifisering umiddelbart (kun uttaleliste)

Etterhvert som musepekeren forandrer funksjon, så endres også utseende i henhold til funksjonen. F.eks. vil musepekeren ofte vises som et timeglass for å tilkjennegi at systemet er opptatt med å utføre en oppgave slik at du må vente. Det kan være nyttig å få slike pekerbeskrivelser annonsert. På den annen side kan det oppfattes som støy, og det vil være ønskelig å ikke få denne informasjonen.

Slås valget av, vil du ikke høre noe når den fysiske musen flyttes, og du vil ikke få annonsert forandringer m.h.t. pekerens form.

Settes valget til "På med pekeridentifisering av", vil flytting av musen medføre opplesing, mens forandringer m.h.t. pekerens form ikke vil bli annonsert.

Settes valget til "På med pekeridentifisering forsinket", vil Window-Eyes lese når den fysiske musen flyttes, og endringer m.h.t. musepekerens form som varer i mer en et halvt sekund vil bli annonsert.

Settes valget til "På med pekeridentifisering utsatt (kun uttaleliste)", vil Window-Eyes lese når den fysiske musen flyttes, og kun musepekere som er definert og lagret i en uttaleliste for dette bli annonsert.

Settes valget til "På med pekeridentifisering umiddelbart", vil Window-Eyes lese når den fysiske musen flyttes, og alle endringer m.h.t. musepekerens form vil bli annonsert (uavhengig av varighet for forandringen).

Settes valget til "På med pekeridentifisering umiddelbart (kun uttaleliste)", vil Window-Eyes lese når den fysiske musen flyttes, og alle endringer m.h.t. musepekerens form vil bli annonsert (uavhengig av varighet for forandringen) så sant det er lagret en oppføring for musepekerens form i en uttaleliste.

Ved å velge ett av de fire andre valgene (hastighet, stemmeleie, tone eller volum) vil en dialogboks dukke opp, der du kan endre gjeldende innstilling. Hastigheten kan justeres fra 1 til 100. Stemmeleie og volum kan settes fra 0 til 9, mens tone kan settes fra A til Z.

Valget tone fungerer forskjellig avhengig av hvilken talesyntese som benyttes. Benytter du en modell som har flere stemmer vil bruk av tone bytte mellom de forskjellige stemmene. Dette gjelder for eksempel DECtalk.

Et rullefelt har fokus, og gjeldende innstilling er standardinnstilling for rullefeltet. Trykk Pil venstre for å få en lavere verdi, og Pil høyre for å få en høyere. Etterhvert som du endrer innstillingen, vil Window-Eyes lese den nye innstillingen, og den nye innstillingen vil brukes under opplesingen. Trykk Enter for å godta den nye innstillingen; Window-Eyes vil dermed returnere til kontrollpanelet.

Hvis du vil lagre disse nye innstillingene åpner du filmenyen, velger lagre, og deretter settfil. Avhengig av de globale innstillingene i globalmenyen vil endringene bli brukt globalt eller kun i den aktive settfilen.

Før vi avslutter dette underkapitlet, vil vi gå gjennom et eksempel, og på den måten vise hvor enkelt det er å gjøre globale endringer. La oss si at du vil at stemmen for mus skal snakke litt raskere enn skjerm-stemmen, og at du ønsker at dette skal skje i alle settfilene. Hastighet = 35, skulle gjøre jobben. Her er framgangsmåten:

 1. Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å aktivere Window-Eyes' kontrollpanel.

 2. Trykk Alt-M for å aktivere menyen Mus.

 3. Trykk 'H' for å åpne dialogen for endring av hastighet.

 4. Trykk pil høyre 5 ganger for å endre fra 30 til 35.

 5. Trykk Enter for å sette den nye innstillingen for WINEYES.000. Dialogen forsvinner, Window-Eyes vil annonsere den nye innstillingen, og menylinjen vil deaktiveres.

 6. Trykk Alt-F for å aktivere menyen Fil.

 7. Trykk 'A' for å velge Lagre, og så 'S' for settfil. Window-Eyes vil lagre de nylig endrede innstillingene i filen WINEYES.000 i den aktive brukerens settfilmappe i Window-Eyes-mappen på harddisken. På grunn av at funksjonen "Lagre settfil" brukes til å lagre globale innstillinger vil Window-Eyes også oppdage om det er andre settfiler assosiert med det aktive programmet. Hvis det ikke er settfiler assosiert, og menynivået er satt til "Nybegynner", vil Window-Eyes automatisk lagre og assosiere en settfil med det aktive programmet uten å spørre først. I de tilfeller det ikke er settfiler assosiert med det aktive programmet, og menynivået er satt til "Middels" eller "Avansert", vil Window-Eyes spørre om et navn på filen som skal assosieres med det aktive programmet. Du kan da trykke Enter for å bruke filnavnet som er foreslått, eller du kan skrive inn ditt eget filnavn, trykke Enter for å lagre og assosiere den nye settfilen med det aktive programmet. Du kan også trykke Esc for å ikke lagre og assosiere en ny settfil. Men uansett vil de globale innstillingene bli lagret. Deretter deaktiveres menylinjen.

 8. Trykk Esc for å deaktivere kontrollpanelet for Window-Eyes, og returnere til programmet du arbeidet i før du begynte på denne prosedyren. Nå vil alle settfilene som har globale innstillinger satt til kun stemme eller stemme og ordrikhet bruke hastighet 35 for stemmen mus.

kapittel 8.21 forklarer hvordan du justerer hastighet, stemmeleie, tone og volum for stemmene skjerm, tastatur og mus, fra tastaturet.


6.4. Bestemme hvordan Window-Eyes leser setningstegn

Det neste elementet både på menyen skjerm og tastatur, er "G = Tegn". Velger du dette punktet, åpnes en undermeny med følgende punkter, som alle fungerer på samme måte:


 T = Tekst

Dette inkluderer komma, semikolon, kolon, punktum, spørsmålstegn og utropstegn (uttalt som et utrop).


 A = Tall

Dette inkluderer følgende symboler: Pluss, minus (lest som "strek"), stjerne, skråstrek, prosent, markør, er-lik, parenteser, mindre-enn og større-enn. Tegnet minus og tegnet bindestrek ser likt ut på skjermen men ulike programmer bruker disse forskjellig. Window-Eyes sier, i begge tilfeller, "strek".


 N = Andre

Inkluderer alle tegn som ikke styres av innstillingen for tekst, tall eller mellomrom.


 M = Mellomrom

Inkluderer tomrom representert ved tegnet mellomrom. Sett "Mellomrom" til på, hvis du vil vite eksakt antall mellomrom, og plasseringen av disse. Vanligvis bør dette valget være av, for å unngå å få for mye informasjon fra talen.

Velges ett av disse menypunktene, åpnes en dialogboks som inneholder en listeboks med følgende valg:

 • Av

 • Kun uttaleliste

Gjeldende innstilling for hvert menypunkt, er markert i listeboksen. Du kan flytte opp og ned med piltastene, og trykke Enter på et element for å velge det. Trykk Esc for å avbryte.

Når elementer i menyen tegn er slått av, vil tegn som de representerer aldri leses.

Settes et element til "Kun uttaleliste", vil tegn som er inkludert i uttalelisten tegn leses, mens de som ikke er i listen ikke leses. Uttalelisten tegn, er en liste med Unicode-tegn som du kan lage for å styre uttalen av disse tegnene. Informasjon om hvordan du lager uttalelister, finner du i kapittel 16.

Når elementer på undermenyen tegn er slått på, vil tegn de representerer alltid leses.


6.5. Resten av menyen "Skjerm"

Resten av elementene på menyene skjerm, tastatur og mus, er forskjellig fra hverandre. La oss derfor fortsette kapittelet med å beskrive disse én for én, og vi starter med skjerm-menyen.


6.5.1. Opplesing av tall

Med det neste elementet på menyen "Skjerm", kan du bestemme hvordan Window-Eyes leser tall fra skjermen:


  N = Nummer - standard = på

Velges dette punktet, åpnes dialogen "Velg hvordan tall skal leses". Dialogen har en listeboks med følgende punkter:

 • Av

 • Talesyntese

Settes valget til "Av", vil nummer bli lest siffer for siffer, for eksempel "1 7 8 5 2 7 8".

Settes valget til "På", leses tallene som hele tall, for eksempel "en-million-ett-hundrede-og-femti-tusen-fire-hundrede-og-sytti-åtte".

Kommentar til norsk manual: Resten av dette underkapitlet gjelder bare hvis språkinnstillingen i Wineyes.ini er satt til amerikansk. Dersom innstillingen er satt til norsk, som er standard for norsk versjon, sendes tallene direkte til talesyntesen, og det er den som så bestemmer hvordan tall skal leses. (Kommentar slutt.)

Er nummer slått på, og Window-Eyes ser et tall som inneholder en strek, leses tallet siffer for siffer. Dette er hensiktsmessig for eksempel ved opplesing av telefonnumre.

Er nummer slått på, og Window-Eyes ser et firesifret tall som ikke inneholder komma, leses disse som tosifrede tall i to grupper, for eksempel "nitten åtti-fem". Hensikten er å gjøre det greit å forstå årstall, gateadresser o.l. Firesifrede tall som inneholder komma, leses som ett tall, for eksempel 7,340 blir "sju-tusen-tre-hundrede-og-førti".

Er nummer slått på, vil pengeverdier notert med dollartegn og desimalpunkt, leses som dollar og cent. På samme måte håndteres euro, mens tall med pund og desimalpunkt leses som pund og pence.

Settes valget til "Talesyntese", sendes hele tallet til talesyntesen, og det er opp til den å bestemme hvordan tallet leses.

Dette valget kan også endres med hurtigtasten for funksjonen "Rotor for nummer", den er ikke definert i standardoppsettet. Hurtigtaster omtales i kapittel 8 og i Tillegg A.


6.5.2. Skille mellom små og store bokstaver


  B = Melding ved store bokstaver - standard = av

Velges dette punktet, åpnes dialogen "Varsling ved store bokstaver". Her er det en listeboks med følgende valg:

 • Av

 • Si stor

 • Stemmeleie

Når "Store bokstaver" er slått av, vil Window-Eyes ikke skille mellom små og store bokstaver under lesing.

Er "Store bokstaver" satt til "Si stor", så vil Window-Eyes si ordet "stor" før et ord som begynner med stor bokstav uttales. Hvis alle bokstavene i et ord er store, vil Window-Eyes si "stor stor" før ordet leses. Dersom et ord inneholder en kombinasjon av små og store bokstaver, sier Window-Eyes "stor stor stor" før ordet leses.

Er "Store bokstaver" satt til "Stemmeleie", vil Window-Eyes gjøre stemmen lysere når et ord som begynner med stor bokstav leses opp. Er et ord skrevet bare med store bokstaver, vil stemmen være enda lysere, og lysest blir den om Window-Eyes skal lese et ord med en kombinasjon av både små og store bokstaver.

Dette valget kan også justeres ved hjelp av hurtigtasten "Rotor for varsling ved store bokstaver", ikke definert i standardoppsettet. Hurtigtaster omtales i kapittel 8, og i tillegg A.


6.5.3. Om tomrom

Det er forskjell på et tomt felt på skjermen som ikke har noe informasjon, og tomrom på en linje som er der for å skille ord, setninger e.l. Sistnevnte er satt inn ved hjelp av et usynlig Unicode-tegn, nemlig det tegnet du får når du trykker mellomromstasten på tastaturet. Slike tomrom kan også genereres ved hjelp av Tab-tasten, eller ved et programs innrykksfunksjon. Ved hjelp av neste punkt på skjermmenyen, kan du bestemme hvordan Window-Eyes skal håndtere tomrom:


  F = Formateringsmeldinger - standard = av.

Velges dette punktet, slås funksjonen på eller av.

Er formateringsmeldinger slått av, vil formateringsendringer som innrykk og ekstra tomrom ikke identifiseres.

Er valget på, sier Window-Eyes "rykket inn x tommer" når den ser et innrykk. Oppdager Window-Eyes mer enn ett mellomrom etter et ord, sies antall mellomrom rett etter at ordet er lest. Funksjonen er ideell for å kunne identifisere mer enn ett mellomrom mellom ord, eller linjer som har innrykk.

For å kunne holde orden på hva som er marger og hva som er annet tomrom som Windows-programmer ofte viser, så har Window-Eyes hurtigtasten "Sett varsel ved formatering". Hurtigtaster forklares grundig i kapittel 8 og i tillegg A. Her er det nok å si at ved å trykke denne tasten (ikke definert i standardoppsettet), vil sette grensen til innrykket som er på linjen som har markøren. Dette lar Window-Eyes skille mellom en bred marg og innrykk.

Valget kan også slås av og på med hurtigtasten for funksjonen "Formateringsvarsling på/av" (ikke definert i standardoppsettet).


  A = Stav alfanumerisk - standard = av.

Valget veksler mellom å slå funksjonen av og på.

Funksjonen setter metoden for hvordan strenger som inneholder både tall og ord staves.

For eksempel vil strengen "KA9UDN" staves slik: "K-A-9-U-D-N" dersom valget er på.


  D = Del opp ord med både små og store bokstaver - standard = av.

Valget åpner en dialog med tre valg.

Dette bestemmer hvordan sammensatte ord, med både små og store bokstaver (som kode i programmer) leses. Er valget på, vil for eksempel ordet "FileOpen" leses som "File open", og dette er hensiktsmessig ved arbeid med programmering. Valget "På ved akronymer", vil få Window-Eyes til å stave ord som er skrevet i kun store bokstaver, noe som også kan være hensiktsmessig ved lesing av programkode.


6.5.4. Skumlesing av en e-postmelding

En e-postmelding kan være full av tidligere og videre kommunikasjon. La oss se på et eksempel: John sender Marta en e-postmelding over Internettet. Etter at Marta har lest meldingen fra John, velger hun svar-knappen i e-postprogrammet, og hun skriver et svar som hun så sender tilbake til John. E-postprogrammet setter sammen Johns og Martas tekst - Johns først, deretter Martas tekst. Dette skjer før meldingen sendes tilbake til John. Programmet setter inn et større-enn-tegn (eller kanskje en strek) i begynnelsen av alle linjene som John har skrevet. Når John skal lese svaret fra Marta, vil dette hjelpe øynene til John med å gå forbi tekst han selv har skrevet, slik at han kommer direkte til svaret fra Marta. John trenger bare å se etter første linje som ikke begynner med et større-enn-tegn, og så begynne å lese derfra. Å hvis han vil, kan han gå tilbake og se etter linjer som begynner med større-enn, for å se hva det var han selv hadde skrevet.

Dette er det enkleste eksemplet. Mer komplisert blir det når vi snakker om e-postlister, der tre eller flere personer diskuterer ett eller annet. Her kan den originale teksten (den som startet diskusjonen) vises for eksempel et dusin ganger, ofte med tre eller flere større-enn-tegn i begynnelsen av linjene. Dette skjer fordi meldingen har blitt lest og svart på av mange listemedlemmer, og hver gang har e-postprogrammet satt til et større-enn-tegn på begynnelsen av linjer som er sitat av meldingen som besvares. Kanskje det til og med er noen som har lagt til sitt eget tegn for å markere sitat.

Linjefilteret i Window-Eyes gir deg som bruker tale anledning til å filtrere bort linjer av teksten som begynner med et bestemt tegn, på en bestemt plass. Dette skjer ved hjelp av det neste punktet på skjermmenyen:


  J = Linjefilter

Undermenyen inneholder følgende tre punkter:


  S = Status - standard = av
     P = Posisjon - standard = 0
     T = Tegn - standard, ikke definert

Når "Status" er satt til av, vil linjefiltreringsfunksjonen være inaktiv; alle linjer leses.

Er "Linjefilter" satt til "Les til slutten", Vil Window-Eyes bruke linjefiltrering på funksjonen "Les til slutten", Ctrl-Shift-R. "Les til slutten", får Window-Eyes til å ta med seg markøren linje for linje til slutten av dokumentet, mens teksten leses under veis.

Er status for linjefiltrering slått på, brukes linjefiltrering på taster du bruker for å lese linje for linje, som for eksempel Pil opp eller ned eller "Les til slutten". Window-Eyes filtrerer også linjene når du leser et vindu med en av hurtigtastene for lesing av vindu.

Bruker du linjefilteret, må du fortelle det hvor det skal se etter tegn som indikerer linjer som skal filtreres vekk. Dette gjøres ved å velge "Posisjon". Her oppgir du et tall fra 0-4 i redigeringsfeltet for dialogen som vises når du velger dette punktet. Dette forteller Window-Eyes at den skal begynne å lete 0-4 tegn fra venstre kant av applikasjonsvinduet.

Bruker du linjefilteret, må du også fortelle det hvilke tegn som skal brukes for å identifisere linjer du ikke vil lese.

Punktet "Tegn", fungerer på samme måte som punktet "Posisjon", bortsett fra at du her kan oppgi inntil 5 tegn, og alle Unicode-tegn er tillatt. Imidlertid vil dette nesten alltid være et større-enn-tegn, også kalt høyre spissparentes. Window-Eyes vil se etter ett og ett av tegnene du oppga, fra den relative posisjonen du oppga under "Posisjon" på denne undermenyen.

Dette valget kan også justeres ved hjelp av hurtigtasten for linjefilterstatus, ikke definert i standardoppsettet. Hurtigtaster blir forklart i kapittel 8 og i tillegg A.


6.5.5. Tekstlig ornamentikk

Linjer med streker, stjerner, diamanter eller andre Unicode-tegn brukes ofte av programmerere for å dekorere skjermen, eller for å skille eller utheve tekst. Dette fenomenet kan være et gode for seende, men for brukere av kunstig tale, virker det forstyrrende. Window-Eyes lar deg forbigå dette i stillhet ved hjelp av det neste punktet på skjerm-menyen:


  R = Repeteringsfilter - standard = av

Velges dette punktet, åpnes dialogen "Modus for repeteringsfilter" med en listeboks med følgende punkter:

 • Av

 • Si repetert

 • Ignorer

Er repeteringsfilteret slått av, leser Window-Eyes hvert eneste tegn. For eksempel vil en linje med stjerner over hele skjermen, få Window-Eyes til å si "stjerne stjerne stjerne stjerne"... mange ganger.

Er repeteringsfilteret satt til "Si repetert", vil Window-Eyes først lese tegnet som repeteres et gitt antall ganger, og deretter sier den "repetert X ganger". X = antall ganger tegnet repeteres.

Er repeteringsfilteret satt til "Ignorer", vil Window-Eyes simpelthen ignorere repeterte tegn.

Det neste menypunktet på skjerm-menyen, lar deg spesifisere hvor mange like tegn etter hverandre på en linje du vil tillate før repeteringsfilteret skal tre i funksjon:


  E = repeteringsverdi - standard = 3

Dette åpner dialogen "Skjerm, repeteringsverdi" med en redigeringsboks der du kan skrive en verdi mellom 1-9.

Når repeteringsfilteret er satt til "Si repetert", vil Window-Eyes først lese tegnet det antall ganger som repeteringsverdien er satt til, før talen sier "Repetert X ganger".


6.5.6. Lese eller ignorere tomme linjer

Window-Eyes lar deg velge om du skal få beskjed dersom du krysser en tom linje under lesing eller ikke. Et godt eksempel på når det kan være greit å få informasjon om tomme linjer, er ved redigering av et dokument; da kan det være greit å vite hvor et avsnitt slutter og et nytt begynner. Men hvis du ikke trenger denne informasjonen, og om dokumentet skulle ha mange tomme linjer, vil du trolig ikke ønske å få beskjed hver gang du krysser en blank linje. Det neste punktet på skjerm-menyen lar deg velge dette som følger:


  M = Tomme linjer - standard = av

Velger du dette punktet, åpnes en dialog med følgende valg: Av, si tomt og av ved les til slutten.

 • Når "Tomme linjer" er av, ignorerer Window-Eyes tomme linjer.

 • Når "Tomme linjer" er satt til "Si tomt", så sier Window-Eyes ordet "tomt" når en tom linje passeres. Dette skjer hvis du flytter opp og ned med piltastene, leser med Window-Eyes sine hurtigtaster eller bruker Window-Eyes-funksjonen les til slutten, Ctrl-Shift-R.

 • Når "Tomme linjer" er satt til "Av ved les til slutten", vil Window-Eyes si "tomt" i alle andre tilfeller enn ved bruk av funksjonen "Les til slutten".


6.5.7. Finne markørposisjonen i en tekst

Det neste punktet på skjerm-menyen lar deg få Window-Eyes til å fortelle deg om markøren befinner seg i teksten som leses:


   P = Signal ved markørposisjon - standard = av
Dette er en av/på-funksjon.

Ved av, er funksjonen deaktivert.

Ved på, vil Window-Eyes si "markør", rett før ordet som har markøren leses. Hvis for eksempel markøren står ved bokstaven 'R' i ordet "rask", og setningen er "Petter er rask", vil setningen leses slik: "Petter er markør rask". Står markøren ved bokstaven 's' i ordet "rask", så vil setningen leses slik: "Petter er ra markør sk".

Valget kan også slås av og på med en hurtigtast (ikke definert i standardoppsettet). Hurtigtaster omtales i kapittel 8 og i tillegg A.


6.5.8. Overvåke attributtendringer

Du kan få Window-Eyes til å varsle deg ved endringer i farger, skrifttype og -størrelse eller stil ved hjelp av det neste punktet på skjerm-menyen:


  I = Attributtendringer - standard = av
Dette er en på/av-funksjon.

Er "Attributtendringer" slått av, vil Window-Eyes ikke annonsere endringer m.h.t farger, skrifttype o.l som vises på skjermen.

Er "Attributtendringer" slått på, vil Window-Eyes annonsere enhver attributtendring som måtte forekomme i teksten som leses. Hvilke attributter som annonseres, bestemmes av innstillinger på ordrikhets-menyen (se kapittel 6.8). Som standard, annonseres skrifttype, skriftstørrelse, farge og stil når attributtendringer er slått på.

Applikasjoner bruker fargeendringer i tekst for å markere en rekke forhold, for eksempel for å markere tekst som skal utheves eller kursiveres ved utskrift, for å gruppere eller utheve tekst, eller for å markere at tekst er en del av statuslinjen eller en boks, og ikke en del av selve teksten i et dokument.

Attributtendringer kan også slås av eller på med en hurtigtast for valget, ikke definert i standardoppsettet. Hurtigtaster omtales i kapittel 8 og i tillegg A.


6.5.9. Ta bort pause ved slutten av hver linje

Følgende funksjon fungerer bare for talesyntesene DECtalk Access32, DECtalk PC, DECtalk Express, og SAPI-syntesene.


  L = Les i avsnittsmodus - standard = auto.

Velger du dette menyelementet presenteres en dialog med følgende valg:

 • Av

 • Auto

Når "Les i avsnittsmodus" er av, vil Window-Eyes (med de fleste talesyntesene) lage en pause ved hver linjeslutt; dette er mest hørbart med syntesene DECtalk og SAPI.

Med "Les i avsnittsmodus" slått på, vil Window-Eyes eliminere pausen ved hver linjeslutt.

Med valget satt til auto, vil Window-Eyes eliminere pauser ved slutten av linjer ved bruk av funksjonen "Les til slutten", eller en av de 12 hurtigtastene for lesing: Forrige/gjeldend/neste setning for markør eller mus, og forrige/gjeldende/neste avsnitt for markør og mus.

Mange brukere av DECtalk og SAPI vil ha denne funksjonen satt til auto for å oppnå pause ved bruk av Ctrl-Shift-W, ved flytting i menyer og tabbing gjennom dialogbokser. Pausene tas bort ved lesing av en setning eller et avsnitt, og under "Les til slutten".


6.6. Resten av menyen tastatur

Som forklart tidligere i dette kapitlet, er de første 6 menypunktene på skjerm- og tastaturmenyen helt identiske. La oss nå se på resten av tastaturmenyen, som er helt forskjellig fra siste del av skjermmenyen.

Det kan være at du vil ha forskjellige innstillinger for skjerm- og tastaturstemmen (det som leses for skjerm og tastatur). La oss først se på parameteren hastighet. En som skriver raskt, vil fort oppdage at de kan skrive så raskt at det neste tastetrykket avbryter opplesing av det forrige. Derfor vil en som skriver raskt, gjerne sette hastigheten for stemmen "tastatur" raskere enn for stemmen "skjerm". Kanskje vil du også sette stemmen for tastaturet svakere og dypere. Fabrikkinnstillingene for stemmene er satt til å uttale så klart og tydelig som mulig, med tanke på en gjennomsnittsbruker.

Selv om tegnsetting ofte ikke er så viktig når du leser tekst, kan det være greit å slå på opplesing av alle tegn ved opplesing av det du skriver, slik at du kan forsikre deg om at du skriver riktig. Kanskje vil du ganske enkelt ikke ha tastaturstemmen på i det hele tatt?

For å åpne tastaturmenyen:

 1. Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å aktivere kontrollpanelet i Window-Eyes.

 2. Trykk Alt for å aktivere menylinjen.

 3. Trykk 'T' for å trekke ned tastaturmenyen.

 4. Velg ønsket menyelement ved å gå til det med Pil ned, trykk deretter Enter på valget, eller trykk hurtigtasten for ønsket valg.


6.6.1. Lesing av spesielle taster

I forbindelse med Window-Eyes, omtaler vi taster på tastaturet som ikke er bokstaver, tall, tegn og Slett bakover som spesielle taster. Det neste element i tastaturmenyen lar deg velge om Window-Eyes skal annonsere navnet på "spesialtastene" når det trykkes på en av dem:


   I = Spesielle taster
Velges dette menyelementet kommer du til en undermeny med følgende valg:

Funksjonstaster - standard = av
Av-og-på-taster - standard = på
Flyttetaster - standard = av
Tasteutvidelser - standard = av
Esc - standard = av
Linjeskift - standard = av
Bruk begge inserttastene som WE-shift - standard = på

Her er en liste over tastene i hver kategori:


  F = Funksjonstaster: Alle 12 funksjonstastene.
     A = Av-og-på-taster: Caps lock, Numlock, Scroll lock og Insert.

Merk: Window-Eyes skiller ikke mellom innsettings- og overskrivingsmodus. Grunnen til det, er at programmer behandler Ins-tasten forskjellig. Siden Window-Eyes ikke kan finne ut hvordan Ins-tasten brukes i det enkelte programmet, er Window-Eyes programmert til bare å si navnet på tasten når Insert trykkes. Window-Eyes forteller ikke om du er i innsettings- eller overskrivingsmodus.

Når Caps lock er på, og en av shift-tastene trykkes sammen med en bokstav, vil datamaskinen produsere en liten bokstav. Siden det å trykke Shift når Caps lock er på er en forholdsvis vanlig feil, og siden det er vanskelig å oppdage ved bruk av tale, er Window-Eyes programmert til å sende et lydsignal til pc-høyttaleren hver gang en slik kombinasjon opptrer. Dette er gjort for å varsle deg om at tastetrykket kunne være en feil. Har du et lydkort installert, sendes lydsignalet til lydkortet istedet for til pc-høyttaleren.


  Y = Flyttetaster: Piltaster, Side opp, Side ned, Delete, Home, End.
     U = Tasteutvidelser: Høyre og venstre Shift, Alt, Kontroll,
       Windows og Applikasjon.

For at Window-Eyes fullt ut skal annonsere kombinasjoner med funksjonstaster som for eksempel Shift-F10, så må både funksjonstaster og tasteutvidelser være slått på.


  E = Esc: Kun Esc-tasten.
     L = Linjeskift: Kun linjeskift-tasten.

Velges ett av disse punktene, slås tastene som korresponderer med punktet av eller på. Det betyr at om du trykker på en av tastene, og status for gruppen taster er på, så vil Window-Eyes si navnet på tasten som trykkes. Er menypunktet som korresponderer med tasten slått av, vil navnet på tasten ikke leses. I begge tilfeller vil tastetrykket sendes videre til programmet du arbeider i, og effekten av tastetrykket vil være eksakt den samme.

Merk: Selv om du har satt "stemme" under "tastatur" til av, vil de spesielle tastene du har slått på likevel leses.

Siden datamaskinen ikke skiller mellom enter-tasten på det alfanumeriske og Enter-tasten på det numeriske, vil begge bli lest når de trykkes.


  I = Bruk begge inserttastene som WE-shift.

Dette valget kan forhindre at status for innsettings-/overskrivingsmodus endres når du bruker insert-tasten (ikke den numeriske) i en kombinasjon.


6.6.2. Innskriving av store bokstaver

Via følgende punkter på tastaturmenyen kan du bestemme hvordan Window-Eyes håndterer innskriving av store bokstaver:


  B = Store bokstaver - standard = Stemmeleie.

Velges dette menyelementet åpnes dialogen "Store bokstaver ved innskriving". Dialogboksen har en listeboks med følgende valg:

 • Ikke definert

 • Si stor

 • Stemmeleie

Når store bokstaver er satt til "stemmeleie", vil stemmeleie stige markant ved annonsering av en stor bokstav.

Er valget satt til "Ikke definert", vil store og små bokstaver leses på samme måte (du vil ikke høre forskjell på små og store bokstaver).

Er valget satt til "Si stor", vil Window-Eyes få talen til å si ordet "stor" før den store bokstaven annonseres.


6.6.3. Avbrytbar

Som vi alle vet, og som vi har snakket om før, det eneste som er verre enn at datamaskinen ikke snakker, er at den snakker altfor mye! En som bruker tale, må, når som helst, ha mulighet til å få maskinen til å være stille, uten at brukeren skal måtte behøve å tenke. Derfor tilbyr Window-Eyes flere måter å avbryte talen på under arbeid med tastaturet. Følgende punkt på tastaturmenyen lar deg kontrollere dette:


   A = Avbrytbar - standard = Alle taster.
Velges dette menyelementet åpnes dialogboksen "Avbrytingsmodus", som har en liste med følgende valg:
 • Alle taster

 • Flyttetaster av

 • Kun flyttetaster

 • Ctrl eller Alt

 • Av

Når "Avbrytbar" er satt til "Alle taster", vil ethvert tastetrykk avbryte tale som pågår.

Settes "Avbrytbar" til "Flyttetaster av", vil ethvert tastetrykk, bortsett fra et trykk på en av de fire piltastene umiddelbart stoppe tale som pågår. Funksjonen er nyttig hvis du vil at talen skal avbrytes under innskriving, men ikke ved opplesing når du bruker piltastene.

Settes "Avbrytbar" til "Kun Flyttetaster", vil kun piltastene få talen til å stoppe. Det vil si at avbryting er slått av for alle taster bortsett fra de fire piltastene.

Settes "Avbrytbar" til "Ctrl eller Alt", er det bare et trykk på en av disse tastene som vil få pågående tale til å stoppe. M.a.o., "Avbrytbar" er slått av for alle andre taster enn for kontroll eller alt-tasten. Talen avbrytes når en av venstre eller høyre Kontroll eller Alt trykkes, alene eller i kombinasjon med andre taster.

Når "Avbrytbar" er slått av, vil ingen tastetrykk, bortsett fra hurtigtasten for Window-Eyes-funksjonen "Stille" få talen til å stoppe. Taster som trykkes mens tale pågår, må vente på å bli lest inntil tale som pågår er ferdig. Hurtigtasten "Stille" er ikke definert i standardoppsettet.

Hvordan talen håndterer avbryting, varierer mellom de ulike talesyntesene.

Merk: Window-Eyes deler prosessorkapasitet med andre programmer som kjører under Windows; så hvis et annet program bruker mye prosessorkraft for eksempel for å lagre en fil på harddisken akkurat idet du trykker en tast som skulle få talen til å stanse, må du kan hende vente litt på at det andre programmet skal gjøre seg ferdig med aktiviteten før Window-Eyes kan få gitt beskjed om at talen skal stoppes. Som regel vil imidlertid talen avbrytes umiddelbart.


6.6.4. Velge et tastaturoppsett

Når du bruker en bærbar pc, vil noen av tastetrykkene for å få utført Window-Eyes-funksjoner være vanskelig å få utført. Heller enn å redigere hele listen over hurtigtaster, kan du velge mellom 4 (eller flere) tastaturdefinisjoner for Window-Eyes fra tastaturmenyen.


   A = Tastaturoppsett
Velges dette elementet på tastaturmenyen, presenteres du for følgende 3 valg:

   S = Standard
      B = Bærbart
      V = Vocal-Eyes
      J = JAWS

Hensikten med å ha et JAWS-lignende tastaturoppsett for Window-Eyes, er først og fremst å gjøre det enklere for brukere som er vant med JAWS' tastekommandoer å bruke Window-Eyes. Dersom tastaturoppsettet JAWS velges, vil ikke funksjonene i Window-Eyes forandres, kun tastekombinasjonene som brukes for å utføre de ulike funksjonene.

Tastaturoppsettet som sist ble valgt vil være avkrysset i menyen tastaturoppsett. Hvis det er standardoppsettet som er valgt, vil det også være dette oppsettet som er avkrysset. Bytter du så til "Bærbart", vil dette oppsettet være avkrysset neste gang du går inn i denne menyen.

Det å bytte tastaturoppsett kan ta noen minutter, for Window-Eyes må skrive det nye oppsettet til alle settfilene i Window-Eyes. Hvert 10. sekund vil Window-Eyes gi en melding som indikerer at prosessen pågår. Når prosessen er fullført, vil en bekreftelsesmelding vises.

For å finne informasjon om hvordan de ulike oppsettene er definert, henviser vi til kapittel A.3. Vocal-Eyes var en skjermleser for Dos fra GW Micro.


6.7. Resten av menyen mus

6.7.1. Musgrenser

Når du har valgt innstillinger for hastighet, stemmeleie, tone og volum for stemmen mus, kan du bla gjennom resten av menyen "Mus". Vi starter med en Window-Eyes-funksjon som lar deg begrense musepekerens bevegelsesområde når du bruker Window-Eyes sine hurtigtaster for å bevege musen:


   R = Musgrenser - standard = Aktivt vindu.
Velges dette menyelementet åpnes dialogboksen "Modus for musgrenser"; den inneholder en listeboks med følgende 4 valg:
 • Full skjerm

 • Aktivt vindu

 • Vindu i fokus

 • Brukervindu

De 4 innstillingene fungerer som følger:

6.7.1.1. Full skjerm

Denne innstillingen setter ingen restriksjoner for bevegelse av musen ved bruk av hurtigtaster; musen kan flyttes hvor som helst på skjermen.


6.7.1.2. Aktivt vindu

Innstillingen begrenser bevegelse av musepekeren ved bruk av hurtigtaster til innholdet i det aktive vinduet. Et program i bakgrunnen som viser informasjon på skjermen, vil være utenfor området for musen. Musepekeren vil ikke forlate det aktive vinduet.


6.7.1.3. Vindu i fokus

Denne innstillingen begrenser musepekerens bevegelse ved bruk av tastetrykk til innholdet i vinduet som har fokus. Vindu i fokus kan være et lite område som for eksempel bare en enkelt knapp, eller et stort område som for eksempel et helt applikasjonsvindu. Hurtigtastene for flytting av musen kan ikke flytte musepekeren til områder innenfor det aktive vinduet, utenfor vinduet i fokus.


6.7.1.4. Brukervindu

Innstillingen begrenser bevegelse av musen til området som er definert som gjeldende brukervindu for Window-Eyes. Brukervinduer beskrives detaljert i kapittel 12. Standard brukervindu omfatter aktivt vindu, så blir disse valgene identiske om brukervinduet ikke er omdefinert. Definerer du et brukervindu til å omfatte en liten del av det aktive vinduet, for eksempel til en kolonne med tekst eller til å omfatte bare den nederste delen av vinduet, så vil tastene som flytter musen ikke kunne flytte den utenfor brukervinduet.

Husk at disse innstillingene bare har innvirkning på flytting av musen ved hjelp av Window-Eyes' hurtigtaster for dette. Ved bruk av den fysiske musen eller søkefunksjonen i Window-Eyes er det ingen begrensning.

Dette menypunktet er identisk med hurtigtasten for funksjonen "Rotor for grenser", Ctrl-Shift-B, beskrevet i kapittel 10.6.


6.7.2. Museknapper

Ved hjelp av det neste menyelementet på mus-menyen kan du bestemme om du skal få tilbakemelding når du bruker museknappene eller hurtigtastene for å betjene disse:


   K = Museknapper - standard = på.

Når dette valget er slått på, annonserer Window-Eyes navnet på museknappen som trykkes, eller når hurtigtasten for å klikke eller dobbeltklikke knappen trykkes. Er valget slått av, annonseres ikke navnet på knappen på den fysiske musen. Imidlertid annonseres navnet når hurtigtastene for klikke eller dobbeltklikke trykkes.


6.7.3. Justere distanse for musebevegelse

Når du flytter musepekeren ved å trykke en gang på en av Window-Eyes-tastene for å bevege musen, så flyttes musepekeren et gitt antall piksler. Antall piksler bestemmes med det neste menyelementet på musmenyen:


   P = Peker opp
      N = Peker ned
      E = Peker venstre
      Ø = Peker høyre

Som forklart i kapittel 10, så kan musepekeren flyttes ved å trykke på en av de 4 hurtigtastene for de 4 retningene musen kan flyttes i. Disse er definert til Ctrl-Shift-NumPad-Opp, Ctrl-Shift-NumPad-Ned, Ctrl-Shift-NumPad-Venstre og Ctrl-Shift-NumPad-Høyre. De 4 elementene for retning på musmenyen bestemmer hvor langt musen skal flyttes i hver retning når en av hurtigtastene trykkes.

Antall piksler er satt til 5 for hver retning i standardoppsettet. Det betyr at musen vil flytte 5 piksler i den oppgitte retningen hver gang hurtigtasten trykkes. Du kan eksperimentere med disse innstillingene ved først å trykke Ctrl-Ins-NumPad-+ som er hurtigtasten for å få opplest musens posisjon, deretter en av Ctrl-Shift-NumPad-piltastene, så kan du trykke Ctrl-Shift-NumPad-+ igjen for å se at musen har beveget seg 5 piksler.

Verdien du bør bruke for disse innstillingene vil i stor grad avhenge av hvordan du og applikasjonen bruker musepekeren. Bruker du først og fremst musen til å lese skjermen, vil en høy verdi være å foretrekke, slik at du kan flytte musen raskt. Skal du derimot ha større kontroll over musebevegelser, bør du bruke en lavere verdi. Du kan sette verdien for alle de fire retningene fra 1 til 99 piksler.


6.7.4. Avbryte tale som pågår

Ved hjelp av det neste elementet på menyen mus, kan du bestemme hvilken mus-aktivitet som skal avbryte talen:


   A = Avbrytbar - standard = Flytting eller klikk.
Velges dette menyelementet åpnes dialogboksen "Avbrytingsmodus for mus"; du får en listeboks med følgende valg:
 • Flytting

 • Klikk

 • Flytting eller klikk

 • Av

Ved "Avbrytbar" slått av, vil ingen aktivitet fra musen avbryte talen. Tekst på skjermen som musen passerer, må vente med å bli lest til talen er ferdig med det den holder på med.

Settes "Avbrytbar" til "Flytting", vil pågående tale avbrytes når musepekeren flyttes; gjelder både den fysiske musen og hurtigtaster i Window-Eyes for å flytte musen.

Settes valget til "Klikk", vil museknappene eller hurtigtastene i Window-Eyes avbryte tale som er i gang.

Settes valget til "Flytting eller klikk", vil både flytting og museklikk, både fra den fysiske musen og fra hurtigtastene for knappene, avbryte tale som pågår.

Hvordan punktet avbrytbar håndteres, avhenger av talesyntesen som brukes.


6.7.5. Automatisk følging av fokus med mus

Ved hjelp av det neste elementet på menyen mus, kan du få Window-Eyes til å flytte musen når fokus endres. For eksempel når du skriver, vil musepekeren alltid stå ved markøren. Flytter du fra felt til felt i en dialogboks, vil musen alltid følge med. Innstillingen er som følger:


   F = Knytt mus til fokus - standard = Av.

Merk: I en meny, vil musen ikke følge fokus. Funksjonen er blokkert for å unngå at musen skal aktivere en undermeny når du blar til en slik med pil ned/opp.


6.7.6. Lese tegn, ord eller linje ved vertikal flytting

Når du flytter musen opp eller ned ved hjelp av pil ned/opp på det numeriske tastaturet, kan Window-Eyes enten lese tegnet som musen lander på, eller den kan lese ordet eller linjen. Du kan også velge fra begynnelsen av linjen til musen, eller fra musen til slutten av linjen. Dette setter du opp ved hjelp av det neste elementet på mus-menyen, som følger:


   L = Opp ned, les - standard = Linje.
Velges dette menyelementet åpnes dialogboksen "Modus for lesing ved mus opp ned"; her finnes en listeboks med følgende valg:
 • Tegn

 • Ord

 • Linje

 • Begynnelsen av linje til mus

 • Fra mus til slutten av linje

Dette valget kan også endres med hurtigtast, standard er Alt-NumPad-Senter.

Når dette valget er satt til tegn eller ord, og musen lander på et sted der det ikke finnes et tegn eller ord, vil Window-Eyes pipe. Hvis et tegn eller et ord finnes, leses dette av Window-Eyes.

Settes valget til "Linje", leses linjen som musepekeren kommer til.

Settes valget til "Begynnelsen av linjen til mus", leser Window-Eyes fra begynnelsen av linjen til der musen er plassert. Settes valget til "Fra mus til slutten av linjen", vil Window-Eyes lese fra ordet som er under musen til slutten av linjen.

Hvis musen passerer en linje med tegn som mellomrom eller tabulatorer, og innstillingen for tomme linjer er satt til på, vil Window-Eyes si "Tomt". Krysses flere tomme linjer, vil Window-Eyes bare si "Tomt" ved den første tomme linjen den finner. Er innstillingen for tomme linjer satt til "Av", hopper Window-Eyes over tomme linjer.


6.7.7. Søke etter nye attributter

Du kan søke etter neste eller forrige attributtendring med hurtigtastene for Forrige "Attributt" og "Neste Attributt ".


   A = Valg for attributtsøk
Ved å velge dette menyelementet åpnes dialogboksen "Valg for søk etter attributt", med følgende avkryssingsbokser:
 • Understreket

 • Fet

 • Uthevet

 • Kursivert

 • Gjennomstreket

Ingen av disse avkryssingsboksene er avkrysset i standardoppsettet. Det er brukt avkryssingsbokser her slik at du kan velge å ta hensyn til en, noen, alle eller ingen, når du skal bruke en av funksjonene for å få musen til å søke etter forrige eller neste attributtendring på skjermen. Du kan flytte opp eller ned fra avkryssingsboks til avkryssingsboks med piltastene, og krysse av eller fjerne avkryssingen for en avkryssingsboks med mellomromstasten eller ved å peke og klikke med musen. Enter-tasten vil være det samme som å trykke på Ok-knappen, dialogen lukkes, og menylinjen deaktiveres. Esc "trykker" Avbryt-knappen, dialogen lukkes og menylinjen deaktiveres.

Denne funksjonen er spesielt nyttig for å finne hypertekst-pekere. Bruk den for å velge attributtet eller attributtene som applikasjonen din bruker for å vise pekere, for eksempel understreket.

Hvis musepekeren befinner seg innenfor Window-Eyes' musgrenser, vil hurtigtastene for neste og forrige (ingen av dem definert i standardoppsettet) flytte den til neste attributt innen musgrensene. Befinner musepekeren seg utenfor musgrensene, begynner søket etter neste attributt øverst til venstre i området for musgrensen. Ctrl-Shift-B roterer mellom valgene for musgrenser.


  M = Oppgi uthevet vindu for mus.

Valget åpner en dialog som lar deg spesifisere et uthevet vindu som hurtigtasten for "Hent til oppgitt markering" vil bruke for å flytte musen. Valget er ytterligere forklart i kapittel 8.9.


6.8. Ordrikhetsinnstillinger

Når du skal lære deg å bruke Window-Eyes, eller når du kjenner Window-Eyes godt men er i ferd med å lære deg et nytt program, vil du trolig ha Window-Eyes til å lese så mye som mulig av det som programmet viser på skjermen; du vil ha høy grad av ordrikhet. Når en meny eller en dialogboks åpnes, vil du kanskje at alle elementene som disse inneholder skal leses opp. Når du har arbeidet en stund med programmet derimot, og du vet hva menyer og dialoger inneholder, vil høy grad av ordrikhet virke forstyrrende.

På samme måte som for stemmene skjerm, tastatur og mus, kan du gjøre ordrikhetsinnstillinger for gjeldende settfil eller for WINEYES.000.

Du kan åpne dialogen for ordrikhet enten ved å velge menyen "Ordrikhet" i Window-Eyes' kontrollpanel, eller trykke hurtigtasten Ordrikhet som er ins-v i standardoppsettet. Dialogen som åpnes kalles "Ordrikhetsinnstillinger", og den inneholder og den inneholder bl.a. to listebokser (grupper og elementer), i tillegg til diverse elementer som endres avhengig av gruppen og elementet som er valgt.

Listeboksen "Grupper" inneholder følgende:


 Aktivert
    Andre
    Attributtendring
    Excel
    I fokus
    Meny
    Lesemodus
    Mus
    PowerPoint
    Word

Når du velger et element i listeboksen "Grupper", vil innholdet i listeboksen "Elementer", samt andre felt bli oppdatert med innhold som er relevant. Alle innstillinger for samtlige elementer i listeboksen "Grupper" vil bli forklart i detalj nedenfor.


6.8.1. Aktivert

Aktivert - Når et vindu åpnes for første gang, vil du nok at Window-Eyes leser opp hvilken type vindu det er, og hva det inneholder. Men om du skulle kjenne dette vinduet fra før, vil du mene at dette kan være for mye informasjon.

Elementer: Ingen.

Valg:

"Aktivert" - Standard = ikke avkrysset. Window-Eyes annonserer "aktivert" når et nytt vindu åpnes.

Window-Eyes kan annonsere vindustype når et vindu åpnes.

Ikke inkluder vindustype = ikke avkrysset.

Inkluder vindustype før tittel = avkrysset (standard).

Inkluder vindustype etter tittel = ikke avkrysset.

Som standard annonserer Window-Eyes tittelen på et vindu når det får fokus. Med innstillingen "Inkluder vindustype etter tittel" aktivert, vil Window-Eyes først lese navnet på vinduet, før vindustype leses (f.eks. "Ok knapp"). Med innstillingen "Inkluder vindustype før tittel", leses først vindustype, deretter tittelen, (f.eks. knapp ok). Velger du "Ikke inkluder vindustype", ignoreres vindustype.

Vindustittel - Standard = avkrysset. Window-Eyes leser tittellinjen i et nylig åpnet vindu hvis den er til stede.

Hele vinduet hvis meldingsboks - Standard = avkrysset. Window-Eyes leser innholdet i en meldingsboks, så snart den dukker opp. Mange programmer gjør bruk av denne typen bokser for å gi tilbakemelding. Feilmeldinger gis som regel i en meldingsboks.

Hele vinduet hvis dialog - Standard = ikke avkrysset. Window-Eyes leser innholdet i en dialogboks når en slik åpnes. Dette kan være effektivt når du skal gjøre innstillinger, og du vet hva du ser etter men ikke hvor det befinner seg. I stedet for å trykke Tab flere ganger til du kommer til det du leter etter, kan du lytte til hva som blir lest, og trykke en direktetast for å krysse av i en avkryssingsboks, eller trykke en radioknapp e.l.


6.8.2. Andre

Gruppen "Andre" tilbyr to sett med tre radioknapper og tre avkryssingsbokser som ikke passer i en spesiell kategori. Disse er:


  Ikke inkluder direktetast = radioknapp av
     Inkluder direktetast før valg - standard = radioknapp på
     Inkluder direktetast etter valg = radioknapp av

Mange dialoger har direktetaster som fungerer akkurat som direktetastene i menyer. Du vil kanskje ikke ønske å vite at du kan trykke 'j' for "ja" og 'n' for "nei", men mange dialogbokser har mange elementer som har direktetaster. Så inntil du har brukt dialogboksene i programmene dine nok til at du husker direktetastene, bør du overveie å ha en av "Inkluder direktetast"-valgene på.

Topp/bunn i listevisning - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes forteller deg at du har nådd toppen eller bunnen i en listeboks eller listevisning. Dette kan være nyttig i en lang liste, fordi du da vil unngå å trykke pil opp eller ned flere ganger inntil du må innse at du er på første eller siste valg fordi du hører samme tekst lest flere ganger. Funksjonen kan også være nyttig hvis flere elementer i listen ligner mye på hverandre, slik at det er vanskelig å skille dem når de leses opp.

Gjeldende indeks - standard = avkrysset. Window-Eyes holder rede på hvilket nummer i rekken det er på, elementet du har valgt i en listeboks, i en listevisning, i en trevisning, i feltet "Velg kategori" eller ved en radioknapp; Window-Eyes annonserer nummeret du er ved, og det totale antallet elementer. Dette skjer hver gang du trykker pil opp eller ned, og det telles fra toppen til venstre. Hvis ingen elementer er markert når du åpner en listeboks, vil Window-Eyes annonsere "Ingenting er valgt". La oss for eksempel si at du skal bla gjennom en listeboks med 157 fonter. Hvis Garamond var det 27. elementet i listen, ville Window-Eyes si "Garamond 27 av 127". Denne funksjonen vil være nyttig hvis du er i en lang liste, og du ønsker å vite hvor langt du må gå før du har lest hele listen.


 Ikke inkluder overskrifter for listevisning = ikke avkrysset
    Inkluder overskrifter for listevisning = ikke avkrysset
    Inkluder overskrifter for listevisning (ekskluder første kolonne) - standard = avkrysset
   

Listevisning er en populær måte å organisere stoff på, og her kan elementer organiseres på flere måter. Windows bruker listevisning for å liste opp filer eller mapper som ikoner, små ikoner, liste, miniatyrbilder eller detaljvisning. Ved å velge detaljvisning, vises kolonner med informasjon om hvert element, og disse kolonnene kan endres avhengig av typen filer i mappen som vises. En standard mappevisning for "Min datamaskin", bruker kolonnene navn, type, total størrelse, ledig plass og kommentar. En mappe med flere ulike filtyper, bruker kolonnene navn, størrelse, type og dato for sist endret. Listevisning i programmer kan bruke kolonnenavn som er helt forskjellig fra de som brukes i Windows Utforsker. Denne funksjonen gir deg kontroll over hvordan Window-Eyes annonserer overskriftene på kolonnene i listevisninger.

For eksempel i Windows Utforsker, hvis du har satt funksjonen til "Inkluder overskrifter for listevisning", og en mappevisning satt til "detaljer", vil du høre noe sånt som "Navn minfil Størrelse 706KB Type tekstdokument Sist endret 26.08.2003 15:55". Settes funksjonen derimot til "Inkluder overskrift for listevisning (ekskluder første kolonne)", vil du i stedet høre "Minfil Størrelse 706KB Type tekstdokument Sist endret 26.08.2003 15:55". Settes funksjonen til "Ikke inkluder overskrifter for listevisning", vil du bare høre navnet på filen samt fildetaljene, men uten kolonneoverskriftene. Uansett hvordan dette valget er satt, vil Window-Eyes-funksjonen "Les sammendrag" (Ctrl-Shift-S) alltid lese all kolonneinformasjon når du er i detaljvisning.

Stille innskriving i passordfelt - standard = avkrysset. Stille passordredigering, får Window-Eyes til å si "stjerne" når du skriver et tegn i et passordfelt.


6.8.3. Attributtendring

I Windows finnes det fire ulike attributt-typer for å vise teksten på skjermen, og alle kan overvåkes og rapporteres til bruker av Window-Eyes: Farger, skrifttyper, størrelse og stil. Forgrunns- og bakgrunnsfargene identifiseres ved kombinasjonen av primærfargene, uttrykt i verdier fra 0-255 for rød, grønn og blå (omtalt som RGB-verdier). Jfr. kapittel 13 for å finne mer informasjon om hvordan du arbeider med farger. Skrifttypene gir ulike fasonger og proporsjoner på bokstavene, og de har størst betydning for seende. Størrelse refererer til punktstørrelsen av teksten - 72 punkter per tomme, på papir. Stil har å gjøre med karakteristika for teksten, som for eksempel fet, understreket, kursivert og dobbel understreket.

Elementer - Det er ingen oppføringer i listeboksen "Elementer" for denne gruppen.

Fargeendring - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes rapporterer RGB-verdier for både forgrunns- og bakgrunnsfarge når markøren eller musen kommer til en fargeendring.

Skriftendring - standard = avkrysset. Window-Eyes annonserer navnet på skrifttypen dersom programmet kommer til en endring i skrifttypen når teksten på skjermen leses.

Størrelsesendringer - standard = avkrysset Window-Eyes annonserer størrelsen på tekst hvis endring av tekststørrelsen oppdages under lesing av tekst på skjermen.

Stilendringer - standard = avkrysset. Window-Eyes annonserer enhver stilendring som oppdages under opplesing av tekst fra skjermen, for eksempel fet, understreket, kursivert eller dobbel understreket.

Innstillingen "Attributtendring" på menyen "Skjerm", må være slått på for at innstillingene beskrevet ovenfor skal fungere.


6.8.4. I fokus

Når et element på skjermen får fokus, vil du trolig at Window-Eyes skal fortelle deg hvilken type vindu det er, og innholdet i det. Men om du skulle kjenne dette vinduet fra før, vil du nok mene at dette kan være for mye informasjon.

Elementer - Det er ingen oppføringer i listeboksen "Elementer" for denne gruppen.

I fokus - standard = ikke avkrysset. Når fokus endres, vil Window-Eyes annonsere "I fokus". Funksjonen trer ikke i kraft når du aktiverer en menylinje, men den brukes når du deaktiverer en menylinje. Den brukes når for eksempel en dialog- eller en meldingsboks åpnes, og den brukes når du flytter med Tab fra felt til felt i en dialogboks.

Ikke inkluder vindustype - standard = ikke avkrysset.

Inkluder vindustype før data i vinduet = ikke avkrysset.

Inkluder vindustype etter data i vinduet = avkrysset.

Window-Eyes annonserer typen vindu som får fokus når fokus endres, og dette skjer etter at innholdet i vinduet er lest, i standardoppsettet. Når du for eksempel trykker tab for å navigere rundt i en dialogboks, vil du kunne komme til en listeboks, en knapp, kombinasjonsboks, radioknapp o.s.v. Inntil du har lært deg dialogene i programmene du bruker, vil funksjonen hjelpe deg med å forstå hva slags element du har å gjøre med. Med disse radioknappene kan du bestemme om vindustype skal annonseres, og i tilfelle om dette skal skje før eller etter at data i vinduet er lest.

Vindustype først - standard = ikke avkrysset. Når du trykker Tab fra felt til felt for eksempel i en dialogboks, vil du, med funksjonen slått på, først høre vindustype, og deretter innstillingen for feltet. For eksempel: "Knapp OK" eller "Avkryssingsboks ikke avkrysset F Fet". Slår du funksjonen av, vil Window-Eyes lese vindustype til slutt. For eksempel: "OK knapp" eller "F Fet avkryssingsboks ikke avkrysset".

Feltnavn - standard = avkrysset. De forskjellige områdene i en dialogboks er vanligvis navngitt, og de har som oftest direktetaster som du kan trykke for å flytte fokus til det aktuelle området. Når du trykker Tab fra område til område, kan Window-Eyes fortelle deg disse navnene, på samme måte som den ville lest navnene på felt i et databaseprogram. Du kan også bruke hurtigtasten for "Les navn på felt", Ctrl-Shift-N for å høre navn på feltet. Hurtigtaster vil bli omtalt i kapittel 8.

Data i felt - standard = avkrysset. På samme måte som for funksjonen ovenfor, vil denne funksjonen få Window-Eyes til å lese informasjonen i feltet du er ved, for eksempel informasjonen som identifiserer en avkryssingsboks. Hvis du vil, kan du også trykke hurtigtasten for "Les data i felt", Ctrl-Shift-D for å høre data i feltet. Hurtigtaster vil bli omtalt i kapittel 8.

Tilpasset element - standard = ikke avkrysset. Valget vindustype beskrevet ovenfor, får Window-Eyes til å annonsere typen vindu som får fokus. Dette fungerer bra for standard vindustyper. Imidlertid bruker mange applikasjoner tilpassede elementer, og du vil kanskje ikke at Window-Eyes skal si "tilpasset element" for hvert av disse. Hvis dette valget ikke er avkrysset, vil ikke Window-Eyes si "tilpasset element" hver gang et tilpasset element får fokus.

Identifiser MSAA-elementer - Standard = ikke avkrysset. Med dette valget avkrysset vil Window-Eyes si "m" foran alle MSAA-elementer, f.eks. "m avkryssingsboks" eller "m knapp". Funksjonen er nyttig ved feilsøking, og for å forstå hvorfor et element behandles som det gjør.

Hvis valget "Vindustype" ikke er avkrysset, vil "tilpasset element" ikke bli sagt uansett status for valget "Tilpasset element". Selv om du snart vil finne ut at funksjonene "Fokus", "Vindustype først", "Identifiser MSAA-elementer" og "Tilpasset element" er av mindre betydning, så er de andre tre funksjonene svært nødvendige. Uten at disse er avkrysset under "innstillinger for ordrikhet ved fokus", vil ikke feltene i en dialogboks leses i det hele tatt. På den annen side vil du oppdage at alle tre ikke trenger å være avkrysset.


6.8.5. Meny

I kapittel 4.2 beskrev vi Windows' konvensjoner for menylinje og nedtrekksmenyer, og hvordan Window-Eyes leser disse. Det vil si, vi forklarte hvordan Window-Eyes leser menyer i henhold til fabrikkinnstillingene for dialogen meny under ordrikhetsinnstillinger. Disse 7 er som følger:

Elementer - Det er ingen oppføringer i listeboksen "Elementer" for denne gruppen.

Meny åpnet - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes annonserer "Meny aktivert", når du åpner en meny.

Meny lukket - standard = avkrysset. Window-Eyes annonserer "Meny lukket", når en meny deaktiveres. Dette skjer en gang for hver undermeny eller menylinje som lukkes.

Valg - standard = avkrysset. Window-Eyes leser navn på gjeldende menyvalg. Normalt vil du ikke ønske å slå av dette valget, med mindre du har nok syn til at du ser navnet, og dermed ikke trenger å få det opplest.


  Ikke inkluder direktetast, 
     Inkluder direktetast før valg
     Inkluder direktetast etter valg (standard)

Som standard, vil Window-Eyes lese direktetaster, det vil si den understrekede bokstaven i hvert menyvalg, etter valget (for eksempel "Fil f"). Hvis valget "Inkluder direktetast før valg" er avkrysset, vil Window-Eyes lese direktetaster etter menyvalgene, for eksempel "f Fil". Krysses det av for valget "Ikke inkluder direktetast", vil Window-Eyes ikke lese direktetaster for menyvalg (selv om kommandoen "les sammendrag" overstyrer denne innstillingen). Denne funksjonen virker både ved automatisk opplesing av hele menyen, og når du leser menyen punkt for punkt ved å flytte opp eller ned med piltastene eller musen.

Hurtigtaster - standard = avkrysset. Window-Eyes leser hurtigtastene, de tastekombinasjonene som i en del programmer vises til høyre for menyvalget. Hurtigtastene lar deg gå utenom menyen i programmet, og direkte til funksjonen det vises til. For eksempel Ctrl-C for kopier.

Beskrivelser - standard = avkrysset. Window-Eyes forteller hva menyvalget gjør om det blir valgt, aktiverer en undermeny eller åpner en dialog, for eksempel.


6.8.6. Lesemodus

Valget ordrikhet for Lesemodus i Window-Eyes er svært nyttig. Hvert av punktene er beskrevet i kapittel 19.


6.8.7. Mus

Når du flytter musepekeren rundt på skjermen, enten ved hjelp av den fysiske musen eller ved hjelp av tastaturkommandoene til Window-Eyes, trenger du kan hende å vite mer enn bare tekst eller navngitt grafikk på skjermen. Du har kanskje også behov for å vite om musen beveger seg ut av eller inn i et vindu, eller hvilken type vindu det i tilfelle er snakk om. Et eksempel på når du kunne ha bruk for disse ordrikhetsfunksjonene, kunne være når du vandrer rundt i en dialogboks med musen for å utforske hva som finnes i dialogen, og hvilke valg du har.

Dialogen for å justere ordrikhet for mus, har fem avkryssingsbokser, og de er som følger:

Elementer - Det er ingen oppføringer i listeboksen "Elementer" for denne gruppen.

Mus inn - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes annonserer "Mus inn" etterfulgt av typen vindu musen har gått inn i.

Mus ut - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes annonserer "Mus ut" fulgt av type vindu som musen forlater.

Gi beskjed ved linjebytte - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes får pc-en til å pipe hver gang musen krysser grensen mellom to linjer. Men hvis du allerede har flyttet musen til en linje, vil du ikke høre lydsignalet, siden du da allerede har krysset grensen mellom to linjer.

Gi beskjed ved klippbytte - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes får pc-en til å pipe hver gang musen krysser en klippgrense. Men hvis musen allerede har flyttet til et klipp, vil bytte av klipp ikke gi lydsignal siden klippgrensen da allerede er passert.

Gi beskjed ved vindusbytte - standard = ikke avkrysset. Window-Eyes får pc-en til å pipe hver gang musen krysser grensen mellom to vinduer.

Window-Eyes vil alltid ta hensyn til størrelsen av gjeldende element som leses (tegn, ord, linje, klipp etc.), og du får beskjed i henhold til ordrikhetsinnstillingene. For eksempel, når du flytter musen tegn for tegn, eller ord for ord, vil Window-Eyes ta hensyn til alle tre ordrikhetsinnstillingene (forutsatt at de alle er avkrysset). Flytter du musen klipp for klipp, vil Window-Eyes gi beskjed når du har byttet linje, og når du har byttet vindu. Flytter du musen linje for linje, vil Window-Eyes bare gi beskjed når du har byttet vindu.

Disse fem avkryssingsboksene er ikke avkrysset i standardoppsettet, fordi stemmen "mus" er altfor ordrik hvis du ikke trenger informasjonen som tilbys.


6.8.8. Excel

Window-Eyes' ordrikhetsinnstillinger for Microsoft Excel er både kraftig og omfattende. Alle innstillingene vil bli omtalt i detalj i kapittel 21.


6.8.9. Word

Window-Eyes' ordrikhetsinnstillinger for Microsoft Word er svært omfattende. Alle innstillingene vil bli omtalt i detalj i kapittel 20.


6.8.10. PowerPoint

Ordrikhetsinnstillingene for PowerPoint omtales i kapittel 22.


7. Håndtere ulike oppsett for Window-Eyes

I dette kapitlet får du informasjon om hvordan Window-Eyes kan tilpasses ved hjelp av settfiler. En mindre utdypende forklaring av Fil-menyen ble gitt i oversikten over kontrollpanelet i Window-Eyes. I dette kapittelet gir vi en mer detaljert gjennomgang.


7.1. Grunnleggende

Som tidligere beskrevet, er de enkelte oppsettene for Window-Eyes lagret i filer som kalles settfiler. Hver gang du gjør en endring i et tale-oppsett, kan du lagre dette i en settfil. Den eneste begrensningen på hvor mange settfiler du kan lage, er den ledige plassen du har på harddisken din. Og selvfølgelig kan du laste inn disse settfilene når du måtte ønske. men settfiler blir automatisk lastet av Window-Eyes når et nytt program starter.

Window-Eyes gjør dette på en smidig måte ved å gi settfilene navn etter de forskjellige programmene og deres ulike vinduer. I kapittel 3 ble det beskrevet hvordan vinduer blir åpnet når nye programmer startes. Disse programmene åpner så nye vinduer. For eksempel når du skal søke og/eller erstatte tekst, så åpnes et nytt vindu som hører til programmet du er i. Skrivebordet er vinduet på det øverste nivået, og alle andre programmer som åpnes, får vinduer under dette nivået. Programmer som kjører, åpner i sin tur nye vinduer som blir på nivået under programvinduet. Mange forskjellige vinduer blir derfor åpnet og lukket under bruk av et program, og Window-Eyes henter inn de forskjellige settfilene som er tilegnet programmet og det spesielle vinduet.

Gjennom hele denne manualen har vi referert til Window-Eyes grunninnstilling for talen som er lagret i settfilen WINEYES.000. Window-Eyes grunninnstillinger er laget og lagret i settfilen WINEYES.000 av GW Micros programutviklere med samme framgangsmåte som det er beskrevet i denne manualen.


7.2. Hvordan det hele fungerer

Når du aktiverer Window-Eyes' kontrollpanel ved å trykke Ctrl-omvendt skråstrek, vil det i tillegg til navnet på Window-Eyes programvindu bli vist navn på to settfiler: navnet på den aktive settfilen, samt navnet på den assosierte settfilen. Den aktive settfilen er alltid den som inneholder det gjeldende taleoppsettet Window-Eyes bruker, mens den assosierte settfilen er den settfilen Window-Eyes er instruert til å se etter når gjeldende programvindu åpnes. Hvis det allerede er opprettet en binding (assosiering) for programvinduet, vil den aktive settfilen og den assosierte settfilen være den samme når vinduet er åpent. Window-Eyes vil alltid lete etter og åpne den assosierte filen når et nytt vindu åpnes. Hvis det ikke finnes en assosiert fil til det nye vinduet, vil Window-Eyes beholde settfilen som hører til vinduet på overordnet nivå. Om nødvendig vil Window-Eyes søke oppover i hierarkiet til den finner den settfilen som er assosiert med det øverste vinduet i hierarkiet, nemlig skrivebordet. Standard assosiering på dette nivået, er WINEYES.000.


7.3. Lagre settfiler

Nedenfor finner du et eksempel for å demonstrere en framgangsmåte for hvordan du kan lagre gjeldende taleinnstilling:

 1. Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne kontrollpanelet for Window-Eyes.

 2. Trykk Alt-F for å åpne Fil-menyen.

 3. Om du ikke vil endre navnet på settfilen, trykker du 'a' for å lagre, ellers trykker du 's' for Lagre som.

 4. En undermeny åpnes, og du velger settfil. Da åpnes en Lagre Som-dialog med et redigeringsfelt hvor du kan endre navnet på settfilen. Et navneforslag basert på gjeldende fil er allerede gitt, men med en liten endring i navnet. Det er også mulig å gi filen et nytt navn. Dessuten kan du gå til listen over alle settfiler ved å trykke Tab-tasten en gang. I denne listen kan du velge en fil du vil overskrive, men vær forsiktig så du ikke overskriver feil fil.

 5. Trykk Enter, og Window-Eyes vil nå spørre deg om du vil bekrefte assosieringen. Denne dialogen har to knapper, Ja, som er standard, og Nei.

 6. Velg en av disse knappene og trykk Enter. Uavhengig av hvilken av disse knappene du trykker på, vil settfilen lagres, dialogen vil lukkes og menylinjen deaktiveres. Har du svart Ja, vil denne nye filen være den aktive og assosierte settfilen neste gang du starter Windows, og den vil bli brukt som gjeldende taleinnstilling for Window-Eyes. Har du svart Nei, vil settfilen bli lagret, men den vil ikke bli assosiert. Når du gir en settfil et etternavn, anbefales det at du bruker syntaksen .00x hvor 'x' er et tall mellom 0 og 9. Når det er sagt, kan du bruke et hvilket som helst etternavn forutsatt at det består av tre tegn etter punktum.

  Vær oppmerksom på at Window-Eyes lagrer de globale innstillingene samtidig som innstillingene for den aktive settfilen lagres. Se kapittel 5 for detaljer omkring globale innstillinger.

Merk: Window-Eyes lagrer noe informasjon om assosiasjoner i filer med etternavnet .we. Skal du kopiere settfiler fra en datamaskin til en annen, må også disse kopieres. Ellers vil ikke Window-Eyes kunne opprette nye assosiasjoner på den datamaskinen det kopieres til.


7.4. Åpne settfiler manuelt

Det følgende eksemplet viser hvor enkelt det er å åpne en settfil:

 1. Fra hvilket som helst programvindu, trykker du Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne kontrollpanelet for Window-Eyes.

 2. Trykk Alt for å aktivere menyen

 3. Trykk 'F' for å åpne fil-menyen.

 4. Trykk 'å' for å åpne undermenyen Åpne. Her kan du velge mellom settfiler og forskjellige uttalelister.

 5. Velg settfiler. Det åpnes da en dialogboks hvor du enten kan skrive inn navnet på den settfilen du vil åpne, eller du kan trykke Tab-tasten en gang og deretter velge i en liste med settfiler. Den gjeldende settfilen er uthevet. Ellers er filene sortert alfabetisk.

 6. Trykk Enter, og settfilen lastes, dialogen lukkes og menyen deaktiveres.

Nedenfor listeboksen er det en kombinasjonsboks som forteller deg at innholdet i listeboksen er settfiler.

Hvis ikke settfilen du skrev inn navnet på finnes, vil Window-Eyes vise en meldingsboks med følgende melding:

Åpne, Filnavn: Finner ikke filen. Kontroller at du har skrevet inn riktig bane og filnavn.

Trykk Enter for å velge Ok-knappen, og skriv inn det riktige filnavnet. Skulle du ikke kjenne det riktige filnavnet kan du trykke Tab-tasten en gang slik at du kommer til listeboksen som inneholder alle settfilene for gjeldende Window-Eyes-bruker. Den aktive settfilen vil være den filen som har fokus i det du kommer til boksen. Ellers kan du pile opp eller ned til du finner den riktige filen. Trykk Enter for å velge og lukke dialogen og menyen.

Hvorfor skulle du ha behov for å åpne en settfil manuelt? Det er greit å kunne åpne en allerede opprettet settfil. Hvis du kommer inn i et nytt, ukjent vindu, men som du ser likner på et annet vindu du kjenner, kan du bare åpne settfilen som fungerte med dette vinduet. Nå kan du lagre settfilen, og svarer du Ja på spørsmålet om den skal assosieres med aktivt vindu, vil Window-Eyes, inntil du forandrer assosiasjonen, bruke denne settfilen hver gang dette programvinduet åpnes.

Et annet tilfelle: Om du skulle finne ut at en forandring du har gjort i en settfil også vil passe for et annet vindu, for eksempel i en spesiell dialog, kan du bare åpne settfilen til dette programmet, gjøre endringene og lagre settfilen igjen. Denne gangen skal du svare Nei på spørsmålet om du vil bekrefte assosieringen. Filen lagres og er da klar til neste gang du starter programmet. Deretter er det bare å hente inn igjen settfilen til det programmet du holdt på å arbeide i.

En settfil kan også åpnes ved å trykke hurtigtasten Ins-L. Hurtigtaster vil bli beskrevet i kapittel 8.


7.5. Assosiering med vindusklasse

Menypunktet "Vindusinfo" på Fil-menyen gir informasjon om det aktuelle programmets vindu og gir mulighet til å assosiere den aktive settfilen med navnet på vindusklassen for vinduet som er aktivt. Menypunktet fungerer som følger:


 V = Vindusinfo

Velger du dette, åpnes dialogen som informerer om modul, vindu og klasse. Dialogen består av tre Ikke-redigerbare redigeringsbokser:


    Navn på exe-fil

Dette er navnet på filen som ble startet for å åpne vinduet du er i. Etternavnet .EXE tas ikke med.


 Modulnavn

Dette er programmererens navn på modulen som kjører. Ofte vil navnet speile navnet på programmet.


 Navn på vindu

Her står navnet på det aktuelle programvinduet. Det er navnet som pleier å stå på tittellinjen, den øverste linjen i vinduet. Hver gang et programvindu åpnes, leter Window-Eyes etter dette navnet, og viser det i denne boksen. Window-Eyes ignorerer forandringer i dette navnet helt til en ny modul, det vil si. en ny programfil på harddisken startes.


 Klassenavn

Alle vinduer er av en eller annen klasse, og Windows har standardnavn på disse. Disse er for eksempel Knapp, Listeboks, kombinasjonsboks, etc. Egendefinerte vinduer har egne navn som programutvikleren har gitt dem.

Det neste feltet i dialogen, er en knapp:


 A = Assosier med klasse

Hvis navnet på vinduet og klassenavnet er det samme for det aktive vinduet, eller hvis settfilen har en vindusklasse, vil knappen "Assosier med klasse" være inaktiv (grå). Men hvis navnet på det aktuelle vinduet og vindusklassen er forskjellig, kan du trykke knappen for å assosiere den aktuelle settfilen med vindusklassen i stedet for med navnet på vinduet. Hver gang dette vinduet åpnes inne i det aktuelle programmet, vil Window-Eyes vite hvor den skal finne og åpne den assosierte settfilen.

Enkelte programmer, så som Internet Explorer vil alltid åpnes med forskjellige navn i tittellinjen. Dette navnet forandres hver gang du bytter vevside. Det er altså navnet på nettstedet som danner tittelen på vinduet. Window-Eyes vil da ikke ha noen assosiert settfil å hente ettersom Window-Eyes som standard benytter vindusnavnet til dette formålet. Derfor må vindusklassen assosieres istedenfor navnet på vinduet. Internet Explorer benytter samme type vindu for visning av alle vevsider. Og når settfilen for Window-Eyes da er assosiert med vindusklassen, vet Window-Eyes hvilken settfil den skal laste.


7.6. Få oversikt over aktive filer for Window-Eyes

Så langt i denne manualen har vi ikke forklart uttalelistene i detalj, og de vil heller ikke bli det her. Vi viser til kapittel 16 for en nærmere beskrivelse.

Legg likevel merke til at uttalelistene som Window-Eyes benytter til å gi riktig uttale av tegn, tastenavn, ord, farger og grafiske symboler, er lagret i separate filer i programmappen til Window-Eyes, og de lastes automatisk av Window-Eyes. Men du kan også laste disse filene manuelt og assosiere dem med en settfil når du lagrer dem. Du har sikkert allerede lagt merke til, i Fil-menyen, i dialogen "Åpne fil", muligheten til å åpne uttalelister.

Neste element i Fil-menyen viser hvilke filer Window-Eyes benytter:


 F = Aktive filer

Dette valget åpner dialogboksen Aktive Filer. Den inneholder en redigeringsboks som bare er lesbar, samt fem listebokser, som følger:

 • settfil

 • Uttalelister tegn

 • Unntaksordliste

 • Uttalelister grafikk

 • Uttalelister tastenavn

 • Uttalelister farger

Selv om det til en hver tid bare benyttes én settfil, kan flere uttaleordlister av de ulike kategoriene være i bruk samtidig. Husk at vinduer kan kjøre ovenpå hverandre i et hierarki. Et undervindu legger seg over et hovedvindu. For eksempel når du i Word benytter Søk-funksjonen. Da legger Søk-vinduet seg over selve redigeringsvinduet som er hovedvinduet. Søk-vinduet blir da et undervindu som da kanskje vil benytte en egen uttaleliste i tillegg til de som allerede er i bruk. På denne måten henter Window-Eyes inn, og bruker, uttalelister for undervinduer i tillegg til hoveduttalelistene etter hvert som undervinduer dukker opp og evt. har sin egen uttaleliste.

Det er derfor Window-Eyes har listebokser som viser hvilke uttalelister som til en hver tid er i bruk i hver kategori. I disse listeboksene kan du med piltastene forflytte deg opp og ned i listen med aktive uttalelister og se rekkefølgen i hierarkiet.

Trykker du OK, lukkes dialogboksen og menyen.


7.7. Lukke assosiasjoner

Hvis du ikke lenger ønsker å benytte en settfil til et programvindu, kan assosiasjonen deaktiveres på en av to måter:

 1. Du kan lagre en settfil under et annet navn. Da vil du bli spurt om du skal assosiere den nye settfilen med det aktive vinduet. Den gamle assosiasjonen vil da forsvinne, mens den nye blir tatt i bruk. Hvis du vil legge til eller endre innstillinger i en settfil, er dette en fin framgangsmåte, da Window-Eyes fortsatt har den informasjonen den trenger samt de nye innstillingene. Window-Eyes vil da fortsette å fungere slik du ønsker i de andre vinduene som måtte være assosiert med den gamle settfilen.

 2. Åpne Fil-menyen ved å trykke Alt-F og velg Lukk. Window-Eyes vil da åpne en meny som inneholder bl.a. valg av settfiler og uttalefiler. Når du velger settfiler, åpnes en dialogboks hvor du skal bekrefte lukkingen av assosiasjonen. Du får valget mellom en Ok- og en Avbryt-knapp. Velg Ok for å lukke den aktive settfilen-assosiasjonen.


7.8. Konvertere settfiler til tekst og tilbake igjen

På Fil-menyen under "Settfiler og skript" finner du valgene for å konvertere settfiler til tekst, og tekst til settfil. Prosedyren som omgjør settfilen til tekst, gjør dette ved å dekompilere innholdet i settfilen, Og setter opp en liste over alle innstillingene, og lagrer disse i en tekstfil, i Window-Eyes-mappen. Prosedyren som omgjør tekst-filen til settfil, gjør dette ved å kompilere teksten til en settfil som også lagres i mappen til Window-Eyes.

Valget som omgjør Sett til tekst, åpner en dialogboks med tittelen Decompile. Denne dialogen inneholder en redigeringsboks med navnet I = Input file(s), en redigeringsboks med navnet O = Output file(s), en avkryssingsboks med navnet C = "Compare Settfiles", og en Ok- og en Cancel-knapp. Det eneste du trenger å gjøre, er å Skrive inn navn og etternavn, uten stedsangivelse, på settfilen i boksen for Input file, og navnet på filen med tekstversjonen i boksen for Output file. Velg så Ok og trykk Enter. Omgjøringen blir nå utført, dialogen lukkes, og resultatet blir presentert i et oppsummeringsvindu. Du kan nå hente den nyopprettede tekstfilen inn i for eksempel Notisblokk eller en annen teksteditor.

I dialogen Sett til tekst kan du også sammenligne to settfiler ved å skrive navnet deres, et i hver av redigeringsboksene. Du må så krysse av for "Compare Settfiles", og trykke Ok-knappen. Prosedyren Sett til Tekst genererer nå en ny tekstfil med samme navn som den ut-filen du nettopp sammenlignet. Det første tegnet i etternavnet vil bli endret til 't'. Dialogboksen Sett til Tekst vil bli lukket og et vindu som oppsummerer resultatet vises.

Når du nå åpner denne tekstfilen, vil du se at det som er likt i de to settfilene ikke er listet opp, bare det som er ulikt.

Prosedyren Tekst til Sett, virker på samme måte men med den forskjell at den omgjør tekstversjonen av settfiler til settfiler som Window-Eyes kan bruke. Avkryssingsboksen "Compare Settfiles" er endret til en avkryssingsboks som heter "Search Settfiles". Hvis du krysser av i denne boksen når du kompilerer en tekstversjon av en settfil til settfil, vil den tekstbaserte settfilen bli sammenlignet med den angitte settfilen i stedet for å bli kompilert til en ny settfil. Straks søket i settfilen er gjennomført, vil resultatet bli vist i et resultatvindu. For eksempel hvis du vil finne ut hvor mange av settfilene dine som inneholder opsjonen "Hent til oppgitt markering", oppretter du en tekstfil med kun den opsjonen og skriver navnet på den inn i redigeringsboksen for Input-fil i dialogboksen Compile. I redigeringsboksen for Ut-fil(er) skriver du inn navnet på settfilene det skal søkes i. Skal du søke i alle settfiler, skriver du *.0*. Kontroller at det er krysset av for "Søk i settfiler", og trykk Enter. Dialogen vil bli lukket og et vindu som inneholder listen over de filer som møter søkekravene dine vil bli vist.

Avanserte brukere bør lese Tillegg F for å få en detaljert beskrivelse. Det alle bør legge merke til, er at disse tekstfilene har en spesiell syntaks som må følges. Hvis ikke kan det oppstå feil og problemer. Til slutt, se Tillegg F for detaljer.


7.9. Bytt talesyntese

Om du vil benytte Window-Eyes' støtte for flere talesynteser, kan du bruke dialogen "Velg Talesyntese". Denne dialogen finner du på Fil-menyen under menypunktet "Velg Talesyntese".

Dialogen inneholder følgende felter med opsjoner for de enkelte talesyntesene, samt en liste over alle talesynteser som Window-Eyes støtter:


 T = Talesynteser
    P = Porter
    H = Hastighet
    D = Databiter
    O = Stoppbiter
    A = Paritet
    F = Flytkontroll
    Y = Lokalisering av talesyntesen
    D = andre eller R = lydkort (avhengig av valgt syntese)
    I = Installerte motorer
    B = Bruk spesifiserte parametre til talesyntesen
    G = Sett taleparametere til gjeldende
    K = Bruk som reservesyntese
    L = Kommandolinjeoppstart

I listen over talesynteser velger du ved å skrive inn navnet eller velge med piltastene. Enkelte talesynteser trenger ingen tilleggsinformasjon for å virke. Da vil de fleste valgene i denne dialogen ikke være tilgjengelige.

Hvis du velger en ekstern talesyntese som for eksempel DECtalk Express, kan du flytte til en listeboks hvor du kan velge serieport, 1 til 99, eller parallellport 1 til 4. Velger du serieport, kan du flytte deg gjennom flere kombinasjonsbokser, som lar deg velge Hastighet Databiter, Stoppbiter, Paritet eller Flytkontroll. I boksen for Hastighet kan du velge riktig verdi for din talesyntese. Verdien for Hastighet er forskjellig fra Talesyntese til talesyntese men normalt ligger denne verdien på 9600. I boksen Data Biter kan du velge mellom 7 og 8 der 8 er vanligst. Boksen Stoppbiter gir valget mellom 1 og 2 der 1 er standard. I boksen Paritet kan du velge mellom ingen, ulik, lik og merke, der Ingen er standard. Boksen Flytkontroll gir mulighet for å velge mellom Xon/Xoff, RTS/CTS, eller DSR/DTR med RTS/CTS som standardvalg.

Window-Eyes leveres med flere forskjellige språk til talesyntesen Eloquence. Det kan hende du vil bytte Eloquence-språk og da kan du bare trykke hurtigtasten for bytte av språk. Denne hurtigtasten er ikke definert ved installasjon. Det vil si at funksjonen ikke har noen hurtigtast tildelt, så du må ev. selv tildele en hurtigtast. Når du trykker denne hurtigtasten vil Window-Eyes huske hvilket språk du bruker i øyeblikket. Du kan fortsette å trykke denne hurtigtasten til du finner det språket du ønsker å bruke. Når du på nytt ønsker å bytte språk, er det bare å trykke hurtigtasten en gang til. Du vil legge merke til at runden med de forskjellige språkene starter med det språket du brukte sist. Så hvis du bare benytter to språk, trykker du bare en gang for å skifte. Men om du skulle ønske å velge et tredje språk, må du fortsette runden ved å trykke hurtigtasten flere ganger til du kommer til det språket du vil bruke.

Enkelte programvarebaserte talesynteser krever at du i redigeringsboksen for lokalisering (plassering) av talesyntesen skriver inn hvor den er å finne. For eksempel talesyntesen DECtalk Access32 er plassert her: c:\dec32\gwdec32.exe. Andre programvaresynteser som for eksempel SAPI-baserte talesynteser, krever ikke at du oppgir plassering.

Hvis du bruker en SAPI-basert talesyntese som f.eks. Microsoft SAPI, må du flytte til listeboksen for SAPI Motor. I denne listeboksen kan du finne den talesyntesen du vil bruke med pil opp/ned.

Hvis du har flere lydkort installert i datamaskinen som fungerer, kan du for enkelte talesynteser bestemme hvilket lydkort som skal benyttes for talen. Lydkortet velges med kombinasjonsboksen "Lydkort". De talesyntesene som støtter flere lydkort i dag er Eloquence, Dectalk Access 32 (både den versjonen som leveres med Window-Eyes og "Stand-alone-versjonen") og IBM ViaVoice ("Stand-alone-versjonen -- ikke SAPI-versjonen). Lyden fra en SAPI 5-syntese kan dirigeres til ønsket lydkort ved å benytte lydkontrollen i Windows. Se dokumentasjonen for Windows for nærmere beskrivelse.

Window-Eyes gir deg muligheten til å spesifisere innstillinger for den enkelte talesyntesen. Dette gjør du ved å bruke avkryssingsboksen for "Bruk Spesifiserte taleparametere", og knappen "Sett taleparametre til gjeldende". Et eksempel på denne muligheten er enkelte brukere av DECtalk Access 32 som liker høy hastighet, men lavere hastighet med SAPI. Med denne muligheten kan du spesifisere forskjellige taleinnstillinger for den enkelte talesyntese.

Når du trykker knappen "Sett taleparametre til gjeldende", vil Window-Eyes bruke de gjeldende taleinnstillingene og lagre dem for den valgte og aktive talesyntesen. Legg merke til at dette er den eneste måten å lagre spesifikke taleinnstillinger slik som volum, hastighet, tone og stemmeleie for en talesyntese. Trykker du knappene Ok eller Bruk, vil kun andre innstillinger som port, porthastighet, SAPI-motor og annen relevant informasjon for den valgte talesyntesen lagres.

Så kan du krysse av for "Bruk Spesifiserte Taleparametere" for å velge denne funksjonen for din gjeldende talesyntese. Du kan gjøre dette med så mange talesynteser du vil. For å slå dette valget av for en spesiell syntese, velger du talesyntesen og fjerner så avmerkingen for "Bruk Spesifiserte Taleparametere".

Merk at hvis du ikke trykker knappen "Sett Taleparametere til gjeldende" før du krysser av i avkryssingsboksen "Bruk spesifiserte taleparametere", vil det ikke være noen innstillinger å bruke for den valgte talen.

Du kan også bruke forskjellige taleparametre sammen med individuelle SAPI og ViaVoice talesynteser. Med andre ord kan en si at hvis du ønsker å bruke ETI Eloquence Reed med hastigheten 50, og ETI Eloquence Grandma med hastigheten 35, så er det fullt ut mulig. Dette blir mulig når du krysser av i avkryssingsboksen "Bruk motorspesifiserte taleparametre". Du vil da kunne sette forskjellige taleparametre for de forskjellige SAPI og ViaVoice motorene (stemmene). Husk at det først må krysses av i avkryssingsboksen "Bruk spesifiserte taleparametre" før denne funksjonen blir tilgjengelig. Hvis du ikke spesifiserer parametre for en spesiell motor (stemme), vil parametrene bli satt tilbake til de parametrene som gjelder for SAPI og ViaVoice, avhengig av hvilken du bruker. Hvis det ikke er satt globale stemmeparametre for motorene (stemmene) vil Window-Eyes benytte innstillingene i de individuelle settfilene, globalt eller lokalt alt etter hvilken som er i bruk.

En reservesyntese kan også spesifiseres i denne dialogen. Det gjør du ved å velge en talesyntese som skal være reserve talesyntese, flytt til avkryssingsboksen Bruk Som Reserve Talesyntese, og trykk mellomromstasten for å merke av. Du kan bare ha én talesyntese avmerket om gangen og Window-Eyes lagrer dette med både knappen Ok og Bruk. Som standard er SAPI valgt som reserve talesyntese. Du kan aktivere denne ved å holde en av Shift-tastene nede mens Window-Eyes starter.

Du kan også spesifisere et startparameter på kommandolinjen for å starte Window-Eyes med en bestemt talesyntese. For eksempel hvis du vil at Window-Eyes skal starte med SAPI talesyntese, skriver du følgende på kommandolinjen, forutsatt at Window-Eyes ikke er i gang:

Wineyes /ssapi

Merk at mappen c:\wineyes må være i operativsystemets søkesti (PATH), eller du må befinne deg i mappen c:\wineyes for at denne kommandoen skal virke.

Du kan finne startparametere for andre talesynteser ved å flytte til den ikke-redigerbare redigeringsboksen for Startparametere når du har valgt talesyntesen.

Dialogboksen "Velg Talesyntese" gjør det svært enkelt å skifte talesyntese så lenge de er installert riktig. Window-Eyes vil huske alle innstillinger som er gjort for hver enkelt talesyntese. Med en gang du har valgt riktig Com-port, SSIL-driver og andre innstillinger, vil Window-Eyes bruke disse neste gang du velger denne talesyntesen. Derfor er det ikke nødvendig å sette alle innstillingene på nytt hver gang du velger talesyntesen.


7.10. Velg Punktlinje

For å bytte leselist, benytter du dialogen "Velg Punktlinje". Denne dialogen åpner du fra Fil-menyen. Trykk Enter på menyelementet "Velg Punktlinje.

Dialogen består av en listeboks som inneholder alle leselistene som Window-Eyes støtter, samt en listeboks som inneholder portene som leselistene kan benytte.

Bruk piltastene til å flytte i listene. Når du har funnet leselisten du ønsker å benytte, trykker du Tab-tasten en gang og du når da listen med porter. Her velger du med piltastene den porten som leselisten din er koblet til.

Dialogen "Velg Punktlinje" gir deg muligheten til å velge mellom flere leselister på en enkel og grei måte forutsatt at de er korrekt installert. Window-Eyes vil huske innstillingene som er gjort for hver enkelt leselist og benytte disse hver gang du velger leselisten. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre disse innstillingene hver gang du bytter leselist.

Vennligst se i brukerhåndboken til leselisten for informasjon om hvordan den skal installeres.


7.11. Window-Eyes og brukerprofiler

Brukerprofiler, profilen for alle brukere, sett aktiv bruker, gjeldende profil, tilgjengelige profiler, mappe for profiler og sti til profiler.


7.11.1. Brukerprofiler

Ved hjelp av brukerprofiler kan Window-Eyes settes opp med ulike oppsett, enten på en enkeltstående maskin eller over et nettverk. Hver profil definerer et eget miljø med egne settfiler, eget oppsett for talesyntese og punktlinje og alle globale og lokale innstillinger.

Du får tilgang til brukerprofiler ved å velge fra fil-menyen:


  B = Brukerprofiler

Dialogen "Brukerprofiler" består av følgende elementer:


  N = Navn på profilen som skal legges til

Redigeringsboksen lar deg skrive inn et navn på profilen du vil opprette.


  L = Legg til profil

Knappen "Legg til profil" legger til en profil med navnet som ble oppgitt i redigeringsboksen ovenfor. Velges denne knappen, vil profilnavnet legges til multivalgs listeboksen (omtales nedenfor), og et standard Window-Eyes-miljø spesifikt for denne profilen vil bli opprettet. Har du valgt et profilnavn under "Legg til/oppdater, bruk innstillinger fra" (omtales senere) når du velger denne knappen, vil den nye profilen inneholde de samme innstillingene som profilen du har valgt.

Har du f.eks. skrevet navnet "Per" som ditt nye profilnavn, og så valgt "Kari" fra "Legg til / oppdater, bruk innstillinger fra", og du så velger "Legg til profil", blir profilen "Per" opprettet med eksakt de samme innstillingene for Window-Eyes som Kari har satt opp.

Merk: Denne knappen vil kun være aktiv hvis du har skrevet inn et navn i redigeringsboksen over.
     I = Legg til / oppdater, bruk innstillinger fra

Denne listeboksen inneholder de samme profilene som vises under multivalgs listeboksen "Gjeldende profil". Disse profilene vises for å kunne oppdatere eksisterende profiler.
     G = Gjeldende profil

Denne multivalgs listeboksen inneholder alle brukerprofilene som er blitt lagt til brukerprofilsystemet i Window-Eyes. Hver profil har sine egne innstillinger for Window-Eyes.
    O = Oppdater valgt profil

Med denne knappen har du mulighet for å oppdatere en eller flere profiler med innstillinger og settfiler som allerede finnes i en annen profil.

La oss f.eks. si at brukerne Per, Kari og Ola har definert sine brukerprofiler i Window-Eyes. Så synes du at Kari sitt oppsett er det beste, og du vil endre profilen til Ola slik at den blir like den Kari har. Da velger du Ola fra listen over gjeldende profiler, så velger du Kari fra listen "Legg til / oppdater, bruk innstillinger fra". Til slutt, velger du "Oppdater profil". Alle innstillingene, inkl. valg av talesyntese eller punktlinje, blir nå erstattet av en kopi av innstillingene som Kari bruker. Skulle du ønske å bruke de samme innstillingene i flere profiler, velger du profilene du vil oppdatere under "Gjeldende profiler", fortsatt med "Kari" valgt under "Legg til / oppdater, bruk innstillinger fra".
    S = Slett valgt profil

Sletter den eller de profilen(e) som er valgt under "Gjeldende profiler". Profilen(e) med alle brukerdefinerte data fjernes fra systemet, og handlingen er irreversibel.

Window-Eyes kan startes med en kommandolinjeparameter, slik at Window-Eyes bruker en bestemt profil. Fra en kommandolinje kan du skrive:
wineyes /uProfilnavn

Profilnavn er navnet på profilen du vil laste når Window-Eyes starter. Hvis profilnavnet inneholder mellomrom, må du sette navnet i gåsøyne:
wineyes /u"profil med rask tale"

7.11.2. Sett aktiv profil

Kan hende har du bruk for å bytte ut profilen du bruker med en annen. Profilen du skal bytte til må da selvsagt være definert først. Hvis du skal ha opplæring i bruk av Window-Eyes, kan du f.eks. ha et eget miljø for dette, kanskje med langsommere og mer tale enn normalt. Skal du endre settfiler, kan det også være en idé å gjøre dette i en annen profil enn den du vanligvis bruker, og slik kan du når som helst få tilbake ditt opprinnelige oppsett.

Å bytte profil i Window-Eyes er enkelt.
    K = Sett aktiv profil

Åpner en dialog med følgende valg:


 T = Tilgjengelige profiler

Listeboksen ineholder alle tilgjengelige profiler i Window-Eyes. For å sette gjeldende profil til en av dem som vises i listeboksen, kan du bruke tab for å gå til listebosken, bruk så pil opp/ned for å velge en profil, og trykk enter.
    G = Gjeldende profil

Denne kun lesbare redigeringsboksen viser navnet på profilen som for øyeblikket er aktiv.
    M = Mappe for gjeldende profil

Denne kun lesbare redigeringsboksen viser navnet på mappen der gjeldende profil er lagret. Denne mappen er lokalisert under Window-Eyes' profilmappe.
    S = Sti til gjeldende profil

En kun lesbar redigeringsboks som viser hele banen til gjeldende brukers profil.


 P = Åpne profilmappen

Knappen åpner et Windows utforskervindu som inneholder filene i mappen hvor gjeldende profil for Window-Eyes er lagret.


7.11.3. Profilen "Alle brukere"

Når en ny bruker starter Window-Eyes for første gang, vil en kopi av standardprofilen for alle brukere bli laget for den nye brukeren. Du kan endre innstillingene i profilen "Alle brukere" ved først å velge den under "Sett aktiv profil". Når den er valgt, vil hele brukerprofilmiljøet bli byttet ut. Du kan velge å legge til en profil som gjelder for alle brukere, eller du kan endre standardprofilen for alle brukere. Endres standardprofilen, vil de nye innstillingene bli brukt når Window-Eyes lager en profil for en ny bruker, og når Window-Eyes kjører under pålogging.


7.12. Kjør Window-Eyes fra systemkurven

I fil-menyen er det et menypunkt som lar deg plassere Window-Eyes i systemkurven slik at Window-Eyes ikke er en del av programmene som ligger på oppgavelinjen. Dette gjør at du raskere kan nå de programmene du har åpne.


J = Kjør fra systemkurven

Dette gjør at et ikon plasseres i systemkurven når Window-Eyes kontrollpanel lukkes. Det er fremdeles mulig å åpne kontrollpanelet i Window-Eyes med hurtigtasten Ctrl-omvendt skråstrek, klikke ikonet med enten venstre eller høyre musetast, eller et på forhånd bestemt tastetrykk. Kjører du Windows 2000 eller senere kan du trykke Windows-B, som flytter fokus til systemkurven, pile deg til Window-Eyes, trykke Enter, Kontekstmenytasten eller Shift-F10.


7.13. Oppstartsvalg og raskt brukerbytte

7.13.1. Oppstart

Hvis innloggingsprosedyren kjøres under Windows, vil innloggingsvinduet normalt komme med spørsmål om brukernavn og passord før Window-Eyes har fått anledning til å starte. Derfor vil ikke påloggingsprosedyren bli annonsert av Window-Eyes. For å løse dette problemet, velger du neste element i fil-menyen:


 O = Oppstartsvalg

Velger du dette punktet, vil dialogen "Oppstartsvalg" dukke opp med følgende valg:

Administrative valg - gruppeboks:

 • L = Kjør Window-Eyes i påloggingsvinduet - avkryssingsboks - standard: avkrysset

  Valget gjelder globalt for systemet, og det lar administratorer bestemme om Window-Eyes skal være aktiv i påloggingsvinduet.

 • K = Kjør Window-Eyes etter pålogging for alle brukere - avkryssingsboks - standard: Avkrysset.

  Valget gjelder globalt for systemet, og det lar administratorer bestemme om Window-Eyes skal kjøres når en bruker har logget på.

Merk: Avkryssingsboksene ovenfor vil ikke være inaktive for ikke-administrative brukere. På den måten blir det mulig for alle å se hvilken status boksene har. Imidlertid vil det å endre en av boksene resultere i en feilmelding som sier at brukeren må ha administrative rettigheter for å kunne endre status.

Etter pålogging for gjeldende bruker, kjør Window-Eyes - gruppeboks:

 • O = I henhold til status for valget over - radioknapp - standard: Avkrysset, A = Alltid - radioknapp - standard: Ikke avkrysset, D = Aldri - radioknapp - standard: Ikke avkrysset.

  Dette valget lar brukeren som for øyeblikket er pålogget bestemme hvordan Window-Eyes skal starte etter at brukeren har logget på. Velges radioknappen "I henhold til status for valget over", vil Window-Eyes starte for gjeldende bruker kun hvis forrige avkryssingsboks er avkrysset. Settes valget til "Alltid" vil Window-Eyes starte for gjeldende bruker uavhengig av valget over. "Aldri" betyr ar Window-Eyes ikke starter for gjeldende bruker.

Disse valgene gjør det mulig for administratorer å sette valg på systemnivå, og individuelle bruker å sette valg for dem selv.


  S = Sett administrative valg - knapp

Merk: Denne knappen er kun tilgjengelig under Windows Vista, og den vil være aktiv bare hvis Window-Eyes ikke kjøres med tilstrekkelige rettigheter.

Knappen vil åpne dialogen "Brukerkonto-kontroll" som gir mulighet for å sette administrative rettigheter for å endre administrative oppstartsvalg i Window-Eyes. De to første avkryssingsboksene i dialogen, beskrevet ovenfor, vil ikke være aktive under Vista før du har valgt "Sett administrative valg", og svart på spørsmålene i dialogen.

Oppstartsvalgene som tilbys i installasjonsprogrammet er også forandret slik at de stemmer overens med dialogen som er beskrevet her. Begge de administrative avkryssingsboksene (beskrevet ovenfor) er på både for standard- og tilpasset installasjon.


7.13.2. Raskt brukerbytte

Windows XP og Windows Vista støtter en funksjon kalt "Raskt Brukerbytte" (FUS, fast user switching). Funksjonen gjør det mulig å fortsatt være pålogget mens du bytter til en annen bruker.


7.13.2.1. Raskt brukerbytte under Windows XP

Hvis du har funksjonen "Raskt brukerbytte" påslått i XP, og Før pålogging påslått i Window-Eyes, må du være oppmerksom på at enkelte situasjoner kan oppstå. Ta en titt på følgende eksempel:

Når du om morgenen starter opp maskinen, vil påloggingsvinduet bli annonsert som vanlig og du kan logge på som hvilken som helst bruker. Etter pålogging vil Window-Eyes starte i brukerens skrivebord og fortsette å "snakke" som vanlig. Hvis du logger av Windows på dette tidspunktetc vil påloggingsvinduet bli annonsert som vanlig. På denne måten kan du fortsette å logge inn og ut, og du kan logge på med det brukernavnet du måtte ønske, og Window-Eyes vil være aktiv.

Hvis du, istedenfor å logge av på vanlig måte, benytter FUS (Raskt brukerbytte) for å bytte mellom forskjellige brukere, begynner ting å bli interessante: Window-Eyes vil automatisk bli fjernet fra den første brukerens oppgavelinje. Dette er på grunn av den spesielle måten påloggingsvinduet blir behandlet på når det blir aktivert fra den første brukeren. Under alle omstendigheter, fra dette punkt, vil påloggingsvinduet ikke bli annonsert av Window-Eyes. Når du nå logger på som en annen bruker, vil ikke Window-Eyes starte automatisk. Hvis du ønsker å starte Window-Eyes etter å ha logget på som en annen bruker ved å benytte FUS, kan du starte Window-Eyes ved å trykke hurtigtasten Ctrl-Alt-W (AltGr-W).

Hvis du ved hjelp av FUS bytter til en tidligere pålogget bruker eller en annen bruker, vil situasjonen bli akkurat den samme som beskrevet ovenfor. Den aktive Window-Eyes vil avslutte, og påloggingsvinduet vil ikke bli annonsert. Husk likevel at du kan starte Window-Eyes med hurtigtasten Ctrl-Alt-W etter at du har logget inn.

Hvis du ønsker talestøtte under påloggingen, kan du benytte Narrator, talesyntesen som blir levert sammen med Windows XP. Hvis du har et tastatur med Windows-tast, kan du trykke denne sammen med bokstaven 'U' for å starte Narrator. Narrator er ikke en fullt utviklet skjermleser, men den vil gi deg talestøtte under påloggingen.

For å repetere, når du bruker FUS vil Window-Eyes bli slått av når du logger av eller bytter bruker. Men du kan alltid starte den manuelt etter at du har logget inn på nytt. Men påloggingsvinduet vil ikke bli annonsert når du logger av eller bytter fra den første påloggede brukeren så lenge andre brukere er logget på.

For å koke det enda mer ned, husk følgende: Window-Eyes vil aldri starte automatisk hvis mer enn en bruker er pålogget. Den vil kunne kjøres, men du må starte den manuelt med Ctrl-Alt-W etter pålogging. Trenger du talestøtte i påloggingsbildet, så bruk Narrator (Windows-U) (Fungerer ikke uten videre under norsk Windows.)


7.13.2.2. Raskt brukerbytte under Windows Vista

I motsetning til i Windows XP så støtter Window-Eyes det å bytte bruker under Windows Vista. Flere brukere kan være innlogget på samme tid. Hver av brukerne kan til og med kjøre Window-Eyes, og alle forandringer som gjøres med Window-Eyes påvirker kun Window-Eyes for gjeldende bruker. Legg merke til at hvis flere brukere kjører Window-Eyes, og en av dem avslutter programmet, så avsluttes Window-Eyes for alle brukerne. Dessuten bør du merke deg at Window-Eyes' oppstartsvalg må være satt til å kjøre Window-Eyes ved pålogging for at du skal kunne få talestøtte mens du velger brukeren du vil bytte til.


7.14. Redigere uttalelister

Gjennom bruk av forskjellige uttalelister som unntaksordlister og uttaleliste for tastenavn, gir Window-Eyes deg muligheten til å endre måten tegn, hele ord og individuelle tastetrykk blir uttalt på. I disse uttalelistene kan du Legge til, Slette og Endre. kapittel 16 beskriver disse listene i detalj.


7.15. Installere og re-installere fabrikkinnstillinger - settfiler

Under installasjonen av Window-Eyes hadde du muligheten til å legge inn settfiler for mange forskjellige programmer. Hvis du benyttet hurtiginstallasjon under installasjonen av Window-Eyes, ble det lagt inn settfiler til nyeste versjon av alle programmer som har settfiler. Hvis du ikke benyttet hurtiginstallasjon, hadde du muligheten til å velge hvilke settfiler du ville installere.

Valget "Settfilbehandler" på Fil-menyen gir deg mulighet til å installere, avinstallere eller oppdatere mange settfilpakker. Hvis du oppgraderer et program må du sannsynligvis også installere de tilhørende settfilene. Eksempelvis hvis du oppgraderer fra Office 2000 til Office 2003, må du også oppgradere settfilene til Office. Settfilene til Office 2000 vil ikke fungere skikkelig i Office 2003. Kanskje har du eksperimentert med noen settfiler og disse ikke lenger fungerer slik de skal. Av og til hender det at du ikke husker hvor og hvilke endringer du har gjort, og da er det enklere å hente inn de originale settfilene som har "fabrikkinnstillingene" inntakt.

Med settfilbehandleren i Window-Eyes har du et kraftig verktøy for å installere, avinstallere og ellers holde orden på settfilene du bruker.


 I = Settfilbehandler

Velger du punktet "Settfilbehandler" fra fil-menyen, får du en dialog med følgende elementer:

P = Programmer - Listevisning: Dette er et listevisningsfelt som viser alle tilgjengelige settfiler, samt de ulike pakkenes installasjonsstatus og versjonsnummer. Listevisningen inneholder fire kolonner som brukes for å presentere informasjon: Navn, status, fabrikkversjon og installert versjon. Kolonnen "Navn" lister opp alle tilgjengelige settfilpakker. Kolonnen "Status" vil være en av følgende:

 1. Ikke installert - Indikerer at de valgte settfilene ikke er blitt installert.

 2. Installert - Indikerer at de valgte settfilene er installert.

 3. Endret - Indikerer at de valgte settfilene er installert og at de er endret i forhold til fabrikkversjonen.

 4. Utdaterte - Indikerer at de valgte settfilene er blitt installert, men at de er eldre enn den tilgjengelige fabrikkversjonen.

 5. Nyere - Indikerer at de valgte settfilene er installert, og at de er nyere en den tilgjengelige fabrikkversjonen.

Kolonnen "Fabrikkversjon" indikerer versjonsnummer på settfilpakkene som er inkludert fra fabrikken.

Kolonnen "Installert versjon" indikerer versjonsnummeret for versjonen av en settfilpakke som er installert for den aktive Window-Eyes-brukeren. Hvis denne kolonnen viser "n/a" betyr det at Window-Eyes ikke er i stand til å identifisere versjonsnummeret for den installerte settfilpakken. Dette kan skje hvis du har oppgradert fra en tidligere versjon av Window-Eyes. Ved en nyinstallasjon vil korrekt versjonsnummer alltid være tilgjengelig. Det samme gjelder hvis du re-installerer en settfilpakke fra fabrikken.

Listevisningen "Programmer" lar deg velge flere settfilpakker samtidig. Dermed blir det mulig å installere eller avinstallere flere pakker i en omgang.

N = Informasjon - Kun lesbar redigeringsboks: Dette feltet inneholder les-meg-filen for settfilen som er valgt i listevisningen "Programmer". Med hver settfilpakke følger det med en les-meg-fil med informasjon om hvordan settfilen skal brukes for å få en best mulig tilpassing til programmet som settfilen hører til. Tittelen på feltet vil variere avhengig av settfilpakken som er valgt. F.eks. kan tittelen være: "Informasjon for Adobe Reader", hvis det er dette programmet som er valgt i listevisningsfeltet. Hvis mer en en settfilpakke er valgt, vil hele dette feltet være inaktivt.

S = Settfiler for - Kun lesbar redigeringsboks: Dette feltet viser alle settfiler som er inkludert i pakken som er valgt under listevisningen "Programmer". Her får du også informasjon om installasjonsstatus for hver enkelt fil. Hvis en settfil eller uttaleliste er installert, vil ordet "Installert" vises etter filnavnet. Hvis en settfil eller uttaleliste ikke finnes, vil ordet "Mangler" vises etter filnavnet. Hvis en av filene er forskjellig i forhold til fabrikkversjonen, vil ordet "Endret" vises etter filnavnet. Hvis du bytter settfilpakke under listevisningen "Programmer", vil tittelen på denne kun lesbare redigeringsboksen forandre seg, for å reflektere settfilpakken som er valgt. Velger du f.eks. settfilpakken "Adobe Reader" i listevisningen "Programmer", vil tittelen på feltet være "Settfiler for Adobe Reader". Hvis mer enn én settfilpakke er valgt, vil denne redigeringsboksen være inaktiv.

I = Installer - knapp: Trykker du på denne knappen vil Window-Eyes installere den eller de settfilpakken(e) som er valgt i listevisningsfeltet.

Hvis du installerer settfiler som finnes fra før, vil du bli bedt om å bekrefte at filene skal overskrives. Hvis en uttaleliste finnes fra før, vil du bli spurt om du vil overskrive den eksisterende uttalelisten, om du vil la den eksisterende uttalelisten stå eller om du vil slå sammen innholdet av den eksisterende med innholdet i fabrikkversjonen av uttalelisten. Med andre ord, hvis du har endret unntaksordlisten, og du så installerer en ny versjon av settfilene for Window-Eyes, så kan du altså ta vare på dine egne oppføringer i unntaksordlisten, samtidig som du får med de nye oppføringene i unntaksordlisten som følger med. Dialogen som spør om du vil overskrive, beholde eller slå sammen inneholder tre avkryssingsbokser:

 • Bruk på alle uttalelister - Her krysser du av hvis du vil at handlingen du har valgt (overskrive, beholde eller slå sammen) skal gjelde for alle uttalelistene som installeres, uavhengig av program eller type uttaleliste.

 • Bruk på alle X uttalelister (der X står for en type, uttaleliste for grafikk, tegn, tastenavn, farge eller unntaksordliste). - Dette vil få valgt handling (overskrive, beholde eller slå sammen) til å gjelde alle uttalelistene av denne typen.

 • Bruk på alle Y uttalelister (der Y står for navnet på et program, f.eks. "Adobe Reader". - Dette vil få valgt handling (overskrive, beholde eller slå sammen) til bare å skje på alle uttalelistene for et bestemt program.

Disse avkryssingsboksene (overskriv, behold eller slå sammen) er nyttige hvis du vil installere mange settfilpakker på én gang.

A = Avinstallér - knapp: Brukes for å avinstallere den eller de valgte settfilpakkene under listevisningen "Programmer".

O = Oppdater utdaterte - knapp: Denne knappen vil, hvis den trykkes, få Window-Eyes til å finne ut hvilken av de installerte settfilene som har et lavere versjonsnummer enn fabrikkversjonen, og så installere kun de utdaterte filene automatisk. Velger du denne knappen og det ikke finnes noen settfil å oppdatere, får du følgende melding i en meldingsboks: "Alle settfilpakkene er av nyeste versjon. Det er ingen settfiler å oppdatere." Hvis en settfil har nyeste versjon men er markert som endret, vil filen ikke bli oppdatert.

L = Lukk - knapp: Lukker settfilbehandleren.

Hvis du installerer en settfil, er det en god idé å forsikre deg om at settfilen ikke er i bruk av Window-Eyes mens installasjonen pågår. Lukk derfor programmet som den assosierte settfilen hører til. Når du åpner programmet på nytt etter installasjonen, vil de nye innstillingene tre i kraft umiddelbart.

Det kan være nødvendig å konvertere gamle settfiler til gjeldende format. For å gjøre dette, velger du funksjonen "Konvertere settfiler til gjeldende format", som du finner i fil-menyen. Velger du denne funksjonen, vil alle settfiler som befinner seg i gjeldende Window-Eyes' brukerplassering bli konvertert til nyeste Settfil-format. Du må forsikre deg om at samtlige programmer som benytter disse settfilene er lukket. Har du åpne settfiler under konverteringen, vil det oppstå problemer. Hvis du konverterer settfiler som Window-Eyes benytter selv, må du starte Window-Eyes på nytt for at de skal fungere skikkelig.


7.16. Avslutte Window-Eyes

Du trenger ikke avslutte Window-Eyes før du avslutter Windows. Window-Eyes kan avsluttes før Windows, men da vil ikke datamaskinen "snakke" før neste gang du starter Window-Eyes. Pass på at alle settfiler og uttalelister blir lagret før du avslutter Window-Eyes, hvis du har gjort endringer i en av disse som du vil skal fungere neste gang Window-Eyes startes.

Window-Eyes kan avsluttes på én av følgende måter:

 1. Fra kontrollpanelet i Window-Eyes velger du det nederste punktet på fil-menyen, som er "Avslutt". Trykk Enter for å avslutte Window-Eyes og fjerne programmet fra arbeidsminnet.

 2. Fra kontrollpanelet i Window-Eyes trykker du Alt-F4, som er standard hurtigtast i Windows for å lukke gjeldende program. Dialogen "Avslutt Window-Eyes" vises, og den har to knapper: OK, og avbryt. OK er standardknappen, så du kan bare trykke Enter for å avslutte Window-Eyes, og fjerne programmet fra arbeidsminnet.

 3. Trykk hurtigtasten for funksjonen "Avslutt Window-Eyes", som er Ctrl-Ins-F4 i standardoppsettet. Dette vil få Window-Eyes til å spørre deg om du vil avslutte Window-Eyes, på samme måte som om du trykket Ctrl-<omvendt skråstrek>, Alt-F4. Trykker du Enter, vil Window-Eyes avslutte, og programmet fjernes fra arbeidsminnet.


8. Introdusering av hurtigtaster i Window-Eyes

dette kapitlet vil forklare bruken av hurtigtaster i Window-Eyes.

I kapittel 4.1 ble det forklart at markøren og musepekeren er de to stedene hvor programmet du bruker og Window-Eyes møtes. Teknisk sett møtes de på hundrevis av områder, men fra pc-brukerens side er bruken av disse to markørene den mest vanlige måten å få Window-Eyes til å samarbeide med vertsprogrammet, programmet du jobber med i øyeblikket. Senere kapitler vil forklare de to typer vinduer som Window-Eyes benytter, som også er møteplass for Window-Eyes og vertsprogrammet, samt alle uttalelistene. Men i dette kapitlet og i det neste skal vi konsentrere oss om informasjonen som gis fra markøren, musepekeren og en tredje markør, som foreløpig har fått svært liten oppmerksomhet, Window-Eyes' WE-markør.


8.1. Grunnleggende

Hurtigtaster er taster, eller skal vi si tastetrykk, som har to formål, uten at vertsprogrammet engang vet at en tast er trykket. Det første formålet er å samle inn tekstbasert og grafisk informasjon fra skjermen. Det andre formålet er å gi Window-Eyes direktekommandoer i stedet for å gå via kontrollpanelets mange menyer for å gi en kommando til programmet.

Hurtigtastene vil ikke bli forklart i samme rekkefølge som de opptrer i dialogboksen "Definisjon av Hurtigtaster" fordi rekkefølgen i menyvalget Hurtigtaster er valgt av brukshensyn. Rekkefølgen her i manualen er satt opp etter tema. De fleste hurtigtastene vil bli nøye gjennomgått i de kapitlene der de naturlig hører hjemme så dette vil kun bli en forklaring og oversikt. Tillegg A har en fullstendig liste over alle hurtigtaster og deres forklaring slik de forekommer i listeboksene i Window-Eyes.

Du kan gi alle hurtigtaster i Window-Eyes din egen tastekombinasjon, om du vil. Tastekombinasjonene som er satt opp fra leverandøren, er definert på bakgrunn av at de skal være lette å huske samt at de skal føre til minst mulig konflikt med operativsystemets og vertsprogrammenes hurtigtaster. Dette førte da til at en nokså utvidet bruk av det numeriske tastaturet ble nødvendig.

Selv om dette er et standardoppsett, kan du faktisk på en enkel måte velge mellom andre i tillegg. For eksempel hvis du er bruker av Vocal-Eyes og liker dette oppsettet, eller benytter en bærbar pc som ikke har det numeriske tastaturet, kan du bytte til bærbart oppsett. Tillegg A beskriver de ulike oppsettene i detalj.


8.2. Hvordan det fungerer

Det første vi ofte gjør, er å finne ut hvor på skjermen markørene befinner seg. Window-Eyes vet til enhver tid hvor disse er plassert, og du kan med et enkelt tastetrykk få informasjon om dette. Standard tastekombinasjon for å få informasjon om markørens plassering er Ctrl-Num-+. Tilsvarende tastekombinasjon for musepekeren er Ctrl-Ins-Num-+.

Window-Eyes gir markørenes posisjon i form av X- og Y-koordinater. For musepekerens del, blir avstanden målt i piksler fra venstre kant av gjeldende musgrenseområde, og Y blir målt i piksler fra toppen av det samme området. Når det gjelder selve markøren, er X avstanden målt i piksler fra venstre kant av programvinduet, og Y er avstanden målt i piksler fra toppen av det samme vinduet. Når musepekeren er i øverste venstre hjørne av skjermen, er koordinatene X0 og Y0 så lenge musgrensen er satt til hele skjermen. Så når du trykker Ctrl-Ins-Num-+, og Window-Eyes sier "X 52 Y 164 Mus Hele Skjermen", vet du at musepekeren er svært nær venstre kant av skjermen og omtrent en tredjedel ned fra toppen forutsatt at skjermen har en oppløsning på 800 ganger 600 piksler. Hvis musen ikke er på skjermen når du trykker Ctrl-Ins-Num-+, gir Window-Eyes et lydsignal.

Vær oppmerksom på at vinduer kan være plassert på mange forskjellige steder på skjermen og ha mange forskjellige størrelser. Dette gjør nok at du vil trenge litt tid på å bli vant til å tolke denne informasjonen om koordinatene.


8.3. Lese tegn, ord, setninger, linjer og avsnitt

Noen av de mest grunnleggende hurtigtastene i Window-Eyes, er de som tar utgangspunkt i markøren for å gi informasjon.

Når du skriver i et dokument, kan det hende du må forlate datamaskinen til fordel for andre oppgaver. Når du slutter å skrive blir markøren stående på slutten av linjen du skrev på. I det du kommer tilbake er det ikke sikkert du husker hva du sist skrev. Med forskjellige Ctrl-Num-kombinasjoner kan du få lest opp forskjellige deler av teksten uten å "forstyrre" selve skriveprogrammet.

Trykker du Ctrl-Num-Pil Ned, vil Window-Eyes lese den setningen markøren er plassert på i øyeblikket. Ctrl-Num-Høyre vil lese ordet markøren er plassert på. Dette krever at markøren er plassert i en tekst. Står markøren utenfor, eller mellom to ord, vil Window-Eyes gi en plingelyd. Trykker du Ctrl-Num-Høyre to ganger, vil ordet den er plassert i bli stavet. Et tredje trykk vil få Window-Eyes til å bokstavere ordetetter et ordalfabet (alfa for a, bravo for b, charlie for c osv.) Et trykk på Ctrl-Num-Venstre, vil få Window-Eyes til å si bokstaven eller tegnet markøren står på. To trykk vil gi en fonetisk opplesing av tegnet. Hvis det ikke finnes en markør når du trykker Ctrl-Num-senter (5), Vil Window-Eyes kjøre en oppsummeringskommando som forteller deg hvilken tastekombinasjon du skal trykke for å få informasjon. Alle andre markørrelaterte hurtigtastkombinasjoner vil føre til at Window-Eyes gir en plingelyd hvis en markør ikke er til stede. Alle disse kommandoene kan utføres uten at programmets markør blir flyttet eller forstyrret.

Fabrikkinnstillingene for disse funksjonene er som følger:


Tegnet før = Ikke definert
Tegn = Ctrl-Num-Venstre
Tegnet etter = Ikke definert
Ordet før = Ikke definert
Ord = Ctrl-Num-Høyre
Ordet etter = Ikke definert
Linje over = Ikke definert
Linje = Ctrl-Num-Senter (5)
Linjen under = Ikke definert
Setning før = Ikke definert
Setning = Ctrl-Num-Ned
Setning etter = Ikke definert
Avsnitt før = Ikke definert
Avsnitt = Ctrl-Num-Opp
Avsnitt etter = Ikke definert

8.4. Finn markør automatisk

Som oftest vil Window-Eyes finne og følge vertsprogrammets markør. Hvis du skulle oppleve at Window-Eyes har problemer med å finne en markør, er det et par ting du kan forsøke. For det første må du gå gjennom oppsettet i programmet ditt og forsikre deg om at markøren er satt opp til å blinke. Enkelte programmer gir deg ikke mulighet til å endre markøren, men disse har som regel en blinkende markør. Hvis programmet ikke har en blinkende markør, er ikke Window-Eyes i stand til å finne markøren. For det andre kan du forsøke å finne ut om det er mulig å endre markørens utseende; i så fall kan du definere den til en linje heller enn en blokk. forsøk begge, men en markør som har form som en linje er vanligvis å foretrekke.

Til slutt skulle du være klar til å bruke Window-Eyes sin hurtigtast "Automatisk Markørdetektering", Ctrl-Ins-C, når du står i vinduet og en markør vises. Window-Eyes vil da si "Leter etter markør, vennligst vent". Hvis programmet bruker en systemmarkør, vil Window-Eyes øyeblikkelig si "Bruker systemmarkør".

Hvis dette skulle skje, uten at Window-Eyes håndterer markøren korrekt, er ikke Window-Eyes i stand til å finne programmets systemmarkør, og du bør ta kontakt med GW Micro. Hvis programmet ikke benytter en systemmarkør, vil Window-Eyes vente i ca. 5 sekunder og deretter enten si "Markør funnet", om den finner en markør, eller si "Markør ikke funnet", om den ikke finner en markør.

Om en markør blir funnet, er alt i orden. Window-Eyes vil automatisk lagre informasjonen for denne markøren og benytte den de gangene du bruker programmet. Hvis ingen markør blir funnet, bør du forsøke å endre markøren i programmets oppsett, og deretter forsøke å trykke Ins-C for å automatisk detektere markøren. Hvis du har gått gjennom ovenstående forslag og Window-Eyes fremdeles ikke klarer å finne markøren, eller at markøren blir funnet men ikke kan følges, må du ta kontakt med teknisk personell slik at du får hjelp med å løse problemet.


8.5. Finn informasjon relatert til musepekeren

I de aller fleste tilfeller vil Windows plassere en muspeker, musmarkør, ett eller annet sted på skjermen. Ettersom muspekeren kan beveges rundt om på skjermen uten at den direkte forstyrrer det du holder på med, lar Window-Eyes deg bruke denne pekeren til å innhente informasjon fra skjermen.

I kapittel 10 vil det bli gitt en detaljert beskrivelse av hvordan du kan bruke muspekeren til å hente informasjon eller lese det som står på skjermen. En hurtig gjennomgang av hurtigtastene for bruk av muspekeren vil bli gitt her slik at du kommer i gang. Fabrikkinnstillingene for lesing av tegn, ord, linjer, setninger, avsnitt og ikoner er som følger:


Tegnet før = Num-Venstre
Tegn = Ctrl-Ins-Num-senter (5)
Tegnet etter = Num-Høyre
ordet før = Ins-Num Venstre
Ord = Ins-Num-Senter (5)
Ordet etter = Ins-Num-Høyre
Linjen over = Num-Opp
Linje = Num-Senter (5)
Linjen under = Num-Ned
Setningen før = Ins-Num-End
Setning = Ins-Num-Ned
Setningen etter = Ins-Num-Side Ned
Avsnittet før = Ctrl-Ins-Num-End
Avsnitt = Ctrl-Ins-Num-Ned
Avsnittet etter = Ctrl-Ins-Side Ned
Ikonet før = Ikke definert
Ikon = Ikke definert
Ikonet etter = Ikke definert
   

Etter hvert som du prøver deg fram med disse hurtigtastene, vil du legge merke til at det er en merkbar forskjell på hvordan hurtigtastene for markøren og hurtigtastene for muspekeren fungerer. Hvis du for eksempel står midt i et avsnitt og du trykker hurtigtasten for "Les Neste Setning" som markøren er plassert på (Ikke definert fra leverandøren), vil Window-Eyes lese neste setning uten å flytte markøren. Trykker du denne hurtigtasten en gang til, vil samme setning bli lest på nytt. Hvis du derimot bruker hurtigtasten for muspekeren, Ins-Num-Side Ned, for å lese neste setning, vil hvert trykk på denne tasten bevege musepekeren setning for setning nedover i teksten, helt til musen når bunnen av vinduet den er definert til å bevege seg innenfor.

Det er imidlertid ikke sikkert at du ønsker å flytte musepekeren mer enn du ønsker å flytte på markøren for å få opplest informasjon på skjermen. Window-Eyes har derfor en tredje markør: WE-markøren. For å slå denne markøren av eller på, trykker du hurtigtasten Ins-Num-Minus. Nå kan du med musepekerens hurtigtaster bevege denne usynlige markøren rundt omkring på skjermen. Trykk samme hurtigtast, Ins-Num-Minus, en gang til for å gi kontrollen tilbake til musepekeren. WE-markørens bevegelsesmulighet på skjermen er nøyaktig de samme som musepekerens, men den kan ikke flyttes rundt med den fysiske musen og den kan heller ikke benyttes til å klikke med. kapittel 10 vil i detalj beskrive fordelen med denne markøren.


8.6. Tilordne egendefinerte hurtigtaster

Du har mulighet til å gi hurtigtastene i Window-Eyes dine egne tastekombinasjoner. Dette kalles å tilordne en hurtigtast. Du kan tilordne hurtigtaster som ikke er definert i utgangspunktet, eller du kan omdefinere hurtigtaster slik at de passer deg og dine programmer best mulig. Hurtigtastene blir tilordnet gjennom menyen "Hurtigtaster" i Window-Eyes' kontrollpanel.

For å få tilgang til denne menyen, åpner du først Window-Eyes sitt kontrollpanel ved å trykke Ctrl-omvendt skråstrek, og deretter Alt-U. Denne menyen består av seks kategorier som åpner hver sin dialog som inneholder hurtigtaster for spesifikke oppgaver.

 • M = Markør - For å lese relatert til markøren, og/eller manipulere den.

 • U = Mus - For å lese relatert til, og/eller manipulere musepekeren.

 • S = Lesemodus - For å navigere/lese vevside (overskrifter, Tabeller, Skjemaer etc.).

 • A = Andre - For å finne opplysninger i skjermbildet (statuslinjer, klokke og dato etc.).

 • B = Brukervinduer - For å lese og manipulere brukerdefinerte vinduer. kapittel 12 vil gi en utførlig beskrivelse av Brukervinduer.

 • O = Office - For å lese og navigere i Microsoft Office- dokumenter (Linjer, endringer, tabeller, stave- og grammatikkfeil, etc.).

Hvert enkelt menypunkt inneholder en dialog med følgende elementer:

 • T = Taster - Denne listeboksen inneholder alle hurtigtaster og deres tastedefinisjoner som tilhører den aktuelle kategorien.

 • L = Tilordne Tast - Trykker du denne knappen, vil Window-Eyes spørre etter en tastekombinasjon som skal tilordnes funksjonen som ble valgt i listen over hurtigtaster. Med en gang du har trykket tastekombinasjonen du vil tilordne denne hurtigtastsdefinisjonen, oppdateres listen med hurtigtaster.

 • M = Markør - ved å velge denne radioknappen, vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien "Markør", bli vist.

 • U = Mus - ved å velge denne radioknappen, vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien "Mus" bli vist.

 • S = Lesemodus - ved å velge denne radioknappen, vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien Lesemodus bli vist.

 • A = Andre - ved å velge denne radioknappen vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien "Andre" bli vist.

 • B = Brukervinduer - ved å velge denne radioknappen, vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien "Brukervinduer" bli vist.

 • O = Office - ved å velge denne radioknappen vil listen over alle hurtigtaster som tilhører kategorien "Microsoft Office" bli vist.

 • F = Fjern tastetilordning - Trykker du denne knappen, vil tilordningen som tilhører den valgte hurtigtastsdefinisjonen bli fjernet og erstattet med uttrykket "Ikke definert" i listeboksen. Er hurtigtasten ikke definert, vil knappen Fjern tastetilordning være inaktiv, grå.

 • OK-knappen - Denne knappen vil få Window-Eyes til å holde på forandringene du har gjort, og lukke dialogen.

 • Avbryt-knappen - Denne knappen vil annullere alt du har gjort og lukke dialogen.

I listeboksen med hurtigtaster kan du flytte deg opp og ned med piltastene. I tillegg, som ellers i Windows, kan du bruke forbokstaven til den funksjonen du ønsker å finne. Er det flere elementer i listen som har samme forbokstav, må du eventuelt trykke flere ganger på samme bokstav for å finne den du er ute etter. En annen, noe mer direkte metode, er å fortløpende skrive inn navnet på elementet i listeboksen. Fokus vil da forflytte seg inntil du har skrevet inn de bokstavene elementet består av. Venter du mer enn ett sekund mellom hver bokstav, vil Window-Eyes tolke neste bokstav som en forbokstav og plassere fokus på det første elementet som har den forbokstaven.

Når du har funnet den hurtigtasten du ønsker, kan du endre den. Hvis du vil tilordne funksjonen "Vis navn på felt", til Alt-F (finnes i kategorien "Andre"), gjør du som følger:

 1. Trykk Alt-T for å gå til listeboksen med hurtigtaster.

 2. Trykk bokstaven 'v' for å gå direkte til elementet "Vis navn på felt". Window-Eyes vil nå si, "Vis navn på felt", og den vil si Ctrl-Ins-F.

 3. Trykk nå Alt-L for å gå til knappen "Tilordne tast". Window-Eyes vil nå si, "Trykk tast for "Vis navn på felt".

 4. Trykk tastene Alt-F for å tilordne hurtigtasten denne tastekombinasjonen.

 5. Trykk Enter for å velge Ok-knappen, eller Esc for Avbryt-knappen. Begge vil lukke dialogen og menyen.

Du kan fjerne en tastetilordning som er definert for en hurtigtast ved å trykke knappen "Fjern tastetilordning", Alt-F.

Window-Eyes støtter muligheten for å skille mellom status for NumLock på følgende taster: Skråstrek, stjerne, minus, pluss og enter. Dermed kan du tildele en funksjon til disse tastene når NumLock er på, og en annen når NumLock er av (slik tilfellet er for de andre tastene på nummertastaturet). Stjerne-tasten vil f.eks. bli kalt NumPå-stjerne når NumLock er på, og NumAv-stjerne når NumLock er av. Ved å definere noen eller alle disse tastene bare med NumLock av, kan du bruke disse tastene sammen med de andre tastene på nummertastaturet. Dette kan være nyttig om du vil kjøre programmer som Windows kalkulator. Vil du at en av disse 5 tastene skal fungere på samme måte uavhengig av NumLock-status, må du definere tasten to ganger, først med gjeldende NumLock-status, og deretter med NumLock i motsatt status. Har du definert samme funksjon med NumLock både av og på, vil tasten kalles Num-Stjerne, for å vise at den har samme funksjon uansett NumLock-status.

Etter at du har gjort forandringer i dialogen "Hurtigtastdefinisjoner", kan du åpne Fil-menyen og velge Lagre, Settfiler og lagre den gjeldende Settfilen, enten med det originale navnet eller et nytt navn som du selv gir Settfilen.


8.7. Håndtering av duplikater

Hvis du forsøker å definere en tastekombinasjon til en funksjon, og denne tastekombinasjonen allerede er i bruk, vil Window-Eyes åpne dialogen Duplikat Tastedefinisjon som et underordnet vindu. Denne dialogen har fire knapper, og de er som følger:


 Erstatt tast

Trykker du denne knappen, oppheves den gjeldende hurtigtasten, tastekombinasjonen blir tildelt den nye funksjonen, dialogen Duplikat Tastekombinasjon blir lukket og du returnerer til den posisjonen i listeboksen hvor du sto da du trykket den duplikate tastekombinasjonen. Altså den nye hurtigtasten du ga den duplikate tastekombinasjonen til.


 Erstatt og omdefiner tast

Trykker du denne knappen, vil den gjeldende hurtigtasten bli udefinert, tastekombinasjonen blir tildelt den nye hurtigtasten, dialogen Duplikat Tastekombinasjon blir lukket og du returnerer til den posisjonen i listeboksen hvor hurtigtasten som allerede hadde den duplikate tastekombinasjonen befinner seg. Altså den hurtigtasten som hadde den tastekombinasjonen du forsøkte å bruke.


 Tillat duplikat tast

Denne knappen tillater deg å definere samme tastekombinasjon både til en hurtigtast i lesemodus, en Office hurtigtast og en hvilken som helst annen hurtigtast, lukker dialogen "Tillat duplikat tastedefinisjon", og bringer deg tilbake til listeboksen med hurtigtaster, og fokus settes på den hurtigtasten du definerer.


 Avbryt

Dette er standardknappen, og den lukker dialogen, reaktiverer dialogen "Hurtigtastdefinisjoner" og returnerer til listeboksen "Taster" med fokus på samme hurtigtast som du hadde som utgangspunktet.

Som en oppsummering, kan vi si det slik: Velg Avbryt for å beholde den eksisterende tastekombinasjonen og heller forsøke en ny. Velg "Erstatt tast" for å tilordne tastekombinasjonen til den nye funksjonen, og opphev den gamle hurtigtasten. Velg "Erstatt og omdefiner tast" for å definere tastekombinasjonen til den nye hurtigtasten og returner til den gamle hurtigtastsdefinisjonen for å definere en ny tastekombinasjon til denne, eller velg "Tillat duplikat tast" for å la en og samme tastekombinasjon utføre to forskjellige funksjonerer avhengig av om du er i Lesemodus eller ikke.

Her er et eksempel: Du vil definere tastekombinasjonen Ctrl-Shift-W til funksjonen "Les oppgitt vindu", men når du forsøker å gjøre det, åpner Window-Eyes dialogen "Duplikat tastedefinisjon" som informerer om at denne tastekombinasjonen allerede er i bruk av funksjonen "Les aktivt vindu".

Velger du Avbryt, vil Window-Eyes ta deg tilbake til "Les oppgitt vindu" i listeboksen "Taster", hvor du kan forsøke en ny tastekombinasjon, for eksempel Alt-Shift-W. Hvis den tastekombinasjonen ikke er i bruk, kan du fortsette og gå ut av dialogen og lagre Settfilen.

Hvis du velger Erstatt tast", vil Window-Eyes tilordne tastekombinasjonen Ctrl-Shift-W til "Les oppgitt vindu" og oppheve "Les aktivt vindu". Da lukkes dialogen "Duplikat tastedefinisjon", og du returnerer til listeboksen "Taster" med fokus på "Les oppgitt vindu", som om ingen konflikt har eksistert.

Hvis du velger "Erstatt og omdefiner tast", vil Window-Eyes tilordne Ctrl-Shift-W til hurtigtasten "Les oppgitt vindu", oppheve hurtigtasten for "Les aktivt vindu", lukke dialogen "Duplikat tastedefinisjon", ta deg tilbake til listeboksen "Taster" med fokus på "Les aktivt vindu", hvor du da kan gi denne funksjonen en annen tastkombinasjon, for eksempel Alt-Shift-W.

Om du velger knappen "Tillat duplikat tast", vil Window-Eyes tilordne tastekombinasjonen Ctrl-Shift-W til både "Les oppgitt vindu" og til "Les Aktivt vindu". Dette er mulig fordi Window-Eyes behandler hurtigtaster forskjellig alt ettersom om den befinner seg i Lesemodus, for eksempel på en vevside i Internet Explorer eller ikke. Ute av Lesemodus vil Window-Eyes utføre "Les oppgitt vindu" når tastekombinasjonen Ctrl-Shift-W trykkes.

Tastekombinasjonen Ctrl-omvendt skråstrek, som åpner Window-Eyes' kontrollpanel, er ikke noe annet enn en vanlig hurtigtast. Skulle denne kombinasjonen være vanskelig eller være i konflikt med en annen, er det bare å omdefinere den til en annen tastekombinasjon slik du nå har lært.


8.8. Hvilke taster kan benyttes

Tastene som hittil er blitt omtalt, er bokstavtaster brukt sammen med Ctrl, Shift og Alt-tastene. For videre å øke mulighetene kan du bruke Ins-tasten på det numeriske tastaturet. Ins-G og Ctrl-Ins-Ned kan være hendige kombinasjoner. Du kan jo forsøke kombinasjonen Ctrl-Alt-Shift-Ins-F3 hvis du har mange nok fingre. Hvis du har et 104-tasters tastatur, kan du i tillegg bruke Windows-tasten og Applikasjonstasten sammen med andre taster for å danne tastekombinasjoner. På denne måten trenger du ikke begrense deg til kun bokstavtastene. Du kan også benytte alle funksjonstastene og alle de numeriske tastene.

I hovedsak bør du ikke bruke de alfanumeriske tastene alene, bokstavtastene du skriver med, som en hurtigtast. Hvis du for eksempel definerer bokstaven 'E' som hurtigtast, vil Window-Eyes utføre den funksjonen som du har tildelt bokstaven 'E' i stedet for at bokstaven blir skrevet. Vi har likevel gjort det mulig å benytte de alfanumeriske tastene til hurtigtaster fordi enkelte programmer ikke benytter dem for innskriving. Et unntak er å benytte disse alfanumeriske tastene når du er i Lesemodus. Dette blir omtalt i kapittel 19.

NumLock må være slått på hvis det numeriske tastaturet skal kunne skrive tall, og NumLock må være av når det numeriske tastaturet skal benyttes til markørbevegelser. Om NumLock er av eller på, så har det betydning for bruken sammen med Ctrl, Shift etc.


8.9. Lese deler av et vindu

Det er mulig å få opplest hele skjermen selv om det sannsynlig vis er sjelden du vil ha behov for det. Det er større sannsynlighet for at du vil lese hele det aktive vinduet, spesielt når du ønsker å gjøre deg kjent med et nytt programvindu. Enda mer sannsynlig er det at du vil lese deler av et vindu. Her følger noen hurtigtaster for å gjøre nettopp det:


 Hele Skjermen = Ikke definert
    Les aktivt vindu = Ctrl-Shift-W
    Tittel/status = Ctrl-Shift-T
    Statuslinjen = Ctrl-Ins-S
    Menylinjen = Ikke definert
    Les oppsummering = Ctrl-Shift-S
    Markert Blokk = Ctrl-Shift-M
    Linje = Ctrl-Num-Senter (5)

Hurtigtasten Tittel/status leser tittelen på vinduet i fokus, så lenge det eksisterer en tittellinje, og deretter leses tittellinjen på det aktive vinduet hvis denne linjen finnes. Denne funksjonen forteller deg også om vinduet er maksimert, minimert eller et normalvindu. Hvis det ikke finnes en aktiv tittellinje, vil Window-Eyes si "Ingen aktiv applikasjon". Merk: Det er flere hurtigtaster som kan bringe deg ut av denne situasjonen, så som Alt-Tab, Ctrl-omvendt skråstrek og deretter Esc. Hurtigtasten "Les statuslinje", vil lese informasjonen som finnes i det aktive programmets statuslinje hvis programmet har en slik, og hvis den er programmert på riktig måte. Om Window-Eyes ikke skulle finne en statuslinje, vil den nederste linjen i programvinduet bli lest. Det er vanligvis denne linjen som er definert som statuslinje. Hurtigtasten "Les menylinje", leser hele menylinjen i det aktive programmet. Hurtigtasten "Les oppsummering", leser vinduet eller feltet i fokus slik som for eksempel redigeringsvinduet i Notisblokk, valget i fokus i en meny eller en listeboks, en knapp e.l. Enda et trykk vil føre til at teksten blir stavet, og et tredje trykk fører til at teksten blir stavet fonetisk. Hurtigtasten "Markert blokk", vil lese teksten som er markert, enten ved å bruke tastaturet eller ved hjelp av musen; for eksempel den teksten du markerer i tekstbehandlingsprogrammet ditt før den evt. skal slettes. For å kontrollere, er det da greit å kunne få opplest det som er avmerket. Hurtigtasten "Les linje", vil lese den linjen markøren er plassert på. Skulle det ikke være markør til stede, vil funksjonen "Les oppsummering" bli utført.


8.9.1. Få tilgang til tekstbehandlerens stavekontroll

De fleste skriveprogrammer har en stavekontroll som åpner et underordnet vindu, noe som kan innebære en utfordring for skjermtolker. Samtidig som redigeringsvinduet blir deaktivert, åpnes et nytt vindu som viser det feilstavede ordet som markert. Men hvordan finne og lese ordet i riktig sammenheng? Det er det som er utfordringen.

Til dette formålet er Window-Eyes blitt utstyrt med en funksjon som heter "Hent til spesifisert markering". Før du skal bruke denne funksjonen for første gang, må du gå gjennom noen få operasjoner for å sette den riktig opp slik at den passer ditt skriveprogram. Men når dette er gjort, bruker du funksjonen til å hente muspekeren til det feilstavede ordet. Så er det bare å bruke hurtigtastene for å lese ord eller tegn omkring musen.

For de mest populære tekstbehandlingsprogrammene Word og WordPerfect, er dette allerede gjort. Skal du sette opp Window-Eyes for å fungere med andre programmer, går du fram som følger:

 1. Åpne et nytt dokumentvindu i skriveprogrammet, som må ha stavekontroll, og som må vise feilstavet ord som markert tekst.

 2. Skriv et ord feil slik at du er sikker på at det vil bli fanget opp som feilstavet av stavekontrollen.

 3. Start stavekontrollen. Det feilstavede ordet vil da bli markert.

 4. Trykk Ctrl-Shift-F for å åpne dialogen "Finn" i Window-Eyes.

 5. Skriv inn det feilstavede ordet nøyaktig slik du gjorde i skriveprogrammet.

 6. Trykk Tab-tasten til du kommer til radioknappene for hvor det skal søkes, og velg "Full Skjerm".

 7. Trykk Enter. Dialogen "Finn" lukkes, og muspekeren flyttes til det feilstavede ordet.

Nå er det tid for å lære Window-Eyes hvilket markert vindu det skal letes etter når du trykker hurtigtasten "Hent til spesifisert markering", og vi fortsetter som følger:

Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne Window-Eyes' kontrollpanel.

 1. Trykk Alt-M for å åpne menyen "Mus".

 2. Trykk M = "Mus sett markert vindu", det nederste valget i denne menyen. Window-Eyes vil så åpne dialogen "Oppgi markert vindu", som lar deg enten svare Ja eller Nei på spørsmålet: "Sett vinduet under musen som søkevindu?".

 3. "Ja" er standardknapp, så bare trykk Enter her. Window-Eyes vil lukke dialogen og menyen.

Nå kan du tilordne en tastekombinasjon slik at muspekeren alltid vil bli plassert på dette opplyste vinduet når det er åpent og du trykker hurtigtasten:

 1. Trykk Alt-U for å åpne menyen "Hurtigtaster".

 2. Trykk U = "Mus".

 3. I listeboksen finner du punktet "Hent til spesifisert vindu".

 4. Trykk Alt-L = "Tilordne tast", for å gi denne funksjonen en tastekombinasjon. Kanskje Ctrl-Applikasjon-S kan passe?

 5. Trykk Enter som lukker dialogen og menyen.

 6. Trykk Alt-F for å åpne Fil-Menyen.

 7. Velg Lagre.

 8. Velg Settfil.

 9. Trykk Esc for å lukke Window-Eyes' kontrollpanel.

 10. Prøv den nye hurtigtasten.

Når du har lært om hyperaktive vinduer (kapittel 14), kan du se hvordan dette kan gjøres automatisk. Musen kan instrueres til å flytte til det opplyste ordet når et slikt dukker opp.


8.10. Identifisering av musepekeren

Formen på musepekeren reflekterer hva den brukes til i øyeblikket. Av og til vises den som en pil til å peke og klikke med. Andre ganger har den form som en pil med to spisser til å endre størrelse på vinduer med. En tredje form er som en I-formet bjelke som med visuell bruk passer godt til merking av tekstblokker. Det er vel sjelden du ønsker å vite hvordan musepekeren ser ut, men om du så vil, kan du trykke hurtigtasten for "Beskriv peker", som ikke er definert fra leverandøren. kapittel 16 forklarer hvordan du kan endre beskrivelsen av de forskjellige pekerne. Standardnavnene på pekerne er som følger:

 • Pil - Standard musepeker i Windows.

 • Kryss - Indikerer muligheten for å være mer nøyaktig ved merking med musen.

 • I-stråle - Indikerer at vinduet under musen aksepterer inndata fra bruker via tastaturet.

 • Størrelse nordøst sørvest - Indikerer at du kan endre størrelsen på vinduet under musen ved å dra i vinduets øvre høyre eller nedre venstre hjørne.

 • Størrelse nord-sør - Indikerer at kantlinjene til vinduet under musen kan flyttes opp eller ned (ved å holde inne venstre museknapp mens du flytter musen opp eller ned), og slik endre høyden på det aktive vinduet.

 • Størrelse nordvest sørøst - Indikerer at du kan endre størrelse på vinduet under musen ved å dra i vinduets øvre venstre eller nedre høyre hjørne.

 • Størrelse vest øst - Indikerer at du kan endre bredden på det aktive vinduet ved å flytte musen til venstre eller høyre mens venstre musetast holdes inne.

 • Timeglass - Indikerer at operativsystemet er opptatt med å utføre en oppgave.

 • Programstart - Indikerer at operativsystemet starter et program.

 • Nei - Indikerer at vinduet under musen ikke aksepterer et bestemt objekt (vanligvis objektet som holdes nede med venstre musetast).

 • Størrelse alle - Indikerer at vinduet under musen kan flyttes i alle retninger når venstre musetast holdes inne.

 • Hjelp - Indikerer at det finnes en hjelpetekst for punktet som befinner seg under musen.

Hvis Window-Eyes finner en musepeker den ikke kjenner igjen, vil den si peker xxx er ikke definert.


8.11. Hurtigtasten "Oppdater skjermen"

Av og til hender det at enkelte programmer legger tekst oppå den eksisterende teksten, slik at den blir skjult for det menneskelige øyet. Men Window-Eyes kan likevel "se" teksten, og av og til forsøke å lese den. For å unngå dette, gjenoppretter Window-Eyes den delen av skjermen som er utsatt for dette. Fordi en del tekst på skjermen er nesten helt identisk i form og farger med annen tekst, vil det av og til være usynlig for skjermlesere. Derfor er Window-Eyes utstyrt med en hurtigtast som heter "Oppdater skjermen", Ins-omvendt skråstrek, standard fra leverandøren og denne er standard i alle sett-filer som kommer derfra. Bruk denne hurtigtasten så snart du merker at Window-Eyes ikke leser tekst du vet skal være der, eller hvis tekst blir lest på en merkelig måte.

På grunn av at denne hurtigtasten sjelden er i bruk, ble det valgt en tastekombinasjon som ikke vil komme i konflikt med en daglige bruken av tastene.

Av og til vil funksjonen "Automatisk oppdatering av skjermen" føre til forstyrrelser på skjermen, og en sjelden gang være synlig. Denne funksjonen er påslått som standard. Du kan unngå "Automatisk oppdatering av skjermen" ved å åpne Window-Eyes' kontrollpanel, åpne menyen "Generelt" og velge "Tillat automatisk skjermoppdatering". Dette valget er av typen Av og På, og er På som standard. Hver gang du endrer dette valget, vil det automatisk bli lagret. Derfor trenger du ikke lagre Settfilen din når du har endret dette valget.


8.12. Hurtigtasten "Slipp forbi"

Hvis det skulle bli nødvendig å tilordne en hurtigtast til Window-Eyes som allerede er i bruk av et vertsprogram, kan du gjøre dette uten problemer. Du trykker bare hurtigtasten for funksjonen "Slipp forbi", Ins-B. Når du trykker denne hurtigtasten, forteller du Window-Eyes at den neste tastekombinasjonen skal ignoreres av Window-Eyes, og slippes gjennom til vertsprogrammet, selv om den er tilordnet en hurtigtast i Window-Eyes. La oss si at du vil la Ctrl-C lese Aktuelt Tegn, og at skriveprogrammet ditt bruker denne tastekombinasjonen til å kopiere markert tekst, en tast som også er standard i Windows. Bare fortsett og tilordne tastekombinasjonen til funksjonen Aktuelt Tegn i Window-Eyes. Og når du da vil kopiere avmerket tekst, trykker du Ins-B først, før du trykker Ctrl-C.

Du kunne nok funnet en annen tastekombinasjon for å lese aktuelt tegn, eller endret tastekombinasjonen for kopier tekst i skriveprogrammet ditt om det var mulig, men det er nok mye enklere å bruke funksjonen "Slipp forbi". Ved å benytte denne funksjonen, kan du bruke alle slags tastekombinasjoner som hurtigtaster i Window-Eyes. Det å hele tiden være på vakt mot konflikt mellom hurtigtaster i Window-Eyes og andre brukerprogrammer, vil være svært konsentrasjonskrevende og du vil fort gå deg vill i hva som er i bruk og ikke.

På den andre siden vil operativsystemet Windows, og spesielt tastaturet med 104 taster, gi et meget stort antall tastekombinasjoner.


8.13. Lese brukervinduer og hyperaktive vinduer

Tjue hurtigtaster er definert til å lese tjue brukerdefinerte vinduer i Window-Eyes. Trykker du hurtigtasten som er tilordnet brukervindu 0, vil all informasjon i dette vinduet bli lest. Hvis den definerte størrelsen på dette vinduet er mindre enn størrelsen på det aktive vinduet, vil informasjon som befinner seg på utsiden av vinduet ikke bli lest.

Alt-0 til Alt-9 vil lese de ti første brukerdefinerte vinduene. For eksempel vil Alt-0 lese vindu 0, og Alt-9 vil lese vindu 9. Hurtigtastene for opplesing av vindu 10 til 19 er fra leverandøren ikke definert.

Hurtigtasten "Velg brukervindu", lar deg lese hvilket som helst brukervindu eller hyperaktivt vindu. Hurtigtasten er ikke definert i utgangspunktet. Benytter du denne hurtigtasten, vil Window-Eyes spørre deg om hvilket brukervindu (nummer), eller hyperaktivt vindu (bokstav) som skal leses. Når du da har skrevet inn nummeret på brukervinduet, eller bokstaven for det hyperaktive vinduet, og trykker Enter, vil dette vinduet bli lest av Window-Eyes.


8.14. Les til og fra markøren

I tillegg til å vite hvor markøren befinner seg, kan det også være interessant å vite hva som befinner seg rundt markøren, før, etter, over og under. Fire hurtigtaster i Window-Eyes er definert til å lese informasjon som er relatert til markøren men begrenset til det aktive brukervinduet. Du kan raskt finne disse fire hurtigtastene ved å gå inn i dialogen "Hurtigtastdefinisjoner for markør", trykke bokstavene 'to' som da vil sette fokus på "Toppen til markør". De tre andre hurtigtastene, "Markør til bunnen", "Venstre til markør" og "Markør til høyre" kommer i rekkefølge under. Som standard er ikke disse hurtigtastene definert, men du kan vurdere å gi dem en tastekombinasjon, for eksempel Alt-piltaster.

Hurtigtasten "Topp til markør", leser all tekst fra øverste venstre hjørne av det aktive brukervinduet og til og med tegnet foran markøren. Hurtigtasten "Markør til bunnen" leser all tekst fra og med tegnet etter markøren og til nederste høyre hjørne av det aktive brukervinduet. Hurtigtasten "Venstre til markør", leser kun teksten på linjen hvor markøren er plassert, fra venstre kant av det aktive brukervinduet til og med tegnet markøren er plassert på. Hurtigtasten "Markør til høyre", leser kun teksten på linjen hvor markøren er plassert, fra og med tegnet markøren er plassert på og til høyre kant av det aktive brukervinduet.

På samme måte som for markøren, kan du lese teksten rundt musepekeren. Hurtigtastene er som følger: "Toppen til mus" - Alt-Ins-Num-Pil Opp. "Mus til bunnen" - Alt-Ins-Num Pil Ned. "Venstre til mus" - Alt-Ins-Num-Venstre. "Mus til høyre" - Alt-Ins-Num-Høyre. Når du bruker disse hurtigtastene avhenger informasjonsmengden av hvilke restriksjoner musen har, bestemt av musgrensen. Ved å trykke hurtigtasten "Rotor for musgrenser", Ctrl-Shift-B, kan du rotere mellom de fire grensene og på den måten begrense musens bevegelsesområde. Disse hurtigtastene finner du i dialogboksen "Hurtigtaster for mus".


8.15. Les hele dokumentet uten stopp

Window-Eyes lar deg lese hele teksten i et dokument, fra og med hvilken som helst markørposisjon og helt til slutten av dokumentet eller til du trykker en vilkårlig tast. Denne funksjonen setter du i gang ved å trykke hurtigtasten for "Les til slutten", Ctrl-Shift-R, som du finner i dialogboksen "Hurtigtaster, andre. Funksjonen leser hele den linjen markøren er på, og legger deretter til en pil ned-kommando i programmet du da bruker. Dette blir gjort helt til markøren når slutten av teksten eller det ikke er mulig å trykke pil ned flere ganger. Markøren vil, for den som ser, bevege seg flere linjer foran den linjen som i øyeblikket blir lest.

Under "Les til slutten", kan du bruke pil høyre for å hoppe en linje ned, og pil venstre for å hoppe en linje opp. Legg merke til at funksjonene linjen over / linjen under kun virker med talesynteser som støtter indeksering. Trykker du U øke lesehastigheten, mens D vil redusere hastigheten.

Denne funksjonen er ikke bare hendig når du skal lese et helt dokument uten å måtte "pile" deg gjennom teksten, men også når du skal redigere teksten. Du kan da trykke en vilkårlig tast for å stoppe lesingen f.eks. på en linje der du har oppdaget en feil, før du korrigerer feilen, og ev. fortsetter med "Les til slutten".

Vil denne hurtigtasten (Les til slutten) gå imot det vi tidligere har sagt om hurtigtaster, at disse kun styrer Window-Eyes og ikke vertsprogrammene? Ja, på den måten at denne hurtigtasten gir vertsprogrammet instruksjon om å bla i teksten. Når du trykker en tast for å stoppe opplesingen, befinner ikke markøren seg på det stedet i teksten den opprinnelig hadde før du trykket hurtigtasten. Når du stopper opplesingen, har ikke det en direkte innvirkning på vertsprogrammet. Det er det Window-Eyes selv som gjør ved at det bruker et miniprogram til å gi vertsprogrammet instruksjon om å flytte markøren en og en linje nedover i teksten. Vertsprogrammet merker aldri dette tastetrykket direkte.


8.16. Lese ustandardiserte elementer

I kapittel 4.5.14 ble konseptet tilpassede elementer omtalt i sammenheng med gjennomgangen av dialogbokser. Tilpassede elementer blir brukt av programmerere for å møte kravene til de programmene de utvikler. På grunn av at Window-Eyes ikke alltid klarer å lese innholdet i slike elementer, trenger den din hjelp til dette ved at du bruker hurtigtasten "Omdefiner klasse", Ins-R, som du finner i dialogboksen "Hurtigtaster andre".

Når du trykker Tab-tasten for å flytte rundt i en dialogboks, og du hører Window-Eyes si "Tilpasset element", og hvis elementet ikke blir opplest automatisk, eller du går gjennom skjermbildet med musen, og hører "tilpasset element", vet du at du nå kan bruke hurtigtasten "Omdefiner klasse", Ins-R. For seende brukere kan dette elementet se ut som f.eks en listeboks eller en knapp. Men for brukere av Window-Eyes vil det være vanskelig å vite hva det er og hvordan det skal håndteres. Derfor kan det bli nødvendig med en del eksperimentering.

Når du trykker hurtigtasten "Omdefiner klasse" (Ins-R), åpnes dialogen "Omdefiner klasse", som inneholder tre knapper. disse er som følger: "Vindu i fokus", "Vindu under mus" og "Avbryt". Hvis du trykker Enter på knappen "Vindu i fokus", vil omdefinering av klasse skje for det elementet som er i fokus. Velger du knappen "Vindu under mus", vil vinduet som har musepekeren bli omdefinert. Knappen "Avbryt" vil avbryte operasjonen. Vær oppmerksom på at når "Vindu i fokus" og "Vindu under mus" er akkurat det samme vinduet, vil dialogen for Vindu I Fokus bli presentert direkte, i stedet for dialogen med disse tre knappene.

Etter at du har valgt den riktige knappen, blir du presentert for en dialog med følgende elementer:

En listeboks med følgende valg:


 Original Klasse
    Dialog
    Egenskaper
    Meny
    Flerdokumentsvindu
    M D I -Klient
    M D I-ramme
    Knapp
    Avkryssingsboks
    Kombinasjonsboks
    Redigeringsboks
    Gruppeboks
    Ikon-tekst
    Listeboks
    Radioknapp
    Rullefelt
    Statisk boks
    Velg kategori
    Markert linje
    Liste
    Trevisning
    Felt for hurtigtast
    Rik redigering
    Animasjon
    Opp Ned-kontroll

Videre finner du en redigeringsboks som bare er lesbar med navnet Originalklasse, som viser klassenavnet på elementet du ønsker å endre klasse for. En ikke-redigerbar boks med navnet Vindusstil som viser "bits" på stilen til elementet du ønsker å endre klasse for. En avkryssingsboks med navnet "Inkluder stil for klasse", som når den er avkrysset, vil tillate at det omdefinerte elementet kan eksistere for både navnet på vindusklassen og stilen; en Ok-knapp og en Avbryt-knapp.

Tittelen på denne dialogen vil også vise typen vindu du har valgt å omdefinere (vindu i fokus eller vindu under mus).

Når du omdefinerer et element som ikke allerede er omdefinert, vil du høre at Window-Eyes annonserer at du enten omdefinerer et tilpasset element eller et Lesemodus-element. Selv om Lesemodus-elementer kan sende informasjon til Window-Eyes, vil en omdefinering kunne gi mer informasjon. For eksempel i "Åpne fil"-dialogen i Word kan listeboksen annonsere en del "tull og tøys" selv om dette er et Lesemodus-element. I dette tilfellet vil omdefinering til klassen "Listeboks" gjøre det mulig for Window-Eyes å holde orden på oppføringene, og indekseringen i listeboksen.

Når programutviklere skriver egendefinerte elementer inn i programmene sine, gir de dem navn som her betegnes klassenavn. Disse navnene er ment å ligne på det kontrollen skal utføre. For eksempel en egendefinert kontroll som fungerer som en knapp i et Førstehjelpprogram, kan være kalt "fa-btn". Window-Eyes kan finne og rapportere til deg både klassenavn og stil for et gitt egendefinert element. Bare Tab til du når den ikke-redigerbare boksen "Original klasse". Klassenavnet kan være vanskelig å oppfatte ved bruk av talen, men hvis du benytter piltastene og leser bokstav for bokstav, kan du få lest innholdet nøyaktig.

Forhåpentlig vis skulle du nå vite hvordan tilpassede elementer fungerer, og du kan nå velge med piltastene i listen en erstatning for klassen som du forventer vil fungere. Forsøk, og se om det tilpassede elementet virker slik som forutsatt, og at Window-Eyes tolker elementet korrekt. Skulle det motsatte være tilfelle, er det bare å prøve og feile inntil du finner en klasse som virker. Som regel finnes det alltid en som fungerer.

Av og til benytter programutviklere samme klassenavn på flere elementer av forskjellig type. For eksempel kan det være brukt klassenavnet "myclass" på både en knapp og en avkryssingsboks. For å løse dette problemet gir Window-Eyes deg muligheten til å inkludere vinduets stil for det omdefinerte elementet. Trykk Tab til du kommer til avkryssingsboksen med navnet "Inkluder stil for klasse", og kryss av i denne boksen.

Du trenger ikke å lagre Settfilen for Window-Eyes for å lagre endringene. Window-Eyes lagrer endringene automatisk i en .WE-fil.

Forandrer Window-Eyes på vertsprogrammet ditt for å bli i stand til å håndtere de egendefinerte elementene? Nei, Window-Eyes forandrer aldri på vertsprogrammet ditt. Det Window-Eyes gjør når du velger å endre klassen for et egendefinert element, er kun å endre måten Window-Eyes ser på og behandler elementet på.

Du kan ikke eksperimentere med omdefinering av klasser før du kommer over et tilpasset element. Standardelementer kan ikke omdefineres. Skulle du likevel forsøke, vil Window-Eyes komme med en feilmelding som sier "Kan ikke omdefinere klassen standard X", hvor X er navnet på den klassen du forsøker å omdefinere.

Dessverre kan ikke alle egendefinerte elementer omdefineres slik at de "snakker automatisk" når de kommer i fokus, selv om de aller fleste kan. Hvis du skulle komme i denne situasjonen, velger du "Original klasse" i dialogen "Omdefiner klasse". Hvis dette ikke fungerer, kan du åpne .WE-filen og se etter seksjonen som heter "Reclass on Create" og slette omdefineringen fra filen. Dette bør du ikke forsøke på hvis du ikke har nok kjennskap til redigering og lagring av slike filer, og selv da bør du ta en kopi av filen inntil du ser at alt virker som før.

Teknikerne hos GW Micro har testet Window-Eyes meget grundig, og de har skrevet mange Settfiler og .WE-filer med mange omdefineringer; men om du skulle finne et element du ikke klarer å omdefinere, kan du ta kontakt med oss og rapportere det.


8.17. Window-Eyes og Systemkurven

Til høyre på oppgavelinjen har Windows et felt som kalles Systemkurven, eller Sys Tray. Dette feltet brukes av programmer som for eksempel Volumkontrollen. Disse programmene kan ikke nås fra oppgavelinjen eller Alt-Tab-listen, listen over kjørende programmer. Ved å trykke Tab fra Start-knappen, kommer du til Oppgavelinjen, mens et trykk til vil føre deg til Systemkurven. Tastekombinasjonen Windows-B resulterer i det samme. Når du er i systemkurven kan du trykke Høyre og Venstre pil for å se hva som befinner seg i der.

Window-Eyes er utstyrt med en Sys-Kurv-hurtigtast, Ins-S, som er standard tastekombinasjon. Når du trykker denne hurtigtasten, vil Window-Eyes si "Søker i systemkurv". Når søket er utført, vil Window-Eyes presentere innholdet i en dialog som inneholder en listeboks som viser verktøytips for hvert av elementene i listen, fire knapper for å utføre museklikk (enkelt venstreklikk, enkelt høyreklikk, dobbelt venstreklikk og dobbelt høyreklikk) og en Avbryt-knapp. For at programmene i Systemkurven skal kunne bli vist i denne dialogen, kreves det at de viser verktøytips når musepekeren plasseres på dem. De aller fleste programmer av denne typen gjør det, og sannsynligvis vil alle programmene du har i systemkurven vises.

Du kan bruke piltastene eller forbokstaven for det enkelte program til å flytte deg opp og ned i denne listeboksen. Når du finner et program du vil jobbe med, kan du enten enkelt- eller dobbeltklikke venstre eller høyre musetast. Vanligvis velger du enkelt høyreklikk for å åpne en såkalt Kontekst-meny for programmet. Denne menyen pleier å inneholde forskjellige kommandoer som tilhører programmet. Skal du kjøre, eller åpne programmet, velger du dobbelt venstreklikk. Hvis du ønsker å lukke dialogen "Systemkurv", velger du knappen Avbryt.

Ved å benytte denne dialogen, får du tilgang til en rekke programmer du ellers ikke ville hatt tilgang til.


8.18. Klokkeslett og dato

Når du trykker hurtigtasten "Tid/dato", Ins-T (standard tastekombinasjon), vil Window-Eyes presentere gjeldende klokkeslett og dato. Disse dataene er hentet fra datamaskinens klokke og kalender. Det er da viktig at systemets klokke er riktig justert. Hvis ikke, vil Window-Eyes presentere feil tid og evt. feil dato. Window-Eyes støtter de forskjellige tids- og datoformatene. For eksempel hvis maskinen din er satt opp med måned - dag - år, vil Window-Eyes si Desember 14 2004. Med formatet dag - måned - år, vil Window-Eyes si 14 desember 2004. Window-Eyes støtter også 24-timers klokke.


8.19. Navn på felt, og data i felt

Etter hvert som du trykker Tab for å forflytte deg fra element til element, leser Window-Eyes navnet på elementtypene, så som listeboks, knapp, avkryssingsboks o.s.v. Window-Eyes vil også forsøke å finne og lese navnet som er tilordnet feltet, samt innholdet i det.

Dataene i feltet er rett og slett innholdet i det aktuelle feltet. I en listeboks vil alt innholdet i listeboksen være dataene i feltet. I en avkryssingsboks er statusen på avkryssingsboksen dataene i feltet (avkrysset eller ikke avkrysset). I en redigeringsboks er det all teksten som er dataene i feltet. Hvis du skulle ha behov for å få lest opp dataene i et felt, kan du trykke hurtigtasten for "Data i feltet", Ctrl-Shift-D.

Navnet på feltet er som regel plassert til venstre for, eller ovenfor elementet. For eksempel hvis du er i en redigeringsboks for filnavn, i dialogen Åpne, vil navnet på feltet være "Filnavn:". Hvis du ønsker å høre navnet på feltet, trykker du hurtigtasten "Navn på feltet", Ctrl-Shift-N.

Window-Eyes vil alltid vite hva som er dataene i et felt, mens navnet på det aktive elementet må gjettes av Window-Eyes. Som nevnt ovenfor vil feltnavnet være plassert til venstre for, eller over det aktive elementet, men programmererne kan plassere navnet hvor som helst. På denne måten kan Window-Eyes "bli forvirret" og lese feil navn på feltet, eller ikke noe navn i det hele tatt selv om det er synlig på skjermen. Dessuten finnes det programmer som ikke viser navn på felt.

På grunn av at et feltnavn ikke kan fastslås med 100% sikkerhet, har Window-Eyes mulighet til å "lære" det riktige feltnavnet. Når du står plassert på et element som ikke sier navnet på feltet, eller som har et feltnavn du misliker, kan du trykke hurtigtasten for "Navngi felt", Ctrl-Ins-F. Dette vil åpne en dialog med en redigeringsboks, en OK- og en Avbryt-knapp. Fokus vil bli plassert i redigeringsboksen. Skriv inn det du vil at Window-Eyes skal lese som feltnavn på det aktuelle elementet, og trykk Enter på Ok-knappen.

Fra nå av vil Window-Eyes lese det du skrev inn som feltnavn. Legg merke til at du kan gi nytt navn til hvilket som helst element, selv om Window-Eyes leser det riktig i utgangspunktet. Med andre ord kan du overstyre det Window-Eyes sier.

Når dette lagres, vil feltnavnet som er tilordnet kun være gyldig for dette spesielle elementet. Hvis du senere skulle benytte hurtigtasten for "Navngi felt" (Ctrl-Ins-F), på det samme elementet, vil den samme dialogen bli presentert men med det navnet du skrev inn sist vist i redigeringsboksen. Du kan nå slette eller endre feltnavnet. Det nye feltnavnet blir lagret i den .WE-filen som er assosiert, det programmet som kjøres i øyeblikket.

Uansett hva som får Window-Eyes til å si det aktuelle feltnavnet, er det det navnet du skrev inn i dialogen "Oppgi navn på felt" som blir brukt. Dette navnet har fortrinnsrett foran det Window-Eyes "tror" det skal være.


8.20. Lese programmets statuslinje

Så og si alle Windows-baserte programmer har en eller annen form for statuslinje. I et tekstbehandlingsprogram, vil statuslinjen vise hvor mange linjer dokumentet ditt har, på hvilken side, linje og kolonne markøren er plassert. I en nettleser som for eksempel Internet Explorer, vil statuslinjen vise statusen på lastingen av siden, eller vise adressen, URL for den gjeldende siden. Med andre ord gir statuslinjen meget spesifisert informasjon til brukeren om det programmet han/hun bruker i øyeblikket.

Window-Eyes har muligheten til å se etter og lese innholdet i statuslinjen automatisk. Når du trykker hurtigtasten Statuslinje (Ctrl-Ins-S), vil Window-Eyes se etter statuslinjen i programmet og lese innholdet i dette vinduet. Window-Eyes benytter en av to metoder for å bestemme hva som er statuslinjen i programmet.

Programmerere har muligheten til å benytte et spesielt vindu til bruk som statuslinje for å vise spesiell informasjon. Dette vinduet ble laget spesielt av Microsoft til bruk for å vise statusinformasjon. Window-Eyes vil først se om vertsprogrammet har dette spesielle vinduet. Hvis dette vinduet finnes, blir innholdet lest opp. Dette er en relativt ny vindustype og eldre programmer har ikke denne typen statuslinje. Men etter hvert som programmene oppdateres, er det flere og flere som benytter dette spesielle vinduet. Dette er den sikreste metoden for Window-Eyes å finne ut om det er en statuslinje.

Om Window-Eyes ikke skulle finne dette spesielle vinduet, vil den nederste linjen i programmet bli lest. Siden den siste linjen i programmer pleier å være statuslinje, blir riktig informasjon lest likevel.

Så, når du trykker hurtigtasten "Statuslinje" (Ctrl-Ins-S), vil Window-Eyes si noe som er basert på en av de to metodene som er beskrevet ovenfor. Og hvis ikke Window-Eyes leser den riktige informasjonen i programmet ditt, blir du nødt til å definere et brukervindu rundt statuslinjen, og få det opplest. Definering av slike vinduer vil bli omtalt i kapittel 12. I tidligere versjoner av Window-Eyes var dette den eneste muligheten. I dag vil funksjonen "Statuslinje" med all sannsynlighet lese informasjonen i statuslinjen som finnes i nye programmer uten at du trenger å gjøre forandringer i oppsettet av Window-Eyes.


8.21. Direktejustering av taleparametre

Til nå har du lest om hvordan du justerer taleparametre som hastighet, volum, tone og stemmeleie for skjerm, tastatur og mus. Du kan bruke de individuelle menyene for skjerm, tastatur og mus. Da kan du velge hva du vil justere, og så bruke en skyvespak og velge det nivået du ønsker. Dette er vel og bra, men kan være litt tidkrevende.

Window-Eyes har flere hurtigtaster som kan brukes til å justere disse innstillingene på en rask måte. Tastene som brukes til dette, er Ctrl- og Alt-tastene sammen med de fire piltastene, men ikke piltastene på det numeriske tastaturet. Først må du velge hvilken stemme du vil justere, og deretter velge parameter, hastighet, volum, tone eller stemmeleie. Til slutt kan du justere den spesifikke parameteren individuelt.

Du kan trykke hurtigtasten for "Rotor for valg av stemme" (Ctrl-Alt-Høyre), for å velge hvilken stemme du vil justere, Alle, Skjerm, Tastatur eller mus. Hvis du skulle velge Alle, vil samtlige stemmer bli justert på en gang. Legg også merke til at hvis du bruker globale innstillinger, vil denne justeringen påvirke de globale innstillingene. Om du ikke skulle bruke globale innstillinger, vil denne justeringen kun påvirke innstillingene i den aktive sett-filen.

Nå når du har valgt den stemmen du vil justere, må du trykke hurtigtasten "Rotor for stemmeparametre" (Ctrl-Alt-Venstre) for å velge hvilket parameter du skal justere. Denne hurtigtasten roterer mellom hastighet, volum, tone og stemmeleie.

Når du så har valgt riktig stemme og parameter, trykker du hurtigtasten "Stemme ned" (Ctrl-Alt-Ned) eller hurtigtasten for "Stemme opp" (Ctrl-Alt-Opp) for å justere ned eller opp. Ett trykk opp eller ned vil justere den valgte parameteren ett nivå, og Window-Eyes vil si det nye nivået. Har du valgt Alle Stemmer, vil justeringen ha innvirkning på samtlige stemmer, altså både for skjerm, tastatur og mus.

Etter at Window-Eyes er startet, er standard stemme satt til "Alle stemmer", og standard parameter er satt til "Hastighet". Window-Eyes vil beholde den valgte stemmen og den valgte parameteren inntil du starter Window-Eyes på nytt. Den vil så returnere til innstilling for "Alle stemmer" og "Hastighet".

Hvis du vil fortsette å bruke disse stemmeinnstillingene, må du lagre dem på disken ved å benytte menypunktene "Lagre" - "Settfil" i fil-menyen.


8.22. Annonsere framdriftslinje og rullefelt

Når du leser en lang e-postmelding, kan det av og til være nyttig å vite hvor langt du er kommet, og hvor mye som gjenstår. I et tekstbehandlingsprogram kan du lese statuslinjen for å få denne informasjonen, mens e-postprogrammer sjelden gir denne muligheten.

For å finne posisjonen i et vindu, kan du benytte hurtigtasten "Framdriftslinje eller rullefelt" (Ctrl-Ins-B). Når denne hurtigtasten er trykket, vil Window-Eyes se i det aktive vinduet etter en framdriftslinje, og blir en slik funnet, blir den lest fra toppen og nedover sammen med feltnavnet. Om en framdriftslinje ikke skulle bli funnet, vil Window-Eyes se i vinduet i fokus etter rullefelt og lese dem, først det vertikale og så det horisontale rullefeltet. Hvis Window-Eyes ikke skulle finne verken framdriftslinjer eller rullefelt, vil den si "Ingen fremdriftslinje eller rullefelt funnet". Merk deg at Window-Eyes kun leser standard fremdriftslinjer og rullefelt. For eksempel Word har rullefelt som likner men ikke er standard rullefelt. Det samme gjelder for programmer som har en fremdriftslinje men som ikke er av standard type. I disse tilfellene vil Window-Eyes ikke finne fremdriftslinjen eller rullefeltet og si "Ingen fremdriftslinje eller rullefelt funnet".

En framdriftslinje er en visuell presentasjon av hvor langt en oppgave er kommet. Det mest nærliggende eksemplet å vise til, er framdriftslinjen i dialogen "Last ned" i Internet Explorer. De fleste framdriftslinjer har en skala som går fra 0% til 100%. Når du under nedlasting av en fil trykker hurtigtasten "Framdriftslinje eller rullefelt" (Ctrl-Ins-B) vil du bli fortalt hvor mange prosent av filen som er lastet ned.

Et rullefelt er også en visuell framstilling som vanligvis er plassert på høyre side eller på bunnen av vinduet og er relative størrelsesmessig i forhold til det aktuelle vinduet. La oss tenke oss at et vertikalt rullefelt har en skala som går fra 0 til 100. Et trykk på hurtigtasten "Framdriftslinje eller rullefelt" kan gi indeksen 0. Indeks 0 er enten på toppen eller bunnen av vinduet i fokus, avhengig av hvilken retning rullefeltet har.

Merk deg at horisontale rullefelt som oftest har retningen venstre til høyre, og vertikale rullefelt har retningen topp til bunn. Rullefelt som har den motsatte retningen kan nok finnes, men sannsynligheten for at du skal komme over noen er svært liten.

I eksemplet med det vertikale rullefeltet, er indeksen 0, som betyr at du er på toppen av rullefeltet. For at indeksen skal øke, må du gå nedover i innholdet.

Når du har nådd slutten av innholdet i vinduet, kan det være at indeksen viser 80% av 100%. Det er fordi indeksen blir lest ut fra toppen av rullefeltet. Du vil oppdage at uansett hvor langt ned du går i innholdet, så vil aldri indeksen bli 100 av 100. Window-Eyes leser indeksen ut fra toppen av vinduet og når det da er et lite stykke ned til slutten av innholdet, som aldri vil nå indekspunktet, vil aldri indeksen kunne bli 100 av 100, som er det nederste punktet i vinduet.


8.23. Batterinivå

Funksjonen Batterinivå" er tildelt hurtigtasten Ins-Q i standardoppsettet. Tasten brukes for å få informasjon om batteristatus for datamaskiner som kan kjøre på batteri. Annonseringen vil variere avhengig av informasjonen som er tilgjengelig, og den vil derfor kunne variere fra maskin til maskin. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vil Window-Eyes si "Ingen batteri".


8.24. Tastehjelp

For en nybegynner vil en grei åte å gjøre seg kjent på tastaturet være å starte funksjonen "Tastehjelp" i Window-Eyes. Dette gjøres ved å trykke Ins-1 i standardoppsettet, Samme kommando brukes for å slå funksjonen av.

Når Tastehjelp er på, vil ingen handling finne sted når du trykker på tastaturet. I stedet vil Window-Eyes fortelle deg hvilken tast du trykket, og i noen tilfeller hvilken handling en hurtigtast ville utføre.

Trykker du f.eks. bokstaven 'A', vil Window-Eyes si "A2. Trykker du Ctrl-Omvendt skråstrek, vil Window-Eyes si "Meny. Aktiverer Window-Eyes' kontrollpanel". Dersom et tastenavn er blitt tildelt til en tast, vil Window-Eyes lese tastenavnet også. Slår du på tastehjelp når du er i Microsoft Word, og du trykker Ctrl-Home, vil Window-Eyes si "Toppen av dokument". Er du i Internet Explorer eller Firefox, og gjør det samme, vil Window-Eyes si "Toppen". Du kan redigere uttalelisten for tastenavn helt etter eget ønske, og funksjonen "Tastehjelp" vil reflektere disse endringene.

Trykker du en leselisttast mens "Tastehjelp" er på, vil Window-Eyes annonsere navnet til funksjonen som tasten er tilordnet. Teksten vil dessuten vises på punktlinjen i henhold til innstillingene for "Rask meldingsmodus". Trykker du hurtigtasten for "Tastehjelp" en gang til, vil Window-Eyes si "Tastehjelp av", og tastaturet vil fungere normalt igjen.

Window-Eyes vil automatisk slå av "Tastehjelp" ved fokusendring. Trykker du f.eks. Alt-Tab for å bytte program eller Start-knappen for å åpne startmenyen, vil Tastehjelp bli slått av automatisk. Både erfarne og mindre erfarne brukere kan lære seg tilgjengelige tastetrykk i ulike programmer ved hjelp av funksjonen "Tastehjelp".


9. Lese med markørflyttetaster

Dette kapitlet av Window-Eyes manual beskriver hvordan skjermen kan leses med markørflyttetastene.


9.1. Grunnleggende

I kapittel 3.2.4 definerte vi markørflyttetaster som taster som Window-Eyes alltid deler med vertsprogrammet. Noen av de vanligste markørflyttetastene er piltastene, og piltastene sammen med Ctrl-tastene, Tab, Side opp og Side ned, Home og End, Delete og Slett bakover. Når du trykker disse tastene, kan Window-Eyes fange opp tastetrykkene, reagere på dem og slippe dem gjennom til vertsprogrammet som også reagerer på dem.


9.2. Hvordan det virker

Window-Eyes sine markørflyttetaster er satt opp gjennom menyvalget "Flytting" som du finner i Window-Eyes' kontrollpanel. Som standard fra leverandøren er det kun noen få taster som er definert. Resten kan du selv definere slik at de passer deg og ditt behov. Du har også muligheten til å omdefinere både markørflyttetastene og deres tilordninger. Sjansen er svært liten for at du skal få bruk for 46 forskjellige markørflyttetaster, men 46 er tilgjengelig om det skulle bli nødvendig. For å åpne menyvalget "Flytting", åpner du først Window-Eyes' kontrollpanel med Ctrl-omvendt skråstrek, deretter menyen "Flytting" med Alt-Y. Dette åpner en dialogboks med følgende innhold:

 • S = Listeboks med taster

 • T = Knappen "Tildel Tast"

 • U = Kombinasjonsboksen "Utfør først"

 • I = Knappen "Utfør først info" (kan være inaktiv)

 • E = Kombinasjonsboksen "Utfør deretter"

 • R = Knappen "Utfør deretter info" (kan Være inaktiv)

 • P = Knappen "Markørpause"

 • O = Knappen "Opphev tast"

 • Ok-knappen

 • Avbryt-knappen

Denne dialogen er litt annerledes enn dialogboksen for tilordning av hurtigtaster idet du der kun kan tilordne tastekombinasjoner. Når du skal tilordne, definere, markørflyttetaster, tilordner du først tastekombinasjonen, deretter går du til kombinasjonsboksen "Utfør først", og så til feltet "Utfør deretter" som også er en kombinasjonsboks. I disse to boksene velger du hva Window-Eyes skal si når du har trykket tasten/tastekombinasjonen du har tilordnet.

Standardinnstillingen for den første oppføringen i listen er tasten pil venstre, og den er tilordnet "Tegn etter". Siden en tast kan settes opp til å si to ting, og denne kun er definert til å si en ting, slutter denne oppføringen med "Ikke definert", som igjen betyr at definisjon nummer to ikke er benyttet.

Når Window-Eyes oppfatter dette tastetrykket, slippes det først gjennom til vertsprogrammet, og deretter blir tegnet sagt av Window-Eyes.

I de fleste programmer vil tastetrykket "Venstre pil" bevege markøren til tegnet før markøren, og brukeren vil da ønske å identifisere dette tegnet. Enkelte programmer vil med det samme tastetrykket, "Venstre pil", ikke bare bevege markøren et tegn til venstre, men et helt ord. I et slikt tilfelle vil nok brukeren vite hvilket ord markøren er kommet til.

Å omdefinere tastetrykket "Venstre pil" fra å lese et tegn til å lese et ord.:

 • I dialogen "Definering av flyttetaster trykker du Tab en gang og finner knappen Tilordne tast.

 • Trykk Tab en gang til, og du kommer til kombinasjonsboksen "Utfør først".

 • Trykk pil ned tre ganger til du kommer til "Ord", eller skriv bokstaven 'O' to ganger.

 • Trykk Enter som vil aktivere Ok-knappen, lukke dialogen og menyen.

Hvis du skulle ønske å fjerne en tast fra listen, piler du opp eller ned til du finner den, trykker så Alt-O for å aktivere knappen "Opphev tast". Trykk så Enter for å aktivere Ok-knappen. Hvis du går inn i listen senere, vil du finne ordene "Ikke definert" der tasten var før du opphevet den.

Hva om du prøver å tilordne en tastekombinasjon som allerede er i bruk? Da åpner Window-Eyes dialogen "Duplikat tastedefinisjon" som virker helt likt som tilsvarende boks i dialogen "Hurtigtastdefinisjoner".


9.3. Praktisk bruk

De fleste oppføringene i listen er udefinerte slik at du kan tilordne dem tastene i programmet ditt. La oss for eksempel si, at databaseprogrammet ditt bruker Alt-N for å flytte markøren til neste felt. Du kunne da tilordne Alt-N til hvilken som helst av de ikke-definerte oppføringene i listen, og deretter velge en passende definisjon, sannsynligvis "Navn på feltet", "Data i feltet" eller "Feltnavn og data". Eller la oss si at tekstbehandlingsprogrammet ditt tillater deg å trykke Ctrl-Home for å flytte markøren til toppen av dokumentet. I dette tilfellet vil du kanskje at tastetrykket Ctrl-Home skal lese sidetallet, linjen og kolonnen markøren står på etter at den er flyttet. Her kunne du sette opp et brukervindu som inneholder denne informasjonen, og deretter tilordne Ctrl-Home slik at denne tastekombinasjonen leser dette vinduet. kapittel 12 vil forklare hvordan du setter opp brukervinduer.


9.4. Markørflyttetastenes definisjoner

Definisjonene i kombinasjonsboksen "Utfør først" som befinner seg i dialogen "Definering av flyttetaster" er listet opp i nedenstående tabell. Oppføringene i listen opptrer i denne rekkefølgen: Definisjon - Utfører.

Tabell 1. Definisjoner under "Flyttetaster"

Definisjon Funksjon
Ikke definert Ignorerer tastetrykket.
Forrige tegn før Window-Eyes sier tegnet til venstre for markøren før tastetrykket blir sluppet gjennom til vertsprogrammet.
Forrige tegn etter Slipper først tastetrykket gjennom til vertsprogrammet, og sier deretter tegnet til venstre for markøren.
Tegn før Sier først tegnet på markørplass, slipper deretter tastetrykket gjennom til vertsprogrammet.
Tegn etter Slipper tastetrykket gjennom til vertsprogrammet, og sier deretter tegnet på markørplass.
Neste tegn Sier tegnet til høyre for markøren.
Ordet før sier ordet til venstre for markøen.
Ord Sier ordet på markørplass.
Neste ord Sier ordet til høyre for markøren.
Linjen over Leser linjen over markøren.
Linje Leser linjen som markøren er plassert på.
Linjen under Leser linjen nedenfor markøren.
Setning - Leser setningen markøren er i.  
Avsnitt Leser avsnittet markøren er plassert i.
Til slutten av linjen Leser all tekst fra markørposisjonen og til slutten av linjen som har markøren.
Markert Leser teksten i gjeldende brukervindu som er markert basert, på standardfargene i operativsystemet eller brukerdefinerte farger.
Valgt tekst Leser tekst, tegn og mellomrom som nylig er valgt eller valgte enheter der markeringen er blitt opphevet. Enhetene leses etterfulgt av "Valgt" eller "Opphevet" avhengig av om tekst velges eller om markering oppheves.
Markørposisjon Sier linje- og kolonnekoordinatene for markøren.
Data i feltet Leser dataene i feltet som har markøren.
Navn på feltet Sier navnet på gjeldende felt. Navnet står til venstre for feltet hvor markøren er plassert. Denne markørflyttetasten virker også i mange dialogkontroller.
Feltnavn og -data Sier både navnet på feltet og dataene i feltet hvor markøren er plassert. Denne markørflyttetasten fungerer også i mange dialogkontroller.
Tittel/status Sier tittellinjen på vinduet i fokus, og deretter tittellinjen på det aktive vinduet.
Les vindu Når funksjonen settes opp, blir du bedt om å oppgi vindusnummer (0-49), når et tastetrykk er utført, leser funksjonen innholdet i det valgte vinduet.
Aktiver vindu Når funksjonen settes opp, bes du velge et Window-Eyes standardvindu 0 til 49; når et tastetrykk utføres, gjør funksjonen det valgte vinduet til gjeldende aktivt vindu.
Mus til vindu Når funksjonen settes opp, bes du velge et Window-Eyes standardvindu 0 til 49; når et tastetrykk utføres, flyttes musepekeren til øverste venstre hjørnet i det valgte brukervinduet.
Mus toppen venstre Flytter musepekeren til øverste venstre hjørnet av gjeldende musegrense, men uten å annonsere noe.
Laste sett Når funksjonen settes opp, spør den etter navnet på en sett-fil. Når et tastetrykk utføres, lastes den angitte sett-filen.
Ignorer lesing av vinduer Ignorerer ny tekst i et vindu, dobbelt så lenge som verdien for markørpause.
Utfør hurtigtast Utfører den valgte hurtigtasten. Når du setter funksjonen opp, blir du presentert for en liste med alle hurtigtastene. Velg med piltastene den funksjonen du vil ha utført, og trykk Enter.
Ordutvidelse Leser alle etterfølgende tegn i et ord eller i en gruppe tegn hvis markøren er på et skilletegn, eller leser all etterfølgende tekst hvis markøren ikke er plassert på et skilletegn. Dette er nyttig i programmer hvor skilletegn blir sett på som en separator mellom ord.
Office attributtstatus Leser attributter, som fet, kursiv, understreket, skriftstørrelse, og vis alle. Som standard er Ctrl-F, Ctrl-K, Ctrl-U, og Ctrl-Shift-*, satt opp til å lese fet, kursiv, understreket, og vis alle, i settfilene til Microsoft Word. Valget "Office attributtstatus" gir også en markørflyttetast muligheten til å kontrollere skriftstørrelsen. Som standard vil Ctrl-8 øke skriftstørrelsen, og Ctrl-7 vil minske skriftstørrelsen.
Office smart tab "Oppførselen" til denne markørflyttetasten vil være forskjellig avhengig av situasjonen. For eksempel, når markøren befinner seg i et skjema i Microsoft Word, vil "Office smart tab" lese gjeldende felt. Og når markøren befinner seg i en tabell i Microsoft Word, vil den lese innholdet i den "nye" cellen. Når markøren befinner seg i et dokument i Microsoft Word, vil "Office smart tab" lese markørens posisjon. I settfilene til Microsoft Word er Både Tab og Shift-Tab blitt definert til å utføre "Office smart tab.

9.4.1. Forklaringer

Fem av de ovenstående definisjonene, nemlig "Les vindu, "Aktiver vindu", "Mus til vindu", "Utfør hurtigtast" og "Laste Sett", vil spørre etter nummer på et brukervindu, navn på hurtigtast eller sett-fil. Først må du trykke Tab for å komme til knappen "Utfør først info" eller knappen "Utfør deretter info", og trykke Enter for å bli spurt om nødvendig informasjon. Hvis du setter opp "Les vindu", "Aktiver vindu" eller "Mus til vindu", skriver du bare inn nummeret på brukervinduet, og trykker Enter. Hvis du setter opp "Utfør hurtigtast" vil du bli presentert for en listeboks med samtlige hurtigtaster. Bare pil opp eller ned til du finner hurtigtasten du vil bruke, og trykk Enter. Hvis du setter opp funksjonen "Laste sett", skriver du inn navnet på Settfilen, og trykker Enter. Nå kan du trykke Ok-knappen, eller gå tilbake til listeboksen Taster og definere flere markørflyttetaster.

Definisjonene "Tegn før", "Tegn etter", "Forrige tegn før" og "Forrige tegn etter" krever en nærmere forklaring og et eksempel: Før og etter refererer til når Window-Eyes sier tegnet, før eller etter at tastetrykket blir sluppet gjennom til vertsprogrammet. Forrige betyr tegnet til venstre for markøren.

Årsaken til at det er før- og etterdefinisjoner er at enkelte taster, så som Delete, Slett bakover er destruktive, de sletter tegn fra skjermen. Vanligvis slipper Window-Eyes tastetrykket gjennom først for deretter å utføre definisjonen for den aktuelle tasten. Men hvis programmet sletter tegnet, ordet etc., vil det ikke være tilgjengelig på skjermen for Window-Eyes slik at det kan leses. Så, helt konsekvent, er Slett bakover-tasten gitt definisjonen "Forrige tegn før". Dette betyr at Window-Eyes først vil si tegnet, før tastetrykket slippes gjennom til programmet.

Om dette skulle høres noe forvirrende ut, kan du eksperimentere litt med disse fire innstillingene. Prøv deg fram og se hvordan de oppfører seg sammen med Slett bakover-tasten. Hvis du vil at Slett bakover-tasten skal si tegnet den sletter, velger du definisjonen "Forrige tegn før". Hvis du vil at Slett bakover-tasten skal si tegnet til venstre for markøren etter at programmet ditt har flyttet markøren og slettet tegnet, lar du Slett bakover-tasten få definisjonen "forrige tegn etter".

Definisjonen "Valgt tekst" trenger også en nærmere forklaring: For å velge tekst med tastaturet i Windows eller et Windows-basert program, holder du en av Shift-tastene nede mens du flytter markøren med piltastene, Ctrl-Piltaster, Home, End, Side opp etc. Holder du Shift-tasten nede mens du flytter markøren tekst som allerede er valgt, blir markeringen opphevet (teksten vil ikke lenger være valgt). Så hvis du ønsker å gi tastekombinasjonen Shift-Pil høyre definisjonen "Valgt tekst", vil dette føre til at ett trykk på denne tasten flytter markøren et tegn til høyre og merker det. Window-Eyes vil da lese det nylig merkede tegnet og si "Valgt". Hvis du så trykker Venstre pil for å flytte markøren ett tegn til venstre mens du fremdeles holder Shift-tasten nede, og denne tastekombinasjonen også har definisjonen "Valgt tekst", vil effekten bli den motsatte. Markøren vil bli flyttet ett tegn til venstre samtidig som merkingen blir opphevet. Window-Eyes vil da lese tegnet som nylig fikk markeringen opphevet og si "Merking opphevet". Shift-Ctrl-Pil høyre og Shift-Ctrl-Pil venstre har akkurat den samme effekten, men Window-Eyes vil si ordene i stedet. Det samme vil skje med andre taster som flytter markøren.

Du trenger kanskje å angi 10 eller flere taster som markørflyttetaster og gi dem definisjonen "Valgt tekst" alt etter hvor mange programmet ditt bruker til markørflytting.

Definisjonen "Mus toppen venstre" kan være nyttig under lesing med Side opp og Side ned i et program som for eksempel Internet Explorer. Du kan la tasten Side ned flytte til neste side, la Window-Eyes flytte musepekeren til øverste venstre hjørnet på den nye siden. Deretter kan du trykke hurtigtasten "Mus til bunnen", Alt-Ins-Num-Ned for å lese hele side.

Definisjonen "Mus til vindu" er nyttig hvis du har behov for å flytte musepekeren til et bestemt sted på skjermen. Du kan sette opp et brukervindu og la Window-Eyes flytte pekeren til dette vinduet. Pekeren vil da bli flyttet til øverste venstre hjørne av dette vinduet.

Definisjonen "Utfør hurtigtast" gir deg mulighet for å kjøre hvilken som helst standard hurtigtastsdefinisjon. Du velger en funksjonen, og Window-Eyes utfører det som om du trykket den tilordnede hurtigtasten når du trykker markørflyttetasten. Legg merke til at hurtigtasten ikke trenger å ha en tilordnet tastekombinasjon.

En forklaring av definisjonen "Ignorer les vindu" må vente til forklaringen av funksjonen "Markørpause" som forklares nedenfor.


9.5. Markørpause

Enkelte programmer jobber så sakte at Window-Eyes utfører en markørflyttingskommando, og deretter sier det den skal ifølge kommandoen, før vertsprogrammet har utført markørflyttingen eller hvilken som helst annen kommando. La oss for eksempel si at du har definert Ctrl-Pil opp til "Avsnitt". Programmet ditt bruker denne tastekombinasjonen til å flytte markøren til forrige avsnitt. Ideelt sett skal dette utføres slik: Du trykker Ctrl-Pil opp, Window-Eyes sender tastetrykket gjennom til programmet som så utfører kommandoen - flytter markøren til første ord i forrige avsnitt, og Window-Eyes leser avsnittet.

Hvis programmet ditt ikke klarer å få utført kommandoen før Window-Eyes leser den informasjonen den ber om gjennom markørflyttetasten, vil det som blir lest være unøyaktig da det som blir lest har med markørens posisjon i øyeblikket å gjøre. Følgelig vil avsnittet der markøren er i det øyeblikket du trykker Ctrl-Pil opp bli lest, og ikke avsnittet hvor markøren skal flyttes til.

Dette problemet kan løses ved at du øker verdien for Markørpause; dette gjøres slik:

 1. Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne Window-Eyes' kontrollpanel.

 2. Trykk Alt-G for å åpne menyen "Generelt".

 3. Velg menypunktet "Markørpause". Window-Eyes vil da åpne dialogen "Generell markørpause" med en redigeringsboks hvor du kan skrive inn en verdi mellom 0 og 99. Ok-knappen er standard knapp slik at du kan trykke Enter for å velge den nye verdien, eller trykk Esc for å avbryte operasjonen.

Ved å stille inn "Markørpause" på denne måten, i dialogen, har det global effekt på alle definerte markørflyttetaster i den aktive sett-filen, og med samme verdi for pause. I de fleste tilfeller er dette hva som er å foretrekke siden programmet vil respondere likt på de fleste tastene. Likevel kan det være enkelte tastetrykk som programmet bruker lengre tid på å utføre enn andre. Hvis du bruker "Generell markørpause" må du sette verdien så høyt at den fungerer for det tastetrykket som tar lengst tid å utføre. Ulempen med dette er at programmet blir unødvendig tregt.

Fordi bare noen få taster vil trenge en lang markørpause kan du benytte "Generell markørpause" for å sette minimumsverdien for de aller fleste tastene. Deretter kan du bruke den spesifikke innstillingen for hver av de tastene som trenger lang pause. Du har kanskje lagt merke til at det i dialogen "Definering av markørflyttetaster" finnes en redigeringsboks, Markørpause". Her kan du spesifisere verdien for den enkelte markørflyttetast. Hver enkelt markørflyttetast kan altså ha sin egen unike verdi selv om verdien for pause er satt i dialogen "Generell markørpause". Flytt til redigeringsboksen "Markørpause" og skriv inn en verdi mellom 0 og 99.

Prøv deg fram med forskjellige verdier inntil du finner den laveste verdien som fungerer skikkelig for programmet ditt.

Og nå tilbake til forklaringen av "Ignorer les vindu" som du finner i kombinasjonsboksene "Utfør" i dialogen "Definering av markørflyttetaster". Vi bruker et eksempel: La oss si at Tab-tasten i programmet ditt tar deg til et sted som viser tekst i en redigeringsboks som bare er lesbar. Teksten inneholder tekst som er markert, og som du vil at Tab-tasten skal lese. Da må du definere Tab som en markørflyttetast, sette "Utfør først" til "markert", og sette "Utfør deretter" til "Ignorer les vindu". På denne måten vil automatisk opplesing som vanligvis settes i gang av "Les vindu" bli såpass forsinket at den markerte teksten leses først, uansett hvor lang markørpausen er. Vinduet som inneholder den markerte teksten vil da bli forsinket dobbelt så lenge.


9.6. Markørflyttetaster gir flere fordeler

Som allerede nevnt, kaller vi taster som Window-Eyes deler med vertsprogrammet for markørflyttetaster fordi taster som du vanligvis deler er de tastene du flytter markøren med. Men Window-Eyes er ikke begrenset til kun å dele markørflyttetastene. Faktisk kan Window-Eyes dele samtlige taster som er kjent for Windows. Det betyr at du kan sette hvilken som helst av markørflyttetastene i Window-Eyes opp mot hvilken som helst tast i programmet ditt. For eksempel i Word-Perfect åpner Ctrl-N et nytt dokument. Da vil du kanskje at Window-Eyes skal si nummeret på dokumentet som er åpnet. I tilfelle kan du definere Ctrl-N til å lese et vindu som du har satt opp øverst på skjermen der Word-Perfect viser denne informasjonen. Et trykk på Side ned vil kanskje fylle det aktive vinduet med mer tekst, og du vil muligens definere denne tasten til å lese denne informasjonen. Det er derfor Window-Eyes har 46 disponible markørflyttetaster, for å imøtekomme kravene fra komplekse programmer.


9.7. Markørflyttetaster i standardkontroller

Siden Window-Eyes allerede vet hvordan den skal behandle standardkontroller så som listebokser, knapper, avkryssingsbokser etc., vil Window-Eyes automatisk koble ut bruken av markørflyttetaster bortsett fra i redigeringsbokser og redigeringsbokser for Rik tekst. Når du får tenkt deg litt om skjønner du at dette er logisk. For eksempel når du i en listeboks piler opp og ned, vil du ikke at den gjeldende linjen også skal bli lest. Men i bokser for redigering av tekst og Rik tekst bør bruk av markørflyttetaster være mulig, noe det også er.


10. Å lese skjermen med musen

I dette kapitlet vil vi lære deg hvordan du skal skaffe deg informasjon fra skjermen ved hjelp av musen.


10.1. Grunnleggende

Så langt har vi latt Window-Eyes presentere innholdet på skjermen på bakgrunn av talens innstillinger eller gjennom å få teksten presentert ved hjelp av markørflyttetastene, alt etter hva de er definert til å si. Men av og til kommer vi opp i situasjoner som gjør at vi blir nødt til å lete på skjermen etter tekst vi vet er der, eller metoden som beskrives her kan brukes for å simpelthen gjøre seg kjent med et skjermbilde.

Som vi tidligere har nevnt, benyttes musepekeren til å finne knapper og ikoner som utfører kommandoer. Etter som musepekeren fritt kan beveges rundt på skjermen er den ideell til dette formålet da den ikke automatisk "klikker" på verken knapper eller ikoner. Slik lar Window-Eyes deg bruke musepekeren til å innhente informasjon fra skjermen, som tekst, ikoner, menyer, knapper og symboler. Window-Eyes har kommandoer som flytter musepekeren opp, ned, til venstre, til høyre, ord for ord, ikon for ikon o.s.v.

Selvsagt kan du bevege musepekeren med den fysiske musen, men dette vil føre til en tilfeldig presentasjon av informasjonen på skjermen, som mest vil likne en ordsalat. Det skjer fordi musepekeren forflyttes på kryss og tvers og gir informasjon etter hvert som den finner tekst, ikoner, knapper o.s.v. Problemet kan løses ved å åpne Window-Eyes' kontrollpanel. Trykk Alt-m for å åpne "Mus"-menyen. Det første valget i denne menyen er "Stemme", som i standardoppsettet er satt til "På med pekeridentifikasjon utsatt (kun uttaleliste)". Dette valget vil få Window-Eyes til å lese teksten under musepekeren etterhvert som den flyttes. I tillegg vil endringer for musepekerens utseende annonseres hvis endringen varer i mer en noen få sekunder og hvis status for endringen er definert i en uttaleliste. Settes valget til "På med pekeridentifikasjon av", leses teksten under musen, men endring av musepekerens utseende annonseres ikke. "På med pekeridentifikasjon utsatt" betyr at Window-Eyes leser tekst under musen når musen flyttes, og endringer som følge av at musepekeren skifter utseende og dette varer i noen få millisekunder. "På med pekeridentifikasjon umiddelbart", vil få Window-Eyes til å lese teksten under musen etterhvert som den flyttes, og endringer m.h.t. musepekerens utseende annonseres så snart de opptrer. Til slutt har vi valget "På med pekeridentifikasjon umiddelbart (kun uttaleliste)". Window-Eyes vil lese teksten under musen når den beveger seg, og lese definerte musepekerendringer så snart de inntrer.

Du kan slå stemmen for mus av ved å velge "Av", og trykke enter. Hvis du slår stemmen for mus av, ignorerer Window-Eyes tekst og grafikk når du beveger den fysiske musen. Hurtigtastene for å flytte musen vil likevel få Window-Eyes til å lese.

Alle hurtigtastene som flytter musepekeren kan defineres gjennom menyen Hurtigtaster i Window-Eyes. Se kapittel 8.2. Finn ut hvordan du evt. kan endre disse om nødvendig. Du kjenner allerede flere av dem, så som Ctrl-Ins-Num-Senter som leser tegnet markøren er plassert på, og Num-Høyre som flytter pekeren et tegn til høyre. Ins-Num-Senter leser ordet pekeren står på. Ins-Num-Venstre pil flytter ett ord til venstre, og så videre.


10.2. Å bevege musepekeren i en tekst

Hvis du har lest Kapittel 8, vet du allerede hvordan du leser tegn, ord, linje, setning og avsnitt som musepekeren står på. Du vet også at du kan flytte ord for ord, og setning for setning ved å trykke hurtigtastene for "ord etter" og "setning etter". Likedan kan du flytte bakover med hurtigtastene for "Ordet før" og "setning før".

Eksperimenter med disse hurtigtastene ved å gjøre følgende:

Start programmet WordPad på følgende måte:

Trykk Ctrl-Esc for å åpne startmenyen. Trykk så bokstaven 'K' for å åpne dialogen Kjør.

Skriv "wordpad" og trykk Enter for å starte programmet.

Når WordPad har startet trykker du Alt-F for å åpne Fil-menyen. Her har du flere måter å velge et menyelement på, men nå skal vi trykke bokstaven 'P' for å aktivere dialogen Åpne.

Nå kan du skrive inn C:\WINEYES\MANUAL\SECT10.TXT i redigeringsboksen Filnavn, og trykke Enter. Dette vil åpne dette kapitlet i WordPad slik at du kan lese det.

Trykk Ctrl-Shift-B inntil Window-Eyes sier "Vindu i fokus". Dette vil begrense musens bevegelsesområde til Vinduet i fokus, nemlig vinduet som inneholder dette dokumentet.

Trykk Home-tasten på det numeriske tastaturet, med NumLock Av, for å flytte musepekeren til øverste venstre hjørne i vinduet.

Trykk Ins-Num-Høyre pil for å flytte musen til, og lese neste ord. Flytt og les ord for ord noen ganger slik at du ser hvordan det fungerer.

Trykk Num-Senter for å lese linjen musepekeren står på. Er det ikke mer praktisk å lese en og en linje i stedet for å lese ord for ord? Hvis du synes det, trykker du Num-Ned for å flytte til neste linje og lese den.

Prøv deg fram på denne måten med å trykke Num-Pil Opp for å gå opp en linje, og Num-Pil Ned for å gå ned en linje. Likeså kan du lese setninger ved å bruke hurtigtastene du lærte i Kapittel 8, Ins-Num-End, Ins-Num-Pil Ned og Ins-Num-Side Ned, eller de tastekombinasjonene du har tilordnet til disse funksjonene.

Legg merke til at musepekeren beveger seg helt uavhengig av markøren etter hvert som du flytter rundt i teksten. For eksempel, trykk Ctrl-Num-Senter for å finne ut hvilken linje markøren står på. Etterpå kan du trykke Num-Senter for å finne ut hvilken linje musepekeren er på. Siden du nettopp har åpnet dokumentet, og du ikke har gjort noen endringer, står markøren trolig øverst i dokumentet. Svært sjelden hender det at markøren og musepekeren står på samme sted. Men i Kapittel 10.5 skal du få vite hvordan du kan få dem til samme plassering.


10.3. Musens flyttetaster

I forrige underkapittel tok vi for oss flytting av musepekeren fra tekstenhet til tekstenhet (fra ord til ord eller fra setning til setning). Dette er i seg selv nyttig, men av og til kan det være at du vil flytte pekeren direkte til den andre siden av skjermen, uten å bevege pekeren opp eller ned, eller du vil flytte nedover en gitt avstand, alt dette uten å gå via tekstenheter. Det kan også være at du vil flytte pekeren i en bestemt retning med en forhåndsinnstilt pikselverdi for flyttingen.

Flyttetastene som flytter pekeren opp, ned, til venstre og til høyre, er blitt tilegnet Ctrl-Shift-Num-Opp, Ctrl-Shift-Num-Ned, Ctrl-Shift-Num-Venstre, og Ctrl-Shift-Num-Høyre. Som alle andre hurtigtaster kan også disse tildeles andre tastekombinasjoner om du skulle foretrekke det.

Prøv deg fram med disse fire hurtigtastene på følgende måte:

Forsikre deg om at NumLock er slått av. NumLock slås av og på med tasten øverst til venstre på det numeriske tastaturet.

Mens du er i WordPad (se kapittel 10.2 om hvordan åpne WordPad) trykker du Ctrl-Shift-B inntil Window-Eyes sier "Full Skjerm", og trykk så Home-tasten på det numeriske tastaturet for å flytte pekeren til øverste venstre hjørne på skjermen. Du kan når som helst finne ut hvor pekeren er plassert ved å trykke Ctrl-Ins-Num-+. Topp venstre skal være X 0, Y 0.

Merk at koordinatene er relative til musgrensen som blir satt med hurtigtasten Ctrl-Shift-B. Musgrensen (eller arbeidsområde) vil bli annonsert når du trykker hurtigtasten for musens koordinater, Ctrl-Ins-Num-+.

Trykk ctrl-Shift-Num-Høyre.

Nå trykker du Ctrl-Ins-Num-+. Koordinatene for pekeren skal nå være X 5, Y 0. Ett trykk til på Ctrl-Shift-Num-Høyre pil skal plassere pekeren på koordinatene X 10, Y 0. Slik kan du flytte musen tvers over skjermen helt til du kommer til høyre kant.

Flytt pekeren til høyre eller venstre inntil du når X300, Y 5.

Flytt musen nedover ved å trykke Ctrl-Shift-Pil Ned på det numeriske tastaturet. Legg merke til at du nå har nådd X 300, Y 10.

Etter hvert som du flytter pekeren nedover vil den sannsynligvis passere elementer på skjermen som for eksempel navnet på et åpent vindu, eller et element i en åpen meny. Legg merke til at Window-Eyes leser hvert Klipp den passerer, ikke hele linjen eller et enkelt tegn. For eksempel når du flytter pekeren til menylinjen i WordPad, havner kanskje musen på ordet Fil. Når Window-Eyes leser Klipp i stedet for ord, sier den "Fil, trekk ned", ikke bare "Fil".

Hva om du skulle ønske å forflytte deg litt raskere rundt om på skjermen? Et alternativ ville være å øke verdien for piksler for musens flyttetaster. Denne verdien blir satt i Mus-menyen i Window-Eyes' kontrollpanel. Forsøk å øke verdien for "Peker Ned", til 99, og se hvilken virkning dette har på pekeren når den flyttes.


10.4. Flytte pekeren ved logiske Windows-elementer

I tillegg til å kunne flytte pekeren et tekstlig element om gangen, kan du på samme måte flytte pekeren et standard Windows-element. Disse er enten av typen ikoner eller klipp.

For å lese ikonet som pekeren står på trykker du hurtigtasten "Ikon", og for å lese ikonet før trykker du hurtigtasten "Ikonet før". Neste ikon leser du med hurtigtasten "Ikonet etter". På sin vei fra ikon til ikon hopper Window-Eyes over mellomliggende tekst. Disse tre hurtigtastene er ikke definert i standardoppsettet, og hvis du vil bruke dem, må du definere dem i menyen Hurtigtaster i Window-Eyes' kontrollpanel.

For å gå fra klipp til klipp, trykker du hurtigtastene "Klippet før", Ins-Num-Home og "Klippet etter", Ins-Num-Side Opp. Siden det er mange flere klipp på skjermen enn det er ikoner, vil det å flytte fra klipp til klipp gi langt mer informasjon enn å gå fra ikon til ikon.

Hva er egentlig et klipp? Grafiske symboler er enkle fordi et slikt symbol er ett klipp. Tekst, som for eksempel i en tekstbehandler, er litt mer innviklet. Sammenhengende tekst med enhetlig attributt betegnes som ett klipp. Hver enkelt linje er ett klipp. Dette forutsetter at du bruker samme attributt gjennom hele dokumentet. Hvis du har en linje med tekst hvor det midterste ordet er uthevet, har du tre klipp, den første delen av linjen fram til det uthevede ordet, det uthevede ordet og den siste delen av linjen. Hvis du er på en menylinje, for eksempel "Fil", "Rediger", "Vis" etc. er hvert enkelt menyelement et klipp. Selv om de har samme attributt er de ikke sammenhengende, men med et åpent rom mellom og dermed ikke ett klipp.

For å praktisere litt med klipp kan du flytte pekeren til øverste venstre hjørne. Trykk så Ins-Num-Side Opp en gang. Sannsynlig vis kommer du først til ikonet som symboliserer system-menyen i programmet. Trykker du en gang til vil du komme til navnet på programmet. Et trykk til på Ins-Num-Side Opp vil flytte pekeren til ikonet Minimer som du finner på høyre side på tittellinjen. Når du fortsetter å trykke hurtigtasten "Klippet etter", Ins-Num-Side Opp vil du etter hvert komme til menylinjen, "Fil", "Rediger", "Vis" etc. Hver linje i tekstvinduet vil sannsynlig vis bli delt inn i klipp, linje for linje. Siden Window-Eyes bestemmer hva et klipp skal inneholde på bakgrunn av font og attributt, er det vanskelig å forutse hvordan tekst er inndelt.

Når du har nådd det siste klippet på skjermen, og du trykker Ins-Num-Side Opp for å finne neste klipp, som ikke finnes, vil Window-Eyes gi et lydsignal for å si fra at det ikke er flere klipp. For å flytte klipp for klipp tilbake kan du trykke Ins-Num-Home. Og for å lese det aktuelle klippet, som pekeren er plassert på, trykker du Ins-Num-Pil Opp.

Når du jobber med tekstbaserte klipp, vil et ekstra trykk på Ins-Num-Pil Opp føre til at klippet blir bokstavert. Et tredje trykk vil stave klippet fonetisk. Trykker du Ins-Num-Pil Opp på et grafisk klipp to ganger, vil Window-Eyes si "Grafikk", eller det navnet som grafikkelementet har, og en forkortet CRC-verdi. Et tredje trykk på Ins-Num-Pil Opp på et grafikkelement vil føre til at Window-Eyes sier "Grafikk", eller navnet på grafikkelementet hvis det finnes, høyde og bredde samt posisjonen relativ til vinduet, og en fullstendig CRC-verdi.


10.5. Hente peker og markør

Etter hvert som du beveger deg rundt omkring på skjermen, oppdager du kanskje noe interessant. Det kan da hende du vil flytte markøren til pekeren. Dette kan være aktuelt i en tekstbehandler. Kanskje oppdager du en feil du har gjort, eller du ønsker kanskje å flytte et kapittel. Du oppdaget feilen da du brukte musepekeren til å gjennomgå teksten, og nå vil du flytte markøren til det stedet hvor pekeren er plassert.

Hurtigtasten som utfører flytting av markør til musepeker er pluss-tasten på det numeriske tastaturet. Det spiller ingen rolle om NumLock er av eller på. Når du trykker tasten, vil Window-Eyes forsøke å flytte markøren til musepekerens posisjon. Vi sier "forsøke" fordi det er mange steder på skjermen hvor markøren ikke kan gå. For eksempel når musepekeren er utenfor det aktive vinduet, kan ikke markøren flyttes dit. Likeledes er det ikke mulig å flytte markøren til ordet "Fil" på menylinjen i skriveprogrammet ditt. Markøren vil da forbli hvor den er. Hvis Window-Eyes ikke er i stand til å flytte markøren, vil du få meldingen "Kan ikke hente markør".

På den andre siden kan det også hende du vil flytte pekeren til markøren. Kanskje skriver du inn tekst i en redigeringsboks i en dialog, og du ønsker å se hva det står ellers i dialogen. Markøren kan ikke flyttes ut av redigeringsboksen, mens musepekeren kan flyttes hvor som helst. For å flytte pekeren til markøren, trykker du hurtigtasten "Mus til markøren", Ins-Num-+. Window-Eyes vil si "Mus hentet til markør", og flytte pekeren til markøren. Du kan nå bruke andre hurtigtaster til å flytte pekeren rundt i dialogboksen. Hvis det ikke skulle være en markør å flytte pekeren til, vil den bli plassert i øverste venstre hjørne på det objektet som har fokus.

En annen nyttig funksjon er å flytte musepekeren til et verktøytips som måtte dukke opp. Et eksempel kan være Windows Update som ber deg om å klikke her for å laste ned eller installere nylig oppdagede eller nedlastede oppdateringer. For å flytte pekeren til dette verktøytipset trykker du hurtigtasten "Flytt peker til verktøytips", Ins-NumPad-pluss to ganger i rask rekkefølge.


10.6. Begrense musens bevegelsesområde

Etter hvert som du leser på skjermen, vil du nok ofte ønske å begrense musens bevegelsesområde til et bestemt område på skjermen. Kanskje har du flere programmer åpne samtidig og du vil lese ikonene i det aktive programmet. Du vil kanskje lese teksten i et dokument og ikke menylinjer og annen informasjon som ikke er relevant. Eller kanskje du til og med bare ønsker å lese en liten del av teksten, en kolonne, f.eks.

Hurtigtasten "Rotor for grenser", Ctrl-Shift-B, begrenser musens bevegelsesområde til en av fire muligheter: "Full skjerm", "Aktivt vindu", "Vindu i fokus", og "Brukervindu".

De fire grensetypene er som følger:

Full Skjerm - Tillater musepekeren å bli flyttet hvor som helst på skjermen.

Aktivt Vindu - Begrenser musens bevegelser til det aktive vinduet. Andre åpne programmer, eller vinduer i bakgrunnen vil være "usynlig" for musepekeren.

Vindu i fokus - Begrenser musens bevegelser til vinduet som er i fokus i øyeblikket. Dette kan være et veldig lite område, som for eksempel en knapp, eller et stort område som et helt programvindu. Alt som befinner seg innenfor det aktive vinduet, men ikke samtidig innenfor vinduet i fokus vil være usynlig for pekeren.

Brukervindu - Begrenser pekerens bevegelser til vinduet som er definert av brukeren. Se kapittel 12 for å lære hvordan sette opp et brukervindu. Et brukervindu har i utgangspunktet samme størrelse som det aktive vinduet så disse to behandles likt. Hvis du definerer et brukervindu til å være mindre enn det aktive vinduet, for eksempel en kolonne eller nederste del av det aktive vinduet, vil det ikke være mulig å flytte musepekeren utenfor dette brukervinduet, så lenge grensen er satt til brukervindu.

Så snart du har valgt arbeidsområde for musen, kan du trykke en av følgende hurtigtaster for å gå til ett av hjørnene i områdene du har valgt:


 Num-Home = Toppen venstre
    Num-End = Bunnen venstre
    Num-Side opp = Toppen høyre
    Num-Side ned = Bunnen høyre

Med en gang du har begrenset musens bevegelsesområde, vil du ikke være i stand til å flytte musen utenfor dette området. Noen ganger vil imidlertid musen være på utsiden av det området du velger for dens bevegelser i det du velger musgrense, og da kan du likevel bevege musen fritt. Men med en gang musen kommer innenfor det arbeidsområdet du har valgt, vil den ikke kunne flyttes ut av dette området igjen. Vil du da ha tilgang til hele skjermen f.eks., må du trykke hurtigtasten "Rotor for grenser", Ctrl-Shift-B, og velge "Full skjerm". For å beholde denne innstillingen, lagrer du den aktive Settfilen.

Hvis du vil lese et spesielt område på skjermen, la oss si det aktive vinduet, velger du dette slik det er beskrevet ovenfor, og trykker Num-Home for å flytte musepekeren til øverste venstre hjørne. Dette vil føre til at pekeren blir plassert i det bestemte arbeidsområdet for musen og på et godt utgangspunkt.

Hurtigtasten "Rotor for grenser" er identisk med menyelementet "Musgrenser" i menyen "mus" i Window-Eyes' kontrollpanel. Endringer av musgrensen kan enten gjøres gjennom dette menypunktet eller ved å benytte hurtigtasten "Rotor for grenser", Ctrl-Shift-B - resultatet blir det samme.

Du kan flytte pekeren enten til begynnelsen eller til slutten av en linje ved å trykke hurtigtasten "Begynnelsen av linjen", Alt-Ins-Num-Home, eller "Slutten av linjen", Alt-Ins-Num-End. Musens bevegelser er begrenset til høyre og venstre grense av musens bevegelsesområdet.

Vær oppmerksom på at om du bruker den fysiske musen så kan du flytte den fritt omkring på hele skjermen uten at den lar seg begrense av Window-Eyes' musgrense som settes opp for museflytting med tastaturet.


10.7. Finne noe på skjermen

Hva om du vil flytte pekeren til noe du vet finnes på skjermen. Du har kanskje en dialogboks på skjermen og vil bare klikke Ok-knappen. Du kunne jo bare trykke Tab-tasten til du kom til Ok-knappen, og så trykke Enter; men i enkelte dialogbokser ville dette medført en hel masse "tabbing". I stedet er det mye enklere å flytte direkte, til Ok-knappen, og så klikke.

For å finne spesifikk tekst eller et ikon på skjermen trykker du hurtigtasten "Søk", Ctrl-Shift-F. Window-Eyes åpner da en dialog hvor du kan skrive inn teksten du ser etter. Hvis ikke Window-Eyes finner tekst som inneholder søkestrengen, vil den lete etter navn på grafiske elementer - først navn som er angitt for talen, og deretter de som er angitt for punktskrift.

La oss forsøke et eksempel: Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne kontrollpanelet i Window-Eyes. Trykk så hurtigtasten "Søk", Ctrl-Shift-F, for å åpne søkevinduet, "Finn", og skriv inn søketeksten "Fil". Trykk Enter.

Window-Eyes vil nå lukke dialogen, plassere pekeren på begynnelsen av ordet "Fil", før den sier "Funnet, Fil". Window-Eyes beholder søketeksten og viser den i redigeringsfeltet neste gang du åpner dialogen "Finn". For å erstatte den gamle teksten med ny tekst i dialogen, skriver du bare inn den nye teksten. Hvis søketeksten ikke skulle bli funnet på skjermen, vil Window-Eyes si "Finnes ikke", og lar musepekeren bli stående på sin opprinnelige posisjon.

Hvis søketeksten blir funnet, sier Window-Eyes "Funnet", og leser klippet som inneholder teksten, fra begynnelsen av søketeksten og til slutten av klippet.

Som standard, begrenser Søk-funksjonen søket til det aktive vinduet. Men det er enkelt å endre dette. Når du har skrevet inn teksten du vil finne, trykker du Tab i stedet for Enter. Du kommer da til en radioknapp. Window-Eyes sier "Radioknapp, avkrysset, aktivt vindu, 2 av 4". Trykk høyre eller venstre pil for å høre de andre valgene ("Full skjerm", "Vindu i fokus", og "Brukervindu"). Når du har funnet vinduet du vil søke i, trykker du Enter for å starte søket.

Vanligvis finner Window-Eyes søketeksten uavhengig av store og små bokstaver, eller attributter. Men det er også mulig å la Window-Eyes søke etter helt spesifisert tekst, med en blanding av store og små bokstaver slik det er skrevet på skjermen. Trykk Tab til du kommer til avkryssingsboksen "Store Bokstaver", og trykk Mellomromstasten for å krysse av i boksen. trykk Enter for å starte søket, eller trykk tab til du kommer til knappen "Søk Bakover", og trykk Enter her.

Hva om teksten du leter etter finnes på flere steder? Window-Eyes plasserer pekeren på den første forekomsten i det spesifiserte vinduet. Denne forekomsten trenger ikke være den du ser etter. Hurtigtasten "Søk etter neste", Ins-F, fortsetter søket med de samme innstillingene. Så, hvis du i dialogen "Finn" ba Window-Eyes lete etter en stor bokstav 'S', på hele skjermen, vil et trykk på Ins-F flytte pekeren til neste forekomst av 'S'. For hver gang du trykker Ins-F, vil pekeren bli flyttet til neste forekomst av søketeksten eller til det ikke er flere forekomster igjen på skjermen. Når det ikke er flere, og du vil fortsette å søke, må du trykke hurtigtasten Søk, Ctrl-Shift-F, for å åpne dialogen "Finn", og skrive inn en ny søketekst. Da vil søket igjen starte fra toppen av vinduet.

Hva om noen i tankeløshet har fylt den øverste halvdel av skjermen med bokstaven 'P', og du vil lete etter en spesiell 'P' nær bunnen av skjermen? Da må du først flytte musepekeren gjennom "rusket" i den øverste halvdelen av skjermen før du fortsetter søket. Ikke noe problem, søk-funksjonen fortsetter fra den posisjonen pekeren har i det øyeblikk du starter søket.

Hvis det du søker etter er et ikon eller et grafisk symbol, fungerer søket på samme måte. Bare skriv inn noe av teksten du beskrev ikonet eller det grafiske symbolet med. Gjør de nødvendige valgene i søkedialogen og trykk Enter.

Hva om du leter etter en spesiell attributt i stedet for tekst? Hva om du heller vil starte på bunnen av skjermen og søke bakover? Hvis du trykker Tab gjennom de forskjellige elementene i dialogen "Finn", vil du finne følgende valg:


 Finn kombo redigeringsboks
    Søk radioknapp
        Full skjerm
        Aktivt vindu
        Vindu i fokus
        Brukervindu
    Store bokstaver avkryssingsboks
    Understreket avkryssingsboks
    Fet avkryssingsboks
    Markert avkryssingsboks
    Kursivert avkryssingsboks
    Gjennomstreket avkryssingsboks
    Søk framover knapp
    Søk bakover knapp
    Avbryt knapp

Hvis du for eksempel vil finne fet tekst på skjermen, krysser du av i avkryssingsboksen "Fet" og velger radioknappen "Full skjerm", og trykker Enter. Window-Eyes vil da starte søket på toppen av skjermen og lete nedover til den finner tekst som er fet.

Hvis du vil finne ordet "Fil" som er satt i fet, skriver du inn ordet "Fil" og gjør de nødvendige avkryssinger, og trykker Enter.

Fet, gjennomstreket, kursiv og understreket er ofte brukt i elektronisk produsert tekst og disse valgene i dialogen "Finn" gir deg muligheten til å raskt hoppe til overskrifter i dokumenter eller søke etter korrigeringer som vises på skjermen. Disse attributtene er også ofte brukt som linker i hypertekst.

Markert tekst blir lest av Window-Eyes ut fra dens innstillinger. For eksempel i Windows XP er ikoner og mapper markert. Skulle du ønske å flytte pekeren til det markerte elementet i en mappe, krysser du av i avkryssingsboksen "Markert", velger radioknappen "Vindu i fokus", og trykker Enter. Dette vil flytte pekeren til det markerte elementet i mappen.

Hva om du vil flytte pekeren til det siste fete elementet på skjermen? Søk etter fet tekst slik du har lært, men trykk på knappen "Søk Bakover". Dette vil få Window-Eyes til å starte søket i nederste høyre hjørne av det bestemte området og søker bakover til den finner det det søkes etter - tekst eller attributt.

Du har sikkert lagt merke til at du skrev søketeksten inn i en kombo redigeringsboks. Denne spesielle boksen gir deg mulighet til å velge mellom søkestrenger du tidligere har skrevet inn. Du kan enkelt og greit pile deg nedover til du finner den du vil bruke, og evt. redigere den eller legge til tekst. Det lagres ti forekomster per Window-Eyes-økt.

Merk deg at søkefunksjonen ikke er begrenset av de områder som settes ved hjelp av hurtigtasten "Rotor for grenser". Hvis arbeidsområdet for musen er begrenset til vindu i fokus, mens det i dialogen "Finn" er avkrysset for "Full skjerm", vil det bli søkt på hele skjermen. Hvis teksten det søkes etter blir funnet utenfor vinduet som har fokus, vil pekeren likevel bli plassert på teksten du søkte etter.

Du kan avbryte søk-funksjonen ved å trykke Avbryt-knappen, eller Esc-tasten. Dialogen vil bli lukket og Window-Eyes vil lese elementet som er i fokus i øyeblikket.


10.8. Bruke den fysiske musen

Om du ikke skulle finne de ulike metodene for å flytte musen på med tastaturet formålstjenlig, kan du bruke den fysiske musen. Window-Eyes har flere muligheter som forsterker brukervennligheten til den fysiske musen. Mange svaksynte finner at det å kombinere bruken av hurtigtaster til å flytte musen med, og bruk av den fysiske musen, er en fin måte å arbeide på.


10.8.1. Horisontal og vertikal lås

Hvis du forsøker å bevege musen horisontalt over skjermen, vil du oppdage at dette ikke er så lett. Pekeren vil nok flytte seg både oppover og nedover på sin vandring over skjermen. For å unngå dette, trykker du hurtigtasten "Vertikal lås", (ikke definert) og da vil pekeren kun bevege seg horisontalt. For å låse opp kan du trykke hvilken som helst tast.

Som du sikkert har gjettet, vil et trykk på hurtigtasten "Horisontal lås", (ikke definert) forhindre pekeren i å bevege seg horisontalt. Et trykk på hvilken som helst tast låser opp funksjonen, og musen kan beveges fritt, i alle retninger.

Trolig vil legge merke til at selv om du kan flytte musen i rette linjer, vil den passere ikoner og tekst i stor fart slik at det kan bli vanskelig å finne det du leter etter. Du kan redusere hastigheten på musen ved å gå inn i kontrollpanelet for Windows - ikke Window-Eyes' kontrollpanel - og åpne elementet Mus. Der kan du forsøke å endre hastigheten ved å skrive inn 0 i stedet for 5 som er standardinnstillingen.


10.9. WE-markøren og musepekeren

I enkelte tilfeller kan det være uhensiktsmessig å flytte musepekeren på skjermen, eller du vil kan hende holde øye med to forskjellige steder samtidig. Til dette har Window-Eyes en markør som heter WE-markør. For å aktivere denne markøren, trykker du hurtigtasten "Veksling mellom We/Mus", Num--. Denne hurtigtasten veksler mellom WE-markøren og musepekeren. Du kan bruke hurtigtastene for flytting av musen til også å flytte WE-markøren rundt på skjermen, når WE-markøren er aktiv. For å synkronisere de to pekerne, trykker du hurtigtasten "Synk WE og mus", Ins-Num--. Dette vil flytte den inaktive pekeren til den aktive pekeren. Så hvis du for eksempel bruker WE-markøren og trykker hurtigtasten "Synk WE og mus" (Ins-Num--) vil musepekeren bli flyttet til WE-markøren. Likedan, hvis det er musepekeren du bruker, og trykker denne hurtigtasten, vil WE-markøren bli hentet til musepekeren.


11. Utføre funksjoner med musen ved hjelp av hurtigtaster i Window-Eyes

Dette kapitlet vil forklare hvordan handlinger kan utføres med Window-Eyes sine tastaturkommandoer.


11.1. Grunnleggende

Som du nok vet, innebærer det å jobbe i Windows også å bruke en mus eller en annen ut-enhet til å klikke på ikoner, flytte tekst fra et sted til et annet e.l. Siden det er svært vanskelig, på en sikker måte, å bevege musen omkring på skjermen uten visuell kontroll, gir Window-Eyes deg muligheten til likevel å utføre disse funksjonene med hjelp av tastaturet.

Se kapittel 10 for å få en detaljert instruksjon for hvordan du kan flytte musen med hjelp av tastaturet. Her ble det forklart hvordan musen på en enkel måte kan plasseres direkte på et ikon. Du kan flytte musen fra ikon til ikon, eller fra klipp til klipp, eller bruke Søk-funksjonen for å plassere pekeren på det riktige stedet.


11.2. Hurtigtastene for enkelt- og dobbeltklikk

Når du har funnet et ikon på skjermen, kan det hende du vil klikke på det. Det kan du gjøre ved å trykke på en av museknappene. Etter hvert som du lærer programmet ditt å kjenne, vil du vite hvilken museknapp du skal trykke på for å utføre en funksjon. Da dette er spesifikt for hvert enkelt program, skal vi ikke si mer om det her. Når du har funnet ut hvilken knapp som skal brukes, kan du trykke den korresponderende knappen på den fysiske musen. Men hvis du er som de fleste Window-Eyes-brukere, liker du ikke å flytte hendene vekk fra tastaturet. Window-Eyes har et sett hurtigtaster som simulerer museklikk for programmet du bruker; programmet tror altså at det er en av museknappene som trykkes.

Window-Eyes har tre hurtigtaster for enkelt klikk, en for hver av de tre knappene på musen. Bli ikke engstelig hvis det kun er to knapper på musen din. Siden det er venstre og høyre museknapp som er mest vanlig, er det disse to som har en definert hurtigtast. For å klikke med venstre museknapp, trykker du Skråstrek-tasten på det numeriske tastaturet. Window-Eyes sier "Venstre", og funksjonen som vanligvis blir utført med venstre museknapp utføres. For å klikke høyre museknapp, trykker du Stjerne-tasten på det numeriske tastaturet.

Eksperimenter med disse to hurtigtastene for enkelt klikk:

Gå til Window-Eyes' kontrollpanel.

Etter at du har kontrollert at NumLock er slått av, trykker du Ctrl-shift-F for å åpne dialogen Finn, og søk etter ordet "Fil".

Når musepekeren står på ordet "Fil" på menylinjen, trykker du Skråstrek-tasten på det numeriske tastaturet. Window-Eyes sier "Venstre". Ikke noe annet blir sagt fordi ingen elementer i menyen er markert. Trykk Pil Ned for å markere det første elementet i fil-menyen.

Et dobbeltklikk kan utføres på tre måter. Du kan jo strekke deg og trykke fort to ganger på museknappen på den fysiske musen. Eller du kan trykke fort to ganger på Skråstrek-tasten på det numeriske tastaturet. Den tredje måten er å trykke hurtigtasten for et dobbeltklikk. Denne hurtigtasten er ikke definert fra leverandøren.

Enkelte programmer tillater at Shift- eller Ctrl-tasten holdes nede mens du klikker en museknapp. For å utføre et Shift- eller et Ctrl-klikk med Window-Eyes' hurtigtaster for museklikk, trykker og slipper du enten Shift-tasten eller Ctrl-tasten, før du trykker den riktige hurtigtasten for museklikket.

Shift- og Ctrl-klikk-kombinasjoner er tilgjengelig i multivalgsbokser. Se kapittel 4.5. Forskjellen er at et Shift-klikk velger en rekke elementer i en liste. Når du bruker Shift-klikk og deretter flytter musepekeren med hurtigtastene opp eller ned, vil alle elementene fra og med der du startet og til og med der du stopper bli valgt. Når du bruker et Ctrl-klikk, vil kun det elementet som befinner seg under musepekeren bli valgt. Ingen elementer i listen vil bli valgt eller miste merkingen når du nå flytter pekeren med hurtigtastene. Likevel kan du bruke Ctrl-klikk på hvilket som helst element og velge dem individuelt. Med andre ord kan en si at Shift-klikk velger alle elementene etter hvert som du flytter musen, mens du med Ctrl-klikk plukker ut og velger elementer fra forskjellige steder i listen.

Hvis du er i en listeboks og ønsker å velge flere elementer, men så går ikke det, kan du forsøke å trykke Ctrl-F8. Denne tastekombinasjonen er ment til å gjøre et flervalg mulig. Som med mange andre muligheter i Windows, er det ikke sikkert tastekombinasjonen virker i alle programmer eller i alle listebokser. Programmerere av de forskjellige programmene benytter ikke alltid samme praksis.


11.3. Flytte musen fra kontroll til kontroll

For eksempel, i en dialogboks hvor musepekeren står på en kontroll, vil et enkeltklikk med museknappen aktivere denne kontrollen. Men for å flytte pekeren til neste eller til forrige kontroll trengs det hurtigtaster. For å gjøre dette med Window-Eyes, brukes hurtigtastene "Neste felt" og "Forrige felt", disse er ikke definerte fra leverandøren. Trykker du disse hurtigtastene, vil dette flytte pekeren til neste kontroll eller forrige kontroll alt etter hvilken hurtigtast du trykker, og sette fokus på denne kontrollen. For å aktivere kontrollen trykker du hurtigtasten "Enkelt venstreklikk", Num-Skråstrek.

Du kan flytte musepekeren til kontrollen som er i fokus ved å trykke hurtigtasten "Mus til markøren", Ins-Num-pluss. Formålet med denne funksjonen er egentlig å flytte musepekeren til markøren, men hvis det ikke finnes en markør, vil musepekeren flyttes til kontrollen som er i fokus, og Window-Eyes vil for eksempel si "Mus hentet til listeboks", Musepekeren vil da bli plassert på denne kontrollen.

Du kan også flytte fra kontroll til kontroll med Tab-tasten mens musepekeren følger med. I Window-Eyes' kontrollpanel, i menyen Mus er det et menypunkt som heter "Knytt mus til fokus". Velger du dette menyelementet slår du funksjonen "Av" eller "på". Er funksjonen slått "Av", vil musepekeren bli stående hvor den er. Er funksjonen slått "På", vil Window-Eyes hele tiden flytte pekeren hvor fokus til enhver tid er. Fordelen med denne metoden er at musen hele tiden følger fokus fra kontroll til kontroll og dermed kan du aktivere kontrollen eller for eksempel velge filer i en listeboks uten at du først må hente musen dit.

Musen vil også følge markøren i en tekstbehandler, i et regneark, eller hvilket som helst annet Windowsbasert program så lenge denne funksjonen er slått på. For eksempel, når funksjonen, "Knytt mus til fokus", er slått på, vil alltid pekeren være tilgjengelig for markering av tekst.

Uansett vil ikke musen bli flyttet til menypunkter. Dette er deaktivert med hensikt fordi hvis musen blir plassert på et menypunkt som er en nedtrekksmeny, vil denne bli åpnet automatisk, og dette kan være svært frustrerende. Derfor vil ikke musen automatisk bli flyttet til menyer.


11.4. Musetaster av og på

Enkelte operasjoner i Windows går ut på at ikoner eller tekst skal flyttes. Dette gjøres ved å plassere musepekeren på et element, trykke ned den riktige museknappen, og flytte musen til en ny posisjon mens museknappen holdes nede, for deretter å slippe knappen.

For å eksperimentere med dette, kan du starte Notisblokk og åpne dette kapitlet. Lagre det med et nytt navn, for eksempel "testfil" slik at du ikke ødelegger den originale filen ved et uhell. Du kan bare slette filen etterpå.

For å illustrere hvordan tekst markeres, skal vi slette den andre setningen i dette kapitlet. Den begynner med ordet "Dette" og slutter med ordet "knappen".

Benytt Søk-funksjonen Ctrl-Shift-F for å plassere musen på bokstaven 'D' i ordet "Dette".

Trykk hurtigtasten "Venstreknapp På/av", Ins-Num-/. Dette slår på funksjonen som markerer, og Window-Eyes sier "Venstre knapp nede".

Les setningen ett og ett ord ved å trykke Ins-Num-Høyre.

Når du kommer til ordet "knappen", trykker du Ins-Num-Høyre en gang til for å flytte pekeren til høyre for dette ordet.

Trykk hurtigtasten "Venstreknapp På/av", Ins-Num-/ en gang til. Dette slår av markeringsfunksjonen, og Window-Eyes sier "Venstre knapp oppe". Siden vi bestemte oss for å slette den markerte setningen, trykker du nå Del-tasten.

Bruk piltastene eller flyttetastene for musepekeren for å forvisse deg om at setningen er slettet.

Det var alt som skulle til. Den samme metoden kan du også bruke til å flytte ikoner, men du vil nok finne det mer hensiktsmessig å flytte musepekeren piksel for piksel i stedet for ord for ord, fordi grupper med ikoner sjelden er omgitt av ord. Trykk hurtigtasten som låser den riktige museknappen, merk av det du vil gjøre noe med, og trykk den samme hurtigtasten en gang til for å avslutte merkingen. Det er programmet ditt som avgjør hvilken museknapp som skal holdes inne under markeringen.


11.5. Dra og Slipp med musen

Som vi viste ovenfor, kan du benytte hurtigtastene som låser museknappene til å merke tekst og til å flytte elementer. Window-Eyes har også funksjonen "Dra og slipp" som kan utføre denne handlingen. Funksjonen "Dra og slipp" er noe enklere å bruke enn funksjonen som ble forklart ovenfor. "Dra og slipp" gir deg også muligheten til å endre fokus uten at du mister det du holder på med, noe som den forrige forklarte funksjonen ikke tillater.

For å benytte hurtigtasten "Dra og slipp", Ins-Num-Del (standard fra leverandøren), må du først flytte musen til det stedet du vil starte å "Dra" fra, trykke hurtigtasten "Dra og slipp", flytte musepekeren til det stedet du vil "Slippe", trykke hurtigtasten "Dra og slipp" en gang til og velg "Slipp" fra dialogen Dra og Slipp.

For eksempel, når du vil merke en setning med denne funksjonen, må du først finne begynnelsen av setningen, gjerne med Window-Eyes søk-funksjon, eller med hurtigtastene du har lært. Trykk hurtigtasten "Dra og slipp", Ins-Num-Del, og Window-Eyes vil si "Merke". Flytt så pekeren til slutten av setningen og trykk hurtigtasten "Dra og slipp" en gang til. Når du har gjort dette, vil en dialogboks med tre knapper dukke opp. Velger du knappen "Merk", vil Window-Eyes resette begynnelsen av den merkede teksten. Velger du knappen "Slipp", vil Window-Eyes derimot velge den merkede teksten. Et trykk på knappen "Avbryt", vil avbryte operasjonen. Når teksten nå er merket, kan du bruke funksjonene i Rediger-menyen i programmet ditt til å manipulere teksten, f.eks. slette den.

Du kan også bruke funksjonen "Dra og slipp" til å flytte en fil fra et vindu til et annet. For å gjøre dette, plasserer du musen på den filen du vil flytte, trykker hurtigtasten "Dra og slipp" (Ins-Num-Del) for å merke filen, flytter så musen til den nye plasseringen og trykker en gang til på hurtigtasten "Dra og slipp"; her velger du knappen "Slipp" i dialogen og dermed flyttes filen.

For at funksjonen "Dra og slipp" skal fungere, må både stedet du skal flytte fra, og stedet du skal flytte til, være synlig på skjermen på samme tid. For eksempel kan du ikke bruke "Dra og Slipp" til å flytte tekst som er "rullet" utenfor den synlige delen av skjermen.

Forskjellige Windows-programmer kan reagere individuelt på bruken av funksjonen "Dra og slipp". I en tekstbehandler vil denne hurtigtasten velge tekst som kan manipuleres ved hjelp av utklippstavlen. I en filbehandler, for eksempel Windows Utforsker, vil denne hurtigtasten flytte filer fra en plassering til en annen. Du må nok eksperimentere med Windows-programmene dine, eller lese dokumentasjonen til disse for å finne ut hvordan "Dra og slipp" fungerer i hvert enkelt tilfelle.


11.6. Hent mus til vindu

I enkelte tilfeller vil du trenge å flytte musen til et spesielt brukervindu. Window-Eyes lar deg gjøre dette med funksjonen "Hent mus til vindu", som ikke er definert fra leverandøren. For å kunne bruke denne hurtigtasten må du først definere, et brukervindu slik at øverste venstre hjørne har samme posisjon på skjermen som det stedet du vil flytte musen til. I kapittel 12 vil vi gå gjennom hvordan slike brukervinduer skal settes opp. Når du har definert et brukervindu, må du definere en tastekombinasjon til funksjonen "Hent mus til vindu". Trykker du denne hurtigtasten, vil dialogen "Hent mus til vindu" dukke opp. I denne dialogen kan du taste inn nummeret på brukervinduet, 0 - 49, og dermed flytte musen til øverste venstre hjørne av dette vinduet.

Enkelte programmer, slik som Grolier Encyclopedia, krever at brukeren klikker på et bestemt punkt på et stort bilde. Window-Eyes er ikke i stand til å "se" dette bildet, så funksjonen "Hent mus til vindu" er den perfekte løsningen for å "få bukt med" bildet slik at programmet kan brukes. For å finne dette punktet første gang, slik at du kan sette opp et brukervindu, vil du sannsynligvis trenge assistanse fra en seende. Når punktet er funnet, kan du sette opp et brukervindu rundt det og bruke hurtigtasten "Hent mus til vindu" for å finne det for ettertiden.

Til slutt et lite eksempel på bruk av denne funksjonen: La oss si at du fort vil flytte musen til statusvinduet i programmet ditt, og brukervinduet som er satt opp rundt statuslinjen har nummer 1. Så snart hurtigtasten "Hent mus til vindu" er tildelt en tastekombinasjon i dette programmet, og du trykker denne hurtigtasten for fort å kunne finne begynnelsen av statuslinjen, skriver du inn tallet '1' og trykker Enter. Musepekeren vil da bli plassert på begynnelsen av statuslinjen.


12. Sette opp og bruke brukervinduer

Dette kapitlet forklarer hvordan brukervinduer defineres og hvordan de brukes.


12.1. Grunnleggende

12.1.1. Window-Eyes-vinduer

Brukervinduer i Window-Eyes, må ikke forveksles med Microsoft Windows, er brukerdefinerbare rektangulære deler av pc-skjermen. Slike vinduer defineres i form av koordinater som er relative til vinduet som er aktivt. Et vindu kan for eksempel defineres som hele det aktive vinduet med en venstrekant på 0 piksler regnet fra venstrekanten i det aktive vinduet, 0 piksler fra øvre kant i det aktive vinduet, 0 piksler fra høyrekanten, og 0 piksler fra bunnen av det aktive vinduet. Når det aktive vinduet forandrer størrelse eller flyttes, så vil brukervinduet i Window-Eyes automatisk justeres for å tilpasses dette.


12.1.2. To typer vinduer

Window-Eyes har to typer vinduer, standard brukervinduer og hyperaktive vinduer. Standard brukervinduer er for å få lest gitte områder på skjermen samtidig som andre områder ignoreres. Et slikt vindu kan defineres til ønsket størrelse, fra ett tegn til hele skjermen. Du kan lese innholdet i ethvert av de første 20 standard brukervinduene ved å trykke en hurtigtast. Brukervinduene 0 til 9 kan bli lest ved å trykke Alt-0 til Alt-9, mens det, som standard, ikke er definerte hurtigtaster for brukervinduene 10 til 19. Hvert av de 50 standard vinduene kan bli lest med hvilken som helst hurtigtast som kan defineres i oppsettet for Window-Eyes. Selv om 50 vinduer er tilgjengelige, så er det få brukere som noen gang vil benytte alle, enn si flesteparten av disse.

Noe mer komplisert enn standard brukervinduer, men ikke mindre viktig for å automatisere Window-Eyes, er det vi kaller hyperaktive vinduer. Når innstillingene i et hyperaktivt vindu er satt en gang for alle, så overvåkes vinduet konstant for brukerspesifiserte forandringer på skjermen, og instruerer så Window-Eyes til eventuelt å utføre forhåndsbestemte oppgaver. Et hyperaktivt vindu kan for eksempel settes til å overvåke forandringer i et programvindus statuslinje, og så instruere Window-Eyes til å lese denne linja. Helt i bunnen av et programvindu finner vi vanligvis en linje kalt Statuslinja. Denne linja viser statusinformasjon om programmet, hvor markøren er, navnet på den gjeldende åpne filen, etc. Samtidig kan et annet hyperaktivt vindu bli satt til å overvåke en aktuell farge som kommer opp, og gi Window-Eyes beskjed om å pipe eller annonsere en eller annen melding.


12.2. Hvordan det fungerer

Definering og justering av brukervinduer blir gjort ved hjelp av et sett hurtigtaster, tilegnet Ins-F3 til Ins-F7 i standardoppsettet. Som alle andre hurtigtaster kan også disse omdefineres til andre tastekombinasjoner om det skulle være ønskelig.

For å definere de fire hjørnene i et et brukervindu, trenger Window-Eyes to opplysninger: For eksempel, når venstre posisjon skal settes, må Window-Eyes vite den numeriske posisjonen i tillegg til om denne posisjonen er relativ til høyre eller venstre kant av det aktive vinduet.


12.3. Velge og justere det gjeldende brukervinduet

Funksjonen "Velg brukervindu", Ins-F3, ber deg velge et av de 50 brukervinduene (0-49) som gjeldende brukervindu. Så snart du har valgt et brukervindu, vil dette forbli det gjeldende brukervinduet inntil du endrer det eller henter inn en ny settfil.

Når du trykker Ins-F3 åpner Window-Eyes en dialog som ber deg skrive inn et vindusnummer. Skriv inn et nummer, (0-49) og trykk Enter. Nå vil Window-Eyes bruke dette vinduet som gjeldende brukervindu og lukke dialogen. Ins-F4 setter koordinatene for gjeldende brukervindu. Når du vil bruke et annet vindu, trykker du Ins-F3 for å velge og aktivere det først. Koordinatene for vinduet blir lagret når du lagrer den gjeldende settfilen via Fil-menyen i Window-Eyes.

Slik setter du koordinatene med hurtigtasten "Koordinater for brukervindu", Ins-F4:

Trykk Ins-F4. En dialog spør etter koordinatene for venstre, topp, høyre, og bunnen for det gjeldende brukervinduet.

Window-Eyes sier nummeret på gjeldende brukervindu samt statusen: Tale, flytende, nøytralt eller stille. De ulike typene vinduer vil bli forklart i detalj senere i dette kapitlet.

Window-Eyes fortsetter med å si "Venstre X" der X representerer den gjeldende verdien for venstre kolonne.

Skriv inn et tall mellom 0 og den maksimale oppløsningen som skjermkortet ditt tillater for å angi venstre kolonne, og trykk Tab-tasten, eller trykk Tab-tasten uten å skrive noe for å gå videre uten å endre den gjeldende innstillingen.

Window-Eyes godtar denne innstillingen og flytter markøren til neste felt i dialogen som er en radioknapp. Window-Eyes sier "Radioknapp, avkrysset, Målt fra venstre, 1 av 2". Bruk piltastene for å velge mellom å måle fra venstre og å måle fra høyre. Ved "Målt fra høyre" vil Window-Eyes beregne koordinatene fra den motsatte siden av det aktive vinduet.

Trykk Tab en gang til for å flytte til neste felt hvor du kan angi verdien for toppen av brukervinduet. Window-Eyes spør da etter pikselverdien for den øverste linjen.

Skriv inn verdien du vil ha for toppen av vinduet. Bruk en verdi som ligger mellom 0 og den maksimale verdien som skjermkortet ditt godtar.

Et nytt trykk på Tab-tasten fører deg til et nytt sett med to radioknapper hvor du kan velge om målet er gjort fra toppen eller bunnen av det aktive vinduet. Bruk piltastene for å bytte mellom de to radioknappene. Velger du "Målt fra bunnen", vil beregningen være fra den motsatte kanten av det aktive vinduet, som i dette tilfellet er bunnen.

For å sette høyre og nedre kant gjør du som beskrevet ovenfor.

Et trykk på Tab fra radioknappene for "Målt fra bunnen", fører deg til en knapp som heter "Kopier innstillinger fra vindu". Trykker du Enter på denne knappen, åpnes en dialog hvor du kan skrive inn nummeret på det brukervinduet du vil kopiere koordinatene fra.

Når du har gjort de endringene du vil, trykker du Enter eller flytter til Ok-knappen og trykker Enter der, og dialogen lukkes. Inne i dialogen kan du til enhver tid trykke Esc-tasten for å annullere de endringene du eventuelt har gjort.


12.4. Sette koordinatene ved hjelp av musepekeren

Et nokså høyt konsentrasjonsnivå trengs når du skal bestemme koordinatene for et brukervindu du ønsker å definere grensene for, og når du skal huske verdiene mens du går gjennom prosedyren som er beskrevet ovenfor. Derfor har Window-Eyes en alternativ metode for å sette koordinatene: Musepekeren kan brukes til å sette disse koordinatene.

Siden brukervinduene i Window-Eyes har en rektangulær form, defineres grensene ut fra øverste venstre og nederste høyre hjørne, også kalt Toppen Venstre og Bunnen Høyre. Du trenger kun å kjenne til disse to koordinatene for logisk å kunne definere de to andre koordinatene, bunnen venstre og toppen høyre. Det kan være enkelt å finne koordinatene for toppen venstre og bunnen høyre uten å kjenne til disse, eller en gang notere seg seg verdiene. Den første linjen med tekst over eller under en statuslinje, fargeattributtene for en tekstblokk, stedet hvor programmenes menyer dukker opp; disse og andre holdepunkter som bestemmer vinduers plassering og størrelse kan enkelt bestemmes ved å flytte musen rundt på skjermen.

Når du gjør dette og finner et sted du vil bruke til en av disse to koordinatene, trykker du Ins-F5 for å sette toppen venstre, eller Ins-F6 for å sette koordinaten for bunnen høyre. Window-Eyes setter da inn pikselverdiene for deg. Siden det kan være vanskelig å plassere musepekeren nøyaktig på Toppen venstre og bunnen høyre for det aktuelle området, vil Window-Eyes, som standard, justere disse verdiene slik at de passer til starten og/eller slutten av det aktuelle klippet.

Om du vil at Window-Eyes skal bruke et bestemt punkt av klippet til denne posisjonen, må du slå av "Bruk klippgrenser for mus", som du finner i menyen Global i Window-Eyes. Dette er en global innstilling som lagres i Wineyes.ini. Vanligvis vil du nok la denne innstillingen være slått på, men i enkelte programmer, så som i terminalemulatorer og lydredigeringsprogrammer, kan klippet være en hel linje, og da vil du kanskje la brukervinduet ekskludere deler av denne linjen. I slike tilfeller må du altså slå av funksjonen "Bruk klippgrenser med mus".


12.5. Målt fra

Når bør du bruke den motsatte verdien for valget "Målt fra" under definering av et vindu? Generelt sett vil du nok bruke en eller flere av de motsatte verdiene for de fleste vinduene. Det er tilfeller hvor du ikke vil at et spesielt koordinat skal beregnes fra den korresponderende kanten av det aktive vinduet.

La oss se på et eksempel: I tekstbehandleren din kan vi tenke oss at side- og linjenumrene vises på den nederste linjen i det aktive vinduet. Og så vil du ha en hurtigtast som leser denne informasjonen. Du velger vindu 5 ved å trykke Ins-F3 og velge vindu 5. Plasser musepekeren på ordet "Side", og trykk Ins-F5. Deretter plasserer du pekeren på linjenummeret, og trykker Ins-F6. Du trykker Alt-5 for å få opplest innholdet i vindu 5, og Window-Eyes sier for eksempel "Side 5 Linje 23". Det var dette du mente å oppnå så du velger vindu 0 og lagrer innstillingene. Det er best å vende seg til å sette det gjeldende brukervinduet tilbake til et vindu som brukes mer frekvent etter at du har endret andre brukervinduer. I dette eksemplet, hvis du lar vindu 5 fortsette å være gjeldende vindu, vil mesteparten av markørflyttefunksjoner og hurtigtaster for lesing utføres inne i statuslinjen og ikke i resten av programvinduet. Du trenger ikke nødvendigvis å sette det gjeldende brukervinduet tilbake til 0, men vi anbefaler sterkt at du velger et vindu som dekker det meste av programvinduet ditt, eller i det minste et som dekker det området du jobber i.

Hvis du tar en titt på innstillingene for vindu 5, vil de kanskje se omtrent slik ut:


 Venstre = 498 - målt fra venstre, avkrysset
    Toppen = 467 - målt fra toppen avkrysset
    Høyre = 64 - målt fra høyre avkrysset
    Bunnen = 8 - målt fra bunnen avkrysset

Det kan virke litt forvirrende at avstanden fra toppen er 467 og avstanden fra bunnen er 8, men husk at dette er avstanden fra kanten og ikke den absolutte posisjonen.

Dette brukervinduet fungerer bra, men av grunner som ikke har med brukervindu 5 eller statuslinjen å gjøre, velger du å endre størrelsen på programvinduet, f.eks gjenopprette eller maksimere. Dette vil forflytte plasseringen av statuslinjen. Avstanden til bunnen er den samme, men avstanden til toppen vil være en del mindre nå. Trolig må du justere verdien for toppen av brukervindu 5 til en verdi som ligger i nærheten av 300 for avstanden til toppen av det aktive vinduet.

Må du stadig justere størrelsen på brukervinduet i forhold til det aktive vinduet? Må du love deg selv å aldri endre størrelsen på et vindu slik at du unngår dette problemet? Nei da, i dette tilfellet skal du bruke "Målt fra bunnen" for å angi topposisjonen for vindu 5. Da kan du sette verdien for topposisjonen til avstanden fra bunnen av det aktive vinduet, hvilket vil føre til at all tekst i vindu 5 blir fanget opp, men ingenting av det som ligger rundt. I dette tilfellet kan du forsøke en verdi på rundt 50.

Akkurat som Window-Eyes kan bestemme pikselverdien for musens posisjon, kan programmet også forsøke å fastslå hvor det skal måles fra (venstre/høyre eller toppen/bunnen). Hvis du trykker Ins-F5 eller Ins-F6 to ganger i rekkefølge uten å flytte musen eller trykke en annen tast på tastaturet, vil Window-Eyes automatisk forsøke å fastslå hvor det er lurest å måle fra, og du vil høre "Auto mål fra" etter at du har hørt enten "Toppen venstre" eller "Bunnen høyre". For å fastslå hvor det skal måles fra, vil Window-Eyes se etter grensene til det nærmeste vinduet og bruke denne kanten. Så hvis du setter opp et brukervindu for en statuslinje på bunnen av et programvindu, og statuslinjen benytter hele bredden av programvinduet, vil Window-Eyes sette venstre til "målt fra venstre", topp til "målt fra bunnen", høyre til "målt fra høyre", og bunn til "målt fra bunnen". Å bruke funksjonen "Auto mål fra" er ikke alltid korrekt fordi det er ikke alltid den nærmeste kanten som har en vindusgrense som forblir konstant når du endrer størrelsen på et vindu. Men som regel stemmer dette, og når det stemmer forenkler det fastsettelsen av hvor det skal måles fra en hel del. Skulle Window-Eyes velge feil "mål fra" for et vindu, kan du bruke Ins-F4-dialogen "Koordinater for brukervindu" til å velge den andre innstillingen "mål fra" og Ins-F5 og Ins-F6 for å fastslå koordinatene for vinduet. Når du setter "målt fra" manuelt, må du passe på at du kun trykker Ins-F5 og Ins-F6 én gang slik at du ikke ved et uhell aktiverer funksjonen "Auto mål fra". Dette vil overstyre de manuelle innstillingene.


12.6. Logisk oppbygging av vinduer

Viktig: En datamaskin, kan ikke utfordre logisk tenkning, men vi kan kontrollere hvordan maskinen skal reagere på ulogiske kommandoer. Hvis du undersøker på utsiden av det gjeldende vinduet og finner at du vil sette nye koordinater for det, kan du gjøre det. Men logikken forhindrer deg fra å sette topplinjen under den gjeldende bunnlinjen, eller venstre kolonne til høyre for gjeldende høyre kolonne. Om du skulle gjøre dette, og forsøke å lese vinduet du definerte, vil Window-Eyes ikke lese noe i det hele tatt.

Likeledes er det mulig å definere et vindu med helt gyldige koordinater, omdefinere det på en uomtenksom måte slik at høyre kolonne settes til venstre for den gjeldende venstrekolonnen, og bunnlinjen settes over den gjeldende topplinjen. Dette vil også føre til at Window-Eyes ikke sier noe som helst.


12.7. Begrense lesing til et bestemt brukervindu

Hvorfor skulle du ønske å la ett vindu være gjeldende brukervindu framfor et annet? Det kan være forskjellige årsaker til det, men her er et eksempel som kan illustrere dette:

Tenk deg at du leser et dokument i tekstbehandleren din. Tenk deg også at dokumentet har utseende som i en avis, med to kolonner. Når du da leser linje for linje, vil den samme linjen i begge kolonner bli lest samtidig, og med det resultat at teksten blir usammenhengende. Du vil da at Window-Eyes kun skal lese teksten i den første kolonnen etter hvert som du piler nedover i teksten.

Løsningen er å sette opp et brukervindu som kun dekker den første kolonnen, og ekskluderer den andre. Når du da trykker hurtigtasten som leser innholdet i det vinduet du har definert, vil kun teksten i første kolonne bli lest. Og hvis du da setter dette nye vinduet opp til å være gjeldende brukervindu, vil teksten bli lest opp linje for linje etter hvert som du piler nedover i dokumentet.

Når markøren er utenfor gjeldende brukervindu, vil Window-Eyes' hurtigtaster lese teksten uavhengig av grensene til dette brukervinduet. Hvis du, i dialogen "Definering av flyttetaster", har satt pil opp og pil ned til å lese den gjeldende linjen, og du bruker disse tastene til å bevege markøren over eller under grensene til det gjeldende brukervinduet, vil linjer utenfor gjeldende brukervindu likevel bli lest. Om du i et lignende tilfelle ikke har satt det gjeldende brukervinduet opp til å dekke hele bredden av det aktive vinduet, vil kun teksten inne i brukervinduet bli lest.


12.8. Status for brukervindu

I de fleste tilfeller vil du ikke like å høre alt som programmet ditt viser på skjermen til enhver tid. Dialogbokser, redigeringsvinduer, menyer etc. gir alt for mye informasjon, ofte på en uorganisert måte, slik at innholdet på skjermen blir vanskelig å forstå, når den blir framført i den rekkefølge den dukker opp på skjermen. Men uansett er det tilfeller hvor informasjonen som vises på skjermen i en grei rekkefølge kan brukes slik den opptrer, og gi tilbakemelding på hva som skjer. Kommunikasjonsprogrammer som er tilkoblet en nettjeneste er et godt eksempel på et program hvor du sannsynligvis ønsker å høre informasjonen i den rekkefølge den blir sendt fra den tjenesten du er koblet opp mot. Det er statusen til vinduene som er satt i Window-Eyes som avgjør hvilken og hvor mye informasjon som skal annonseres til enhver tid. Dette gjøres i dialogen "Definisjon for brukervinduer", Ins-F7. Denne dialogen vil bli forklart i kapittel 13.5.


12.8.1. Et les-vindu

Et "Les-vindu" er et vindu som fanger opp og leser alt som blir skrevet til skjermen din. La oss si at du er koblet opp mot en ekstern tjeneste med et kommunikasjonsprogram. Programvaren i den andre enden av tilkoblingen viser en meny med fem valg på skjermen din. Window-Eyes leser ikke denne menyen automatisk. Du må trykke en hurtigtast for et brukervindu for å lese menyen. Dette er faktisk en dårligere løsning enn hva som er akseptabelt, da du ikke kan vite når en ny meny blir vist på skjermen. Så løsningen er å sette opp et brukervindu som dekker området i det aktive vinduet hvor all ny informasjon fra den andre enden blir presentert, og så setter du dette brukervinduet opp til å si alt som dukker opp. Når dette er gjort, vil Window-Eyes fange opp det som blir skrevet til skjermen og sende det til talesyntesen.

Hvis bare ett brukervindu er satt til å lese, og dette vinduet ikke dekker hele skjermen, vil kun tekst som dukker opp inne i dette vinduet bli lest automatisk. La oss si at brukervindu 0 er det eneste vinduet som er satt opp til å lese. Grensene til vindu 0 er satt til 0 piksler fra venstre kant, og høyre er satt til 300 piksler fra høyre kant av det aktive vinduet, (Vi bryr oss ikke om toppen og bunnen akkurat nå). Dette vil medføre at Window-Eyes ignorerer mye av informasjonen på høyre side av skjermen. På denne måten vil Window-Eyes bare lese det av menyen som faller innenfor vinduet som "leser", og det vil sannsynlig vis bare være noen få ord av hvert menyelement. Alt annet vil ikke bli lest.

Hvis du ikke er sikker på hvor på skjermen programmet ditt presenterer ny informasjon, eller du ikke har gjennomgått hvordan du setter opp et "les-vindu", kan du forsøke å bruke hurtigtasten "Les alt", Ins-A. Dette er en av-og-på-bryter, og når den blir trykket, bytter den status mellom av og på.

Selv om "Les alt" er slått av, vil Window-Eyes likevel fungere.

Når "Les alt" er slått på, vil alt som blir skrevet til skjermen bli lest av talen, uansett hvor på skjermen det dukker opp.

Hvis du vil at tekst som dukker opp på et gitt sted på skjermen, og ikke annen tekst, skal bli lest av talen, setter du opp et "les-vindu". Ellers vil hurtigtasten "Les alt" kunne gjøre nytten.

Du kan bestemme selv hvor mange brukervinduer av de 50 som er til disposisjon, du vil sette opp som "les-vinduer"; om de overlapper hverandre, gjør ikke det noe. Overlappingen vil ikke føre til at tekst blir lest to ganger. La oss for eksempel si at du har to vinduer, med forskjellige grenser, satt opp som "les-vinduer". Tekst som blir presentert innenfor grensene til hvilket som helst av de to vinduene vil bli lest av talen slik den er skrevet. Tekst som faller utenfor grensene til de to vinduene vil ikke bli lest. Det spiller ingen rolle for talen hvilket av disse to vinduene som er det gjeldende vinduet, eller hvilke grenser de har. "les-vinduer" fungerer uavhengig av dette.

Et trykk på Ctrl-tasten vil stoppe taleflommen fra et "les-vindu". Når strømmen av ny tekst til et "les-vindu" er slutt, vil Window-Eyes gi et lydsignal. Et nytt trykk på Ctrl-tasten vil føre til at Window-Eyes leser videre.

Enkelte programmer skriver tekst rett inn i redigeringsbokser. Ved å velge "Tillat opplesing av vinduer i redigeringsbokser", som du finner i menyen "Generelt" i Window-Eyes' kontrollpanel, kan du instruere Window-Eyes til å presentere denne teksten etter hvert som den blir skrevet. Denne innstillingen har ingen innvirkning på det du skriver inn i redigeringsbokser.


12.8.2. Stille vindu

Når et vindu er satt til "Stille", vil tekst som skrives til dette vinduet ikke bli lest av Window-Eyes. Men fullt så enkelt er det likevel ikke, på grunn av Window-Eyes' "vindusprioritet", et vindus evne til å erstatte et annet vindu på bakgrunn av dets "taleinnstilling". Jo lavere nummer et vindu har, jo høyere prioritet har det. Hvis et "stille vindu" skal stoppe talen fra et område på skjermen som, via et "les-vindu", er satt opp til å "lese", må det "stille vinduet" ha prioritet, d.v.s et lavere nummer enn "les-vinduet".

La oss for eksempel si at du vil at all tekst i det aktive vinduet, bortsett fra den øverste linjen, skal bli lest av talen automatisk. Sett topp-koordinatene for vindu 1 slik: Venstre=0, Topp=0, høyre=0, og bunn=50 med målt fra toppen. Sett vindu 1 til "stille". For vindu 2 setter du koordinatene slik at det dekker hele det aktive vinduet, og sett statusen for vinduet til "les". Alle de andre vinduene skal ha statusen "nøytral". Den øverste linjen vil nå ikke bli lest av talen.

Det "stille vinduet" vil være hendig i et program som viser klokken i et felt på skjermen, og hvor denne oppdateres kontinuerlig. Klokken vil bli lest opp slik, "10:04:24", men det er ikke sikkert du ønsker å høre at den blir oppdatert hvert sekund, eller hvert minutt. Du kan da sette vindu 3 opp som et "stille vindu", og la det dekke klokken. Vindu 7, for eksempel, kan du da la dekke resten av det aktive vinduet og sett statusen til "les". På denne måten får du lest opp all nødvendig informasjon, men ikke klokken.


12.8.3. Et "nøytralt" vindu

"Nøytral" er den vindusstatusen blant de fire som trenger kortest forklaring. Et vindu som er satt til "nøytral" verken begrenser eller tillater opplesing av tekst som blir skrevet til skjermen. Vinduet utfører ingenting.

Har noen av de tre statusene som hittil er forklart innvirkning på bruken av hurtigtastene for lesing av brukervinduer? Nei, skulle du ønske å få lest innholdet i et brukervindu kan du gjøre dette uavhengig av statusen for vinduet.


12.8.4. Et"Flyt"-vindu

På grunn av at enkelte konsepter ennå ikke er omtalt, vil vi ikke kunne gi flytvinduet en rettferdig forklaring. På dette tidspunktet kan vi si at koordinatene for et flytvindu varierer automatisk i forhold til slike ting som markørens posisjon og markerte elementer. En grundig forklaring av flytvinduer vil bli gitt i kapittel 15.


12.9. Få informasjon om brukervinduer

Når du trykker hurtigtasten "Les koordinater for brukervinduer", (ikke definert i fabrikkoppsettet), vil følgende opplysninger bli gitt: Nummeret på det aktive brukervinduet, om statusen er satt til "Les", "flyt", "nøytralt" eller "stille", samt vinduets koordinater. Funksjonen gir også lignende opplysninger om hyperaktive vinduer, men dette vil bli forklart i kapittel 14.

Du kan også bruke hurtigtasten "Brukervindusstatus", som ikke er definert fra leverandøren. Denne hurtigtasten åpner en dialogboks som lister opp alle de 50 brukervinduene (0 - 49), og alle de hyperaktive vinduene (a - Z), og statusen for hvert enkelt vindu i den aktive settfilen som er i bruk når denne hurtigtasten trykkes.


12.10. Lese brukervinduer

Det er flere måter å lese innholdet i et brukervindu på. Den mest direkte metoden, og den enkleste, er å bruke en hurtigtast, og det er flere av disse tilgjengelig.

De første 20 brukervinduene (0 - 19) har sine egne hurtigtaster. De første ni hurtigtastene har blitt tildelt tastekombinasjonen Alt-1 til Alt-9. Hurtigtastene for brukervindu 10 til 19 er ikke definert fra leverandøren. Trykker du en av de definerte hurtigtastene, leses det korresponderende vinduet.

Et hvilket som helst brukervindu eller hyperaktivt vindu kan leses med hurtigtasten "Les oppgitt vindu", ikke definert fra leverandøren. Skriv inn nummeret på brukervinduet (0 - 49), eller bokstaven for det hyperaktive vinduet (a - z). Skal du for eksempel lese vindu 37, trykker du hurtigtasten "Les oppgitt vindu", skriv inn 37, og trykk Enter. Skal du bruke denne hurtigtasten, må du først definere den, d.v.s tilordne den til en tastekombinasjon. Window-Eyes vil lese informasjonen som befinner seg i det angitte vinduet. Vil du lese det hyperaktive vinduet Z, trykker du hurtigtasten "Les oppgitt vindu", skriver inn bokstaven Z, og trykker Enter.

Av og til kan det være nyttig å kunne lese det gjeldende brukervinduet uten at en vet hvilket det er, eller hvilken hurtigtast det har. Window-Eyes har en hurtigtast, "Les aktivt brukervindu", til dette formålet. Dette er nyttig når du har satt opp brukervinduer til å lese kolonner eller andre komplekse tekstarrangementer, og du vil lese det vinduet du er inne i akkurat nå, uten å spekulere på hvilket nummer det har. Denne hurtigtasten er ikke definert fra leverandøren.


12.11. Vis omrisset av et brukervindu

Funksjonen "Vis omriss av brukervindu" kan aktiveres i menyen global i Window-Eyes' kontrollpanel. Dette valget vil ikke bli lagret i noen settfil eller andre steder. Det er en opsjon som blir slått av hver gang du starter Window-Eyes. Når du slår denne funksjonen på, vil Window-Eyes invertere fargene i det området på skjermen som er definert som et brukervindu eller et hyperaktivt vindu første gangen du leser vinduet. Neste gang du leser vinduet vil fargene bli tilbakestilt til normal.

Det er mulig at skjermen kan bli urolig eller uleselig under denne operasjonen. Da kan du minimere programvinduet og deretter maksimere det for å gjenoppfriske skjermen. Trykk Alt-Mellomrom, og deretter bokstaven N. Så Alt-Mellomrom, og bokstaven M. Du kan også bruke funksjonen som gjenoppfrisker skjermen, Ins-omvendt skråstrek (Insert-<omvendt skråstrek>). Funksjonen "Vis omriss av brukervindu" er ment som en visuell støtte for seende når de skal sette opp brukervinduer.


13. Attributter og markerte elementer på skjermen

Dette kapitlet av manualen gjennomgår hvordan Window-Eyes sporer og gjør bruk av attributter og markerte elementer.

Til nå har vi gjennomgått forskjellige måter å innhente innformasjon fra skjermen på, fra de to perspektivene markør og musepeker, og posisjoner inne i Window-Eyes-vinduer. Dette ville vært tilstrekkelig hvis programmene gjorde ting på samme sted på skjermen hver gang, og med de samme fargene. Men det gjør de ikke, de grupperer tekst i tilfeldig mønster markert med endringer i fargene, og de bruker markert tekst eller markerte elementer for å markere informasjon som for eksempel aktiv meny, markert informasjon, kolonneoverskrifter og hypertekst. Etter hvert som programmene kommer ut i nye versjoner, blir de mer og mer fylt med visuelt appellerende, men programmeringsmessig komplekse spesialiteter, spesialiteter som kan la seg beskrive med ord, men kun en om gangen.


13.1. Grunnleggende

Før vi går i gang med en prosessorientert forklaring av hvordan Window-Eyes kan hjelpe deg med å fange opp forskjellige ting som skjer på skjermen i Windows-baserte programmer, kan en forklaring av noen grunnleggende aspekter være på sin plass.

Hvert enkelt element på skjermen: Tegn, ikoner, grafiske elementer, etc. blir vist i form av en gruppe grafikkpunkter, hvert enkelt med sin egen farge som består av grader av rød, blå og grønn forgrunnsfarge på rød, blå og grønn bakgrunn. En attributt på skjermen må alltid uttrykkes med minst seks av disse verdiene.

Windows viser svært ofte et element på skjermen som består av andre attributtsammensetninger enn det andre som presenteres. For eksempel, i hjelpesystemet til Windows, er teksten som representerer teksten i hyperlenker vist i en lysere farge enn all annen tekst i skjermbildet. Etter hvert som du med Tab-tasten flytter fra lenke til lenke, vil den foregående lenken få den samme fargen som resten av teksten, mens den lenken du kommer til vil bli framhevet. Vi kaller disse framhevede elementene for "markeringer". Window-Eyes, for eksempel, bruker markeringer for å framheve det aktive menyelementet i menyene i Window-Eyes' kontrollpanel. Likedan, når du markerer tekst i en tekstbehandler, vil denne teksten bli framhevet, og Window-Eyes kan derfor betrakte denne teksten som markert.

Hypertekst er en lenke til deler av annen tekst. Hypertekst blir som regel vist som en markering, og når du trykker Enter på en slik lenke, vil programmet ditt åpne et skjermbilde som viser det som lenken representerer. Hypertekst er ofte brukt i "On-line" hjelpesystemer.


13.2. Hvordan det fungerer

Fra nå av vil vi ta for oss Window-Eyes på et mer generelt grunnlag enn vi har gjort hittil. Det er de mulighetene Window-Eyes gir for å arbeide med skjermattributter og markeringer, som fører oss til Skjerm-menyen, Hurtigtast-menyen, og til dialogen "Standard Brukervindusdefinisjon"; dette lar oss bruke flere av Window-Eyes sine funksjoner.


13.3. Oppdage nye skjermattributter

Det kan være viktig for deg å oppdage nye attributter i teksten du leser. For eksempel vil fet og understreket tekst bli vist med andre attributter enn den ordinere teksten. En populær metode for å redigere tekst som andre skal se over, er å la tekst som blir endret i forhold til originalen få understreking, rød strek eller å gjøre den fet. I en database kan felt som ikke lar seg endre bli vist i en annen farge enn de andre feltene. Du kan bruke hurtigtasten Attributtendringer (ikke definert fra leverandøren) til å slå denne funksjonen av eller på, eller du kan bruke menyelementet Attributtendringer i menyen Mus i Window-Eyes' kontrollpanel. Det er ingen funksjonell forskjell på disse to metodene for å nå denne funksjonen.

Hvilken attributtendring som annonseres av Window-Eyes når denne funksjonen er slått på, bestemmes gjennom innstillingene som er gjort i menyen Ordrikhet, som ble beskrevet i kapittel 6.8.


13.4. Følg markert

Vi vet allerede at Window-Eyes klarer å isolere og lese tekst som består av bestemte fargesammensetninger; men hva skjer når fargesammensetningene flyttes på skjermen? Disse markeringene flyttes som regel med piltastene og de andre markørflyttetastene.

Hvis alle markeringer hadde hatt en markør, ville det vært mye enklere for skjermlesere å følge med, men som oftest blir markøren flyttet eller fjernet helt når markeringer dukker opp. En skjermleser som skal fungere optimalt må kunne følge disse markeringene etter hvert som de flytter rundt på skjermen.

Window-Eyes møter denne utfordringen med en funksjon som heter "Følg markering", og som følger og leser markeringene og annonserer hvor den flytter. For å få fullt utbytte av denne funksjonen må du gjøre tre ting: Fortelle Window-Eyes hvilke fargeattributter som den skal se på som markeringer, definere hurtigtastene "Markert" og "Rotor Markert", som ingen er definert fra leverandøren. Hvis du foretrekker minimal bruk av hurtigtaster, kan du i menyen Generelt, velge "Følg Markering" og velge en av de tre innstillingene i listeboksen.


13.4.1. Sette opp markeringer

For å sette markert farge, plasserer du musen på et sted i teksten i det markerte område. Trykk hurtigtasten "Sett farge for markering" (ikke definert fra leverandøren). Window-Eyes setter da fargene på tegnet som musen står på som de markerte fargene. Når du trykker hurtigtasten "Sett farge for markering", sier Window-Eyes "Markering satt til "R255 G255 B255 på R0 G0 B0" (hvit på sort). Du kan finne det som er markert ved å slå på funksjonen "Attributtendringer", enten med hurtigtasten "Attributtendringer av/på", (ikke definert fra leverandøren), eller gjennom menyen Skjerm i Window-Eyes' kontrollpanel, og les så det aktive vinduet. Attributtene for teksten som er vist i det markerte området blir annonsert like før teksten blir lest. En annen metode for å finne riktig farge for markert, er å flytte musen fra punkt til punkt, trykke hurtigtasten Sett farge for markering på hvert tekstelement til du finner det elementet som har en annen farge enn resten.

Når du trykker tastekombinasjonen du tilegnet funksjonen "Markert", leses det markerte elementet som eventuelt befinner seg i det aktive vinduet. Et nytt trykk vil stave den markerte teksten, mens et tredje trykk vil stave teksten fonetisk. Et lydsignal vil høres hvis det ikke er markert tekst i det aktive vinduet.

Hurtigtasten "Rotor markert": Når den trykkes, byttes det mellom tre innstillinger, "Følg markering av", "Følg markering auto", og "Følg markering på". Vær oppmerksom på at disse innstillingene kun har gyldighet innenfor det aktive vinduet. Hvis du vil at de også skal gjelde i et nytt aktivt vindu, må du sette dem på nytt. Til å begynne med kan det se ut til at dette kan medføre merarbeid, men fordelen er at du kan ha forskjellige vinduer til forskjellige situasjoner hvor markeringene er endret. Det er da ikke nødvendig å hente inn en ny Settfil med andre innstillinger. For eksempel i programmenes hjelpesystem og menyer, kan disse markeringene være komplett forskjellig, og da vil du nok la dem reagere forskjellig.

Når "Følg markering" er slått av, og når piltastene blir trykket, vil Window-Eyes fungere normalt.

Når Følg markering er slått på, og piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab blir trykket, vil Window-Eyes lese markeringen. Hvis det ikke finnes markert tekst i gjeldende brukervindu, vil ikke Window-Eyes si noe i det hele tatt. Det er viktig å legge merke til at innstillingene for piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab, som er gjort i Menyen Flytting i Window-Eyes' kontrollpanel, blir overstyrt av innstillingen "Følg markering på".

Når "Følg markering" er satt til "Auto", og piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab blir trykket, vil Window-Eyes forsøke å lese markert tekst selv om markert tekst ikke er definert. Vi sier "forsøke" fordi Window-Eyes ikke er i stand til å forutse all skjermaktivitet et program utfører. Finnes det ingen markeringer når disse tastene trykkes, vil Window-Eyes fungere som normalt. Hvis Window-Eyes finner et markert element, vil den lese tekst som har standard fargekombinasjoner som Windows bruker i menyer, og for ikoner.


13.5. Dialogen "Definisjon av standard brukervindu"

Nå når markeringer og hvordan gjøre nytte av Window-Eyes sine muligheter til å behandle dem er introdusert, kan vi ta for oss dialogen "Standard brukervindusdefinisjon" som du henter opp ved å trykke Ins-F7.

Når dialogen dukker opp, sier Window-Eyes "Standard Brukervindusdefinisjon, vindu x", hvor x representerer gjeldende brukervindu. De følgende avsnitt lister opp og beskriver funksjonene, element for element:

S = status - Første valg i dialogboksen setter lesestatusen for det gjeldende brukervinduet. Piltastene flytter deg opp og ned i en kombinasjonsboks med valgene "Flyt", "Les", "Nøytral" og "Stille".

M = Kommentar - I denne redigeringsboksen kan du gi en beskrivelse av funksjonen for vinduet. Den er beregnet til intern bruk for utviklere av settfiler som ønsker å lage et lite notat for seg selv eller for andre utviklere. Det er kun plass til 25 tegn i denne redigeringsboksen.

R = Godta enhver forgrunnsfarge - Lar deg bestemme om gjeldende brukervindu skal ignorere forgrunnsfargen eller kun lese tekst med forgrunnsfargen som bestemmes senere i denne dialogen. Mellomromstasten krysser av eller fjerner avkryssingen for dette valget.

K = Godta enhver bakgrunnsfarge - Lar deg bestemme om det gjeldende brukervinduet skal ignorere bakgrunnsfargen eller kun lese bakgrunnsfargen som bestemmes senere i denne dialogen. Mellomromstasten krysser av eller fjerner avkryssingen for dette valget.

V = Oppgi vindusattributter - Denne knappen er kun tilgjengelig hvis en av de to foregående avkryssingsboksene ikke er avkrysset. "Oppgi vindusattributter" gir deg anledning til å angi RGB-verdiene for attributtene for forgrunnen og bakgrunnen for brukervinduet. Når du trykker Enter på denne knappen, dukker det opp en dialog hvor du kan skrive inn de seks verdiene for rød, grønn og blå, forgrunn og bakgrunn.

På bunnen av denne dialogen er det tre knapper, "Ok", "Avbryt" og "Godta mus". Hvis du trykker knappen "Godta mus", vil Window-Eyes bruke verdiene for fargene under musen til attributter. Window-Eyes sier da "Mus akseptert".

L = Les og stav - Fører til at alle ord i vinduet blir stavet etter at de er lest. Mellomromstasten krysser av eller fjerner avkryssingen for dette valget.

J = les vindu i kjede - Lar deg velge et standard vindu som Window-Eyes skal lese like etter at det gjeldende vinduet er lest. Et vindu kan ikke kjede-leses to ganger. Inne i denne kombinasjonsboksen kan du pile opp og ned for å velge vinduet du vil ha kjede-lest, eller skriv enkelt og greit nummeret på vinduet.

T = Mer status - Gir de samme valgene som hurtigtasten "Rotor markert": "Auto", "På" eller "Av". Med pil opp og ned kan du velge mellom disse.

G = Oppgi markeringsattributter - Gir deg muligheten til å angi verdiene for forgrunn og bakgrunn for markert i det gjeldende brukervinduet. Et trykk på denne knappen åpner en dialog hvor du kan skrive inn de seks RGB-verdiene for rød, grønn og blå, forgrunn og bakgrunn. Nederst i denne dialogen er det tre knapper, "Ok", "Avbryt" og "Godta Mus". Hvis du trykker knappen "Godta Mus" vil Window-Eyes bruke fargene under musen til attributter. Window-Eyes sier da "Mus akseptert".

I = Finn markeringsfarge automatisk - Lar deg instruere Window-Eyes til å forsøke å bestemme fargene for markering. Trykk Alt-I for å krysse av i denne avkryssingsboksen. Enda et trykk på denne tasten, eller på Mellomrom mens elementet har fokus, vil føre til at avmerkingen fjernes. Et trykk på Enter vil godta innstillingen og lukke dialogen.

P = Kopier innstillinger fra vindu - Gir deg anledning til å skrive inn nummeret på det brukervinduet du vil kopiere innstillinger fra.

Dialogen "Standard brukervindusdefinisjon" gir en kort og konsis oversikt over disse funksjonene og gir muligheten til å gjøre endringer fra ett og samme sted, uten å vente på at de foretrukne attributtene skal dukke opp på skjermen, eller flytte musen for å finne dem.


13.5.1. Status

Valgene er "Flyt", "Les", "Nøytral" og "Stille". Se kapittel 12 for en detaljert beskrivelse av disse fire opsjonene.


13.5.2. Vindusattributter

Denne spesialiteten forsterker bruken av standard vinduer. La oss se på et eksempel:

I databaseprogrammet ditt presenteres teksten i notatfeltet med hvite bokstaver på svart bakgrunn mens all annen tekst i felt og feltnavn blir presentert i andre farger. Både størrelse og plassering av notatfeltet kan variere i vinduet som har fokus, så det blir vanskelig å definere et brukervindu som fanger opp alle notater uten å samtidig fange opp annen tekst.

Heldigvis blir notater vist med spesielle attributter. Så du setter brukervinduet for notater til å dekke hele vinduet som er i fokus og vindusattributtene til den viste fargen: R255, G255, B255 på R0, G0, B0 for eksempel. Trykk så hurtigtasten for å lese brukervinduet.

Det er en enkel og grei måte å gjøre dette på. Først, henter du opp et notat på skjermen, trykk Ins-F3 og skriv inn nummeret på det brukervinduet du vil bruke som notatfeltvindu. Vi skal bruke vindu 8 i dette eksemplet. Etter at du har valgt dette vinduet, plasserer du pekeren et eller annet sted i teksten i notatet. Trykk hurtigtasten Sett farge for brukervindu (ikke definert fra leverandøren). Window-Eyes vil si "Vindu satt for R255 G255 B255 på R0 G0 B0.". Når du trykker denne hurtigtasten vil Window-Eyes automatisk fjerne avkryssingen for "Godta enhver forgrunnsfarge" og "Ignorer bakgrunnsfarge".

Senere legger du kan hende merke til at enkelte notater ikke blir lest med hurtigtasten Alt-8, eller den tastekombinasjonen du har tilordnet for å lese brukervindu 8. Når du med hjelp av musen inspiserer teksten, finner du at teksten er vist med en ørliten fargenyanse av hvit tekst på svart bakgrunn. La oss si R255 G248 B255 på R0 G0 B0. Det er ikke uvanlig at programmer blander farger for forgrunn, og plasserer det på en ensfarget bakgrunn. Brukervinduet kan på en enkel måte justeres slik at det takler dette. Trykk Ins-F3 og velg vindu 8, og deretter Ins-F7 for å åpne dialogen "Standard brukervindusdefinisjon". Trykk Tab til du kommer til feltet "Godta enhver forgrunnsfarge", og trykk Mellomrom for å krysse av i avkryssingsboksen. Trykk Enter for å aktivere endringene og lukke dialogen. Velg vindu 0 eller vinduet som dekker arbeidsområdet ditt og lagre endringene. Fra nå av vil Alt-8 lese alle notater med hvilken som helst forgrunnsfarge på R0, G0, B0.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke benytter et vindu satt med spesielle attributter som det gjeldende brukervinduet. Benytt alltid et annet vindu enn det du bruker til arbeidsvindu til disse funksjonene. Du kan benytte hvilket som helst av de 50 brukervinduene til å angi fargeattributter.


13.5.3. Les og stav

Denne funksjonen er hendig ved bruk av stavekontroll. Hvert ord som har mer enn en bokstav blir stavet etter at de er lest.


13.5.4. Vindu i kjede

Hva om tekstbehandleren din viser nummeret på dokumentet på den øverste linjen, og Side- og Linjenumrene på den nederste. Du kan da sette opp to vinduer til å lese disse to delene av vinduet i fokus, og ha to hurtigtaster til å lese denne informasjonen, eller kanskje du vil at en eneste hurtigtast skal lese både dokumentnummeret, Sidenummeret og linjenummeret på en gang.

Sett opp et vindu for dokumentnummeret. Vi vil foreslå at du bruker vindu 5. Sett opp et vindu som dekker Side- og linjenummeret på bunnen av vinduet. Her kan du bruke vindu 4.

Så velger du vindu 5, siden det er det du vil høre først, og åpner dialogen "Standard brukervindusdefinisjon" ved å trykke Ins-F7. Trykk Tab til du kommer til Les vindu i kjede, pil opp eller ned til du finner vindu 4, det vinduet du har satt opp til å lese Side- og Linjenumrene. Trykk Enter for å lukke dialogen, velg vindu 0 og lagre endringene. Nå, når du trykker hurtigtasten for å høre dokumentnummeret, vil også Side- og linjenummeret bli lest.

Du kan kjede så mange standard vinduer som du vil. Hvis du kjeder til et vindu som nettopp har vært lest, vil Window-Eyes ikke lese dette, og kjeden vil bli avsluttet.


13.5.5. Status for markert (Mer status) samt "Oppgi Markeringsattributter"

Markeringsattributter blir satt på samme måte som vindusattributter gjennom knappen "Sett Markeringsattributter". Knappen åpner en dialog som er identisk med den som åpnes med knappen "Sett Vindusattributter". Alle feltene i disse to dialogene er like.

Siden programmer i løpet av en økt forandrer både farge og utseende på markeringer flere ganger, gir Window-Eyes deg 50 individuelle innstillinger for "markert" i hver settfil. Status for markert, "På", "Av", og "Auto" er angitt separat for hvert enkelt vindu uavhengig av de andre vinduenes status for markert. Dette er tilfelle uansett om du bruker hurtigtasten "Rotor Markert", feltet "Mer Status" i dialogen "Standard brukervindusdefinisjon", eller menyelementet "Valgt Tekst" i menyen generell. Denne innstillingen vil aldri være global.

Likeledes er alle innstillingene for attributter spesifikke for hvert enkelt vindu og har ingen innvirkning på attributtinnstillingene for de andre vinduene.

Hva betyr dette? Hvis programmet ditt gir deg to forskjellige situasjoner med to forskjellige markeringer med ulike farger, kan du enkelt la Window-Eyes følge markert ved å bytte vindu. Likedan, hvis programmet har en tredje modus som ikke inneholder markert, kan du enkelt og greit bytte til et tredje brukervindu.


13.5.6. Kopier innstilling fra vindu

Når du trykker denne knappen vil du få anledning til å angi nummeret på det brukervinduet du vil kopiere innstillinger fra. Alle innstillingene, Status, Kommentar, vindusattributtene, Les og Stav, etc. vil bli kopiert når du bruker denne funksjonen.


13.6. Markør og mus, Ansi/Attributt

Hurtigtastene Ansi/Attributt, vil annonsere informasjon for Ansi og Attributt for tegnet som befinner seg under markøren eller musen når hurtigtasten trykkes. Hvis det ikke er et tegn til stede når disse to hurtigtastene trykkes, vil det bli gitt et lydsignal. Hurtigtasten Ansi/Attributt for markøren har tastekombinasjonen Ctrl-Num-Del mens hurtigtasten Ansi/Attributt for musen har tastekombinasjonen Ctrl-Ins-Num-Del. Når du trykker en av disse hurtigtastene, vil den si nummeret på Ansi-tegnet, tegnets font, størrelsen på fonten, tegnets stil samt fargene på tegnet. Hvis du har noen av disse opsjonene avslått i dialogen "Innstillinger for ordrikhet ved attributtendring", som du åpner ved å velge menyelementet "Attributtendringer" i menyen "Ordrikhet", vil disse hurtigtastene gjøre bruk av disse innstillingene første gang du trykker dem, mens et andre gangs trykk vil gi all informasjon. Window-Eyes reduserer hastigheten på talen med to trinn når verdiene for fargene blir annonsert i RGB-format for både forgrunn og bakgrunn.

Som et eksempel kan vi si at musepekeren står på en stor bokstav 'A', og at bokstaven har systemets font med størrelse 10. Vi tenker oss videre at bokstaven er Fet og at den er hvit på svart. Hvis du har alle innstillingene for "Ordrikhet ved attributtendring" slått på og du trykker Ctrl-Ins-Num-Del, vil Window-Eyes si "ansi 65, system ti punkt fet r255 g255 b255 på r0 g0 b0". Talen vil redusere hastigheten med to trinn når RGB-verdiene leses opp. Hvis innstillingen for farge er slått av i menyen ordrikhet, vil Window-Eyes annonsere alt bortsett fra fargeverdiene når du trykker hurtigtasten en gang, mens andre gang du trykker hurtigtasten, vil også fargeverdiene bli annonsert.

Nå når du vet hvordan hurtigtastene Ansi/Attributt virker, er du i stand til å bruke dem til å avgjøre hvilken farge de forskjellige tegnene har, og sette vindu og markert farge.


14. Hyperaktive vinduer

Dette kapitlet gjennomgår hvordan du definerer og bruker Window-Eyes' hyperaktive vinduer.

Det grunnleggende formålet med standard brukervinduer, er å få lest informasjon på skjermen så fort og nøyaktig som mulig. Hyperaktive vinduer har et annet formål, de er tilpasset slik at Window-Eyes kan overvåke og "se" etter hvilken som helst av ni forandringer som måtte skje på skjermen, og deretter automatisk utføre opp til tre av ni ordinære vinduskommandoer. Hyperaktive vinduer ligner standard brukervinduer på den måten at de er rektangulære.


14.1. Grunnleggende

I kapittel 6 lærte du å justere ordrikheten gjennom menyen "Ordrikhet" i Window-Eyes' kontrollpanel. Ordrikheten bestemmer hvor mye eller hvor lite Window-Eyes skal si til enhver tid. Men uansett vil det nok oppstå situasjoner hvor du ønsker en mer raffinert bruk av talen. For eksempel kan det være at du i en dialog finner at det å lese den fra start til slutt gir deg så mye informasjon at det blir uhensiktsmessig, men å lese fra punkt til punkt gir for lite informasjon til at det blir nyttig. Svaret på dette er å sette Window-Eyes opp til å overvåke det som skjer på skjermen, og lese det enkelte elementet på bakgrunn av spesielle hendelser.

For å få relevant informasjon opplest uten å måtte høre på unødvendig 'jabbing', kan Window-Eyes overvåke hendelsene på skjermen, og på bakgrunn av det den finner, utføre forhåndsdefinerte kommandoer, eller til og med ikke si noe i det hele tatt. Den kan se etter spesifikke tekststrenger, forandringer i spesifikke fargeattributter, hvilken som helst forandring på en statuslinje, etc. og deretter lese noe eller utføre overordnede oppgaver som for eksempel å hente inn en ny settfil, eller å annonsere et eller annet. Hyperaktive vinduer er vinduer som Window-Eyes leser "for seg selv", og ikke sender til talesyntesen. Window-Eyes leser disse vinduene om og om igjen inntil den finner det den leter etter, og utfører så den forhåndsdefinerte handlingen som er bestemt av deg.


14.2. Hvordan det fungerer

Mye av det du allerede vet om å sette opp standard brukervinduer, holder også for å sette opp hyperaktive vinduer. Vi har gjennomgått hvordan du med tastaturet setter opp standard brukervinduer. Mange av de samme tastene brukes også til å sette opp hyperaktive vinduer, men sammen med en kombinasjon av tastene Ctrl og Shift. Ctrl-Shift-F3, for eksempel, spør etter en bokstav (a - z), for å velge et hyperaktivt vindu, med det formål å enten sette det opp eller å gjøre endringer. Alle de 26 hyperaktive vinduene kan kjøre på samme tid så lenge de er satt opp.

Ctrl-Shift-F4 åpner dialogen "Koordinater for hyperaktivt vindu"; navnet på vinduet annonseres,, statusen angis ("Hyperaktiv" eller "Av"), og dialogen spør etter koordinatene for venstre, topp, høyre og bunn. Ctrl-shift-F5 setter grensen for toppen venstre for det hyperaktive vinduet til den posisjonen som er under musepekeren, mens Ctrl-Shift-F6 setter grensen for bunnen høyre til den posisjonen som er under musepekeren.

På samme måte som standard brukervinduer, gjør også hyperaktive vinduer bruk av "målt fra" i forhold til de fire posisjonene. Du kan enten justere disse forskyvningene manuelt fra dialogen "Koordinater for hyperaktivt vindu", eller du kan bruke funksjonen "Auto mål fra", ved å trykke Ctrl-Shift-F5 og Ctrl-Shift-F6 to ganger etter hverandre, uten å flytte på musen i mellomtiden. Window-Eyes vil da forsøke å sette forskyvningen basert på musens posisjon.

Det trenger ikke være noen sammenheng mellom posisjonen for standard brukervinduer og hyperaktive vinduer. Du kan la dem overlappe hverandre. Du kan la mange hyperaktive vinduer ha samme posisjon for å overvåke skjermen og 'lete' etter spesielle hendelser.


14.3. Dialogboksen "Definisjon for hyperaktivt vindu"

Ctrl-Shift-F7 åpner denne dialogen. Dialogen er for å slå hyperaktive vinduer av og på, avgjøre om det hyperaktive vinduet skal avbryte talen, fortelle Window-Eyes hva den skal 'se etter' eller reagere på i det hyperaktive vinduet, og til slutt sette opp inntil tre kommandoer som skal kjøres når det hyperaktive vinduet finner det som det er satt opp til å reagere på.

Med en gang du har satt grensene for et hyperaktivt vindu, trykker du Ctrl-Shift-F7. Men før du gjør det, er det lurt å åpne menyen "Global" og slå "Hyperaktiv status" av, slik at det hyperaktive vinduet ikke får anledning til å reagere før du har lagret alle innstillingene. Window-Eyes åpner dialogen og sier "Definisjon for hyperaktivt vindu, vindu X", hvor X er en bokstav (A til Z), som representerer navnet på det gjeldende hyperaktive vinduet.

Mange av feltene i dialogen er kombinasjonsbokser. Piltastene flytter fokus mellom de forskjellige elementene, og Tab flytter fokus til neste felt i dialogen. Trykker du Enter på et av feltene, vil endringer bli valgt og dialogen lukkes. Trykker du Esc lukkes dialogen uten at endringer blir lagret. Esc tilsvarer knappen Avbryt. Trykker du Enter på Ok-knappen, vil endringer lagres og dialogen lukkes.

Feltene i dialogen er som følger:


 Status - Kombinasjonsboks
    Kommentar - Redigeringsboks
    Stopp tale - Kombinasjonsboks
    Utløser - Kombinasjonsboks
    Utløserinfo - Knapp (kan være inaktiv)
    Første kommando - Kombinasjonsboks
    Kommandoinfo 1 - Knapp (kan være inaktiv)
    Andre kommando - Kombinasjonsboks
    Kommandoinfo 2 - Knapp (kan være inaktiv)
    Tredje kommando - Kombinasjonsboks
    Kommandoinfo 3 - Knapp (kan være inaktiv)
    Kopier innstillinger fra vindu - Knapp
    Ok - Knapp
    Avbryt - Knapp

Hvert enkel felt fungerer som følger:


14.3.1. Slå hyperaktivt vindu på eller av

Status - Avgjør om det hyperaktive vinduet er aktivt. Pil opp og ned velger mellom "Hyperaktiv" og "Av". Når status er satt til "Hyperaktiv", er vinduet operasjonelt. Når status er satt til "Av", er innstillingene lagret, men vinduet er ikke operativt. Det vil ikke overvåke det som skjer på skjermen.

Kommentar - Lar deg beskrive hva det hyperaktive vinduet gjør. Dette er kun for intern bruk for utviklere av settfiler som vil gjøre notater for eget eller andre utvikleres bruk. Du kan kun skrive inn 25 tegn.

Avbryt tale - Avgjør om det hyperaktive vinduet skal stoppe løpende tale, eller vente til talen er ferdig. Pil opp og ned velger mellom "Nei" og "Ja". Når "Avbryt tale" er satt til "Nei", vil det hyperaktive vinduet overvåke og utløse kommandoer, men tale som blir produsert av dette vinduet, vil bli satt på vent inntil den løpende talen er ferdig. Når "Avbryt tale" er satt til "Ja", vil Window-Eyes stoppe talen og utløse kommandoen i vinduet. Dette vil forhindre at du ved et uhell stopper en hyperaktiv melding med tastaturet. Om du virkelig skulle ha behov for å stoppe talen fra et hyperaktivt vindu, kan du når som helst trykke Ctrl-tasten. Window-Eyes vil alltid stoppe talen med Ctrl-tasten så lenge du ikke har slått av denne funksjonen i menyen "Tastatur" i Window-Eyes' kontrollpanel. Legg også merke til at et hyperaktivt vindu som genererer tale, ikke vil bli avbrutt av et annet hyperaktivt vindu som er satt opp til å "snakke".


14.3.2. Hva et hyperaktivt vindu skal se etter, og hvorfor

Utløser - Forteller Window-Eyes hva du vil at det hyperaktive vinduet skal se etter. Pil opp og ned flytter fokus blant flere elementer i en kombinasjonsboks. Elementene i listen inkluderer:


Enhver forandring
Inneholder attributt
Inneholder ikke attributt
Inneholder streng
Inneholder ikke streng
Inneholder markør
Inneholder ikke markør
Inneholder fokus
Inneholder ikke fokus

Når "Utløser" er satt til "Enhver forandring", vil Window-Eyes se etter all forandring i det hyperaktive vinduet; forandringer av tegn, store og små bokstaver, eller fargeattributter. For eksempel bruker et av programmene dine den øverste eller den nederste linjen i vinduet som har fokus til en statuslinje, som viser filnavn, markørposisjon, feilmeldinger, etc. Du vil at Window-Eyes skal lese denne linjen hver gang det skjer en forandring på den, men ikke ellers. "Enhver forandring" vil være til hjelp i en slik situasjonen.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder attributt", vil Window-Eyes se etter dette attributtet som ble definert da det hyperaktive vinduet ble satt opp. Når du velger "Inneholder attributt", må du også trykke Enter på knappen "Utløserinfo" som åpner en dialog hvor du kan skrive inn de seks verdiene for fargene rød, grønn og blå, forgrunn og bakgrunn. På bunnen av denne dialogen er det tre knapper, "Ok", "Avbryt" og "Godta mus". Trykker du Enter på "Godta mus", vil fargene på tegnet under musen bli valgt som fargeattributt. Window-Eyes sier da "Mus akseptert". Du kan bruke denne opsjonen i et hyperaktivt vindu når du i tekstbehandleren din markerer tekstblokker. Tekstblokken bytter da til en spesiell farge, og du vil at tekst i denne fargen skal bli lest.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder ikke attributt", vil Window-Eyes se etter de angitte fargeattributtene og reagere når de blir borte. De angitte fargeattributtene er dem du skrev inn i dialogen "Oppgi attributter" etter at du trykket på knappen "Utløserinfo" under defineringen av det hyperaktive vinduet. Når du velger "Inneholder ikke attributtet", må du også trykke Enter på knappen "Utløserinfo" som åpner en dialog hvor du kan skrive inn de seks verdiene for fargene rød, grønn og blå, forgrunn og bakgrunn. På bunnen av denne dialogen er det tre knapper, "Ok", "Avbryt" og "Godta mus". Trykker du Enter på "Godta mus", vil fargene på tegnet under musen bli valgt som fargeattributt. Window-Eyes sier da "Mus akseptert". Alle andre attributtforandringer ignoreres.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder streng", vil Window-Eyes se etter en bestemt tekststreng i det hyperaktive vinduet. Alle andre forandringer vil bli ignorert. Når du velger denne funksjonen, må du også trykke knappen "Utløserinfo" og angi tekststrengen det skal sees etter i det hyperaktive vinduet. Skriv inntil 32 tegn og trykk Enter. La oss for eksempel si at du kjenner tjenesten du er koblet opp mot via nettet, og denne vil sende deg en melding som dukker opp på et ukjent sted i det hyperaktive vinduet, og meldingen spør deg etter en verdi. Når denne meldingen dukker opp, vil du at Window-Eyes skal si "Skriv inn verdi".

"Inneholder streng" ser ikke forskjell på små og store bokstaver. Hvis du vil se etter et grafisk element, eller et ikon, navngir du denne grafikken og angir dette navnet som tekststreng.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder ikke streng", vil Window-Eyes holde øye med den angitte tekststrengen og "aksjonere" når den blir borte fra det hyperaktive vinduet. Velger du denne funksjonen, må du også trykke knappen "Utløserinfo" for å angi den spesifikke tekststrengen.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder markør", vil Window-Eyes "aksjonere" når markøren dukker opp i det hyperaktive vinduet. Når "Utløser" er satt til "Inneholder ikke markør", vil Window-Eyes "aksjonere" når markøren blir borte fra det hyperaktive vinduet. For eksempel vil markøren ved forskjellige anledninger forsvinne fra skjermen, og da kan det være greit å la Window-Eyes si "Markøren er borte", for eksempel.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder fokus", vil Window-Eyes hele tiden følge med om et eller annet vindu som er definert innenfor grensene til det hyperaktive vinduet får fokus. For eksempel vil du at Window-Eyes skal hente inn en spesiell settfil når et gitt vindu får fokus.

Når "Utløser" er satt til "Inneholder ikke fokus", vil Window-Eyes hele tiden se etter et vindu som er definert innenfor grensene til det hyperaktive vinduet, og som mister fokus. Da vil det hyperaktive vinduet løse ut kommandoen du har definert.


14.3.3. Hva Window-Eyes skal gjøre når det løses ut

Første kommando, andre kommando og tredje kommando forteller Window-Eyes hva den skal gjøre når et hyperaktivt vindu løser ut.

Pil opp og ned flytter fokus mellom følgende valg:


Ikke definert
Les vindu
Les streng
Les markert
Aktiver vindu
Last settfil
Utfør hurtigtast
Pip
Hent mus til vindu

Når det hyperaktive vinduet blir utløst, utføres innstillingen for første kommando først, deretter andre kommando, og til slutt tredje kommando. Hvis alle tre er satt til "Ikke definert", vil ingenting skje når det hyperaktive vinduet løser ut.

Når en av de tre kommandoene er satt til "Les vindu", må du trykke Enter på knappen "Kommandoinfo" for å kunne fortelle Window-Eyes hvilket vindu som skal leses. Window-Eyes vil åpne en dialog hvor du kan skrive inn nummeret på vinduet du vil ha lest. Skriv inn nummeret på hvilket som helst brukervindu, 0 til 49, eller hvilket som helst hyperaktivt vindu, A til Z, og trykk Enter. Når det hyperaktive vinduet løser ut, leses det angitte vinduet.

Når en kommando er satt til "Les streng", må du trykke knappen "Kommandoinfo" for å åpne dialogen hvor du kan skrive inn tekststrengen. Denne kan være på inntil 32 tegn. Trykk Enter når du er ferdig. Når det hyperaktive vinduet løser ut, vil den spesifiserte tekststrengen bli lest.

Når en kommando er satt til "Les markert", vil Window-Eyes lese det som er markert i det aktive vinduet idet det hyperaktive vinduet løser ut. For nærmere informasjon om hvordan Window-Eyes bestemmer "markert", se kapittel 13.4.

Når en kommando er satt til "Aktiver vindu", må du også trykke knappen "Kommandoinfo" for å få anledning til å skrive inn hvilket standard brukervindu du vil bytte til. Skriv inn hvilket som helst tall fra 0 til 49 og trykk Enter. Når det hyperaktive vinduet løser ut, vil Window-Eyes bytte gjeldende brukervindu til det du har angitt.

Når en kommando er satt til "Last settfil", må du trykke knappen "Kommandoinfo" for å kunne angi hvilken settfil som skal lastes når det hyperaktive vinduet løser ut. Skriv inn navnet på hvilken som helst av settfilene som befinner seg i den aktive brukerens mappe. Her kan du ikke skrive inn stasjonsbokstav eller sti, men kun navnet på filen.

Når en av kommandoene er satt til "Utfør hurtigtast", må du trykke knappen "Kommandoinfo" for å kunne velge en funksjon fra en liste med hurtigtaster. Det er ikke nødvendig at hurtigtasten er definert i settfilen din for at den skal kunne bli brukt. Når det hyperaktive vinduet løser ut, vil den angitte funksjonen bli utført.

Når en kommando er satt til "Pip", vil Windows gi et vanlig lydsignal når det hyperaktive vinduet løser ut.

Når en kommando er satt til "Flytt mus til vindu", må du trykke Enter på knappen "Kommandoinfo" slik at du får skrevet inn nummeret på det standard brukervinduet musen skal flyttes til. Skriv inn nummeret på hvilket som helst standard brukervindu, fra 0 til 49, og trykk Enter. Når det hyperaktive vinduet løser ut, vil musen bli flyttet til øverste venstre hjørne av det angitte vinduet.

Vær oppmerksom på at om du setter flere enn én kommando, og en av disse laster en settfil, så må ikke en påfølgende kommandoen være satt til "Les tekststreng" eller "Last Settfil", da disse variablene lagres i den opprinnelige settfilen og vil således ikke være tilgjengelige når den nye settfilen er lastet.


14.4. Vinduer og kommandoprioritet

Som med standard brukervinduer (0-49), har også hyperaktive vinduer (A-Z), en prioritert rekkefølge. Det er slik at hvis det på skjermen skjer ting som fører til at ett eller flere hyperaktive vinduer "utfører" noe samtidig vil det hyperaktive vinduet som har den første bokstaven utføre først. For eksempel, la oss si at du har satt opp hyperaktivt vindu A til å se etter et spesielt ord på statuslinjen, og hyperaktivt vindu B til å se etter noen spesielle fargeattributter, R255, G0, B0 på R0, G0, B0 for eksempel. Hvis statuslinjen skifter samtidig som fargeattributtet rød på svart dukker opp, vil vindu A utløse først, og deretter vindu B. Om "Avbryt tale" er satt til "Ja" i vindu B, vil ikke det stoppe talen som er aktivert gjennom vindu A, slik det ble forklart i kapittel 14.3.

Når det gjelder dette med vinduers prioritet, så husk at det kan oppstå situasjoner hvor du vil at ting skal skje i en gitt rekkefølge. Det kan være at du vil høre opplest det som er markert før du ønsker å få lest statuslinjen. Vær da nøye med at vinduene er satt opp i riktig rekkefølge. Hvis du vil ha vinduer til å utføre bare når forholdene i andre vinduer ikke er "sanne", kan du ha et vindu med høyere prioritet som laster en ny settfil. Hvis vindu A laster en settfil, vil aldri vindu B bli utført fordi nye innstillinger da er lastet. Som en regel kan vi si: Hvis du har vinduer som laster settfiler, og vinduer som leser informasjon, plasser da vinduene som laster settfiler nær begynnelsen av alfabetet, og vinduene som "snakker" nær slutten av alfabetet. Dette vil redusere unødvendig skravling fra talens side.


14.5. Slå hyperaktive vinduer av og på

Du kan slå alle de 26 hyperaktive vinduene av og på med hurtigtasten "Rotor for hyperaktivt vindu", Ctrl-Shift-F8. Denne tasten bytter mellom "Hyperaktiv av", "Hyperaktive meldinger av", og "Hyperaktive meldinger på".

Når Rotor for hyperaktivt vindu er i "Av-posisjon", kan ingen av de hyperaktive vinduene utføre noe, men alle innstillingene er fortsatt intakte i settfilen.

Når Rotor for hyperaktivt vindu er i "Hyperaktiv melding Av-posisjon", vil vinduer som er satt til "Hyperaktiv" utføre som vanlig. Når Rotor for hyperaktivt vindu er i "Hyperaktiv melding På-posisjon", vil alle hyperaktive vinduer utføre som normalt. De sender også en melding til talesyntesen når de utfører. Dette kan være nyttig under feilsøking i de hyperaktive vinduene.

Du trenger ikke bruke hurtigtasten "Rotor for hyperaktivt vindu". Du kan gå til Window-Eyes' kontrollpanel, åpne menyen "Global", og velge menyelementet "Hyperaktiv status". I denne listeboksen kan du velge mellom "Hyperaktiv av", "Hyperaktiv melding av", og "Hyperaktiv melding på".


14.6. Feilsøking blant hyperaktive vinduer

I enkelte tilfeller kan det hende at hyperaktive vinduer ikke virker som forventet. For eksempel, la oss si at du setter opp et hyperaktivt vindu til å se etter en spesiell hendelse på skjermen, for eksempel en spesiell attributt, og så laste en settfil. I den andre settfilen har du ved et uhell satt opp et hyperaktivt vindu til å se etter akkurat det samme attributtet, og så laste den settfilen du nettopp var inne i. I en slik situasjon vil de to settfilene laste hverandre om og om igjen i en uendelig løkke. Du kan fikse dette problemet ved å gå inn i dialogen "Definisjon for hyperaktivt vindu", Ctrl-Shift-F7, og finne årsaken til problemene. Eller du kan bruke hurtigtasten "Rotor for hyperaktivt vindu" til å slå alle hyperaktive vinduer av, og så ordne opp i problemene.

Et annet problem dukker opp når en del av en statuslinje reflekterer markørens nye posisjon hver gang markøren flyttes. Hvis du definerer et hyperaktivt vindu slik at det overvåker alle endringer på denne linjen, og ber det lese hele linjen, vil Window-Eyes forsøke å lese statuslinjen hver gang du skriver en bokstav. I denne situasjonen må du redusere størrelsen på det hyperaktive vinduet slik at det ikke dekker den delen av statuslinjen som viser markørens posisjon. Sett opp et standard brukervindu til å dekke hele statuslinjen, og det hyperaktive vinduet til å lese dette vinduet. Den andre fordelen er da at du med hurtigtasten som tilhører brukervinduet kan lese statuslinjen når som helst.


15. Flytvinduer

Dette kapitlet gjennomgår definering og bruk av Window-Eyes' flytvinduer.

I kapittel 12 introduserte vi begrepet flytvinduer, men vi gikk ikke i detalj fordi kapitlene som beskriver fargeattributter og sporing av markert ennå ikke var gjennomgått. Dessuten fyller en gjennomgang av flyt vinduer et helt kapittel.


15.1. Grunnleggende

Så langt har vi definert grenser for standard brukervinduer og hyperaktive vinduer, strengt avgrenset i forhold til grensene for det aktive vinduet. Når vi tenker på alle tilfellene hvor talen skal gjengi innholdet på skjermen korrekt, ser vi hvor viktig det er med disse grensene, spesielt når vi vet at Window-Eyes har 76 individuelle vinduer som kan settes opp til å gjengi innholdet på skjermen. Du kan sette opp flere vinduer som skal fange opp informasjon på skjermen og gjengi denne med nokså stor grad av nøyaktighet. Men programmer kan være svært aktive, de sender informasjon av ulik lengde til skjermen og plasseringen varierer. Window-Eyes møter denne utfordringen - det at du skal kunne få opplest det du vil, men ikke bli forstyrret av irrelevant informasjon - med "flytvinduer".

Et flytvindu kan la hvilken som helst av grensene sine eller samtlige grenser, følge bevegelsene til; et vindu med markering, et vindu med markør, eller et vindu som har fokus. Det kan sette posisjonen til en konstant avstand fra høyre eller venstre for, opp eller ned fra markøren eller et markert element.

For å illustrere behovet for flyt vinduer, kan du tenke deg en tabell med mange kolonner med informasjon bortover slik det er i et regneark. Kolonnene kan variere i bredde, og bredden på dokumentet er kanskje så stor at ikke alle kolonnene får plass i et skjermbilde. I tillegg kan det være at bredden på kolonnene endres i forhold til mengden tekst som plasseres i dem. Etter hvert som du flytter fra kolonne til kolonne med Tab / Shift-Tab, eller med piltastene, vil programmet flytte teksten i kolonnene til høyre eller venstre slik at den skal passe i kolonnene. En utheving i fargene gjennomskinnelig hvit på rød bakgrunn markerer kolonneoverskriften fordi den er skrevet med fete bokstaver, og dette er det eneste som skiller kolonnene fra hverandre, bortsett fra noe tomrom. La oss is at du ønsker å lese innholdet i den aktive kolonnen uten å lese det som ligger rundt. Du ønsker å la pil opp og pil ned lese linjer, men kun den delen av linjen som befinner seg inne i den aktive kolonnen. Det du trenger, er et vindu som har grenser som varierer i forhold til størrelsen og plasseringen til det markerte elementet, som i dette tilfellet er kolonneoverskriften. Du vil at dette vinduet skal flytte med etter hvert som du går fra kolonne til kolonne, og endre størrelse i forhold til de kolonnene du kommer til.

Et annet eksempel kan være at du ønsker å få opplest rad- og kolonneoverskriftene etter hvert som du piler deg gjennom informasjonen i regnearket. Normalt vil et Excel regneark først lese koordinatene for den cellen du er i, før innholdet blir presentert. Med et flytende vindu, kan du la rad- og kolonneoverskriftene bli lest i stedet for cellens koordinater. Så, i stedet for å høre, "a 4 John", kan du med et flytende vindu høre, "fornavn John".


15.2. Hvordan det fungerer

Vi kjenner tasten Ins-F4 som den tasten som åpner dialogen hvor vi angir de konstante verdiene for venstre, topp, høyre og bunn for det gjeldende vinduet, så lenge statusen for dette vinduet er satt til "nøytral", "les" eller "stille". Men hvis status er satt til "flyt", vil denne dialogboksen inneholde flere valg.

Slik gjør du et standard brukervindu om til et flytvindu:

 1. Trykk Ins-F3 og velg et standardvindu 0-49, et som ikke er i bruk i øyeblikket.

 2. Trykk Ins-F7 for å åpne dialogen "Definisjon for standard brukervindu", og sett status til "Flyt".

 3. Trykk Enter, eller Mellomrom på Ok-knappen for å lukke dialogen.

 4. Trykk Ins-F4 for å åpne dialogen "Definisjon av flytende vindu". Window-Eyes sier "Definisjon av flytende vindu X flyt", hvor X er nummeret på det vinduet du valgte.


15.3. Dialogen "Definisjon av flytende vindu"

Når vi går gjennom denne dialogen, ser vi at vi stort sett har de samme fire feltene som for andre vinduer; posisjon for venstre, topp, høyre og bunn. Men hver enkelt posisjon har forskjellige egenskaper, så som valg, verdi, "målt fra" og streng.


15.4. Sette posisjonen

Når dialogen åpnes, er fokus på en kombinasjonsboks som inneholder valgene for venstre posisjon. Standardvalget er "Konstant". Pil opp og pil ned flytter fokus blant de andre elementene i kombinasjonsboksen, og Tab flytter deg til neste felt i dialogen.

La oss gå gjennom hvert enkelt element i kombinasjonsboksen, og fortløpende fortelle hva Window-Eyes spør etter, og hvordan de forskjellige innstillingene vil påvirke bruken av programmene dine. Til slutt vil vi sette opp et par flytvinduer steg for steg.


15.4.1. Sette Posisjonen til "Konstant"

Standard innstilling for alle fire posisjoner i et flytvindu er "Konstant". Mange av flytvinduene du vil definere vil ha en eller flere av grensene satt til "Konstant". På samme måte som i standard brukervinduer og hyperaktive vinduer, vil også verdien "Konstant" være innenfor de verdiene som skjermkortet ditt har. Hvis grensen blir satt til "Konstant",, vil det tilsvare det samme som å sette koordinatene for et standard brukervindu. Med andre ord vil en konstant posisjon, ikke endres (ikke flyte).

Du har også muligheten til å sette grensen til "Konstant pluss attributt" og "Konstant minus attributt". Når du så ber et vindu med en av disse innstillingene bli lest, vil Window-Eyes beregne grensens posisjon ved å sjekke konstanten du anga, og så legge til eller trekke fra (på bakgrunn av om du valgte pluss eller minus) for avstanden til neste forskjellige attributt (forskjellig fra det attributtet som konstanten befinner deg ved). Vær oppmerksom på at karakteristika for attributtet kun refererer til tekstens farge, og ikke til attributtens stil eller størrelse på skriften.

Når du trykker Tab, blir fokus flyttet til neste felt, og verdien for venstre konstant blir annonsert. Skriv inn verdien du vil skal være konstant venstre posisjon, og trykk Tab. Du kommer nå til feltet "Målt fra". Dette feltet er de samme som for brukervinduer og som ble beskrevet i kapittel 12.


15.4.2. Sette posisjonen til markert

Seks andre valg for innstillingen flyt er, "Begynnelsen av markert", "Slutten av markert", "Begynnelsen av markert pluss konstant", "Slutten av markert pluss konstant", "Begynnelsen av markert minus konstant", og "Slutten av markert minus konstant". Disse innstillingene for posisjon setter posisjonen for vinduet enten til begynnelsen eller til slutten av en markering hvis den er tilstede i det aktive vinduet. Hvis venstre posisjon er satt til "begynnelsen av markert" og/eller høyre posisjon er satt til "Slutten av markert", spiller det ingen rolle om det markerte selv er utenfor grensene for topp og bunn. I dette tilfellet er det kun grensene for venstre og høyre som gjelder for det som er markert. På samme måte, hvis topp og bunn er satt til enten "Begynnelsen av markert" eller "Slutten av markert", spiller det ingen rolle om det markerte selv befinner seg utenfor grensene for venstre og høyre kant.

Vær oppmerksom på at når du velger innstillinger slik som begynnelsen/slutten av markert, pluss/minus konstant for en posisjon, vil et trykk på Tab føre deg til en redigeringsboks hvor du kan skrive inn en passende verdi for Konstanten. Hvis du velger kun begynnelsen/slutten av markert, vil et trykk på Tab føre deg til neste innstilling etter som det da ikke er nødvendig å skrive inn en verdi i redigeringsboksen for konstant.


15.4.3. Sette posisjonen i forhold til markøren

Fire av innstillingene for flytvinduet setter posisjonen i forhold til markøren. Disse er: "Markør pluss konstant", "Markør minus konstant", "Markør pluss attributt" og "Markør minus attributt". Med pluss menes det som står til høyre for eller under markøren. Med minus menes det til venstre for eller over markøren.

Når du velger markør pluss/minus konstant og trykker Tab, kommer du til en redigeringsboks hvor du skal angi verdien for "Konstant". Skriv inn verdien i piksler til venstre eller til høyre, opp eller ned fra markøren du vil skal gjelde for grensene til flytvinduet. Du kan la markøren selv definere den gjeldende grensen ved å sette posisjonen til "Markør pluss konstant" og så sette Konstant til 0. I praksis betyr dette at grensen for flytvinduet er avstanden til markøren.

Hvis markøren skulle befinne seg nærmere grensene for det aktive vinduet enn hva som er den angitte verdien for konstanten, vil Window-Eyes kompensere ved å kun gi deg innformasjonen som befinner seg i det aktive vinduet.

Når du velger markør pluss/minus neste attributt, og du trykker Tab, hopper Window-Eyes over redigeringsboksen for Konstant verdi, samt radioknappene for "målt fra". I praksis, når du ber om at vinduet skal bli lest, vil Window-Eyes beregne avstanden fra markøren til den første forekomsten av hvilken som helst attributt som er forskjellig fra attributtet på markørposisjonen, og setter grensene deretter.


15.4.4. Posisjonen minus en

Flytvinduet setter ikke posisjonen til akkurat det neste attributtet. I stedet for ser det til venstre eller høyre, opp eller ned, eller den retningen du har valgt, og går et tegn tilbake før posisjonen blir satt. Hvorfor? Fordi det er mest sannsynlig det du ønsker. For eksempel, la oss si at du arbeider med tekst i et program og du ønsker å få lest informasjonen som befinner seg mellom grupper av tekst som har en annen farge. Du vil ikke at teksten som befinner seg rundt attributtet skal bli lest, bare teksten i midten. Så du setter venstre og topp til "Markør minus attributt", og høyre og bunn til "Markør pluss attributt". Du vil ikke at bokstavene som befinner seg i den omkringliggende fargen skal tas med i vinduet, bare teksten som befinner seg mellom grupper av bakgrunnsattributt.

Dette er ikke tilfelle ved begynnelsen/slutten av markering" eller markør pluss/minus konstant, men ta likevel vårt første eksempel i kapittel 15.1 i betraktning. En kolonne med tekst er fremhevet med en markering, og du vil at denne markeringen skal danne venstre og høyre grense for flytvinduet. Du setter da posisjonene som følger: venstre "Begynnelsen av Markert", topp "Konstant", høyre "Slutten av Markering", og bunn "Konstant". I dette tilfellet vil du være i stand til å lese all tekst som dukker opp under markeringen når hvilken som helst funksjon i Window-Eyes beordrer vinduet lest.


15.4.5. Sette posisjonen i forhold til vindu i fokus

Seks andre innstillinger for flytende vinduer er: "Begynnelsen av vinduet i fokus", "Slutten av vinduet i fokus", "Begynnelsen av vinduet i fokus pluss/minus konstant", "Slutten av vinduet i fokus pluss/minus konstant". Som du kanskje forstår, vil denne innstillingen for posisjon sette vinduets posisjon til enten begynnelsen eller slutten av vinduet som er i fokus, for eksempel en knapp, en kombinasjonsboks, en redigeringsboks, eller en annen felttype. Hvis venstre posisjon er satt til "Begynnelsen av vinduet i fokus", og/eller høyre posisjon er satt til "Slutten av vinduet i fokus", spiller det ingen rolle om vinduet i fokus er utenfor grensene for topp og bunn for flytvinduet. I dette tilfellet er det kun grensene for venstre og høyre kant for det fokuserte vinduet som har betydning. Likeledes er det når posisjonen for topp og bunn er satt til henholdsvis "Begynnelsen av vinduet i fokus", og "Slutten av vinduet i fokus". Da spiller det ingen rolle om det fokuserte vinduet er utenfor grensene for topp og bunn for flytvinduet.

Hvis du velger en av innstillingene fokus pluss eller Minus konstant, og trykker Tab, vil du bli spurt etter verdien for Konstant som skal legges til eller trekkes fra.


15.4.6. Sette posisjonen i forhold til en Streng

Denne innstillingen for posisjon plasserer vinduets posisjon til begynnelsen eller slutten av en tekststreng som befinner seg i programvinduet. Etter å ha "Tabbet" forbi posisjonens koordinater, kan du i redigeringsboksen for tekststreng skrive inn opp til 10 tegn. Window-Eyes vil da lete i gjeldende brukervindu etter denne tekststrengen. Hvis venstre posisjon er satt til "Begynnelsen av streng", og/eller høyre posisjon er satt til "Slutten av streng", vil bare venstre og høyre grense bli brukt i forhold til tekststrengen. Det samme gjelder når posisjon for topp og bunn henholdsvis blir satt til "Begynnelsen av streng", og "Slutten av streng". Da er det kun grensene for topp og bunn som blir brukt i forhold til tekststrengen.

Hvis du velger en av innstillingene streng pluss eller minus konstant, og trykker Tab, vil du bli spurt etter verdien for konstant som skal legges til eller trekkes fra.


15.5. Automatisk justering av flytvinduer

Et flytvindu justerer ikke størrelse og plassering konstant (hver gang markøren flyttes, for eksempel). I stedet venter det på en kommando fra Window-Eyes for å lese vinduet, uansett om kommandoen er utløst av en markørflyttetast, en hurtigtast, eller et hyperaktivt vindu. Grunnen til dette er at det ikke er noen hensikt i å belaste datamaskinen med unødvendige arbeidsoppgaver når du ikke har behov for å lese et flytvindu.


15.6. Noen praktiske eksempler

Regneark er et godt eksempel på hvor du kan få behov for å sette opp flytvinduer med posisjoner satt til "Begynnelsen/Slutten av Markering". Regneark har mange kolonner plassert bortover skjermen. Disse kolonnene kan variere i bredde alt etter kolonneoverskriften eller innholdet i kolonnen. Tenk deg følgende kolonneoverskrifter:


   Telefonutgifter   Drivstoffutgifter    Strømutgifter  Renteutgifter  Total
   

Som regel blir innholdet i en celle presentert med markerte farger som dekker hele gjeldende celle. Etter hvert som du flytter fra kolonne til kolonne, kunne du la Window-Eyes lese innholdet i cellen ved å slå på funksjonen "Følg markert" i Window-Eyes. Men med et flytvindu kunne du først få lest opp kolonneoverskriften, og deretter innholdet i cellen.

Kolonneoverskrifter blir vanligvis plassert på en fast posisjon i vinduet i fokus. Etter hvert som nye skjermbilder med informasjon fra regnearket dukker opp, forblir kolonneoverskriftene på samme sted, mens innholdet i regnearket "rulles" oppover. På denne måten vet du alltid hvilken linje, eller linjer som inneholder kolonneoverskriftene. På bakgrunn av det, kan vi for eksempel si at de befinner seg mellom 50 og 80 piksler fra toppen av vinduet i fokus. Velg for eksempel brukervindu 2 og gjør det om til et flytvindu. Sett posisjonen for topp og bunn til konstant. La så konstant for toppen være 50 målt fra toppen, og konstant for bunnen være 80, også målt fra toppen. Og fordi den aktive cellen vises som markert, kan du velge "Begynnelsen av markert" for venstre posisjon, og "Slutten av markering" for høyre posisjon. Derfor kan flytvinduet øke og minske i størrelse i takt med størrelsen på kolonnene i regnearket. Dette flytvinduet er kun for å lese kolonneoverskriftene, og kan ikke være det aktive brukervinduet hvor du arbeider med regnearket (fyller inn data eller leser data i de aktive cellene). Kanskje det aktive brukervinduet skal være vindu 0. Da blir du nødt til, i vindu 0, å sette fargene for markert lik fargene som markerer innholdet i den aktive cellen.

Når du da trykker hurtigtasten som leser flytvinduet, vil Window-Eyes se etter den markerte teksten, i det gjeldende brukervinduet og setter venstre og høyre kant for flytvinduet lik de som tangeres av markeringen. Om det ikke skulle være markert informasjon til stede, vil Window-Eyes gi et lydsignal når hurtigtasten for lesing av flytvinduet trykkes.

Gå nå til menyen "Flytting" i Window-Eyes' kontrollpanel og sett opp piltastene, eller hvilke det nå er som flytter programmarkøren fra celle til celle. For hver enkelt tast, sett "Utfør først" til "Les vindu", og angi nummeret på flytvinduet. Sett "Utfør deretter" til "Markert tekst". Når du nå flytter fra celle til celle, vil markørflyttetastene lese vindu 2. Vindu 2 som er et flytvindu, ser så etter begynnelsen og slutten av markert tekst i vindu 0, som er det aktive vinduet, og setter venstre og høyre kant i forhold til det den markerte teksten dekker, og leser innholdet i vindu 2, hvor koordinatene for topp og bunn er satt til konstant. Til slutt leser markørflyttetastene teksten som er markert. Det spiller ingen rolle på hvilken linje i vindu 0 den markerte teksten befinner seg. Når du forsøker dette, sjekk at "status for markert i vindu 0 er slått av. De fleste regneark benytter en flyttbar boks i stedet for en tradisjonell markering, så du må slå på funksjonen "Inkluder boks i markering" i menyen global i kontrollpanelet i Window-Eyes.

Hvis radene (ikke kolonnene) har overskrift, kan du finne ut hvor langt fra venstre kant av vinduet i fokus og hvor langt til høyre den lengste overskriften strekker seg. La oss for eksempel si 75. Du må da sette venstre posisjon for flytvinduet til "Konstant", og la verdien for konstant være 0, målt fra venstre. Høyre posisjon setter du også til "Konstant", men med verdien for konstant lik 75, målt fra venstre. Posisjonene for topp og bunn setter du da henholdsvis til "Begynnelsen av markert" og "Slutten av markert".

Hvis regnearket har overskrift for både rad og kolonne, kan du sette opp to flytvinduer, og gjennom dialogen "Definisjon for standard brukervindu" (Ins-F7) kjede den ene overskriften til den andre. I et slikt tilfelle trenger du bare å la markørflyttetastene lese det første flytvinduet, og så den markerte teksten. Når du trykker markørflyttetasten, vil Window-Eyes først lese innholdet i det første flytvinduet, for deretter å lese innholdet i det andre, og til slutt den markerte teksten i det gjeldende brukervinduet.

Andre muligheter finnes sikkert. Kanskje regnearket eller økonomiprogrammet ditt ikke benytter markeringer. Men på en eller annen måte skiller rader og kolonner. De har kanskje en gitt bredde og lengde, og plasserer markøren på begynnelsen av cellen. Hvis du bruker tabulatorkolonner i en tekstbehandler, har du ikke markeringer å arbeide med. Men fremdeles kan du bruke flytvinduer til å lese innholdet i kolonnene. Det forutsetter da at markøren står på begynnelsen av kolonnen. I flytvinduet setter du posisjonen for topplinjen, og posisjonen for bunnlinjen til konstante verdier for avstanden fra toppen til bunnen av redigeringsvinduet. Sett venstre posisjon til "Markør minus konstant", og la verdien for konstant være lik 0. Sett høyre posisjon til "Markør pluss konstant", og la verdien for konstant være lik bredden på kolonnene i piksler. Nå kan du tilordne flytvinduet en hurtigtast slik at du får lest hele innholdet i tabulatorkolonnen.

Du kan ha enda et flytvindu, la oss si vindu 3, med posisjonene for topp og bunn satt til "Markør pluss konstant", og verdiene for konstant til 10. Da vil hurtigtasten som leser vindu 3 kun lese den delen av tabulatorkolonnen som har den linjen som markøren er plassert på. Hvis du så bare ønsker å lese den delen av linjen som befinner seg inne i kolonnen - med piltastene - må du definere piltastene som markørflyttetaster til å lese vindu 3. Og så, om du vil at tastene som flytter markøren fra tabulatorkolonne til tabulatorkolonne (ofte Tab og Shift-Tab) skal lese innholdet i kolonnen vertikalt etter hvert som du flytter bortover, må du definere disse tastene til å lese vindu 2.

Mulighetene for flytvinduer er endeløse. Jobb med dem og se om du kan finne et program der du ikke kan bruke dem til å løse et tilgjengelighetsproblem.


16. Uttalelister, unntaksordlister og mer fra fil-menyen

Dette kapitlet gjennomgår opprettelsen og bruken av uttalelister for Window-Eyes.

Så langt i manualen har vi vist hvordan Window-Eyes kan tilpasses for å bestemme hva den skal sende til talesyntesen, i henhold til det du ønsker å vite om det som skjer på skjermen eller det som skrives inn fra tastaturet. Men i Window-Eyes er det også gjort plass for at du skal kunne "foredle" talen ytterligere, ved at du kan konstruere inntil fem ulike uttalelister. Disse "sier til" Window-Eyes: "Når du ser dette, skal du si noe annet". Du kan endre uttalen av hele ord, et enkelt tegn, taster og grafikk - i henhold til hvordan du vil de skal uttales. Her er noen eksempler:

Ordet Window-Eyes ville blitt uttalt "Window e y e s" hvis det ikke var laget et unntak i unntaksordlisten.

Tegnet "punktum" kunne noen ganger vært fint å høre som "punkt", andre ganger som "punktum" eller "prikk".

F1 er "Hjelp" i programmet ditt. I stedet for å høre "F1", kunne du få talen til å si "Hjelp".

I databaseprogrammet ditt vises søk-funksjonen som et lite grafisk symbol, og du vil selvsagt høre ordet "Søk" når Window-Eyes støter på dette symbolet.

Du vet at rød tekst i et dokument er viktig informasjon som du ikke må gå glipp av. Da kan du få uttalelisten for farge til å annonsere "Viktig" i stedet for "Rød".


16.1. Grunnleggende

For å få en datamaskin til å snakke, må flere ting skje i en gitt rekkefølge. Window-Eyes overvåker aktiviteten på skjermen og tastaturbufferet for å finne tekst som skal presenteres i form av kunstig tale. I tillegg generer den også sin egen tekst, så som meny, knapp, redigeringsboks etc. for å navngi standardelementene i Windows. Når dette er gjort, sorteres informasjonen og sendes til talesyntesen i form av koder som av talesyntesen selv blir omgjort til lyd.


16.2. Hvordan det fungerer

Hver settfil har lagret navnet på de fem uttalelistene. Når Window-Eyes laster en ny settfil, uavhengig av på hvilken måte den blir lastet, vil alle uttalelistene som er spesifisert i den, også bli lastet. Det er ikke nødvendig å la noen av disse uttalelistene være assosiert med en settfil. Men uansett vil de uttalelistene og unntaksordlistene som er assosiert med en settfil bli lastet sammen med settfilen.

Hvis du vil assosiere en av uttalelistene med en settfil, gjør du følgende:

Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne Window-Eyes' kontrollpanel. Vær oppmerksom på at det er den aktive settfilen listen blir assosiert med. Vil du assosiere listen med en annen settfil enn den aktive, må du først laste settfilen du vil bruke, før du fortsetter.

Trykk Alt-F for å åpne Fil-menyen.

Skriv 'Å' for åpne.

Skriv 'T' for uttaleliste tegn, 'V' for uttaleliste tastenavn, 'U' for unntaksordliste, 'G' for uttaleliste grafikk, eller 'F' for uttaleliste farger.

Skriv inn navnet på filen. Du kan bruke en eksisterende fil, eller du kan skrive inn navnet på en ny fil. Uttalelisten eller unntaksordlisten i seg selv trenger ikke å eksistere for å bli åpnet. Hvis listen eksisterer vil oppføringene tre i kraft med det samme. Om den ikke eksisterer, vil en ny liste bli opprettet internt. Uansett vil dette filnavnet bli lagret som en del av settfilen. Når du skriver inn navnet på filen, anbefaler vi sterkt at du benytter etternavnet "CHR" for tegn, "KEY" for taster, "DIC" for unntaksord, "GRA" for grafikk, og "CLR" for farger.

Trykk Alt-F en gang til for å åpne Fil-menyen. Skriv 'A' for lagre.

Skriv 'S' for settfil. Dette vil nå lagre den aktive settfilen som nå inneholder navnet på den nye uttalelisten. Skulle du glemme å lagre settfilen, vil navnet på listen bli borte, og neste gang du laster settfilen vil ikke listen bli åpnet.

Nå når listen er assosiert med settfilen, kan du redigere, legge til og fjerne oppføringer i den. Det er kun når du assosierer listen første gang du trenger å åpne den.

Det er flere måter å redigere disse listene på. I Fil-menyen i Window-Eyes finner du menypunktet "Rediger uttalelister". Dette er en nedtrekksmeny som inneholder "Uttaleliste tegn", "Uttaleliste taster", "Unntaksordliste" og "Uttaleliste farger". Når du velger et av disse valgene, vil en dialog hvor du kan redigere den valgte listen bli åpnet. Legg merke til at uttalelisten for grafikk ikke var med i menyen. Det er fordi denne uttalelisten behandles og redigeres på en spesiell måte.

Alle de fire uttalelistene samt unntaksordlisten kan redigeres ved å trykke hurtigtasten "Rediger uttalelister" (Ctrl-Shift-E). Hvis musepekeren står på et grafikkelement når denne hurtigtasten trykkes, vil dialogen "Oppgi grafikkbeskrivelse" åpnes, og du kan da redigere beskrivelsen for grafikkelementet, eller du kan gi et nytt grafikkelement en beskrivelse. Hvis musepekeren ikke står på et grafikkelement, vil dialogen "Velg uttaleliste" åpnes. Denne dialogen består av seks knapper, "Unntaksordliste", "Uttaleliste tegn", "Uttaleliste taster", "Uttaleliste farge (forgrunn), "Uttaleliste farge (bakgrunn), og "Avbryt". Bare trykk Tab til du kommer til den knappen som representerer den listen du vil bruke, og trykk Enter eller Mellomrom. Dialogen som representerer listen du valgte vil da åpnes. I de påfølgende deler av dette kapitlet vil hver av disse dialogene bli gjennomgått.

Etter at du har modifisert en eller flere av disse uttalelistene, må du huske å lagre dem for å ta vare på de endringene du har gjort. Som du husker, lagret du settfilen for å lagre filnavnet til listen sammen med settfilen, men hver individuell liste må også lagres for at nytt og endret innhold i listen skal beholdes.

For å lagre listene gjør du som følger:

Åpne Window-Eyes' kontrollpanel ved å trykke Ctrl-omvendt skråstrek.

Trykk Alt-F for å åpne Fil-menyen.

Skriv 'A' for lagre.

Det er flere valg for lagring av disse listene. Hvis du ønsker å lagre alle de aktive listene, kan du velge "Settfil og alle uttalelister". Dette valget vil lagre den gjeldende settfilen samt alle aktive lister, selv om de er lastet for et annet program. Du kan også velge det individuelle menyelementet for hver enkelt liste. Hver enkel liste har sitt eget menyvalg, det har også alle listene av en bestemt type. For eksempel kan du velge "Uttaleliste grafikk", eller "Alle uttalelister for grafikk".


16.3. Unntaksordlisten

Enkelte talesynteser har færre uttalefeil enn andre, men ingen uttaler hvert eneste ord korrekt. Med sikkerhet kan vi vel også si at for framtiden vil det heller ikke komme et system som uttaler alle ord helt korrekt.

Tenk deg ordet 'spacebar'. Hvis Window-Eyes sender dette ordet, akkurat slik det er stavet, til talesyntesen for å bli uttalt, kan talesyntesen se på ordet som et ord med tre stavelser hvor den bruker bokstaven 'e' i midten som en ekstra stavelse, og uttale ordet deretter. Men hvis Window-Eyes vet hvordan den skal endre stavelsen av ordet slik at det blir bestående av to ord, "space" og "bar", vil talesyntesen bli nektet å se på dette ordet som om det skulle ha tre stavelser. Det er dette unntaksordlistene har til oppgave: Å "lyve" overfor talesyntesen slik at ordene blir uttalt riktig.

For å legge til en oppføring i unntaksordlisten, må du først åpne dialogen "Rediger unntaksordliste". Dette kan du gjøre ved å åpne Window-Eyes' kontrollpanel, og i Fil-menyen velge "Rediger uttaleliste". I denne nedtrekksmenyen velger du "Unntaksordliste". Dette åpner dialogen hvor du kan redigere unntaksordlisten. Men du kan også trykke hurtigtasten "Rediger uttalelister" (Ctrl-Shift-E). Der trykker du Enter på knappen "Unntaksordliste". Da vil dialogen "Rediger unntaksordliste" åpnes. Den eneste forskjellen mellom disse to metodene er om musepekeren står på et ord når du trykker hurtigtasten for åpning av dialogen; da vil dette ordet bli brukt som gjeldende ord i dialogen "Rediger unntaksordliste", og du blir spart for å manuelt måtte skrive ordet inn. Hvis musepekeren står på et grafikkelement når du trykker hurtigtasten "Rediger uttalelister", Ctrl-Shift-E, vil dialogen "Oppgi grafikkbeskrivelse" bli åpnet. Så når du velger å bruke hurtigtasten for å åpne redigeringsdialogen, må du passe på at musen ikke står på et grafikkelement, men på det ordet du vil endre uttalen på. Dette gjør du ved å trykke hurtigtasten "Mus til markøren", Ins-Num-+, som vil hente musepekeren til ordet som har markøren.

Nå er du i dialogen "Rediger unntaksordliste". Skriv inn ordet du ønsker å endre. Window-Eyes ser ikke forskjell på store og små bokstaver i denne dialogen. La oss for eksempel si at et etternavn er Whiteleather, stavet slik: W h i t e l e a t h e r. Men talesyntesen din uttaler det Whitteleether. Skriv inn navnet slik det er stavet, uten mellomrom. Trykk Tab til redigeringsboksen "Erstatt med". Skriv inn navnet, feilstavet, men slik det skal uttales, for eksempel waitledder. Trykk Enter. Nå har du akkurat lagt til en oppføring i den gjeldende unntaksordlisten.

Du vil kanskje legge til noen oppføringer som har en litt mer praktisk verdi. Forkortelser som lb for pund, ft for fot, og mange andre som rettferdiggjør bruken av unntaksordlisten. Romertall er et annet eksempel. Men selvfølgelig, noen ganger har romertall og forkortelser en annen betydning enn hva du hadde i tankene da du la dem til i unntaksordlisten. Det kan være greit å la ordet Ave. bli uttalt aveny,¨og St. bli uttalt strit. Men da kan hundetypen St.Bernhard bli uttalt strit Bernhard. Husk også på å ikke legge til et punktum eller et annet skilletegn på slutten av forkortelser, bortsett fra apostrof. Andre tegn vil ikke bli godtatt i den redigeringsboksen for den opprinnelige stavemåten. Tall er heller ikke godtatt som et ord. Men erstatningsordet kan inneholde alle slags tegn, mellomrom, skilletegn og tall.

Unntaksordlisten gir deg ikke mulighet til å endre uttalen på noe annet enn hele ord som stemmer overens med teksten på skjermen. For eksempel hvis du endrer uttalen på ordet psykolog, vil ikke flertallsformen for dette ordet bli endret. Da må du også endre uttalen for ordet psykologene. Generelt sett kan vi vel da si at det beste er å kun endre uttalen på de ordene som du ikke forstår uttalen av, eller på de ordene som gjør deg irritert når de uttales feil. Det har ingen hensikt å endre uttalen på hele språket.


16.3.1. Strenge og nøyaktige regler

Det originale ordet kan kun bestå av bokstaver, store og små, samt apostrof. Det er ikke tillatt med mellomrom, tall, eller skilletegn, samt utvidede Ansi-tegn i det ordet som skal endres. Husk dette når du jobber med forkortelser: Ingen punktum. Mellomrom, tall og andre tegn kan brukes i ordet som det erstattes med. Mellomrom i erstatningsstrengen er en fin måte å få Window-Eyes til å stave forkortelser framfor å uttale dem som ord. I flere tilfeller kan det være bedre å sette et mellomrom inn i et ord for å få det uttalt riktig, enn å stave det på en annen måte.

Du har sikkert lagt merke til at dialogen har flere kontroller. Redigeringsboksene "Original" og "Erstatt med" kjenner du. Etter som du bruker Tab for å flytte rundt i dialogboksen, finner du flere felt.

Den neste er en skrivebeskyttet redigeringsboks som heter "Assosiert fil" og som inneholder navnet på den unntaksordlisten som er assosiert med gjeldende settfil.

Deretter kommer den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Gjeldende fil". Hvis erstatningsordet er definert på forhånd, viser denne oppføringen navnet på listen definisjonen kommer fra. Dette kan være, men er ikke nødvendigvis den samme som den assosierte filen ovenfor. Hvis det ikke finnes en original definisjon for erstatningsordet, inneholder denne boksen navnet på den gjeldende assosiasjonen.

Det neste feltet er en listeboks som heter "Gjeldende uttalelister", og som inneholder alle unntaksordlistene som kjører i øyeblikket alt etter når de er lastet. Selvfølgelig vil antallet lister reduseres etter hvert som antall vinduer lukkes, hvis vi tenker oss at du har ulike lister til de forskjellige programvinduene. Poenget med dette er at du da kan pile deg opp og ned i denne listen og velge den filen du vil lagre erstatningsordet i.

Neste felt er en listeboks som heter "Innhold i uttaleliste", og som inneholder alle oppføringene i den gjeldende unntaksordlisten. Her kan du på en enkel og grei måte se gjennom innholdet i den gjeldende unntaksordlisten. Hvis du vil, kan du pile deg opp og ned i listen, og hvis du skulle ha behov for å endre en oppføring, kan du "tabbe" tilbake til redigeringsboksen "Erstatt med" og skrive inn den nye uttalen. Som du kanskje har lagt merke til, blir ikke oppføringene i denne listeboksen uttalt med den nye uttalen, men med den originale uttalen. Årsaken til dette er at om du for eksempel, av en eller annen merkelig grunn, lar ordet eple bli uttalt appelsin, og du i denne listeboksen ser ordet appelsin, vil du ikke vite om ordet er det originale ordet eller erstatningsordet. For å unngå dette, vil Window-Eyes sende det originale ordet til talesyntesen, og ikke erstatningsordet.

Det neste feltet i dialogen er knappen "Legg til oppføring". når du trykker denne knappen, vil ordet i redigeringsboksen "Erstatt med" bli lagt til i unntaksordlisten.

Neste felt heter "Fjern oppføring". Et trykk på denne knappen, vil fjerne ordet i redigeringsboksen "Original" fra unntaksordlisten.

Til slutt kommer en "Ok"- og en "Avbryt"-knapp.

Etter at du har lagt til alle oppføringene i unntaksordlisten, må du lagre den ved å benytte deg av en av metodene som ble beskrevet tidligere i dette kapitlet.

Fra nå av, når Window-Eyes kommer over et av ordene i unntaksordlisten sin, vil den bruke den uttalen du har gitt ordene. Men når du åpner et nytt program, som for eksempel Word Perfect eller Windows Explorer, vil du finne at de samme ordene er uttalt feil, slik de ble uttalt før du endret uttalen for dem. Dette er spesielt nyttig hvis du har forkortelser som betyr forskjellige ting i forskjellige situasjoner. I tekstbehandleren din vil du nok at Ln skal uttales Linje, mens i databaseprogrammet vil du kanskje at det skal uttales på en annen måte.

Du kan ha så mange unntaksordlister som du bare vil. For eksempel kan du ha en unntaksordliste for hvert enkelt vindu i et program. Som standard er skrivebordet assosiert med unntaksordlisten EXCP.DIC, så om du vil at en oppføring skal virke globalt, lagrer du bare oppføringen i filen EXCP.DIC. For å gjøre dette, må du forvisse deg om at unntaksordlisten EXCP.DIC er valgt i listeboksen "Gjeldende uttalelister", før du skriver inn tekst i redigeringsboksene "Original" og "Erstatt med".


16.4. Uttaleliste tastenavn

Uttalelisten for tastenavn gir deg muligheten til å gi Window-Eyes et navn den kan si når du trykker en hvilken som helst gyldig tast på tastaturet. Hvis du bruker flere forskjellige programmer, vil hvert av dem gjøre bruk av forskjellige funksjonstaster og tastekombinasjoner. Uttalelisten for tastenavn kan her hjelpe deg med å identifisere de forskjellige funksjonene som er knyttet til tastene på samme måte som en tastaturmal over funksjonstastene hjelper seende brukere av datamaskinen. For eksempel kan Ctrl-C bli satt opp til å si "kopiert til utklippstavle" når denne tastekombinasjonen trykkes. Eller Ctrl-Shift-? kan si "Konteksthjelp for Window-Eyes".

For å legge til en oppføring i uttalelisten for tastenavn, må du først åpne dialogen "Rediger uttaleliste tastenavn". Dette kan du gjøre ved å først åpne Window-Eyes' kontrollpanel, for deretter å åpne Fil-menyen. Velg menypunktet "Rediger uttaleordlister". I denne nedtrekksmenyen velger du "Uttaleliste tastenavn". Dette åpner dialogen. Du kan i stedet trykke hurtigtasten "Rediger uttalelister", Ctrl-Shift-E. Der kan du trykke knappen "Uttaleliste tastenavn". Hvis musepekeren står på et grafikkelement når du trykker hurtigtasten "Rediger uttaleliste" (Ctrl-Shift-E) vil dialogen "Oppgi grafikkbeskrivelse" vises.

Nå når du er i dialogen, trykker du bare Enter på knappen "Innlem tast" som er standardfeltet når dialogen åpnes. Window-Eyes vil si "Trykk en PC-tast", og vente til du har trykket tasten du vil definere. Gå videre og trykk tasten eller tastekombinasjonen. Hvis du definerer funksjonstasten F1 til å si "programhjelp", trykker du denne tasten nå. Etter at du har trykket tasten, vil Window-Eyes ta deg til den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Original" hvor navnet på tastetrykket nå vil vises. Nå kan du trykke Tab til redigeringsboksen "Erstatt med" og du kan skrive inn teksten "programhjelp" som vi bruker i eksemplet.

Du har sikkert lagt merke til at dialogen også har andre felt. Du vet allerede hva knappen "Innlem tast" og redigeringsboksen "Original", og redigeringsboksen "Erstatt med" skal brukes til. Trykker du Tab for å bevege deg rundt i dialogen, vil du finne andre felt:

Det neste feltet etter "Erstatt med", er den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Assosiert fil", hvor navnet på den uttalelisten som er assosiert med den gjeldende settfilen vises.

Deretter kommer den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Gjeldende fil". Hvis et tastetrykk nettopp har blitt definert, vil denne oppføringen vise hvilken uttaleliste definisjonen kommer fra. Oppføringen kan være, men trenger ikke å være den samme som den assosierte filen (se ovenfor). Hvis det ikke finnes en original definisjon for tastetrykket, inneholder denne boksen navnet på den gjeldende assosiasjonen.

Neste felt er en listeboks og heter "Gjeldende uttalelister". Listen inneholder navnet på de uttalelistene for tastenavn som kjører, i den rekkefølge de er lastet. Selvfølgelig vil antallet uttalelister for tastenavn reduseres etter hvert som du lukker programvinduer hvis vi tenker oss at du har flere lister til de forskjellige programvinduene. Poenget med dette er at du da kan pile deg opp og ned i denne listen og velge den filen du vil lagre tastetrykket i.

Neste felt er listeboksen "Innhold i uttaleliste". Den inneholder alle oppføringene i den gjeldende uttalelisten. Her kan du på en enkel og grei måte se gjennom innholdet i gjeldende uttaleliste. Hvis du vil, kan du pile opp og ned i listen, og hvis du skulle ha behov for å endre en oppføring, kan du trykke Tab tilbake til redigeringsboksen "Erstatt med" og skrive inn den nye uttalen.

Det neste feltet heter "Legg til oppføring", og er en knapp. Et trykk på denne knappen vil legge til oppføringen i redigeringsboksen "Erstatt med" i uttalelisten for tastenavn.

Så kommer knappen "Fjern oppføring". Et trykk på denne knappen vil fjerne ordet i redigeringsboksen "Original" fra uttalelisten.

De to neste elementene er henholdsvis knappene "Ok" og "Avbryt".

Etter at du har lagt til alle oppføringene i uttalelisten, må du lagre den ved å benytte deg av en av metodene som ble beskrevet tidligere i dette kapitlet.

Fra nå av, når Window-Eyes kommer over en av tastene i uttalelisten for tastenavn, vil den bruke den uttalen du har gitt tasten. Men når du åpner et nytt program, som for eksempel Word Perfect eller Windows Explorer, vil du finne at de samme tastene ikke blir uttalt. Dette er nyttig når vi tenker på at de forskjellige programmene har forskjellige funksjoner tildelt de ulike tastene.

Du kan ha så mange uttalelister du bare vil. For eksempel kan du ha en uttaleliste for hvert enkelt vindu i et program. Som standard er skrivebordet assosiert med uttalelisten for tastenavn KEYLAB.KEY, så om du vil at en oppføring skal virke globalt, lagrer du oppføringen i filen KEYLAB.KEY. For å gjøre dette, må du forvisse deg om at uttalelisten KEYLAB.KEY er valgt i listeboksen "Gjeldende uttalelister", før du skriver inn tekst i redigeringsboksene "Original" og "Erstatt med".


16.5. Uttaleliste tegn

Uttalelisten for tegn virker på samme måte som unntaksordlisten for ord. Forskjellen er at Window-Eyes bruker uttalelisten for tegn til å endre uttalen på Ansi-tegn, uansett om de er omgitt av annen tekst eller om de står alene på skjermen.

For å legge til en oppføring i uttalelisten for tegn, må du først åpne dialogen "Rediger uttaleliste tegn". Dette gjør du ved å først åpne Window-Eyes' kontrollpanel, så åpne Fil-menyen og der velge "Rediger uttalelister". I denne nedtrekksmenyen velger du menypunktet "Uttaleliste tegn". Dette åpner dialogen "Rediger uttaleliste tegn". I stedet kan du trykke hurtigtasten "Rediger uttalelister" (Ctrl-Shift-E). Derfra trykker du på knappen "Uttaleliste tegn". Dialogen "Rediger uttaleliste tegn" blir nå åpnet. Den eneste forskjellen mellom disse to metodene er at hvis musen står på et tegn i det du trykker hurtigtasten, vil dette tegnet bli tilbudt som standard oppføring i redigeringsboksen "Original". Dette kan spare deg for at du manuelt må skrive inn tegnet og fonten (om nødvendig). Hvis musepekeren står på et grafikkelement når denne hurtigtasten trykkes, vil dialogen "Oppgi grafikkbeskrivelse" åpnes, og du kan da redigere beskrivelsen for grafikkelementet, eller du kan gi et nytt grafikkelement en beskrivelse. Før du trykker hurtigtasten må du forvisse deg om at pekeren ikke står på et grafikkelement, men heller på det tegnet du vil legge til i uttalelisten.

Nå når du er i dialogen "Rediger uttaleliste tegn", skriver du bare inn det tegnet du vil definere, om det da ikke allerede er plassert der. Hvis du må definere et tegn som ikke lar seg skrive på tastaturet, finnes det en alternativ metode. For eksempel er Ansi 147 ofte brukt som anførselstegn. Men dette tegnet lar seg ikke enkelt skrive med tastaturet. Du kan skrive følgende for å angi dette tegnet som en oppføring i unntakslisten:


 /x1093

Skriv en skråstrek etterfulgt av Unicode-verdien for tegnet. På dette tidspunkt vil tegnet framtre som før. Etter at du har skrevet inn tegnet, eller verdien for tegnet, trykker du Tab for å flytte til redigeringsboksen "Erstatt med", og skriver der inn beskrivelsen du vil at Window-Eyes skal bruke for dette tegnet.

Som du sikkert har lagt merke til, har dialogboksen "Rediger uttaleliste tegn" flere elementer. Du vet hva redigeringsboksene "Original" og "Erstattes med" brukes til. Etter som du trykker tab for å bevege deg gjennom dialogen, kommer du til andre felt:

De to neste feltene etter "Erstattes med" er den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Font", og avkryssingsboksen "Inkluder font". Begge disse kan være inaktive avhengig av om tegnet som defineres er satt inn automatisk i redigeringsboksen "Original" eller ikke. Ble tegnet under musepekeren automatisk satt inn da du trykket hurtigtasten "Rediger uttaleordlister" (Ctrl-Shift-E), er disse to feltene tilgjengelige. Skriver du inn tegnet manuelt, er de deaktivert.

Tenk deg at du ikke skrev inn tegnet manuelt, og du trykker Tab for å gå til kontrollen "Font". Denne skrivebeskyttede redigeringsboksen viser skriften til tegnet som musen sto på da du trykket hurtigtasten. Et nytt trykk på Tab vil føre deg til avkryssingsboksen "Inkluder font". Dette valget lar deg fortelle Window-Eyes om tegnet kun skal defineres med denne fonten eller om tegnet skal defineres uavhengig av fonten. Er dette valget avkrysset, vil Window-Eyes kun benytte erstatningen når tegnet er presentert med den angitte skriften. Fjerner du avkryssingen, vil erstatningen for tegnet bli brukt uavhengig av fonten som er angitt. Mest sannsynlig vil du nok la tegnet bli erstattet med definisjonen du gav det uansett hvilken font det presenteres med. Men enkelte fonter har spesielle tegn som du vil definere annerledes, mens de andre får være slik de er.

Neste felt er en skrivebeskyttet redigeringsboks som heter "Assosiert fil". Denne redigeringsboksen inneholder navnet på uttalelisten som er assosiert med den gjeldende settfilen.

Deretter kommer den skrivebeskyttede redigeringsboksen "Gjeldende fil". Hvis tegnet er definert på forhånd, viser redigeringsboksen navnet på uttalelisten det kommer fra. Denne trenger ikke, eller kan være, den samme som den assosierte filen ovenfor. Hvis det ikke eksisterte en original definisjon for tegnet, vil denne boksen inneholde navnet på den gjeldende assosiasjonen.

Det neste feltet er listeboksen "Gjeldende uttalelister tegn", og inneholder navnet på uttalelistene for tegn, i den rekkefølge de er lastet. Antallet uttalelister vil reduseres etter hvert som du lukker vinduer, avhengig av om du har assosiert uttalelister til flere vinduer i et program. Poenget med denne listen er at du kan velge hvilken uttaleliste tegnet skal lagres i.

Deretter finner du listeboksen "Innhold i uttaleliste", og den inneholder alle oppføringene i uttalelisten som er valgt i listeboksen "Gjeldende uttaleliste". Dette er en fin måte å bla gjennom oppføringene i uttalelisten på. Om du skulle ønske det, kan du velge en oppføring, trykke Tab tilbake til redigeringsboksen "Erstattes med", og skrive inn en ny erstatning for tegnet. Du vil legge merke til at om en oppføring inkluderer navnet på fonten, så vil navnet på fonten følge oppføringen.

Neste felt er en knapp som heter "Legg til oppføring". Et trykk på denne knappen vil legge innholdet i redigeringsboksen "Erstattes med" til i uttalelisten.

Denne etterfølges av knappen "Fjern oppføring", og et trykk på denne knappen vil fjerne oppføringen i redigeringsboksen "Original" fra uttalelisten.

Til slutt finner du henholdsvis knappene "Ok" og "Avbryt".

Når du har gjort endringer i, eller lagt til oppføringer i uttalelisten, må du lagre den på disken ved å bruke en av metodene som er forklart tidligere i dette kapitlet.

Hver gang Window-Eyes nå treffer på et av tegnene i uttalelisten, vil den bruke uttalen du gav tegnet. Men du vil legge merke til at når du bruker et annet program, som for eksempel Word Perfect eller Windows Explorer, vil ikke Window-Eyes benytte oppføringene i uttalelisten.

Du kan ha så mange uttalelister for tegn som du måtte ønske. Om nødvendig, kan du ha en uttaleliste for hvert enkelt vindu i et program. Som standard er skrivebordet assosiert med filen CHAR.CHR, så hvis du vil ha en global oppføring for tegnet, kan du enkelt og greit lagre oppføringen i CHAR.CHR. For å gjøre dette, må du først forvisse deg om at filen CHAR.CHR er valgt i listeboksen "Gjeldende uttalelister" før du skriver inn det originale tegnet og erstatningstrengen.


16.6. Uttaleliste grafikk

Uttalelisten for grafikk lar deg navngi grafikkelementer som programmer og Windows bruker for å visualisere forskjellig informasjon. Grafiske elementer er vanligvis brukt i e-postprogrammer til å merke uleste meldinger, vedlegg, prioritet for meldinger etc. Du vil også finne grafiske elementer i tekstbehandleren din, der de symboliserer knappene for fet, kursiv og understreking, som benyttes til å manipulere utseende på teksten. Hvis innstillingen for "uttaleliste grafikk" er slått av, vil ingen indikering av grafiske elementer bli annonsert. Er innstillingen satt til "Kun uttaleliste", vil kun navngitt grafikk bli lest. Window-Eyes vil annonsere ikke-navngitt grafikk med ordet "grafikk". Hvis grafikkinnstillingene er slått av, eller er satt til "Bare uttaleliste", vil kun navngitt grafikk bli uttalt. Alle andre grafikkelementer vil bli ignorert. Uavhengig av statusen for grafikk, kan du med hurtigtastene for lesing av klipp og ikoner få annonsert grafikkelementene, selv om de ikke skulle være navngitt. Disse hurtigtastene er greie å bruke hvis du har behov for å vite hva som finnes av grafikk i skjermbildet. Alle andre kommandoer vil likevel kun lese den navngitte grafikken.


16.6.1. Bygge en uttaleliste for grafikk

Framgangsmåten for oppbyggingen av en unntaksliste for grafikk, ligner mye på oppbyggingen av de andre uttalelistene. Men siden du ikke kan skrive inn grafikken, og etterpå beskrivelsen slik du kan med ord og tegn, lar Window-Eyes deg "fange" grafikkelementet, som du så kan gi et navn.

Den generelle prosedyren er som følger:

Plasser musepekeren på et grafikkelement du vil gi et navn.

Trykk hurtigtasten "Rediger uttalelister", Ctrl-Shift-E.

Skriv inn navnet som du vil høre for dette elementet når Window-Eyes støter på det.

Lagre uttalelisten.

Hvis den gjeldende settfilen ikke har en assosiert uttaleliste for grafikk, vil oppføringen bli lagret i den globale uttalelisten for grafikk. Om du ønsker å navngi grafikkelementer, og kun bruke disse i ett spesielt program, må du først åpne en uttaleliste for grafikk. Dette gjør du i Window-Eyes' kontrollpanel. Dette vil lage en ny, tom uttaleliste for grafikk, og alle grafikkelementene og deres beskrivelser vil bli lagret i denne lokale filen.

La oss starte med et eksempel. Tenk deg at du har installert et nytt program, og at det under menylinjen er en verktøylinje med noen ikoner som du vil gi navn. Åpne programmet og plasser musepekeren på det første ikonet på verktøylinjen. Du vil nå legge merke til at teksten for, eller verktøytipset for hvert ikon blir lest etter hvert som du flytter pekeren fra ikon til ikon. Men hvis du bruker hurtigtastene for lesing av ikoner, vil Window-Eyes kun si ordet grafikk om og om igjen. La oss si at det første grafikkelementet er symbolet for "Nytt dokument". Hvordan skal du kunne vite det? Den enkleste måten å finne ut hva et ikon symboliserer, er å klikke på det og se hva som skjer. Da kan du med hurtigtasten "Les aktivt vindu", Ctrl-Shift-W, eller hurtigtasten "Tittel på / status for gjeldende program", Ctrl-Shift-T, få lest opp innholdet i den nye dialogen, eller tittelen på dialogen. Dette vil da gi deg en god pekepinn på hva grafikken symboliserer, selv om den ikke er navngitt. For å bruke eksemplet vårt, sier vi at Window-Eyes sa at tittelen på den nye dialogen var "Nytt dokument". Lukk denne dialogen, og hvis du ikke har flyttet på musen, vil den fremdeles stå på ikonet du vil navngi. For å gi grafikkelementet et navn, gjør du som følger:

Trykk Ctrl-Shift-E for å fange opp grafikken som musen er plassert på.

Skriv inn teksten du vil høre for dette elementet, "Nytt dokument", for eksempel.

Trykk Enter.

Lagre uttalelisten ved å åpne Window-Eyes' kontrollpanel, velg Fil, velg Lagre, og så uttaleliste grafikk.


16.6.2. Lagre uttalelisten for grafikk

Under installasjonen av Window-Eyes, ble det opprettet en standard uttaleliste for grafikk med navnet GRAPHIC.GRA. Hvis du ønsker, kan du fortsette å bruke denne uttalelisten for grafikk, ved å navngi de grafikkelementene du måtte finne, og lagre dem i denne uttalelisten. En annen mulighet er at du kan opprette en egen uttaleliste for grafikk for et spesielt program som har sine egne, unike grafikkelementer. Når du da bruker dette programmet, vil oppføringene i den unike uttalelisten bli brukt samtidig som oppføringene i standardlisten, GRAPHIC.GRA, også blir brukt. Dette kalles "The bubble up effect". Se kapittel 16.10.

Dialogen "Oppgi grafikkbeskrivelse" har flere elementer du kan bruke til å bestemme assosiasjonen mellom uttalelistene for grafikk og de forskjellige programvinduene, samt innstillinger som styrer det som blir lest.

Det neste elementet du kommer til etter at du har skrevet inn en grafikkbeskrivelse i redigeringsboksen "Tale", er avkryssingsboksen "Stille grafikk". Om det er krysset av i denne boksen, vil Window-Eyes fullstendig ignorere denne grafikken. Selv om grafikkelementet har en beskrivelse vil den bli oversett. Det kan være du vil gjøre dette for grafikkelementer som ellers bare er "i veien".

Neste felt er avkryssingsboksen "Ekskluder fra linjer". Hvis du ikke vil ekskludere grafikken helt fra opplesing ved å bruke avkryssingsboksen ovenfor, men samtidig ikke vil at den skal leses når du leser skjermen linje for linje, kan du krysse av i denne boksen. Når det er krysset av her, vil Window-Eyes kun lese denne grafikken når den fysiske musen beveges over grafikkelementet, når du bruker musens Finn-funksjon, eller flytter musen over den med hurtigtastene for lesing av klipp. For eksempel, når du flytter ved hjelp av klipp, vil Window-Eyes lese grafikken, men om du forsøker å lese hele linjen som inneholder grafikken, vil denne grafikken bli ignorert.

Et godt eksempel for bruk av denne muligheten, er om programmet ditt støtter rullefeltene, pilene opp og ned. I WordPad, for eksempel, er disse pilene plassert like til høyre for redigeringsvinduet. Hvis du lar Window-Eyes inkludere disse to pilene når du bygger opp unntakslisten for grafikk, kan dette medføre at Window-Eyes kobler sammen grafikkbeskrivelsen for de to pilene i rullefeltet siden Pil Opp befinner seg til venstre for Pil Ned, og leser disse to linjene sammenhengende i stedet for å bare lese den første. I dette tilfellet må du ekskludere grafikkelementet som symboliserer pilen "Rull ned", fra linjer. Nå vil ikke Window-Eyes bli "forvirret" og lese de to linjene som om de var en linje.

Det neste feltet i dialogen er redigeringsboksen "Punkt". Her kan du skrive inn beskrivelsen for grafikkelementet som skal presenteres på leselisten hver gang grafikken dukker opp. Akkurat som ved den forrige redigeringsboksen, blir denne etterfulgt av to avkryssingsbokser, henholdsvis "Stille grafikk" og "Ekskluder fra linje". Disse to valgene fungerer akkurat likt som de to foregående.

Neste felt er skrivebeskyttet og heter "Assosiert fil". Denne boksen inneholder navnet på den uttalelisten som er assosiert med den gjeldende settfilen.

Så kommer en skrivebeskyttet redigeringsboks som heter "Gjeldende talefil". Hvis grafikkelementet er blitt definert for tale, viser denne boksen hvilken uttaleliste definisjonen kommer fra. Dette kan både være og ikke være det samme som den assosierte filen ovenfor. Hvis det ikke finnes en original taledefinisjon for grafikkelementet, inneholder denne boksen navnet på den gjeldende assosiasjonen.

Deretter følger en skrivebeskyttet redigeringsboks som heter "Gjeldende punktfil". Hvis grafikkelementet er blitt definert for punkt, viser denne boksen hvilken "uttaleliste" definisjonen kommer fra. Dette kan være, men det trenger ikke være det samme som den assosierte filen ovenfor. Hvis det ikke finnes en original punktdefinisjon for grafikkelementet, inneholder denne boksen navnet på den gjeldende assosiasjonen.

Det neste feltet er en listeboks som heter "Gjeldende uttalelister tale", og som inneholder navnet på uttalelistene for grafikk for talen, og vises i den rekkefølge de er lastet. Antallet uttalelister for grafikk for talen vil reduseres etter hvert som du lukker vinduer, dersom du har assosiert uttalelister til flere vinduer i et program. Poenget med denne listen er at du kan velge hvilken uttaleliste grafikkbeskrivelsen skal lagres i.

Det neste feltet er en listeboks som heter "Gjeldende visningsliste punkt", og denne inneholder navnet på "uttalelistene" for grafikk for punkt, og vises i den rekkefølge de er lastet. Antallet uttalelister for grafikk for punkt vil reduseres etter hvert som du lukker vinduer, dersom du har assosiert uttalelister til flere vinduer i et program. Poenget med denne listen er at du kan velge hvilken uttaleliste grafikkbeskrivelsen skal lagres i.


16.6.3. En liten bonus

Mange Windows-programmer har en funksjon som kalles "Verktøytips". Et verktøytips er et lite vindu med tekst som dukker opp like nedenfor et ikon på verktøylinjen når musepekeren blir plassert på ikonet. Verktøytips kan være en utfordring for en person som bruker et skjermavlesingsprogram, fordi det lille vinduet med tekst forsvinner like fort som det dukker opp når musen flyttes.

Window-Eyes gir deg en funksjon som heter "Autonavngi grafikk med verktøytips" (Ins-G). Når du trykker denne hurtigtasten, sender Window-Eyes musepekeren "fra dør til dør" for å besøke alle grafiske elementer på skjermen, mens den ser etter verktøytips. Du vil da høre at Window-Eyes sier "grafikk" hver gang den finner et grafikkelement, og hver gang den finner et verktøytips, leser Window-Eyes dette opp og lagrer ikonet og teksten i uttalelisten for grafikk. Alt du trenger å gjøre nå, er å lagre uttalelisten for grafikk via Fil-menyen i Window-Eyes' kontrollpanel.

Det neste du nå gjør, er å plassere pekeren i øvre venstre hjørne av skjermen, trykke hurtigtasten "Neste ikon" (ikke definert fra leverandøren), inntil du kommer til verktøylinjen og det første ikonet. Da vil du høre ikonet opplest med verktøytipset som beskrivelse. Dette vil skje etter hvert som du flytter fra ikon til ikon på verktøylinjen.

Hurtigtasten "Autonavngi grafikk med verktøytips" (Ins-G) vil ikke endre definisjonen av allerede definerte ikoner. Med andre ord kan vi si at ikoner som allerede har fått sin beskrivelse, ikke vil få denne beskrivelsen endret.

Denne prosedyren kan ta litt tid alt etter som hvor mange ikoner som skal navngis. For å avbryte prosedyren, kan du trykke tasten Esc. Ikonene som er gjennomgått før du trykker Esc, vil bli endret, mens de resterende vil forbli uten navn.

Legg merke til at funksjonen "Autonavngi grafikk med verktøytips" kun legger til beskrivelse for talen. Punktbeskrivelsen for grafikkelementene vil ikke bli opprettet.


16.7. Uttalelisten for farger

I tidligere versjoner av Window-Eyes ble fargene for både forgrunn og bakgrunn presentert i et format som kalles RGB (Rød Grønn Blå). Dette formatet er ekstremt nøyaktig, men forutsetter at brukeren klarer å huske de forskjellige kombinasjonene. For eksempel kan to nyanser av rød være R255 G0 B0, eller R100 G10 B10.

For å ta bort forvirringen rundt RGB-formatet, har Window-Eyes innført et nytt, revolusjonerende "fargebibliotek" som ikke bare indikerer fargene ved navn, men som også indikerer ukjente farger som ligger nær nyansen av en kjent farge. For eksempel, i stedet for å si "R255 G0 B0", for fargen rød, vil Window-Eyes nå si "rød". Og i stedet for å si "R100 G10 B10", vil Window-Eyes nå si "nyanse av rød".

Som alle de andre uttalelistene i Window-Eyes er også denne uttalelisten, (fargebiblioteket) også redigerbar. Farger som allerede har fått sin beskrivelse kan på en enkel måte få en ny definisjon, og andre farger kan legges til. For eksempel kan fargen rød defineres til "min favorittfarge", og for hver gang Window-Eyes deretter kommer over fargen rød, vil den si "min favorittfarge".

På samme måte som de andre uttalelistene i Window-Eyes, er også denne assosiert med individuelle settfiler. Fargen rød kan være definert som "min favorittfarge" i ett program, mens rød i et annet program kan ha definisjonen "viktig informasjon". Styrken i Window-Eyes sitt fargebibliotek blir klarere når du tenker deg et scenario hvor Window-Eyes kan annonsere en farge som "nyanse av min favorittfarge", eller "nyanse av viktig informasjon".

Du når fargebiblioteket enten ved å gå gjennom Window-Eyes kontrollpanel, Fil-menyen, og Rediger uttalelister, eller ved å bruke hurtigtasten "Rediger uttalelister" (Ctrl-Shift-E).

Når du bruker hurtigtasten "Rediger uttalelister", vil Window-Eyes registrere fargene for både forgrunn og bakgrunn for det klippet som musen står på i det øyeblikket du trykker hurtigtasten.

Nivåene for uttale av farger er nokså lik som for de andre uttalelistene i menyen "Generelt" i Window-Eyes' kontrollpanel. Innstillingene for uttalelisten for farge kan settes til:

Av - Denne innstillingen fører til at farger ikke blir annonsert.

Bare eksakt - Denne innstillingen fører til at kun farger som har en beskrivelse i uttalelisten for farger blir annonsert. Som for eksempel rød, blå, grønn, stålblå etc. Alle andre farger vil bli annonsert som RGB-verdier.

Eksakt eller nærmest - Denne innstillingen fører til at kun farger som har en beskrivelse i uttalelisten for farger blir annonsert. Alle andre farger vil bli annonsert med frasen "nyanse av farge", hvor farge er beskrivelsen av fargen som er blitt definert i uttalelisten for farger; for eksempel nyanse av blå, nyanse av sjøgrønn etc. Window-Eyes sier "nyanse av" for å indikere at den gjeldende fargen, selv om den ikke er definert, ligger veldig nær en av fargene som er definert i uttalelisten for farger.

I standardoppsettet inneholder det omfattende fargebiblioteket til Window-Eyes 174 unike farger.


16.8. Beskrivelser av musepekeren

Musepekeren har også sin egen uttaleliste. Samtlige systempekere er blitt definert og lagret i denne uttalelisten. I virkeligheten har systempekerne blitt lagret i filen Wineyes.ini som du finner i mappen til gjeldende bruker. Men det kan oppstå situasjoner da du vil endre på disse definisjonene, eller at du vil legge til nye, litt spesielle pekere. Pekeren blir "fanget" på samme måte som et grafikkelement, men oppbyggingen av uttalelisten er mye enklere enn de andre. Beskrivelsen blir lagret i .WE-filen automatisk.


16.8.1. Å "fange" musepekeren

Siden du ikke kan skrive inn en musepeker og gi den en definisjon slik du kan med ord og tegn, lar Window-Eyes deg "fange" pekeren og gi den en beskrivelse.

Standardprosedyren er som følger:

Manipuler programmet ditt slik at det viser den musepekeren du vil beskrive.

Trykk hurtigtasten "Fang peker" (ikke definert).

Skriv inn den beskrivelsen du vil høre for framtiden når du møter denne pekeren.

La oss se på et eksempel: Tenk deg at du har installert et nytt program som har en "fancy" utseende musepeker. Window-Eyes sier "Peker 1234 ikke definert" hver gang den dukker opp. Derfor vil du gi den navnet "Johans vakre peker".

Start det nye programmet og manipuler fram den ikke-definerte musepekeren.

Hvis du vil, kan du trykke hurtigtasten "Beskriv peker" (ikke definert fra leverandøren), for å være sikker på at du beskriver riktig peker.

Trykk hurtigtasten "Fang peker", (ikke definert). Window-Eyes åpner da dialogboksen "Oppgi pekerbeskrivelse" med navnet på pekeren i en redigeringsboks. I denne redigeringsboksen kan du skrive inn ditt eget navn på pekeren.

Skriv inn det du vil høre når Window-Eyes ser denne pekeren. Trykk deretter Enter.

Det er ikke nødvendig å lagre settfilen for å lagre denne oppføringen permanent etter som den automatisk blir lagret i .WE-filen.


16.8.2. Ignorere uønskede pekere

På samme måte som med grafiske symboler, er det sikkert en del musepekere du vil at Window-Eyes skal ignorere fullstendig. For å få Window-Eyes til å ignorere en spesiell musepeker, må du trykke hurtigtasten "Fang peker" (ikke definert) for å gi den en beskrivelse. Du kan velge om du vil gi pekeren en beskrivelse eller ikke, men du må krysse av i boksen "Stille peker". Når du har merket av i denne avkryssingsboksen, vil Window-Eyes ignorere denne musepekeren.


16.8.3. Systempekere

Hvis du beskriver en systempeker, vil en ny avkryssingsboks dukke opp i dialogen "Oppgi pekerbeskrivelse". Dette er avkryssingsboksen "Lagre som systempeker". En avkryssing her, forteller Window-Eyes at beskrivelsen for denne pekeren skal brukes globalt, i alle programmer. Er ikke denne boksen avkrysset, vil beskrivelsen for pekeren kun bli brukt i dette ene programmet. La oss si at du i et bestemt program har gitt en peker navnet "min peker". Hvis et annet program også bruker denne pekeren, og du har lagret den som en systempeker, vil Window-Eyes bruke beskrivelsen for denne pekeren uavhengig av om du er i det spesielle programmet eller ikke. Dette er kanskje ikke en god idé. Så hvis du fjerner avkryssingen for "Bruk som systempeker", vil Window-Eyes kun bruke beskrivelsen i det spesielle programmet og ikke over alt i Windows.

Denne avkryssingsboksen er kun tilgjengelig for systempekere. Musepekere som er generert av programmer, vil gjøre at dette feltet er deaktivert.


16.9. Deaktivere gjeldende uttalelister

Du kan eliminere assosieringen mellom en settfil og hvilken som helst av de fem uttalelistene. Gå til Fil-menyen i Window-Eyes, og Velg Lukk. I nedtrekksmenyen velger du den type uttaleliste du vil koble ut. Window-Eyes vil vise en dialog hvor du får sjansen til å bekrefte valget. Trykk Enter for å bekrefte, eller Avbryt hvis du ombestemmer deg.

Når uttalelisten er lukket, skjer det to ting: Den er ikke lenger assosiert med settfilen, og vil ikke lenger bli brukt. Dette forutsetter at du lagrer settfilen etter at du har fjernet assosieringen. Uttalelisten er fremdeles på harddisken din, men den er ikke lenger i bruk av settfilen.


16.10. Hierarkisk struktur

Bruken av uttalelistene dine er sammenslått hvis du har opprettet en uttaleliste for et program og en uttaleliste for en dialog i dette programmet. Dialogen bruker begge uttalelistene. Dette virker slik:

Du har opprettet en uttaleliste for WordPad. Denne listen inneholder 100 oppføringer. Så bruker du en dialog i WordPad, og du ser at det er noen få ord som ikke uttales riktig. Derfor oppretter du en ny unntaksordliste som kun inneholder disse fire ordene. Du lagrer den under et nytt navn, og oppretter en ny settfil til bruk i dialogboksen, og assosierer den nye uttalelisten med denne settfilen. Nå har du 104 oppføringer når du er i dialogboksen, men kun 100 når du er i redigeringsvinduet i WordPad.

La oss se på et annet eksempel: I tekstbehandleren din leser du ofte notater fra samarbeidspartnere som bruker initialene sine i stedet for navnet sitt. Du legger disse initialene inn i unntaksordlisten slik at du enkelt kan skille mellom CG og TG. Når du åpner en dialogboks for å velge en ny skrifttype ser du at CG er brukt der også, men du vil ikke at talesyntesen skal si Cecilie Granli. Derfor lagrer du en ny settfil, oppretter en ny uttaleordliste med en ny oppføring for CG, og assosierer den nye uttaleordlisten med den nye settfilen. Nå, når du leser et notat fra Cecilie Granli, hører du Cecilie Granli, men når du piler fra font til font i dialogboksen, hører du bare CG.

For å klargjøre litt, hvis den samme oppføringen finnes i begge unntaksordlistene, vil oppføringen i unntaksordlisten som er assosiert med den gjeldende settfilen "vinne".

Som standard fra leverandøren har settfilen Wineyes.000 følgende assosiasjoner:

Uttaleliste for tegn - CHAR.CHR

Uttaleliste for taster - KEYLAB.KEY

Unntaksordliste - EXCP.DIC

Uttaleliste for grafikk - GRAPHIC.GRA

Selvfølgelig kan alle disse assosiasjonene endres når som helst. Men vi anbefaler at de ikke endres, fordi alle uttalelister og unntaksordlister eventuelt klatrer opp til det nivået de uttalelistene som er assosiert med settfilen Wineyes.000 er på. Disse ordlistene vil da alltid være tilgjengelige. Tenk på dette når du vil at en oppføring skal være global.


17. Menyen generelt

Dette kapitlet gjennomgår menyen "Generelt" i kontrollpanelet for Window-Eyes.


17.1. Grunnleggende

I flere kapitler i denne manualen har vi referert til menyen "Generelt", men kun i begrenset utstrekning for å løse enkelte småproblemer. Vi har ventet med en grundig gjennomgang av denne menyen til de naturlig har dukket opp under gjennomgangen av denne manualen. Resten av dette kapitlet lister og gjennomgår alle elementene i menyen "Generelt" i den rekkefølge de framkommer. Funksjoner som tidligere er omtalt og gjennomgått, vil ikke bli gjennomgått på nytt i samme grad som de funksjonene som omtales for første gang.


17.2. Hvordan det fungerer

For å aktivere menyen generelte gjør du slik:

Trykk Ctrl-omvendt skråstrek for å åpne Window-Eyes' kontrollpanel.

Trykk Alt-G, og menyen åpnes.


17.3. Slå tale, punkt, hurtigtastene og markørflyttetastene av og på


 S = Slår stemmen av og på

I det øyeblikk denne funksjonen blir satt til "Av", brytes forbindelsen mellom Window-Eyes og talen. Talen vil ikke virke igjen før du slår denne funksjonen på igjen, eller en settfil med denne funksjonen satt til "På", blir lastet.

Du kan også bruke hurtigtasten "Alle stemmer av/på (gjeldende program)" (ikke definert fra leverandøren) til å slå talen av og på.

Dessuten tilbyr Window-Eyes hurtigtasten "Alle stemmer av/på (global)" (ikke definert fra leverandøren). Denne funksjonen vil slå talen av og på globalt i Window-Eyes. Har du brukt hurtigtasten for å slå talen av, vil den være av til du slår den på igjen med samme hurtigtast, eller til du starter Window-Eyes på nytt. Funksjonen er beregnet for å gjøre punktbrukere i stand til å slå av talen med en enkel tastekombinasjon på leselisten.

Ved å bruke hurtigtasten "Alle stemmer av/på (gjeldende program)", kan du bestemme om du vil ha tale i et bestemt program. Vi sier gjerne at du da slår stemmen av eller på lokalt. Hurtigtasten "Alle stemmer av/på (globalt)", lar deg bestemme om talen skal være av for alle programmer.

Når du slår tale av vil visning av informasjon på punktlinjen fungere som normalt.


    P = Punkt: Slår av eller på utdata til punktlinjen

Punktskrift kan slås av og på på samme måte som valget "Stemme" som ble forklart ovenfor. Det kan være nyttig å slå punkt av hvis du skal bruke en annen skjermleser i et bestemt program, f.eks. hvis du skal bruke en skjermleser for Dos i en Dos-boks under Windows.


 H = Slår hurtigtaster av og på

Når denne funksjonen er satt til "av", vil ingen av hurtigtastene i Window-Eyes fungere. Det eneste unntaket, er Ctrl-omvendt skråstrek som åpner Window-Eyes' kontrollpanel. (Denne er da heller ikke definert som en hurtigtast.)

Med en gang denne funksjonen blir satt til "På", vil alle hurtigtaster igjen fungere som normalt.


 Y = Slår flyttetaster av og på

Når denne funksjonen er slått av, vil Window-Eyes ikke respondere på noen av de markørflyttetastene som er definert. Brukerprogrammet ditt vil ikke bli berørt av dette.

Så snart funksjonen er slått på igjen, vil alle flyttetaster fungere som normalt.


17.4. Sette status for "Følg markering"


 F = Følg markering

Gjennom denne funksjonen settes status for følging av markert. Dette menyelementet fungerer på akkurat samme måte som hurtigtasten "Rotor markert" (ikke definert fra leverandøren).

Når du velger dette menypunktet, åpnes en listeboks med følgende innhold: Auto, Av og På.

Når "Følg markert" er satt til "På", vil piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab lese markert i stedet for å lese det som de er definert til å lese i dialogen "Definering av flyttetaster".

Når "Følg markert" er satt til "Av", vil piltastene lese det de er definert til å lese i dialogen "Definering av flyttetaster".

Når "Følg markert" er satt til "Auto", vil Window-Eyes forsøke å lese markert tekst når piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab blir trykket, selv om fargene for markert ikke er satt. Hvis Window-Eyes ikke finner markert tekst når disse tastene trykkes, vil den lese som normalt. Hvis Window-Eyes finner markert tekst, vil den lese en av fargekombinasjonene som Windows bruker til å markere menyer og ikoner. Hvis Window-Eyes finner markert tekst, leser den denne når piltastene, Ctrl-Tab og Ctrl-Shift-Tab blir trykket. Hvis ikke vil Window-Eyes bruke definisjonen for flyttetastene til å avgjøre om noe skal leses eller ikke.


17.5. Følge innholdet i celler i et regneark


 N = Inkluder boks i markering

For å følge informasjonen i den aktive cellen i et regneark etter hvert som du flytter fra celle til celle, går du til Window-Eyes' Generelt-meny og velger menypunktet "Inkluder markering i boks". Dette menyelementet slår innstillingen av eller på.

Når "Inkluder markering i boks" er satt til "På", vil hurtigtasten "Markert" (ikke definert fra leverandøren) lese innholdet i den aktive cellen i regnearket. Blir "rotor markert" satt til "Auto" eller "På", vil piltastene lese innholdet i den nylig aktiverte cellen. Markørflyttetaster som er satt til å lese markert tekst, vil lese innholdet i den aktive cellen.

Når "Inkluder boks i markering" er satt til "Av", vil all følging av markert tekst og lesing av markert tekst, fungere som normalt.


17.6. Inkluder brukervindu i boks


 V = Inkluder brukervindu i boks

Når du velger menyelementet "Inkluder brukervindu i boks", vil en dialogboks hvor du kan velge et brukervindu som Window-Eyes skal bruke, dukke opp. Du kan velge fra 0 til 49, eller ingen. Hvis du velger et brukervindu, vil Window-Eyes lese dette brukervinduet hvis den er blitt satt opp til å lese en boks i stedet for markert tekst, og hvis boksen er tom. Se kapittel 17.5 for informasjon om lesing av markert tekst i bokser.


17.7. Valgt tekst


 A = Valgt tekst

Normalt er Window-Eyes i stand til automatisk å avgjøre hvilke farger som indikerer valgt tekst. Den markerte teksten kan da leses ved å trykke hurtigtasten "Markert blokk", Ctrl-Shift-M, eller en flyttetast som er definert til å lese valgt tekst. Om dette ikke skulle fungere i et program, kan du endre innstillingen for "Valgt tekst" fra "Auto" til "Valgt", og sette fargene for valgt tekst for brukervinduet til fargene som indikerer den valgte teksten. Dette vil gjøre Window-Eyes i stand til å avgjøre hvilke farger som indikerer valgt tekst i det spesielle programmet du bruker.

Se kapittel 13 for å lære hvordan du skal sette fargene for valgt tekst. Gjør du dette, vil Window-Eyes være i stand til å følge og lese den valgte teksten.


17.8. Slå bruk av uttalelister av og på


 T = Uttaleliste tegn
    N = Uttaleliste tastenavn
    U = Unntaksordliste
    G = Uttaleliste grafikk
    F = Uttaleliste farger

Når hver enkelt av disse uttalelistene og unntaksordlisten er på, vil Window-Eyes bruke oppføringene i de respektive listene til å rette på uttalen. Når disse listene er av, vil Window-Eyes ikke bruke dem til å "korrigere" uttalen.

Vanligvis vil du nok velge å la disse valgene være satt til "På". Men av og til kan det være greit å få klarhet i om et ord eller uttrykk på skjermen er riktig vist, eller om det er en oppføring fra en av uttalelistene eller unntaksordlisten. Slår du av den uttalelisten som referer til oppføringen, kan du avgjøre dette.

Uttalelistene tegn og tastenavn, og unntaksordlisten har bare de to innstillingene, som du kan nå gjennom menyen Generelt, mens uttalelisten Grafikk har fire innstillinger. Når du velger menypunktet "Uttaleliste grafikk", vises en dialogboks med en aktiv listeboks. Det er kun mulig å velge en av innstillingene:


 Av
    Kun uttaleliste
    På
    Bare grafikk

Innstillingen "Av" fører til at grafikkelementer ikke blir lest når de blir funnet på skjermen. Dette er praktisk i dialoger og andre steder hvor opplesing av grafikk ville vært forstyrrende.

Innstillingen "Kun uttaleliste" fører til at kun grafikk som har fått en beskrivelse vil bli lest. Alle andre grafikkelementer vil bli ignorert om du ikke plasserer musepekeren eller markøren på grafikken som ikke har en oppføring i uttalelisten grafikk. Da sier Window-Eyes "grafikk", og da kan du jo benytte anledningen til å gi denne grafikken en beskrivelse og lagre den i en uttaleliste.

Innstillingen "På", fører til at alle grafikkelementer blir lest når de blir funnet på skjermen. Grafikk som har fått en beskrivelse blir lest med navnet den har fått, mens grafikk uten beskrivelse blir lest som "grafikk".

Innstillingen "Bare grafikk", fører til at alle grafikkelementer blir lest som "grafikk".

Når "Uttaleliste grafikk" er satt til "På" eller "Kun uttaleliste", vil hurtigtastene som leser tegn, ord, linjer, setninger og avsnitt alltid lese beskrevet og ikke-beskrevet grafikk. Når "Uttaleliste grafikk" er satt til "Av" eller "Bare grafikk", vil hurtigtastene som leser tegn, ord, linjer, setninger og avsnitt alltid ignorere ikke-navngitt grafikk. Vær imidlertid oppmerksom på at hurtigtastene "Forrige klipp", "Klipp", "Neste klipp", "Forrige ikon", "Ikon" og "Neste ikon" alltid vil lese navngitt grafikk og ikke-navngitt grafikk uavhengig av innstillingene for "Uttaleliste grafikk".

Uttalelisten for farger har tre innstillinger. Menypunktet "Uttaleliste for farger" åpner dialogen "Velg modus for uttaleliste farger", som har en aktiv listeboks. Du kan bare velge en av innstillingene:


 Av
    Bare eksakt
    Eksakt eller nærmest

Innstillingen "Av", fører til at farger ikke blir annonsert.

Innstillingen "Bare eksakt", fører til at kun farger som har en beskrivelse i uttalelisten for farger, blir annonsert. Som for eksempel rød, blå, grønn, stålblå etc. Alle andre farger vil bli annonsert som RGB-verdier.

Innstillingen "Eksakt eller nærmest", fører til at kun farger som har en beskrivelse i uttalelisten for farger, blir annonsert. Alle andre farger vil bli annonsert med frasen "nyanse av farge", hvor farge er beskrivelsen av fargen som er blitt definert i uttalelisten for farger; for eksempel "nyanse av blå", "nyanse av sjøgrønn" etc. Window-Eyes sier "nyanse av" for å indikere at den gjeldende fargen, selv om den ikke er definert, ligger nær opptil en av fargene som er definert i uttalelisten for farger.


17.9. Tillat opplesing av vinduer i redigeringsbokser


 L = Tillat opplesing av vinduer i redigeringsbokser

Dette menyelementet er beskrevet i kapittel 12.8 og utgår således her.


17.10. Markørpause


   M = Markørpause

Når du velger menypunktet "Markørpause", åpnes en dialog hvor du kan skrive inn en verdi mellom 1 og 99. Denne verdien forlenger eller forkorter tiden fra en flyttetast er trykket til det den er definert til å lese blir lest. Se kapittel 9.5 for en nærmere beskrivelse.


17.11. Utløserpause


 Ø = Utløserpause

Om Det virker som om Window-Eyes stammer eller repeterer begynnelsen av en setning, kan det være at du må øke utløserpausen. Det betyr at du justerer tiden Window-Eyes bruker på å sende teksten til talesyntesen.

Når du velger dette menyelementet, åpnes en dialog hvor du kan skrive inn en verdi mellom 1 og 99. Ok-knappen er standard knapp, så du kan bare trykke Enter etter at du har skrevet inn verdien. Alternativt kan du trykke Avbryt-knappen, eller Esc-tasten for å avbryte.

Eksperimenter inntil du finner den laveste verdien som fungerer godt med programmet ditt.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen kun er nyttig for "Les-vinduer" og for hurtigtasten "Les alt av/på" (Ins-A).


17.12. Innledende mellomrom


 O = Innledende mellomrom

Window-Eyes ser på markørposisjonen som relativ til det siste tegnet som ikke er et mellomrom i et dokument, for å avgjøre om markøren står inntil dette tegnet. Mange programmer viser ikke mellomrom på slutten av et dokument, men flytter heller markøren lenger og lenger bort fra det siste tegnet som ikke er et mellomrom. Window-Eyes bruker verdien for "Innledende mellomrom" til å avgjøre hvor langt unna det siste tegnet i et dokument skal være, før den ser på avstanden mellom markøren og ikke-mellomrommet som et mellomrom. Verdien kan strekke seg mellom 1 og 9 hvor 4 er standard. La oss si at mellomrom er siste tegn i et dokument. Hvis Window-Eyes leser den siste bokstaven før mellomrommet når du trykker "slett bakover", og ikke "mellomrom", kan du forsøke å justere denne verdien for å kompensere for dette.


17.13. Tilfeller der skjermbildet er "forvrengt"


 K = Tillat automatisk skjermoppdatering

Om tekst ikke blir lest slik du forventer, eller hvis en seende ser at skjermbildet er korrupt, kan du forsøke denne funksjonen for å rette på problemet. Som standard er funksjonen på. Slår du den av, vil ikke Window-Eyes forsøke å oppdatere skjermen slik at den er synkronisert. Denne funksjonen er nærmere beskrevet i kapittel 8.11.


17.14. Autoles verktøytips og blinkende programmer på oppgavelinjen


 E = Autoles verktøytips

Vanligvis leser Window-Eyes verktøytipset for et grafikkelement når musen beveges over det. Om du skulle ønske å slå denne funksjonen av, må du sette innstillingen til "Av", og ikke "Auto" som er standard. Et verktøytips er et lite vindu med tekst som forklarer betydningen av grafikken musen er plassert på i øyeblikket. Dette vinduet vises bare en kort stund, og derfor leser Window-Eyes denne teksten for å assistere brukeren slik at han/hun kan vite hva grafikken er godt for.

Denne funksjonen har tre innstillinger: "På", "Auto" og "Av". Med "På" menes det at alle verktøytips blir lest. Når innstillingen er "Auto", vil beskrivelsen av et grafisk element bli lest, og verktøytipset undertrykket for å forhindre opplesing av det samme to ganger. "Av" gjør at ingen verktøytips blir lest.

Autoles verktøytips kontrollerer også om du skal få beskjed hvis det er blinkende programmer på oppgavelinjen, noe som indikerer at programmet ønsker din oppmerksomhet. Window-Eyes vil ignorere dette hvis det er det aktive programmet som blinker. Både innstillingen "Auto" og "På" har samme virkning for denne funksjonen. Vanligvis blinker programmer flere ganger men Window-Eyes annonserer dette bare den første gangen. Hvis et program slutter å blinke, for deretter å blinke på nytt, vil Window-Eyes gi beskjed en gang til. Tittellinjen for programmet blir lest etterfulgt av "ønsker oppmerksomhet" for å indikere at programmet ønsker din oppmerksomhet. MSN Messenger er et slikt program.

Hvis et program har blinket, og du ikke fikk med deg annonseringen, kan du bruke hurtigtasten "Siste programvarsel og verktøytips" (Ctrl-Ins-T) for å få lest opp det siste programmet som blinket, samt det siste verktøytipset. Hvis det ikke har blinket noe program, vil Window-Eyes si "Ingen programmer blinker", og om det ikke har vært noe verktøytips vil Window-Eyes si "ingen verktøytips".


17.15. Lesemodus


 P = Lesemodus

Denne funksjonen er forklart i kapittel 19.


18. Menyen punkt

Tillegg D gir en oversikt over de punktskriftslinjene Window-Eyes f.t. støtter.

Ved siden av støtte for både datapunkt og litterær punktskrift med kortskrift (engelsk kortskrift), har Window-Eyes en egen punktmeny mellom menyene "Generelt" og "Ordrikhet" i kontrollpanelet. Det å velge punktlinje skjer fra dialogen "Velg punktlinje" som du finner på fil-menyen i Window-Eyes. Med menyen "Punkt" bestemmer du hvordan punktskriftslinjen skal fungere sammen med Window-Eyes.

Window-Eyes kan presentere punktskrift på tre ulike måter, eller i tre ulike modi: Strukturmodus, linjemodus og taleboksmodus. Bruk hurtigtasten "Rotor for punktvisning" for å velge blant de tre modiene. Window-Eyes vil huske modusen du var i sist, og ta denne i bruk når Window-Eyes startes på nytt.

Strukturmodus

Med strukturmodus vises informasjonen linjert når du blar med punktlinjen, en linje om gangen, et element om gangen. Elementtyper, feltnavn, informasjon om element og tekst vises alle i en slags hierarkisk representasjon av data på skjermen. Elementene som er nevnt ovenfor blir skilt med en separator, som kan bestå av flere tegn. Strukturmodus er standardmodus i Window-Eyes.

Linjemodus

Linjemodus viser informasjonen basert på en enkelt linje i det aktive vinduet ved å kombinere elementer og tekst på en og samme punktlinje slik de fysisk vises på skjermen. Dessuten kan valgfrie dataindikatorer vise om det finnes mer på linjen til venstre eller høyre for det som for øyeblikket vises på punktlinjen. Markørhentetastene kan brukes for å utføre en handling på et element, som f.eks. aktivering av en knapp. Ordmodus og kortskrift deaktiveres automatisk i linjemodus.

Taleboksmodus

Taleboksmodus bruker et virtuelt buffer for å vise de siste 1000 (i standardoppsettet) tegnene som er blitt sendt til talesyntesen. Når taleboksmodus aktiveres, plasseres punktlinjen i slutten av bufferet, og du kan bla til venstre for å bla bakover, eller til høyre for å bla framover. Går du til toppen av vinduet vil du havne i begynnelsen av bufferet, mens bunnen av vinduet fører deg til slutten av bufferet (der du først var). Funksjonen "Forrige linje" fungerer som "Til toppen av vinduet", men i tillegg oppdateres teksten. "Neste linje" oppdaterer også teksten, og fører deg, på samme måte som "Til bunnen av vinduet" til slutten av bufferet. Du kan velge om du vil bruke kortskrift eller ikke, og om du vil bruke 6- eller 8-punkts punktskrift. Annen punktfunksjonalitet vil bli ignorert.


18.1. Flyttevalg


   A = Flytt markøren med punktlinjen = avkrysset (ikke avkrysset i
   norsk versjon).

Flytt markøren med punktlinjen flytter programmets markør (og ikke musen) linje for linje sammen med leselistens bevegelse. Funksjonen bidrar til å forenkle fortløpende lesing i et dokument. M.a.o. har du markøren med deg når du blar nedover, og det blir mulig å lese et helt dokument om gangen, og ikke bare den teksten som vises på skjermen (slik tilfellet er hvis det er musepekeren som følger med). Hurtigtastene for å flytte til forrige eller neste linje samt "Bla mot høyre" vil flytte markøren til begynnelsen av en ny linje. Blar du mot venstre vil markøren flyttes til slutten av en ny linje. Hvis programmet ikke har noen markør som kan flyttes eller hvis denne funksjonen er slått av, vil musepekeren flyttes i stedet. Funksjonen "Flytt markøren med punktlinjen" kan også tildeles til en punktlinjetast.


   O = Vis hele ord = Ikke avkrysset

Når det er krysset av i denne boksen vil Window-Eyes hele tiden vise hele ord, og ikke bare deler av ord på høyre side av punktlinjen. Denne funksjonen gjør det mye enklere å lese teksten da ordet på slutten av punktlinjen ikke blir delt, men vist i sin helhet. Som standard er denne funksjonen deaktivert.


   Vannrett markørbevegelse

Vannrett markørbevegelse bestemmer hvordan Window-Eyes skal flytte punktlinjen når Window-Eyes har behov for å flytte den. For eksempel, når du piler til høyre i en tekstbehandler, og markøren kommer til slutten av linjen, altså helt til høyre på punktlinjen, ønsker du ikke at markøren skal forsvinne til høyre, utenfor punktlinjen. Det du ønsker er at teksten skal forflytte seg helt til venstre, eller gradvis mot venstre mens du skriver eller leser, slik at du hele tiden kan se tegnet på den nye markørposisjonen.

Vannrett markørbevegelse består av to radioknapper og en avkryssingsboks:


   Flytt én punktlinjelengde
   Oppgi antall celler

Velger du "Flytt én punktlinjelengde", vil markøren bli flyttet helt til venstre på punktlinjen så fort markøren kommer til høyre kant av punktlinjen. Med andre ord, vil informasjonen på punktlinjen bli flyttet hele bredden til venstre. En 40 cellers punktlist vil altså flytte teksten 40 celler til venstre når markøren når høyre kant, og en 80-tegns punktlist vil flytte 80 celler til venstre osv.

Når du velger "Oppgi antall celler", og redigeringsboksen hvor du kan angi hvor mange celler punktlinjen skal flyttes er tilgjengelig, og du har angitt en verdi, for eksempel 5, vil informasjonen og markøren flyttes 5 celler til venstre når markøren når høyre kant av punktlinjen. Med andre ord, markøren blir plassert 5 celler inn fra høyre kant av punktlinjen hver gang markøren når slutten av leselisten.

Bare en av disse radioknappene kan velges om gangen.


   I = Indiker ny linje = avkrysset

Når du blar med punktlinjen mot høyre eller venstre, vil Window-Eyes automatisk bytte linje når det ikke er mer tekst på linjen som punktlinjen viser. Window-Eyes kan markere overgang til ny linje med et lydsignal. Dette skjer hvis avkryssingsboksen er avkrysset. I motsatt fall, vil du ikke høre når du blar mot høyre eller venstre og du kommer til neste eller forrige linje.


18.2. Feltinfo

Dette er det andre valget i menyen Punkt.

I Windows, når du bruker Tab-tasten for å navigere fra felt til felt, trenger Window-Eyes å vite hvordan du vil at de forskjellige felttypene skal presenteres på leselisten. Hver felttype kan deles inn i tre informasjonsbiter:


   Felttype (avkryssingsboks, redigeringsboks etc.)
   Navn på felt (fornavn, telefonnummer etc.)
   Data i feltet (innholdet i feltet, som fornavnet, telefonnummeret etc.)
   

I dialogen "Vis feltinfo i punkt", kan du bestemme hvordan denne informasjonen skal presenteres på leselisten.


Informasjonsrekkefølge

Valget Informasjonsrekkefølge består av seks radioknapper du kan velge mellom. Disse valgene bestemmer i hvilken rekkefølge de tre informasjonsdelene skal presenteres på leselisten. Som standard er den første radioknappen valgt, og den har betegnelsen "Type, navn, data". Dette betyr at typen blir presentert først, deretter navnet, og til slutt dataene. Etter som det er tre forskjellige informasjonsdeler, er det seks kombinasjoner å velge mellom, og derfor er det også seks radioknapper.


   Type, navn, data (standard)
   Type, data, navn
   Navn, data, type
   Navn, type, data
   Data, type, navn
   Data, navn, type
Inkluder navn / Inkluder type
Etter at du har valgt informasjonsrekkefølgen, kommer du til to avkryssingsbokser. Disse boksene forteller Window-Eyes om noen av de to informasjonsdelene skal presenteres.

Inkluder navn - Hvis denne avkryssingsboksen ikke er avkrysset, vil ikke feltets "Navn" vises.

Inkluder type - Hvis denne avkryssingsboksen ikke er avkrysset, vil ikke beskrivelsen for feltet, altså hvilken type feltet er, vises.

Som du ser, har du i tillegg til å velge rekkefølgen informasjonen skal vises i, også mulighet til å velge

om

disse informasjonsdelene skal vises eller ikke.

   Inkluder indeks

Avkryssingsboksen "Inkluder indeks" gjør det mulig å vise indeksmarkeringer i listebokser, lister, trevisninger og i valg av kategori. For eksempel, når denne avkryssingsboksen er avkrysset, og du kommer til en listeboks, vil kanskje følgende bli vist: "lb separator 1 separator 34 separator Feltnavn separator Feltdata". Definering av punktkombinasjon for separator blir forklart i neste avsnitt. I dette tilfellet er "1 separator 34" indeksen. Er ikke denne avkryssingsboksen avkrysset, vil ingen informasjon om indeks vises.


   Punktkombinasjon for separator

Redigeringsboksen "Punktkombinasjon for separator", har ingen oppføring som standard, og separatoren er dermed en blank celle. En separator vil bli plassert mellom de forskjellige informasjonsdelene. Du kan selv bestemme hvordan separatoren skal se ut ved å skrive inn punktkombinasjonen, 1 til 8, hvor hvert tall representerer et punkt i cellen. Om du ikke angir en verdi, vil separatoren være en blank celle.


   Felttyper

Listeboksen "Felttyper" inneholder alle de forskjellige felttypene Window-Eyes kjenner til. Du kan velge hvilket som helst av elementene i listen, og bestemme hvordan Window-Eyes skal representere det aktuelle elementet på leselisten. For eksempel kan du flytte deg ned til elementet "Knapp". Etter hvert som du trykker Tab gjennom valgene, vil følgende muligheter være tilgjengelig for justering, basert på hva som er relevant for det valgte elementet i listeboksen:

Når du har valgt "Knapp", er det tre valg som kan endres. Trykk Tab, og du kommer til det første som er "Felttype". Denne redigeringsboksen er tilgjengelig for alle elementene i listeboksen. Her kan du skrive inn hva Window-Eyes skal vise på leselisten for å representere det valgte feltet. Siden du nå har valgt Knapp, er standardbeskrivelsen "kn". Skulle du ikke like denne beskrivelsen, kan du bare skrive inn det du måtte foretrekke.

Neste trykk på Tab, fører deg til redigeringsboksen "Av". Her kan du skrive inn hva Window-Eyes skal vise etter felttypen hvis knappen er deaktivert. I dette tilfellet er bokstaven "a" angitt. Så hvis du godtar standardinnstillingene, og du kommer til en deaktivert knapp, vil du se "kna" på leselisten.

Et nytt trykk på Tab, fører deg til redigeringsboksen "Standard". Her kan du skrive inn hva Window-Eyes skal vise etter felttypen hvis den er standard-valg. I dette tilfellet er det bokstaven "s" som er angitt, og hvis du kommer til en knapp som har beskrivelsen "kns", vet du at det er standardknappen.


18.2.1. Vis type hvis markør finnes

Avkryssingsboksen "Vis type hvis markør finnes", er kun tilgjengelig når du har valgt felttypen "Tilpasset element".

Hvis et tilpasset element ikke har en markør, vil typen alltid bli vist så lenge avkryssingsboksen "Inkluder type" er avkrysset, uavhengig av om avkryssingsboksen "Vis type hvis markør finnes", er avkrysset eller ikke. Hvis det er krysset av i avkryssingsboksen, og det finnes en markør i det tilpassede elementet, som i redigeringsvinduet til Word, vil typen bli vist så lenge det er krysset av i avkryssingsboksen "Inkluder type". Til slutt, hvis det ikke er krysset av i avkryssingsboksen, og det finnes en markør, vil ikke typen, som i dette tilfellet er "te", ikke bli vist.

Avhengig av hvilke elementer i listeboksen du velger, vil du få tilgang til et varierende antall valg for de respektive felttyper. Alle elementene i listeboksen lar deg definere felttype, og dette er i enkelte tilfeller det eneste valget. Elementet Meny, sammen med noen andre, gir deg derimot muligheten til å endre alle de fire valgene. Når du er ferdig med denne dialogen, kan du trykke Ok-knappen for å lagre de nye innstillingene.


18.2.2. Linjemodus

Gruppeboksen "Linjemodus" inneholder 3 valg for å påvirke funksjonaliteten for linjemodus:

Inkluder dataindikatorer - Krysses det av her, vil redigeringsboksene for punktkombinasjon for henholdsvis venstre og høyre dataindikator bli aktive, og du får anledning til å bestemme hvilket symbok som skal brukes for å indikere at det er mer data til venstre eller høyre for det som for øyeblikket vises på punktlinjen. Disse redigeringsboksene blir inaktive hvis avkryssingsboksen "Inkluder dataindikatorer" ikke er avkrysset.


18.2.3. Antall tegn for taleboksbuffer

Redigeringsboksen "Maks antall tegn i taleboksbuffer" bestemmer antall tegn som Window-Eyes vil holde i bufferet for taleboksmodus. Verdien er satt til 1000 i standardoppsettet, og den kan ikke overstige 5000 tegn.


18.3. Punktrepresentasjon

Dette er det tredje valget i menyen Punkt.


18.3.1. Markørsymbolet

Disse valgene gir deg muligheten til å angi hvordan de forskjellige markørene skal presenteres på leselisten.

Markørsymbol - I denne redigeringsboksen kan du angi hvilke punkter som skal representere markøren. Som standard er punkt 7 og 8 brukt.

Tab fører deg til et valg med to radioknapper:

Alltid oppe - standard - Denne radioknappen forteller Window-Eyes at punktene som er definert i redigeringsboksen "Markørsymbol", alltid skal være oppe for å presentere markørens posisjon på leselisten. Disse punktene vil være en blanding av markørsymbolet og det tegnet som er under markøren.

Blinkende - Dette valget vil føre til at punktene blinker opp og ned på leselisten. Når denne radioknappen er valgt, kan du tabbe deg til redigeringsboksen "Blinkehastighet" hvor du kan angi hastigheten. Skriv inn en verdi fra 250 til 1000. Denne verdien representerer blinkehastigheten i millisekunder. I ett sekund er det 1000 millisekunder. Standard er 250 som gjør at markøren blinker fire ganger per sekund.


18.3.2. Mus/WE-symbolet

Mus-symbol - Denne redigeringsboksen gir deg mulighet til å angi hvilke punkter som skal representere musepekeren og WE-markøren på leselisten. Som standard brukes punkt 7 og 8.

Tab fører deg til to radioknapper:

Alltid oppe - Denne radioknappen forteller Window-Eyes at punktene som er definert i redigeringsboksen "Mus-symbol", alltid skal være oppe for å vise musepekeren eller WE-markørens posisjon på leselisten. Disse punktene deles mellom musepekeren eller WE-markøren, og det tegnet som er under markøren.

Blinkende - Standard - Dette valget vil føre til at punktene blinker opp og ned på leselisten. Når denne radioknappen er valgt, kan du tabbe deg til redigeringsboksen "Blinkehastighet" hvor du kan angi hastigheten. Skriv inn en verdi fra 250 til 1000. Denne verdien representerer blinkehastigheten i millisekunder. I ett sekund er det 1000 millisekunder. Standard er 500 som gjør at markøren blinker to ganger per sekund.

Hvis både mus- og markørsymbolet er definert til punkt 7 og 8, og både musepekeren og markøren befinner seg på samme sted (f.eks. etter at du har hentet musen til markøren), vil punkt 7 være oppe mens punkt 8 vil blinke. Dermed vil du få en entydig tilbakemelding hvis mus og markør er på samme posisjon, uansett hvilken punktrepresentasjon disse symbolene har.


18.3.3. Attributtsymboler

Tab fører deg til den første av fem redigeringsbokser hvor du kan angi hvilke punkter som skal representere de respektive attributter.

Vær oppmerksom på at innholdet i disse redigeringsboksene ikke vil ha noen virkning før hurtigtasten for punktlinjen, "Rotor for visning av individuelle attributter" er blitt definert. Under gjennomgåelse av et dokument kan det hende du kommer over en linje med alle disse attributtene representert, både fet, markert, kursiv, gjennomstreking, og understreking i teksten. Attributtene trenger ikke være unike for hvert enkelt tegn eller ord. For eksempel kan noe av teksten være fet, understreket og kursivert, eller alle tre på en gang. Når du da trykker hurtigtasten "Rotor for visning av individuelle attributter", vil leselisten fjerne teksten, og erstatte den med tegnet for fet, som er definert av brukeren, i de cellene som teksten som er fet. Som standard for fet vil du da se bokstaven b (bold) i de gjeldende cellene. Alle de andre vil da være blanke. Neste trykk vil vise det neste attributtet på samme måte, men med en annen tegnrepresentasjon, inntil du kommer tilbake til normal visning.

Attributtene og deres punkmønster er som følger:

Fet - 12 (Punktbokstaven b).

Markert - 125 (Punktbokstaven h (highlight)).

Kursiv - 24 (Punktbokstaven i (italic)).

Gjennomstreket - 234 (Punktbokstaven s (strike out)).

Understreket - 136 (Punktbokstaven u).

Hvis du ønsker å bruke punkt 5 og 6 i stedet for standard 1 og 2 for fet, kan du enkelt og greit skrive inn 56 i redigeringsboksen "Symbol for fet".

Et trykk på Ok-knappen vil lagre innstillingene og lukke dialogen.


18.4. Punkttabeller

Punkttabeller er det fjerde valget i punktmenyen. I denne dialogen kan du velge den punkttabellen som Window-Eyes skal bruke for alle de 256 ansi-verdiene.


18.4.1. Aktiv punkttabell

Det første feltet i denne dialogen er listeboksen "Aktiv punkttabell". Denne boksen inneholder et antall forhåndsdefinerte punkttabeller i tillegg til ev. brukerdefinerte tabeller. Hvis du er fornøyd med en av tabellene i listen, velger du den foretrukkne punkttabellen og trykker på ok-knappen. Hvis du vil se på en av tabellene, velger du tabellen fra listen, og tyrykker på knappen "Åpne i Notisblokk". Tabellen, som er en tekstfil, vil da åpnes i Notisblokken, og du kan se hvilke punktkombinasjon som er brukt for de ulike Unicode-verdiene som er definert. Hver tabell har en 6- og en 8-punktsversjon. Om det er 6- eller 8-punktsversjonen som åpnes i Notisblokken, bestemmes av om Window-Eyes er satt opp til å vise 6- eller 8-punkt før du trykker på knappen. Informasjon om hvordan du bytter mellom 6- og 8-punkt, finner du i kapittel 18.6.


18.4.2. Brukerdefinerte punkttabeller

Window-Eyes gir deg muligheten til å sette opp så mange brukerdefinerbare punkttabeller som du måtte ønske. Du kan definere disse tabellene slik du måtte ønske for alle Unicode-verdier som er definert.

Du kan ikke redigere oppføringer i fabrikktabellene. Vil du endre en punktkombinasjon for et Unicode-tegn, må du benytte en brukertabell. Men hva om du vil gjøre en endring for et enkelt tegn i en tabell? Må du da skrive hele tabellen på nytt? Selvsagt ikke. Du skal bare velge en fabrikktabell du vil gå ut i fra, tryke tab til knappen "Kopier til ny brukertabell", og trykk enter. Oppgi et navn for den nye tabellen, og trykk enter igjen. Nå vil den nye brukerdefinerte tabellen vises i listeboksen "Aktiv punkttabell", og den vil være identisk med tabellen du valgte som utgangspunkt. Du kan nå velge den nye tabellen, og aktivere knappen "Åpne i notisblokk". Her kan du redigere den eller de oppføringen(e) du måtte ønske, eller du kan legge til nye Unicode-punktkombinasjon-par.

Som du ser, er det enkelt å endre en punkttabell, og du kan lage en tabell helt etter eget forgodtbefinnende. For å fjerne en brukertabell, velger du tabellen fra listen, før du aktiverer knappen "Slett brukertabell". Denne knappen vil kun være aktiv hvis en brukertabell er valgt.


18.4.3. Felles engelsk punktskrift

Felles engelsk kortskrift trinn 2 er tilgjengelig både for amerikansk og britisk engelsk. Velg "Bruk fellestabell for engelsk kortskrift trinn 2" for å slå på støtte for UEB.


18.5. Hurtigtaster

Hurtigtaster er det femte valget i menyen Punkt, og kanskje den kraftigste funksjonen i Window-Eyes' støtte for punkt. Dialogen "Hurtigtaster punkt" gir deg muligheten til å sette opp hvordan tastene på leselisten skal samarbeide med Window-Eyes. Dialogen "Hurtigtaster punkt" gir deg en uovertruffen mulighet til å definere tastene på leselisten din. Window-Eyes gjør det enkelt ved at det ikke er nødvendig å bruke et skriptspråk for å endre funksjonaliteten for tastene. Dialogen gir deg mulighet til å konfigurere tastene på en enkel og grei måte ved at det kun brukes standard Windows-elementer, slike som knapper og kombinasjonsbokser. For å si det en gang til, så er ingen komplisert skripting involvert i dette. Likevel kan sluttresultatet bli en kraftig makrolignende funksjon som gjør at du får arbeidet ditt utført på en enkel og effektiv måte.

Det er et par ting du bør kjenne til før du begynner å eksperimentere med hurtigtastene:

 • Hvis du ikke har en punktlinje tilkoblet, vil alle valgene i denne dialogen være utilgjengelige. Du må ha en leselist konfigurert for at du skal kunne definere hurtigtaster for punkt.

 • Hver enkelt leselist har sine egne definisjoner for tastene, og disse lagres separat for denne, så bytte mellom forskjellige leselister vil endre oppsettet for tastene helt.

 • Til enhver tid kan du legge til en ny tast, eller kombinasjon av taster, eller modifisere en eksisterende, og hvilken som helst tast på leselisten kan ha et ubegrenset antall funksjoner og/eller tastetrykk assosiert med seg.

 • Hurtigtaster på leselisten er ikke bare spesifikke i forhold til de enkelte leselistmodellene, men de kan også tildeles lokalt til et bestemt program, eller globalt, slik at de gjelder overalt.


   R = Taster

Det første elementet i dialogen er listeboksen "Taster". Boksen inneholder en alfabetisk oversikt over alle tastene og tastekombinasjonene som er definert i øyeblikket. Disse kan endres etter behov. Denne oversikten inkluderer første handling for hver av hurtigtastene i listen. Hvis flere handlinger er tildelt til samme hurtigtast, leses den første handlingen etterfulgt av ordene "flere handlinger".

Dersom det er definert flere handlinger for en hurtigtast, kan du få en oversikt over alle handlingene ved å gå til feltet "Tastefunksjoner", (forklart nedenfor).


   I = Tilføy punktlinjetast

Et trykk på Tab bringer deg til knappen "Tilføy punktlinjetast". Når du trykker Enter her, vil Window-Eyes si: "Trykk en punkttast". Nå kan du trykke den tasten, eller tastekombinasjonen på leselisten du vil definere. Dette kan være hvilken som helst tast, eller kombinasjon av taster på leselisten. Etter at du har trykket tasten, vil en ny oppføring bli lagt til i listen over definerte taster, og fokus blir satt på denne oppføringen.


   F = Tastefunksjon(er)

Trykk tab, og du kommer til kombinasjonsboksen "Tastefunksjon(er)". Denne kombinasjonsboksen inneholder alle kommandoene som den gjeldende tasten utfører. Du kan flytte opp og ned i listeboksen, men hvis dette er en ny tasteoppføring, vil ingenting vises i denne boksen.


   U = Legg til funksjon

Trykk tab igjen, for å gå til knappen "Legg til funksjon". Et trykk på denne knappen, vil åpne en dialog med en liste over alle hurtigtastsfunksjoner og alle punkt-fuksjoner. punkt-funksjoner er kommandoer som kun kan utføres på leselisten, og ikke på det konvensjonelle tastaturet, og finnes da ikke i dialogen med hurtigtaster for det "normale" tastaturet. Funksjoneneene "Flytt punktlinje til høyre", og "Flytt punktlinje til venstre" er to eksempler på spesifikke hurtigtaster for leselisten. Du piler til den funksjonen du ønsker, og trykker Enter. Dette elementet vil da bli lagt til i kombinasjonsboksen "Tastefunksjoner", og vil bli utført når tasten på leselisten trykkes.

Det følgende er en liste med alle funksjonene for punktskriftslinjer:

Bla punktlinje bakover - Flytter punktlinjen en hel punktlinjelengde mot venstre. Med andre ord, hvis du har en punktlinje med 80 celler, vil denne funksjonen flytte punktlinjen din 80 tegn til venstre. Når du når begynnelsen av den gjeldende linjen, vil neste trykk på hurtigtasten føre deg til slutten av forrige linje. Hvis "Automatisk markørflytting" er på, vil også markøren i programmet du bruker flyttes til slutten av forrige linje. Er "Autmatisk markørflytting" av, flyttes musepekeren til begynnelsen av den nye linjen, og gjeldende restriksjoner for musen (musgrenser) vil bli brukt.

Bla punktlinje framover - Flytter punktlinjen en punktlinjelengde mot høyre. Med andre ord, hvis du har en punktlinje med 80 celler, vil denne funksjonenen flytte punktlinjen 80 tegn mot høyre. Når du når slutten av den gjeldende linjen, vil neste trykk på hurtigtasten føre deg til begynnelsen av neste linje. Hvis "Automatisk markørflytting" er på, vil også markøren i programmet du bruker flyttes til begynnelsen av neste linje. Er "Autmatisk markørflytting" av, flyttes musepekeren til begynnelsen av den nye linjen, og gjeldende restriksjoner for musen (musgrenser) vil bli brukt.

Linjen over - Flytter markøren til gjeldende linje, flytter den opp og viser denne linjen. Hvis det ikke finnes noen markør eller hvis "Automatisk markørflytting" er av, flyttes musen til gjeldende linje, flytter den opp, og viser denne linjen. Er "Autmatisk markørflytting" på, settes markøren på begynnelsen av den nye linjen. Funksjonen utfører det samme som funksjonene "Flytt mus til fokus", + "Mus opp en linje".

Linjen under - Flytter markøren til gjeldende linje, flytter den ned og viser denne linjen. Hvis det ikke finnes noen markør eller hvis "Automatisk markørflytting" er av, flyttes musen til gjeldende linje, flytter den ned, og viser denne linjen. Er "Autmatisk markørflytting" på, settes markøren på begynnelsen av den nye linjen. Funksjonen utfører det samme som de vanlige talekommandoene for å flytte musen til fokus, og så flytte ned en linje.

Øverste linje - Fører til den øverste linjen relativ til gjeldende element. For eksempel, i en meny vil "Øverste linje" føre deg til det første punktet i denne menyen. I en dialog vil "Øverste linje" ta deg til den øverste linjen i dialogen. I et element som har markør, vil "Øverste linje" lede deg til toppen av dette elementet. Hvis du ikke er i en dialog eller et element med markør, vil "Øverste linje" ta deg til tittellinjen.

Nederste linje - Fører deg til den nederste linjen, relativ til det gjeldende elementet. For eksempel i en meny, vil "Nederste linje" ta deg til det siste punktet i denne menyen. I en dialog, vil "Nederste linje" lede deg til den nederste linjen i dialogen. I et element som har markør, vil "Nederste linje" ta deg til bunnen av dette elementet. Hvis du ikke er i en dialog eller et element med markør, vil "Nederste linje" ta deg til den nederste linjen i programmet.

Til fokus - Flytter punktlinjen til fokus.

Til menylinjen - Flytter til menylinjen i det aktive programmet, og viser denne. Musen blir plassert på begynnelsen av menylinjen.

Til tittellinjen - Flytter til tittellinjen i det aktive programmet og viser denne. Musen blir plassert på begynnelsen av tittellinjen.

Til statuslinjen - Flytter til statuslinjen i det aktive programmet og viser den. Hvis det ikke finnes en statuslinje, flyttes punktlinjen til den nederste linjen i det aktive programmet. Musen flyttes til begynnelsen av statuslinjen, eller den nederste linjen i programmet.

Navn på/av - Slår på eller av visning av navnet på elementer/felter.

Type på/av - Slår på/av visning av felttype.

Punktfølgingsveksling - Bytter mellom å følge fokus og mus/WE-markør med punktlinjen. Hvis denne er satt til å følge mus, vil ikke punktlinjen gå tilbake til fokus. Hvis innstillingen er satt til å følge fokus, og musen flyttes, vil punktlinjen følge musen inntil neste fokusendring.

Vis attributter på/av - Bytter mellom å vise og å ikke vise symbolene for attributter. Dette kan også settes opp i gruppeboksen "Attributtmerking" i dialogen "Punktoppsett".

Attributter som skal vises; rotor - Bytter mellom markert, fet, understreket, kursiv, gjennomstreket og alle. Så lenge Vis attributter er aktivert, vil de valgte attributtene bli vist med punkt 7 og 8 på punktlinjen. Dette kan også settes opp i gruppeboksen "Attributtmerking" i dialogen "Punktoppsett".

Rotor for visning av individuelle attributter - Bytter mellom de fem attributtene og normal visning. Hvert trykk på knappen vil vise en individuell attributt. Det starter med "fet" og slutter med "alle", før den går over i normalvisning. Hvis du ønsker å gå tilbake til normalvisning uten å gå gjennom de forskjellige attributtene, kan du trykke hurtigtasten "Til fokus", (hvis den er definert). Etter hvert som du velger en attributt, vil punktlinjen fjerne den forrige attributtmerkingen, og vise den nye attributtmerkingen i form av de punktene som er definert for det valgte attributtet, under det tegnet som har det valgte attributtet. Altså, hvert trykk fjerner forrige merking fra punktlinjen og viser neste attributtmerking.

Vis attributter for oppgitt celle - Viser skrifttype, størrelse, stil og farge for det spesifiserte tegnet i "Rask meldingsmodus". Denne funksjonen krever at tastetrykket på leselisten inkluderer en markørhentetast, slik at Window-Eyes vet hvilket tegn funksjonen gjelder for. Hvis du trykker denne hurtigtasten uten å ta med en markørhentetast, eller hvis du bruker denne kommandoen på et grafisk element eller på et ikke-lesbart tegn, vil Window-Eyes gi et lydsignal.

Tomrom på/av - Bytter mellom å vise og å ikke vise tomrom. Denne innstillingen kan også settes opp i gruppeboksen "Tomrom" i dialogen "Punktoppsett".

Innrykk på/av - Bytter mellom å vise og å ikke vise innrykk. Merk at hvis tomrom er slått av, vil ikke innrykk bli vist. Dette kan også bestemmes i gruppeboksen "Tomrom" i dialogen "Punktoppsett".

Velg flyttemodus - Bytter mellom å flytte punktlinjen hele punktlinjelengden, eller en angitt lengde. Denne innstillingen kan også gjøres i gruppeboksen "Vannrett flytting" i dialogen "Valg for flytting".

Grafikkmodus for punkt - Bytter mellom alle typer visning av grafikk i punkt. Denne innstillingen kan også gjøres i dialogen "Grafikkvisning i punkt".

6/8-punkt - Bytter mellom å vise 6-punkts og 8-punkts punktskrift. Hvis 6-punkts visning er valgt, kan fremdeles punkt 7 og 8 brukes så fremt innstillingene for markør, mus, WE-markør, eller attributter indikerer at disse punktene skal brukes. Denne innstillingen kan også gjøres i dialogen "Punktoppsett".

Rotor for rask melding - Bytter mellom de tre modiene for rask meldingsmodus: Av, På uten tidsgrense, og På med tidsgrense. Denne innstillingen kan også gjøres i dialogen "Punktoppsett".

Punktvindu på/av - Bytter mellom å vise og å ikke vise et vindu på skjermen som presenterer innholdet på punktlinjen for en seende. Denne innstillingen kan også gjøres ved å velge det siste elementet i menyen Punkt.

Engelsk kortskrift trinn 2 på/av - Slår på eller av konvertering til engelsk kortskrift trinn 2.

Automatisk vis fulltekst ved markør - Automatisk ikke oversett ord ved markør ved bruk av kortskrift.

Vis fulltekst ved markør - Oversetter ikke ord ved markøren ved bruk av kortskrift.

Vis fulltekst ved mus - Konverterer ikke ord ved mus ved bruk av kortskrift.

Stav symboler på/av - Bytter mellom om følgende symboler skal vises slik de er, eller om de skal stave i kortskriftsvisning: +, /, , @, \, ^, [, |, ~, ]. Vær oppmerksom på at det kun er disse tegnene det gjelder.

Automatisk markørflytting på/av - Bestemmer om markøren eller musen skal følge med punktlinjen når du navigerer med punktlinjen.

Treg Shift - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med Shift-tasten.

Treg kontroll - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med kontroll-tasten.

Treg Alt - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med Alt-tasten.

Treg Win - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med Windows-tasten.

Treg meny - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med meny-tasten.

Treg AltGr - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med AltGr-tasten.

Treg Insert - Et trykk på denne tasten vil føre til at neste trykk på en leselisttast, som simulerer et tastetrykk på det konvensjonelle tastaturet, kombineres med Ins-tasten.

Opphev trege taster - Et trykk på denne tasten vil oppheve alle trege taster.


   T = Legg til tastetrykk

Et nytt trykk på Tab fører deg til knappen "Legg til tastetrykk". Trykker du Enter her, vil Window-Eyes si, "Trykk en pc-tast". Window-Eyes venter nå på at du skal trykke den tasten, eller tastekombinasjonen, på det konvensjonelle tastaturet du vil skal bli utført når du trykker tasten på leselisten. Hvilken som helst tast kan brukes, bortsett fra de tastene eller tastekombinasjonene som utfører en handling fra operativsystemet. Disse kan defineres ved å bruke fremgangsmåten omtalt i neste avsnitt. Du kan bruke hvilken som helst annen tast, pil opp og pil ned f.eks. Gjenta dette inntil du har lagt til de tastetrykkene du ønsker skal bli utført når du trykker tasten på leselisten.


   L = Legg til tilpasset tastetrykk

Trykk Tab en gang til for å komme til knappen "Legg til tilpasset tastetrykk". Trykker du Enter på denne knappen, vil dialogen "Tilpass tastetrykk punkt" åpnes. Et tilpasset tastetrykk vil gjøre det mulig å bruke tastetrykk som er beregnet for operativsystemet, som for eksempel Ctrl-Esc, som åpner startmenyen, samt Ctrl-, Alt-, Shift-kombinasjoner, eller hvilken som helst definert hurtigtast som starter et program. Dialogen består først av seks avkryssingsbokser.

Shift - For bruk av hurtigtaster med Shift-tasten holdt nede.

Kontroll - For bruk av hurtigtaster med Ctrl-tasten holdt nede.

Alt - For bruk av hurtigtaster med Alt-tasten holdt nede.

Insert - For bruk av hurtigtaster med Ins-tasten holdt nede.

Windows - For bruk av hurtigtaster med Windows-tasten holdt nede.

Kontekstmeny - For bruk av hurtigtaster med denne tasten holdt nede.

AltGr - For bruk av hurtigtaster med AltGr-tasten holdt nede.

Etter at du har valgt hvilke modifiseringstaster (ctrl, Shift, alt, etc.), du vil bruke i det tilpassede tastetrykket, ttykker du tab til knappen "Tildel enkelttast", og trykk mellomrom for å aktivere knappen. Deretter trykker du den tasten du vil bruke sammen med modifiseringstastene. For eksempel, når du skal lage et tilpasset tastetrykk som skal bestå av Ctrl, Shift, Windows, og Esc, gjør du som følger:

 • Tilføy punktlinjetasten du ønsker å benytte.

 • Tab til knappen "Legg til tilpasset tastetrykk" og trykk mellomrom for å aktivere knappen.

 • Tab til avkryssingsboksen "Shift", og trykk mellomrom for å krysse av.

 • Tabb til avkryssingsboksen "Ctrl", og trykk mellomrom for å krysse av.

 • Tabb til avkryssingsboksen "Windows", og trykk mellomrom for å krysse av.

 • Tabb til knappen "Tildel enkelttast", og trykk mellomrom for å aktivere knappen.

 • Trykk tasten Esc for å legge denne til.

Kombinasjonsboksen "Tastefunksjon(er)" vil nå inneholde oppføringen "Ctrl - Shift - Windows - Esc".

Du kan også bruke kun en modifiseringstast for å utføre funksjoner. For eksempel kan du bruke Alt-tasten i stedet for Ctrl, Shift, Windows, og Esc. Da merker du kun av for Alt-tasten i dialogen "Tilpass tastetrykk punkt", og trykker Enter på Ok-knappen.


   R = Fjern funksjon

Knappen "Fjern funksjon" brukes for å fjerne en enkelt funksjon fra en punkttast eller en tastekombinasjon som utføres på punktlinjen. Velg den tasten, eller tastekombinasjonen du vil endre, trykk tab til kombinasjonsboksen "Tastefunksjoner", og velg den funksjonen i listen du vil fjerne. Deretter trykker du Enter på knappen "Fjern funksjon". Den valgte funksjonen blir da fjernet, men alle de andre oppføringene forblir urørt.


   J = Fjern alle funksjoner fra tast

Knappen "Fjern alle funksjoner fra tast" fjerner alle oppføringene som er tildelt leselist-tasten. På denne måten kan du starte helt fra grunnen av når du skal legge til nye funksjoner.


   A = Slett tast

Knappen "Slett tast" vil fjerne både oppføringene for, og tasten/tastekombinasjonen fra listeboksen "Taster". Den ligner på knappen "Fjern funksjon", bare den valgte tasten og de tilhørende funksjonene blir fjernet.


   Bruk tastene på

Denne gruppeboksen inneholder to radioknapper som bestemmer hvordan Window-Eyes skal bruke tastedefinisjonene.

P = Alle programmer - Når denne radioknappen aktiveres, vil definisjonene brukes i alle programmer.

G = Kun gjeldende program - Vil få Window-Eyes til å bruke definisjonene bare i programmet de ble definert for, altså gjeldende program.

Selv om du kan bruke programspesifikke og globale tastedefinisjoner samtidig, vil de som er programspesifikke prioriteres foran de globale når du trykker en punktlinjetast mens du er i et program med programspesifikke tastedefinisjoner. Skal du definere tastetrykk for punktlinjen som kun skal gjelde for et bestemt program, må dette programmet være aktivt når du gjør definisjonene. Skal du definere globale tastedefinisjoner, er den eneste forutsetningen at du velger radioknappen "Alle programmer" i gruppeboksen "Bruk tastene på". Hvis det finnes forskjellige tastedefinisjoner for et bestemt program og for alle programmer, kan du se gjennom de to listene ved å bytte radioknapp. Listene vil bli oppdatert så snart du velger den andre radioknappen.

Når du er ferdig, trykker du Enter på Ok-knappen for å lagre de nye innstillingene, og lukke dialogen.


18.6. Oppsett

"Oppsett" er det sjette valget i menyen Punkt.


18.6.1. Kortskrift

De tre første valgene i denne dialogen har med kortskrift å gjøre.


  P = På

Er denne avkryssingsboksen aktivert, gir Window-Eyes deg mulighet til å benytte støtte for kortskrift trinn 2. Som standard er denne avkryssingsboksen ikke avkrysset. Vær oppmerksom på at Window-Eyes vil gå over til å bruke 6-punkt punktskrift for kortskrift, og attributter for trinn 2 vil ikke bli vist på punktlinjen. Med funksjonen slått på, vil markøren være låst til det første tegnet i et trinn 2-ord, siden det ikke eksisterer en én til én korrespondanse mellom tegn i kortskrift. Når denne funksjonen brukes vil markørhentetastene kunn flytte til det første tegnet i et ord som vises i kortskrift. Etter redigering, om du finner at det er flere forekomster av konvertert og ikke konvertert tekst på leselisten, kan du bare slå kortskrift av og på for å oppdatere punktlinjen.


  M = Automatisk vis fulltekst ved markør

Funksjonen er nyttig ved redigering av tekst som er konvertert til kortskrift. Når funksjonen er aktiv, og markøren opptrer i et ord, vil dette ordet automatisk vises i fulltekst. Funksjonen virker altså bare dersom en markør er til stede.


  S = Konverter symboler

Det finnes noen symboler som ikke er representert i engelsk kortskrift trinn 2. +, /, , @, \, ^, [, |, ~, ]. Det er kun disse tegnene som omfattes av funksjonen. Valget "Konverter symboler" gir deg mulighet til å velge om disse tegnene skal vises slik de er, eller om de skal staves. For eksempel, med denne avkryssingsboksen avkrysset, vil tegnet > bli vist slik: "større enn".


18.6.2. 8 = 8-punktsvisning

Avkryssingsboksen "8-punktsvisning" gir deg mulighet til å velge mellom 6- og 8-punkts punktskrift. Ikke avkrysset vil gi deg 6-punktsvisning, og avkrysset 8-punktsvisning. Attributtmerking, markør, mus og WE-markør vil fortsatt bruke punkt 7 og 8 som markering selv om det er valgt 6-punktvisning.


18.6.3. T = Tidsgrense for automatisk oppdatering

En annen kraftig funksjon Window-Eyes støtter leselisten med, er "Tidsgrense for automatisk oppdater". I denne redigeringsboksen kan du angi et antall millisekunder som forteller Window-Eyes hvor lenge programmet skal ventes før punktlinjen skal oppdateres med informasjonen som befinner seg under musen. Du kan oppgi en verdi mellom 250 og 10000, som er fra et kvart sekund til ti sekunder. Et godt eksempel på bruk av denne funksjonen er når du laster ned en fil. Med musen plassert på nedlastingsstatusen vil punktlinjen automatisk kunne oppdatere informasjonen som befinner seg under musen. Dette gjør at du ikke trenger å foreta deg noe utover å følge med på punktlinjen.


18.6.4. R = Rask meldingsmodus

Rask meldingsmodus blir vanligvis brukt for meldinger som bare blir lest, og som vanligvis ikke befinner seg på skjermen. Eksempel er når du trykker hurtigtasten for tid og dato, Ins-T, trykker Caps-Lock eller når musepekeren endrer seg. Det finnes et utall slike meldinger. Den første linjen, når du leser et brukervindu, kommer også gjennom "Rask meldingsmodus". Når en slik melding blir lest, vil den også bli sendt til punktlinjen vis "Rask meldingsmodus" er aktivert. Gjeldende tekst som vises på punktlinjen vil bli erstattet av meldingen som "Rask meldingsmodus" genererer.

De følgende innstillingene bestemmer om og hvor lenge disse meldingene skal vises på punktlinjen:

Av - Viser ingen melding.

På uten tidsgrense - Viser meldinger, og disse vil forbli på punktlinjen inntil fokus endres, til du flytter musen, eller til du trykker en eller annen hurtigtast som endrer fokus for punktlinjen.

På med tidsgrense - Meldingen vil bli vist, men forsvinner igjen etter at tidsgrensen overskrides. Når meldingen er borte, vil punktlinjen igjen vise det den viste før meldingen ble vist. Skulle fokusendring opptre mens meldingen vises, vil punktlinjen få nytt innhold etter at tidsgrensen er nådd. Velger du denne innstillingen, vil du få anledning til å skrive inn et antall sekunder i en redigeringsboks. Standardinnstillingen er 2 sekunder.

Siden en "rask melding" kan oppstå når som helst, vil Window-Eyes erstatte den "gamle" med den "nye" på den måten at den "gamle" flyttes til høyre, og den "nye" settes settes inn foran med en separator mellom. Rask meldingsmodus er en meget nyttig funksjon for personer som er blinde, men ikke minst for en som er døvblinde.


18.6.5. A = Attributtmerking

Trykker du Tab igjen, kommer du til avkryssingsboksen "På". Er den avkrysset, vil attributtmerking være på, hvis ikke vil attributtmerking være av. Trykker du så Tab igjen, kommer du til radioknappene som bestemmer hvilke attributter som skal markeres med punkt 7 og 8 på punktlinjen:

Standard attributtmerking er "Markert", men du kan velge mellom følgende:

 • Markert

 • Fet

 • Understreket

 • Kursiv

 • Gjennomstreket

 • Alle

Hvis du har valgt å vise attributter, og attributtet du har valgt finnes i teksten, vil punkt 7 og 8 komme opp på punktlinjen under teksten som har attributtet.


18.6.6. Tomrom

Vis innrykk

For at "Vis innrykk" skal fungere, må radioknappen "Vis ekstra tomrom" aktiveres (se nedenfor). "Vis innrykk" vil gjøre at avstanden mellom venstre kant av gjeldende vindu og tekst vil vises på punktlinjen. Teksten blir rykket inn X antall celler, basert på avstanden mellom venstre kant av vinduet og teksten. Funksjonen vil også være nyttig for å vise tomme celler i en tabell. Hvis en celle i venstre kolonne er tom, vil dette vises om "Vis innrykk" er på. Hvis ikke, vil teksten komprimeres slik at teksten i neste celle vil vises fra venstre kant av punktlinjen. I mange tekstbehandlingsprogrammer sløses det mye med plassen på venstre side (for å gjøre det visuelt likt teksten på et ark), så derfor vil det i mange tilfeller være greit å slå av denne funksjonen.

Trykker du Tab, kommer du til radioknappene for "Tomrom", som er neste felt i dialogen. Her kan du velge mellom to radioknapper:

Fjern ekstra tomrom - Dette valget vil få Window-Eyes til å fjerne ekstra tomrom i teksten, uansett hvor langt det er mellom informasjonen på skjermen, og plassere kun ett mellomrom mellom tekst som presenteres på punktlinjen. Legg imidlertid merke til at om teksten på skjermen inneholder flere mellomrom etter hverandre, vil alle disse mellomrommene vises. Er avstanden mellom teksten derimot bare et tomt rom, vil teksten bli komprimert på punktlinjen.

Vis ekstra tomrom - Dette valget vil vise alle tomrom på punktlinjen. Når du har valgt denne innstillingen, vil redigeringsboksen "Piksler per mellomrom" bli tilgjengelig. Her kan du skrive inn det antall piksler du vil skal representere ett mellomrom på punktlinjen. Verdien kan ligge mellom 1 og 100 piksler per mellomrom.

Trykk Ok for å lagre innstillingene og lukke dialogen.


18.7. Grafikk

Grafikk er det syvende valget i menyen Punkt. Dette menyelementet åpner dialogen "Grafikkvisning i punkt", og her kan du velge hvordan Window-Eyes skal håndtere grafikk på punktlinjen.


18.7.1. O = Ordrikhet

Det første elementet i denne dialogen er listeboksen "Ordrikhet". Valget her forteller Window-Eyes nøyaktig hva den skal vise på punktlinjen når det støts på et grafisk element.

Ingen - Viser ingen informasjon om grafiske elementer på punktlinjen.

Kun punkt - Viser kun grafikk som er beskrevet (har fått navn) i punkt. All annen grafikk ignoreres.

Kun punkt eller tale - Bare vis grafikk med punktdefinisjon hvis en slik eksisterer. Ellers bruk grafikkdefinisjonen for tale, og vis den på punktlinjen. Hvis ingen definisjon finnes, ignoreres grafikken.

Kun grafikk - Vis grafikk med symbolet som er vist nedenfor.

Punkt eller grafikk - Viser grafikk med punktdefinisjon. hvis den ikke eksisterer, vises grafikken med symbolet som er definert i neste felt i dialogen.

Punkt, tale eller grafikk - Viser grafikk med punktbeskrivelse. Hvis ikke den eksisterer brukes grafikkdefinisjonen for talen. Hvis ingen av disse to eksisterer vises grafikken med symbolet nedenfor.

Ingen av disse innstillingene vil innvirke på talen.


18.7.2. G = Grafikksymbol

Det neste elementet er redigeringsboksen "Grafikksymbol". Her kan du definere hvordan et grafisk symbol skal vises på punktlinjen. Dette symbolet vises kun når det er valgt i listeboksen ovenfor, og når uttalelisten for grafikk ikke er i bruk, eller når det ikke eksisterer en definisjon for det grafiske elementet. Standardsymbolet er punkt 1, 2, 4 og 5.


18.7.3. S = Bruk skille

Det siste feltet i denne dialogen er avkryssingsboksen "Bruk skille". Hvis den er avkrysset, vil separatoren som er definert i dialogen "Vist info i punkt" bli brukt til å skille de grafiske symbolene. Hvis "Bruk skille" ikke er avkrysset, vil det ikke være separatorer mellom grafiske symbol.

Trykk Ok for å lagre innstillingene og lukke dialogen.


18.8. Bruk punktinnstillinger på alle programmer

Det åttende punktet på menyen "Punkt" er valget "Bruk pånktinnstillinger på alle programmer".

Aktiverer du "Bruk punktinnstillinger på alle programmer" vil gjeldende punktinnstillinger som er settfilspesifikke, d.v.s. alle valg i dialogen "Flyttevalg", alle valg i dialogen "Punktoppsett" og valgene under "Grafikk" bli lagt til i alle installerte settfiler.

Innstillinger for punktskrift brukes på det aktive programmet. Så hvis du bytter program, lastes en ny settfil, og nye punktinnstillinger trer i kraft. Du bør gå gjennom alle valg i menyen "Punkt" slik at du forstår hvilke innstillinger som lagres globalt før du bruker dette valget.

Nybegynnere kan bruke dette valget uten at de behøver å velge hvilke innstillinger som skal brukes globalt. Viderekommende brukere vil kanskje bruke dette valget, og deretter endre noen innstillinger som de vil bruke bare for ett bestemt program. Hver gang en innstilling for punktskrift forandres, og du vil at endringen skal gjelde globalt, må du bruke dette valget.

Når du bruker dette valget, vil Window-Eyes måtte skrive gjeldende punktinnstillinger til alle settfiler, og dette kan ta et par minutter. Window-Eyes vil indikere dette med en melding hvert 10. sekund, og etter at prosessen er fullført, vil du få en bekreftelsesmelding.


18.9. Punktvindu

Punktvindu er det siste elementet i menyen Punkt. Hvis denne funksjonen er aktiv, vil det vises et vindu øverst på skjermen. Dette vinduet viser informasjonen som til enhver tid befinner seg på punktlinjen. Dette kan være nyttig for seende som ikke ønsker å bruke punktlinjen, eller for dem som ikke forstår punkt, men som skal hjelpe en som bruker leselist. Punktvinduet og leselisten fungerer uavhengig av hverandre så et punktvindu kan brukes selv om du ikke bruker en leselist.


19. Arbeide med Internett

Window-Eyes tilbyr en intuitiv tilgang til verdensveven: Hurtigtaster kan defineres, ordrikhet kan tilpasses og Window-Eyes har støtte for W3C UA-anbefalinger. Disse funksjonene gir deg som bruker et kraftig og fleksibelt verktøy for å navigere selv på kompliserte vevsider.


19.1. Hva er Lesemodus?

Lesemodus er en programmmeringsteknikk som lar en applikasjon og en skjermleser kommunisere direkte med hverandre. En skjermleser kan bruke Lesemodus for å få direkte tilgang til data i programmer som har støtte for Lesemodus, og dermed gå utenom den vanlige måten skjermlesere aksesserer data på, nemlig via OSM (off screen model). I og med at Lesemodus kan fungere forskjellig avhengig av programmet, så henviser vi til Tillegg E, for å få mer informasjon om bestemte programmer.

Du kan slå på Lesemoduspå én av to måter: Du kan velge menypunktet Lesemoduspå menyen "Generelt", eller du kan bruke hurtigtasten for å veksle mellom Lesemodus på eller av, som er Ctrl-Shift-A i standardoppsettet. Uansett hvilken av metodene du bruker, vil du endre status for Lesemodus. Status for Lesemodus (på eller av) lagres i settfilen. Vil du at modusen skal aktiveres automatisk for et program, slår du på funksjonen, før du lagrer settfilen som er assosiert med programmet.

Du kan også bestemme om lasting av Lesemodus skal skje automatisk eller manuelt. Innstillingen gjøres i dialogen "Ordrikhet" under "Lesemodus", eller du kan bruke hurtigtasten Ins-A. Som standard vil Lesemodus aktiveres automatisk når en ny side er lastet. Lesemodus slås på automatisk selv om Lesemodus er av før en ny side lastes. Hvis du derimot ikke vil at Lesemodus skal aktiveres automatisk når en ny side lastes, kan du trykke Ins-A når du er i Lesemodus for å slå av eller på automatisk lasting av Lesemodus. Ønsker du å bruke Lesemodus når dette valget er av, må du bruke hurtigtasten for å aktivere Lesemodus manuelt.


19.1.1. Lesemodus og Webleserne Internet Explorer og Mosilla Firefox

Microsoft Internet Explorer og Mosilla Firefox er nettleserne som bør velges når Window-Eyes skal være skjermleser. Grunnen er at disse to bruker denne teknologien fullt ut, noe som forenkler lesing av nettsider. I Internet Explorer og Mosilla Firefox kan du slå av eller på Lesemodus ved hjelp av en av metodene som er beskrevet ovenfor. Bruker du settfilene fra leverandøren for Internet Explorer og Mosilla Firefox er Lesemodus allerede slått på. Så snart Lesemodus er slått på, vil Window-Eyes bruke en unik kombinasjon av informasjon fra MSAA og DOM (Document Object Model) for å presentere vevsiden for deg i en spesiell vevsidemodus. I denne modusen benytter Window-Eyes en usynlig peker som du kan flytte hvor som helst på siden; dette skjer i et internt buffer i stedet for at du arbeider med teksten som vises på skjermen. Du kan bruke piltastene for å bevege deg på siden, på samme måte som du ville gjort i et dokument i et tekstbehandlingsprogram (tegn for tegn, ord for ord, linje for linje o.s.v). Dessuten kan du bruke en av de mange spesielle Lesemodus-spesifike navigeringstastene som Window-Eyes tilbyr for at du skal oppnå en raskere navigering.

Det er viktig å huske at for at Window-Eyes skal kunne hente informasjon fra en vevside, må programmet vente på at nettleseren skal bli ferdig med å laste ned siden. Derfor kan det ta flere sekunder før du hører noe. Prøver du å gi en kommando til Window-Eyes mens siden lastes ned fra nettet, så vil Window-Eyes pipe, og si "Laster ned", og tastetrykket ditt ignoreres.

Så snart hele siden er lastet ned fra Internett, sier Window-Eyes "Laster side". Det som skjer på dette tidspunktet, er at Window-Eyes kommuniserer med nettleseren via Lesemodus, for å få tak i innholdet av hele siden. Visningen på skjermen modifiseres ikke på noen måte. Det er det interne Window-Eyes-bufferet du som Window-Eyes-bruker leser fra. På den måten har du tilgang til hele vevsidens innhold, ikke bare til den delen som for øyeblikket vises på skjermen.


19.1.2. Grunnleggende navigering

Grunnleggende kommandoer for å bevege deg på en vevside, er stort sett de samme som blir brukt for å navigere i et dokument i en tekstbehandler:


  Pil venstre eller høyre for å flytte tegn for tegn
     Ctrl-Pil venstre/høyre for å flytte ord for ord
     Pil opp/ned for å flytte linje for linje.

Andre kommandoer du også kan bruke for å flytte markøren på en vevside:

Home - Flytter til begynnelsen av linjen, og leser tegnet under pekeren.

End - Flytter til slutten av linjen og leser tegnet under pekeren.

Ctrl-Home - Flytter til toppen av dokumentet, og leser linjen under pekeren.

Ctrl-End - Flytter til bunnen av dokumentet, og leser linjen under pekeren.

Side opp - Leser de forrige 24 linjene i dokumentet, og flytter pekeren tilbake 24 linjer.

Side ned - Leser de neste 24 linjene i dokumentet, og flytter pekeren 24 linjer ned.

Tab - Flytter pekeren til neste lenke eller felt på siden, og leser elementet pekeren kommer til.

Shift-Tab - Flytter pekeren til forrige lenke eller felt på siden, og leser elementet pekeren kommer til.

Disse tastene kan ikke omdefineres; tastene gjør det greit å navigere på en vevside med Window-Eyes.

Som regel når du navigerer på en vevside, har du ett av to mål:

 1. Lese informasjonen som presenteres på siden.

 2. Samhandle med det som presenteres på siden (fylle ut et skjema e.l.)

Det å lese tekst på en vevside, er så enkelt som det å bruke en av flyttekommandoene nevnt ovenfor. Ved ganske enkelt å trykke på en av piltastene, vil du få Window-Eyes til å begynne å lese. En vanlig framgangsmåte, er å bruke funksjonen "Les til slutten" for å lese innholdet på siden (Ctrl-Shift-R i standardoppsettet). Denne kommandoen vil få Window-Eyes til å begynne å lese fra gjeldende posisjon i dokumentet, og fortsette til slutten av dokumentet.

Det å arbeide interaktivt med en nettside, er akkurat like enkelt. Som regel vil du samhandle med siden ved å aktivere lenker for å komme til nye sider med ny informasjon. Så snart du har kommet til en lenke du vil følge, kan du ganske enkelt trykke på Enter-tasten. Internet Explorer vil laste den nye informasjonen som er assosiert med lenken (vanligvis er dette en ny vevside).

Du kan også arbeide interaktivt med en nettside ved å fylle ut skjemaer. For mer informasjon, henviser vi til kapittel 19.5.


19.1.3. Programmer som støtter lesemodus

Heldigvis er det mange programutviklere som har tatt innover seg hvor viktig det er at et program støtter lesemodus. En liste over slike programmer nedenfor, og lenke til nettstedet for programmet er satt i parentes (der en slik er tilgjengelig).
Adobe Acrobat - http://www.adobe.com

Eudora - http://www.eudora.com

Internet Explorer - http://www.microsoft.com/windows/ie/

Lotus Notes - http://www.lotus.com/notes

Mozilla Firefox - http://www.mozilla.org/products/firefox/

Outlook 2000/XP/2003/2007 - http://www.microsoft.com/outlook

Outlook Express - http://www.microsoft.com/windows/ie/

Windows Help/HTML Help

Legg merke til at alle programmer som gjør bruk av Internet Explorer sin nettlesermotor, også vil støttes av Window-Eyes' lesemodus.


19.2. Tilgangstaster

19.2.1. Definisjon

Tilgangstaster kan sammenlignes med det vi har kalt direktetaster som brukes i Windows-programmer (Alt + en bokstav). Som eksempel kan vi ta Alt-F som vanligvis brukes for å åpne Fil-menyen. Generelt, kan vi si at tilgangstaster på en vevside fungerer på samme måte; de gir tilgang til ulike elementer. Utviklere av vevsider kan tilordne tilgangstast til en knapp. Ved å trykke denne tilgangstasten, så får denne knappen fokus. Tilgangstaster kan også brukes for å få tilgang til andre elementer, for eksempel lenker. Ved å trykke en tilgangstast for en lenke, vil denne lenken vanligvis få fokus. Imidlertid vil virkningen av å trykke en tilgangstast være bestemt av utvikleren av nettsiden.


19.2.2. Navigasjon

Det er ingen spesielle taster for å navigere mellom tilgangstaster


19.2.3. Ordrikhet

 • Indiker snarvei - Dette valget vil gi brukeren melding om tilgangstasten som er oppgitt for gjeldende element. Hvis en bruker for eksempel navigerer til en knapp som har navnet "Send skjema", og knappen har tilordnet tilgangstasten Alt-Q, og hvis "Indiker snarvei" er slått på, vil Window-Eyes si "Knapp send skjema Alt-Q".


19.3. Akronymer/forkortinger

19.3.1. Definisjon

Elementene akronymer og forkortinger, gjør det mulig for vevsideutviklere å indikere forekomster av akronymer og forkortinger. Akronymer er ord som er laget av forbokstaver for navn som består av flere ord, for eksempel NATO, radar, SAS. Forkortinger er en forkortet form av et ord.


19.3.2. Navigasjon

Det er ingen spesielle navigasjonstaster for akronymer eller forkortinger.


19.3.3. Ordrikhet

 • Inkluder type - Valget vil føre til at Window-Eyes gir deg beskjed dersom et element bruker typen akronym eller forkorting. Navigerer du for eksempel til et element med forkortingen WWW, vil Window-Eyes si "Forkorting WWW".

 • Utvid - Dette valget vil gi brukeren beskjed om den uforkortede formen av et akronym eller en forkorting som vevsideutvikleren har brukt, i tillegg til selve akronymet eller forkortingen. Navigerer du for eksempel til forkortingen www, og utvikleren har tildelt elementet teksten "World wide web", vil Window-Eyes annonsere "Forkortelse World wide web, www".

 • Erstatt - Dette valget vil erstatte akronym- eller forkortingselementer med teksten som utvikleren har tildelt elementet. Navigerer brukeren for eksempel til akronymet NASA, og vevutvikleren har tildelt teksten "National Aeronautics Space Administration", vil Window-Eyes si "National Aeronautics Space Administration" i stedet for akronymet.

 • Ikke indiker - Valget vil slå av all varsling av akronymer og forkortinger, og tekst som forfatteren av vevsiden har tildelt elementet vil heller ikke bli lest.


19.4. Flash

19.4.1. Definisjon

Macromedia Flash er et verktøy for å håndtere animasjoner med vektorgrafikk. Vektorgrafikk defineres ved matematiske utregninger, i stedet for å bruke piksler som i bitmap-grafikk. Dette verktøyet lar vevsideutviklere lage enkle eller høyst kompliserte interaktive animasjoner uten å bruke mye båndbredde. Window-Eyes viser flash-elementer sammen med resten av innholdet på siden.


19.4.2. Navigering

Det er ingen navigeringsvalg for flash.


19.4.3. Ordrikhet

 • Annonser begynnelse / slutt - Er valget på, får brukeren beskjed når et flash-element begynner og slutter. Navigerer brukeren til et flash-objekt, vil Window-Eyes si "Flash begynner". Beveger brukeren seg til slutten av elementet, sier Window-Eyes "flash slutt".

Når dette valget er på, vil Window-Eyes annonsere når det finnes flash-animasjoner på vevsiden. Flash oppdaterer hele tiden informasjonen på skjermen. Derfor vil Window-Eyes, når flash-hendelser er slått på, hele tiden laste Lesemodus-bufferet på nytt for å sikre at brukeren har den mest oppdaterte informasjonen fra flash-animasjonen. For å slå på/av lasting fra flash-animasjoner, kan du bruke hurtigtasten for window-Eyes-funksjonen "Gjenoppfrisking På/av" ((Alt-Shift-M i standardoppsettet).

Flash-animasjoner håndteres på samme måte som andre elementer på en vevside. Tab vil flytte framover til neste punkt i flash-animasjonen, mens Shift-tab vil føre deg bakover gjennom punktene i animasjonen. For å navigere i teksten i flash-animasjonen, bruker du piltastene på vanlig måte.

Er du usikker på om siden du er på inneholder flash eller ikke, kan du bruke hurtigtasten for "Les oppsummering" (Ctrl-Shift-S i standardoppsettet); da vil Window-Eyes bl.a. fortelle om det er flash på siden eller ikke.


19.5. Skjemaer

19.5.1. Definisjon

Et skjema er en del av en vevside som inneholder elementer som avkryssingsbokser, radioknapper, menyer etc. Når du sender et skjema, vil informasjonen du har fylt inn som regel sendes til en vevtjener for behandling (for eksempel hvis du har brukt en nettbutikk eller en søkemotor). Skjemaer kan også inneholde feltsett med overskrifter. Feltset (fieldset) lar vevsideutviklere gruppere elementer som hører sammen, på samme måte som i gruppebokser i standard Windows-programmer; dette gjør håndtering av skjemaet mer intuitivt. Overskriften (legend) er simpelthen navnet på feltsettet.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom hele siden for å få en viss oversikt over skjemaet før du begynner med å fylle det ut.


19.5.2. Navigering


F = neste kjema
Shift-F = forrige skjema
Venstre hakeparentes-F = begynnelsen av gjeldende skjema
Høyre hakeparentes-F = slutten av gjeldende skjema
C = Neste felt (controll)
Shift-C = Forrige felt
E = Neste feltsett (filedset)
Shift-E = Forrige feltsett

Vær oppmerksom på at når du flytter til neste skjema med F, eller til forrige skjema med Shift-F, plasseres du ikke automatisk på det første feltet i skjemaet. Grunnen til dette, er at skjemaet ofte inneholder tilleggsinformasjon som du trenger for å kunne fylle ut skjemaet korrekt. I stedet vil Window-Eyes plassere deg på første linje i skjemaet slik at du får lest evt informasjon som finnes før det første feltet. Hvis hensikten din er å gå til første felt i neste skjema, trykker du først F for å gå til skjemaet, og deretter C for å gå til neste felt (control). Window-Eyes vil imidlertid plassere deg i første felt i skjemaet hvis feltet befinner seg på første linje i skjemaet.

Radioknapper, avkryssingsbokser og knapper kan alle manipuleres i eller utenfor Lesemodus ved å bruke mellomromstasten. Merk at når du bruker mellomromstasten mens du er i Lesemodus vil du bli værende i Lesemodus selv etter at feltet er endret (for eksempel etter at radioknappen har endret status). Mellomromstasten kan ikke brukes i andre felt (redigeringsbokser, kombinasjonsbokser, listebokser) fordi disse feltene krever at Lesemodus er av før feltene kan fylles ut. Dette vil bli omtalt nedenfor.

Fordi Lesemodus er en modus spesielt laget for å lese vevsider, så må denne modusen skrus av for at du skal kunne fylle ut enkelte felttyper i skjemaet. Forsøker du å skrive inn tekst i skjemaet mens Lesemodus er på, vil tastene du trykker få Lesemodus til å utføre Lesemodus funksjoner. Slås Lesemodus av, vil du derimot trygt kunne benytte feltene i skjemaet.

Du kan skru av og på Lesemodus på tre ulike måter:

 1. Bruke Lesemodus tasten (Ctrl-Shift-A i standardoppsettet)

 2. Trykke Enter på et felt

 3. Velg Lesemodus fra menyen "Generell" i Window-Eyes.

Bruk hurtigtasten for å slå av og på Lesemodus hvor som helst på nettsiden.

Trykker du Enter på et felt, vil Window-Eyes automatisk slå av Lesemodus og feltet vil få fokus. Trykker du Enter i et redigeringsfelt, vil det gi deg en blinkende markør, hvilket betyr at du kan taste inn nødvendig informasjon. Trykker du Enter på en avkryssingsboks, vil status for boksen endres (fra avkrysset til ikke avkrysset eller omvendt). Trykker du Enter på en knapp, vil det få knappen til å aktiveres. Når Lesemodus er av, må du bruke Tab og Shift-Tab for å bytte mellom de forskjellige feltene; C og Shift-C er kommandotaster for Lesemodus, og de er ikke tilgjengelige når Lesemodus er av. For øvrig, vil Tab og Shift-Tab flytte fokus fra felt til felt i et skjema også med Lesemodus aktivert. Forskjellen på å bruke Tab og C, er at, hvis det finnes en lenke mellom to felt, vil Tab flytte til lenken, mens C vil flytte forbi lenken og direkte til neste felt.

Selv om det er mulig å skru av Lesemodus fra menyen generell i Window-Eyes, så må dette sies å være en tungvint metode som forsinker arbeidet med skjemaer. Vi anbefaler å bruke en av de to første måtene som er beskrevet.

Når Window-Eyes ikke er i Lesemodus vil Window-Eyes forsøke å finne og lese opp navn på feltene (på avkryssingsbokser, radioknapper, redigeringsfelt eller knapper) etterhvert som du flytter fokus ved å trykke tab. det første som undersøkes er om elementet har et tittel-attributt. Window-Eyes ser etter tittel-attributtet på alle felt, og hvis det finnes, brukes det som navn på feltet. Hvis ikke tittel-attributtet er oppgitt, vil Window-Eyes se etter et alt-attributt for feltet. Dersom hverken alt- eller tittel-attributtet er til stede, kan det være vanskelig for Window-Eyes å finne fram til navn på feltet med 100 prosents nøyaktighet. Hvis vevsideutvikleren ikke har tatt med tittel- eller alt-attributtet på felt i skjemaer, vil du nok erfare at Window-Eyes til tider enten ikke leser navn på feltet, at den leser et galt navn på feltet, eller at den bare leser deler av navnet. Er du ikke sikker på hvor du er i et skjema, kan du slå på Lesemodus ved å trykke Ctrl-Shift-A. Når siden er lastet, kan du pile opp eller ned for å finne sammenhengen feltet står i. Deretter kan du ganske enkelt trykke Enter på feltet du vil fylle ut.

Før du sender et skjema, kan det være lurt å sjekke om skjemaet er korrekt utfylt. For å gjøre dette, bør du slå på Lesemodus og lese skjemaet fra begynnelse til slutt. Etter at du har sendt et skjema, forutsatt at en ny side lastes og at "last automatisk" er aktivert, og du bruker Internet Explorer 5.5 eller nyere, eller Mosilla Firefox, vil Lesemodus automatisk settes på.


19.5.3. Utvidet søk etter felt

Når du er i lesemodus og enten trykker "Oppgi felt neste" (n i standardoppsettet) eller "Oppgi felt forrige" (shift-n i standardoppsettet), vil Window-Eyes si "I søkemodus for felt", og vente på at du skal oppgi neste tastetrykk. Du kan nå søke etter felt med større nøyaktighet enn Window-Eyes ellers er i stand til. Påfølgende tastetrykk er en modifiseringkommando for den etterfølgende kommandoen, som avslutter denne modusen.

C (checked) - Indikerer at feltet som det skal søkes etter skal være avkrysset. Dette er bare relevant for avkryssingsbokser og radioknapper.

U (unchecked) - Indikerer at feltet det skal søkes etter ikke skal være avkrysset. Også bare tilgjengelig for avkryssingsbokser og radioknapper.

D (disabled - Indikerer at feltet det skal søkes etter skal være deaktivert.

Enter - Hvis "Oppgi felt neste/forrige" har vært brukt tidligere i samme sesjon, vil samme kommando bli gjentatt. Hvis ikke, vil fokus flytte til neste felt.

Etter hat du har gitt kommandoen "Oppgi felt neste/forrige), og en ev. en modifseringstast, vil følgende taster kunne benyttes for å gå til de ulike feltene:

B - knapp (button)

E - rediberingsboks (editbox)

O - kombinasjonsboks (combobox)

X - avkryssingsboks (checkbox)

R - radioknapp (radio button)

L - listeboks (listbox)

A - neste felt av en hvilken som helst type (any)

Trykker du f.eks. n,x, kommer du til neste avkryssingsboks. Trykker du n,u,x, kommer du til neste avkryssingsboks som ikke er avkrysset. n,c,x vil finne neste avkryssingsboks som er avkrysset, o.s.v. Du kan også bruke nummertastene 1-9 før du går til et felt, og på den måten komme til f.eks. 4. avkryssingsbosk regnet fra gjeldende plassering.


19.5.4. Ordrikhet

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt (skjemaer) - Valget vil gi brukeren beskjed ved både begynnelsen og slutten av området som utgjør et skjema. Navigerer du for eksempel til begynnelsen av et skjema, og forutsatt at dette valget er slått på, vil Window-Eyes si "Skjema begynner". Navigerer du til slutten av skjemaet, vil Window-Eyes si "Skjema slutter".

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt (feltsett) - Dette valget vil gi brukeren beskjed ved både begynnelsen og slutten av elementet feltsett (filedset). Navigerer brukeren til begynelsen av et feltsett, forutsatt at dette valget er påslått, vil Window-Eyes annonsere "Feltsett begynner". Navigerer brukeren forbi slutten, vil Window-Eyes si "Feltsett slutter".


19.6. Overskrifter

19.6.1. Definisjon

Elementet overskrift, kan sammenlignes med en overskrift på en avisartikkel. Vanligvis forteller den noe om innholdet på det som står nedenfor overskriften. Overskrifter på vevsider er gjerne satt opp i nivåer, fra nivå 1 til nivå 6, der nivå 1 er hovednivået, mens nivå 6 er det siste undernivået.


19.6.2. Navigering

H = Neste overskrift (heading)
Shift-H = Forrige overskrift
#-H = Neste overskrift på nivå # (# kan være mellom 1 og 6)
Shift-#-H = Forrige overskrift på nivå # (# kan være mellom 1 og
     6)

Du kan bevege deg fra overskrift til overskrift på en nettside ved å trykke et tall fra 1 til 6 (avhengig av nivået på overskriften du vil gå til) fulgt av bokstaven H. Vil du for eksempel gå til første overskrift på nivå 2, trykker du 2, etterfulgt av bokstaven H. Gjentatte trykk på bokstaven H, vil føre deg fra overskrift til overskrift, uten å ta hensyn til nivået overskriften har. Vil du igjen gå til en overskrift på et bestemt nivå, må du først trykke tallet som indikerer nivået, etterfulgt av bokstaven H.


19.6.3. Ordrikhet

 • Indiker overskriftsnivå - Dette valget vil gi brukeren beskjed om hvilket nivå elementet er på. Navigerer du for eksempel til en overskrift på nivå 2 med teksten "siste nytt", vil Window-Eyes si "Overskrift nivå 2, Siste nytt".


19.7. Språk

19.7.1. Definisjon

HTML-attributtet språk, kan indikere et unikt språk for et gitt element. Hvis du bruker en SAPI talemotor som støtter flere språk (som for eksempel Eloquence), og du har flere språk installert, vil Window-Eyes automatisk bytte til språket som er oppgitt (forutsatt korrekt installasjon), og elementet vil leses opp med det valgte språket. Window-Eyes kan også håndtere språk som en-gb (som står for britisk engelsk).


19.7.2. Navigering

Det er ingen spesielle navigasjonskommandoer for språk.


19.7.3. Ordrikhet

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt - Dette valget vil gi brukeren beskjed både ved begynnelsen og ved slutten av et element med attributtet språk. Navigerer du for eksempel til et element med språkattributtet ge, vil Window-Eyes annonsere "tysk begynner". Ved slutten, vil Window-Eyes si "Tysk slutt".

 • Bytt talespråk automatisk - Dette valget lar brukeren bestemme om Window-Eyes skal bytte talespråk automatisk i henhold til språkangivelser på en nettside.


19.8. Lenker og "på klikk"

19.8.1. Definisjon

En lenke er et interaktivt element som forbinder en ressurs på veven med en annen. Vanligvis vil det å følge en lenke føre til at du endrer lokalisering fra vevsiden du er på til vevsiden som er oppgitt for lenken. Imidlertid er det vevsideutvikleren som bestemmer hva som faktisk skjer når du følger en lenke. Nettleseren vil dessuten holde rede på om du tidligere har besøkt lenken du står ved eller ei.


19.8.2. Navigering

L = Neste lenke
Shift-L = Forrige lenke
V = Neste besøkte (visited) lenke
Shift-V = Forrige besøkte lenke

Legg merke til at Tab og Shift-Tab også kan brukes for å gå til neste/forrige lenke. Eneste forskjell på å bruke Tab og L, er at Tab/Shift-Tab også kan føre deg til et felt i et skjema, mens L/Shift-L kun setter fokus på neste/forrige lenke.


19.8.3. Ordrikhet

 • Ikke indiker lenker - Dette valget fører til at Window-Eyes ikke indikerer lenker.

 • Indiker lenker før - Dette valget fører til at Window-Eyes indikerer lenker før selve lenketeksten, for eksempel "lenke Gw Micro".

 • Indiker lenker etter - Dette valget fører til at Window-Eyes indikerer lenker etter selve lenketeksten, for eksempel "Gw Micro lenke". Denne innstillingen brukes også når du tabber fra lenke til lenke med Lesemodus slått av.

 • Identifiser lenker til samme side - Dette valget vil gi bruker beskjed om en lenke går til samme side som den opptrer i.

 • Identifiser besøkte lenker - Dette valget vil gi beskjed om en lenke er besøkt tidligere. Status for om siden har vært besøkt eller ikke, kontrolleres av nettleseren.


19.8.4. "On klikk"

Vevutviklere har muligheten til å benytte interaktive objekter som bruker lignende funksjoner som i ordinære lenker. Disse funksjonene er tilgjengelige gjennom et Java-script som kalles "OnClick". Window-Eyes lar brukeren få tilgang til disse objektene ved at det bare er å trykke Enter når de har fokus, akkurat som på vanlige lenker. Fordi både vanlige lenker og "OnClick" er så like vil ordrikhetsinnstillingene og hurtigtastene virke på samme måte på disse.


19.9. Lister

19.9.1. Definisjon

Et listeelement inneholder en rekke punkter som er formatert på en spesiell måte, enten nummerert, unummerert eller som en definisjon. Window-Eyes vil identifisere korrekt alle typer nummereringsmåter for lister: Nummer (1, 2, 3 o.s.v), små eller store bokstaver (a, b, c o.s.v) eller små/store romertall (i, ii, iii o.s.v). Window-Eyes vil også finne ut om en liste inneholder nestede lister, i tilfelle, hvor mange, og programmet vil også identifisere korrekt nummer i en nummerert liste, selv om den ikke skulle begynne på nummer 1.


19.9.2. Navigering

S = Neste liste
Shift-S = Forrige liste
I = Neste punkt på listen (list item)
Shift-I = Forrige punkt på listen
Venstre hakeparentes-S = På til første punkt på listen
Høyre hakeparentes-S = Gå til siste punkt på listen

19.9.3. Ordrikhet

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt - Dette valget vil gi brukeren beskjed både om begynnelsen og slutten på et listeelement. Navigerer du til et listeelement, vil Window-Eyes si: "Liste x med y punkter". X er antall lister hittil på siden, og y er antall elementer i listen. Navigerer du til slutten av listen, vil Window-Eyes si "Slutt på liste x". Igjen, x er nummeret på listen du er kommet til på siden.

 • Indiker innledende punktmerking - Unummererte lister bruker spesielle symboler for å markere hvilket nivå listepunktet har - om det er en liste i listen, for eksempel Disse markeringene kan være en av fire typer: Disk, sirkel, firkant og bilde. Med dette valget slått på, vil Window-Eyes indikere punktmarkeringen for et punkt på listen: D for disk, c for sirkel, s for firkant (square) og i for bilde (image).


19.10. Longdesc

19.10.1. Definisjon

Attributtet "longdesc" (omfattende beskrivelse), tilbyr brukeren en URL til en vevside som beskriver i detalj et gitt bilde. Trykker du Alt-Enter på et element med en slik beskrivelse, åpner Window-Eyes et nytt nettleservindu der URL-en med beskrivelsen vises.


19.10.2. Navigasjon

Det er ingen spesielle navigasjonstaster for elementer med attributtet "longdesc".


19.10.3. Ordrikhet

 • Indiker utførlig forklaring - Dette valget vil gi brukeren beskjed om at et bilde har en utførlig beskrivelse knyttet til seg. Når brukeren vet dette, kan han/hun aktivere URL-en til beskrivelsen ved å trykke Alt-Enter.


19.11. Objekter

19.11.1. Definisjon

Et objekt er et multimediaelement som lar utviklere av vevsider sette inn bilder, programmer, videoklipp eller andre HTML-dokumenter på en vevside. Så snart brukeren er gjort oppmerksom på et objekt, kan han/hun erstatte elementet "objekt" med ett av alternativene som er tilbjengelige. Hvilke som er tilbjengelige, er bestemt av vevsideutvikleren. For å velge, må du trykke Alt-Enter. Da vil Window-Eyes omformatere siden ved å sette inn objekt-elementet med forfatterens alternative elementer. Siden vil så vises på nytt, og du vil være plassert på begynnelsen der de nye elementene starter.


19.11.2. Navigering

Det er ingen spesielle navigeringskommandoer for elementet "objekt".


19.11.3. Ordrikhet

 • Inkluder type - Dette valget vil gi brukeren beskjed om begynnelsen og slutten på et objekt-element, forutsatt at alternativ tekst ble funnet i tilknytning til objekt. Hvis ingen tekst finnes, vil heller ikke begynnelse/slutt bli annonsert.

 • Ta med alternativ tekst - Valget vil gi brukeren beskjed om evt. alternativ tekst som finnes i objektet.


19.12. Avsnitt

19.12.1. Definisjon

Window-Eyes definerer avsnitt som enhver samling av elementer som har tomrom både over og under, uavhengig om samlingen inneholder tekst eller andre elementer.


19.12.2. Navigering

P = Neste avsnitt
Shift-P = Forrige avsnitt
Venstre hakeparentes-P = Begynnelsen av gjeldende avsnitt
Høyre hakeparentes-P = Slutten av gjeldende avsnitt

Legg merke til at når du går til et avsnitt, så vil Window-Eyes automatisk lese hele avsnittet.


19.12.3. Ordrikhet

 • Smart avnitsmodus - Dette valget lar brukere navigere kun mellom de avsnittene som oppfattes som "smarte". Med andre ord: Bare de avsnitt som inneholder element med minst én linje med statisk tekst som bare er lesbar, vil oppfattes som avsnitt med dette valget aktivert.

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt - Dette valget vil gi brukeren beskjed ved begynnelsen eller slutten av et avsnitt. Navigerer du til et avsnitt med valget slått på, vil Window-Eyes si: "Avsnitt begynner". Flytter du forbi slutten av avsnittet, vil Window-Eyes si "Avsnitt slutt".

 • Vis tomme linjer - Dette valget vil få Window-Eyes til å sette inn en tom linje før hvert avsnitt i Lesemodus-bufferet. Annonsering av tomme linjer bestemmes i kontrollpanelet for Window-Eyes under skjerm-menyen med valget "Tomme linjer".


19.13. Sitat og blokksitat

19.13.1. Definisjon

Sitater (quotes) og blokksitater (blockquotes), brukes henholdsvis for korte og lengre sitat som ikke nødvendigvis krever nytt avsnitt. Blokksitat brukes vanligvis for lengre sitater, og de inneholder gjerne flere avsnitt. Sitat (quotes) brukes gjerne for sitat midt i et avsnitt.


19.13.2. Navigering

Q = Neste blokksitat (blockquote)
Shift-Q = Forrige blokksitat
Venstre hakeparentes-Q = gå til begynnelsen av gjeldende blokksitat
Høyre hakeparentes-Q = gå til slutten av gjeldende blokksitat

Merk: Når du navigerer til et blokksitat, leser Window-Eyes automatisk hele blokksitatet.


19.13.3. Ordrikhet

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt - Dette vil gi brukeren beskjed ved begynnelsen eller slutten av et sitat. Navigerer du til et blokksitat med dette valget slått på, vil Window-Eyes si "Blokksitat". Flytter du forbi slutten av et blokksitat, vil Window-Eyes si "Blokksitat slutt". Sitater (quotes" har ingen ordrikhetsinnstillinger, og slike annonseres av Window-eys.


19.14. Tabeller

19.14.1. Definisjon

Ved hjelp av tabeller, kan utviklere av nettsider plassere elementer (tekst, grafikk etc.) i et format som inneholder rader og kolonner. Tabeller kan brukes både for å stille opp data slik at de blir mer leservennlig, og for å påvirke utseende på siden ved for eksempel å plassere et bilde i venstre kolonne og tekst i høyre.

Tabeller er bygd opp av rader og kolonner, som igjen består av celler; cellene inneholder data. På denne måten kan presentasjon av data bygges opp i en struktur. Utviklere av vevsider kan implementere tabeller på to ulike måter: For å vise data i kolonner og rader slik at brukeren kan navigere på en enkel måte, eller for å påvirke utseende visuelt. Tabeller som brukes for utseendets skyld (for å vise tekst i et spesielt område på siden), kan ignoreres av Window-Eyes; dette krever ingen spesiell tolking. For alle andre tabeller, kan tabell-modus i Window-Eyes brukes til for eksempel å lese kolonneoverskriften mens du flytter i tabellen.


19.14.2. Navigering

T = Neste tabell
Shift-T = Forrige tabell
Venstre hakeparentes-T = Begynnelsen av gjeldende tabell
Høyre hakeparentes-T = Slutten av gjeldende tabell

19.14.3. Gå i tabellmodus

Selv om du kan navigere i tabellen bare ved å pile nedover i innholdet, så vil tabellmodus i Window-Eyes mange ganger gi en mye bedre presentasjon av tabellen. Når du kommer til en tabell på en vevside, vil Window-Eyes si "Tabell x begynner" (tabell nr. x på siden), tittelen på tabellen (hvis oppgitt), "med x rader, y kolonner" (antall rader og kolonner i tabellen). Så snart tabellmodus er slått på, vil Window-Eyes håndtere gjeldende celle som om det var en hel side. Alle flyttekommandoer brukes da på gjeldende celle helt til tabellmodus slås av igjen.

Ctrl-Pluss/Ctrl-Num-Pluss = slår på tabellmodus.

Er du i en nestet tabell (i en tabell i tabellen), vil Window-Eyes automatisk aktivere tabellmodus når denne hurtigtasten trykkes.

Ctrl-Minus/Ctrl-Num-Minus = Skrur av tabellmodus for gjeldende
tabell.

Er du i en nestet tabell, returnerer du til den forrige tabellen (tabellen på nivået over).

Ctrl-Shift-Minus/Ctrl-Shift-Num-Minus = Slår tabellmodus helt
av.

Dette slår ikke av varsling om tabell. Det er bare en rask måte å komme seg ut av tabellmodus på når du er i en nestet tabell. For eksempel, hvis du er i en tabell inne i en annen tabell (som igjen kan være inni enda en tabell), kan du trykke denne tastekombinasjonen for å komme ut av alle tabellene og du returnerer til selve vevsiden.

La oss si at vi har en tabell bestående av dagene i en måned. Hver dag kune så ha sin egen tabell med alle dagens timer (som i en avtalebok). Tabellene som inneholder timene på dagen, er nestet i tabellen som inne holder dagene. Det er også mulig å tenke seg en tabell med navnet på de ansatte i en bedrift, og at denne tabellen finnes i tabellen med dagens timer, som igjen finnes i tabellen over månedens dager. Som du ser, kan nestede tabeller virke svært forvirrende. Husk bare at Ctrl-Minus fører deg tilbake en tabell (som Alt-Pil venstre fører deg til siden du kom fra). Ctrl-Shift-Minus fører deg ut av tabellmodus, og ut av alle tabellene.

Når det gjelder flere tabeller på siden (ikke tabeller i tabeller, men flere enkeltstående tabeller), er det viktig å merke seg at du må slå på tabellmodus for hver tabell. Er tabellen nestet i en annen tabell, vil Window-Eyes indikere det ved å si "tabell x.y". Window-Eyes vil for eksempel si "Tabell 1.2" hvis du er i tabell nr. 2 i hovedtabellen.


19.14.4. Flytte fra celle til celle

Window-Eyes vil håndtere hver celle i en tabell som en helt egen vevside. Dette betyr at navigeringstaster som trykkes, fungerer for gjeldende celle når du er i tabellmodus. Når du er i tabellmodus, vil for eksempel Ctrl-Home føre deg til toppen av cellen, og ikke til toppen av vevsiden.

Følgende taster kan brukes for å navigere i en tabell:

Ins-Pil høyre = Flytter én celle mot høyre
Ins-Pil venstre = Flytter én celle mot venstre
Ins-Pil opp = Flytter én celle opp
Ins-Pil ned = Flytter én celle ned
Ctrl-Ins-Pil høyre = Flytter til slutten av raden
Ctrl-Ins-Pil venstre = Flytter til begynnelsen av raden
Ctrl-Ins-Pil opp = Flytter til toppen av kolonnen
Ctrl-Ins-Pil ned = Flytter til bunnen av kolonnen

I kommandooversikten ovenfor skal de normale flyttetastene brukes, ikke det nummeriske tastaturet. Når du bruker Ins-piltaster, vil Window-Eyes lese overskriften for cellen, og deretter innholdet i cellen. Programmet vil enten lese de 24 første linjene eller hele innholdet, avhengig av ordrikhetsinnstillingen for Lesemodus "Les hele siden". Hvis forfatteren av siden har implementert "header", "footer" og "body" for en tabell, og tilsvarende ordrikhetsinnstillinger er slått på, vil Window-Eyes annonsere områdene du navigerer til under flytting mellom cellene. "Les oppsummering" (Ctrl-Shift-S) vil si "linje x av y", enten "ingen rammer" eller "x rammer", "x tabeller", "RX, CY (cellelokalisering), etterfulgt av relevant info som du har satt opp under ordrikhet for det som skal sies når ny side lastes.


19.14.5. Lese celleoverskrifter

Window-Eyes har mange valg for å indikere navn både på kolonner og rader.

Ctrl-Shift-H - Lar deg rotere mellom følgende sju valg for annonsering av rader og kolonner:

Ingen overskrift - Ingen info om celleoverskrift vil bli lest når du flytter mellom ulike celler.

Bare attributt - Hvis en vevsideutvikler vil at enkelte celler skal fungere som celle- eller radoverskrifter, vil Window-Eyes bruke disse cellene når rad- og celleoverskrifter skal annonseres.

Kolonneoverskrift - Dette vil lese innholdet i første celle for gjeldende kolonne som en overskrift når du går til en ny kolonne. Flytter du opp eller ned i en kolonne, vil overskriften ikke leses.

Radoverskrift - Dette vil lese innholdet i første celle i gjeldende rad som en overskrift når du går til en ny rad. Flytter du til høyre eller venstre på en rad, vil overskriften ikke leses.

Kolonne eller rad - Dette vil lese enten eller. Hvis brukeren går til en annen rad, vil radoverskriften leses. Går brukeren til en annen kolonne, vil kolonneoverskriften leses.

Kolonne og rad - Dette vil alltid lese både kolonne og rad. Byttes det til en annen rad, vil først radoverskriften leses, deretter kolonneoverskriften. Byttes det kolonne, vil først kolonneoverskriften leses, deretter radoverskriften.

Rx/cy - Dette vil lese kolonne- og radnummer (koordinatene for en celle) for gjeldende celle.

Window-Eyes bruker tre ulike metoder for å finne tabelloverskrifter: Tabellattributtet, TH-tagger, og første rad/ første kolonne. (Metoden som brukes bestemmes av ordrikhetsinnstillingene som er forklart nedenfor.) Du kan overstyre metoden for annonsering av overskrifter ved å aktivere ordrikhetsvalget "Overstyr ved å bruke overskriftsattributt". Er dette valget aktivt, og tabellattributter finnes for gjeldende celle, vil Window-Eyes kun lese tabellattributtene for tabelloverskriftene for denne cellen. Er dette valget aktivt, og tabellattributter ikke finnes, vil Window-Eyes gå tilbake til valgt metode for tabelloverskrifter for opplesing av tabelloverskrifter. Er valget slått av, vil Window-Eyes bruke den valgte metoden for tabelloverskrifter. Hvis metode for tabelloverskrift er satt til "Standard overskriftsannonsering av", er dette valget irrelevant. Disse radioknappene bestemmer hvordan Window-Eyes vil håndtere tabelloverskrifter ved oppstart. Hurtigtasten for tabelloverskrifter vil ikke ha effekt på denne gruppen radioknapper (selv om det er slik at endres dette valget, vil det umiddelbart virke innpå hurtigtasten). Startes Window-Eyes på nytt, vil rotoren for tabelloverskrifter returnere til standardvalget (bestemt av disse radioknappene).


19.14.6. Ordrikhet

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt - Brukeren får beskjed når en tabell begynner og slutter. Flytter du for eksempel til en tabell med dette valget aktivt, vil Window-Eyes anonsere "Tabell x begynner". X er nummeret i rekken av tabeller på siden. Flytter du markøren over slutten av tabelln, vil Window-Eyes si "Tabell x slutt".

 • Sett inn melding om begynnelse/slutt (smart) - Valget vil gi brukeren beskjed ved begynnelsen/slutten av en tabell som blir funnet når Window-Eyes er i smart tabellmodus. Smart tabellmodus er forskjellig fra standard tabellmodus ved at den forsøker å eliminere tabeller som er brukt for å tilpasse utseendet på siden. Denne gjenkjennes ved å se på enkelte karakteristika ved tabellen.

 • Ikke indiker - Slår av beskjed ved tabell.

 • Inkluder tabelloversikt - Dette valget vil legge til en tabelloversikt (hvis en slik finnes) når en tabell begynner.

 • Inkluder tabellstørrelse - Dette valget vil annonsere tabellstørrelsen i antall rader og kolonner.

 • Indiker radgruppe - Valget får Window-Eyes til å gi beskjed ved overgang til tabelloverskrift, selve hovedtabellen (body) og bunntekst for tabellen (forutsatt at disse er definert i tabellen. Det å gruppere rader gir utvikleren av vevsiden mulighet for å gruppere rader visuelt, for å kunne lage en mer logisk presentasjon av dataene.

 • Indiker sammenslåtte celler - Dette valget vil gi bruker beskjed når en celle strekker seg over mer enn én rad eller én kolonne. I tilfelle sier Window-Eyes "Bruker X rader, Y kolonner". X er antall rader cellen strekker seg over, og Y er antall kolonner cellen strekker seg over.

 • Overstyr ved å bruke overskriftsattributt - Hvis dette valget er aktivt, og tabellattributter for gjeldende celle eksisterer, vil Window-Eyes bare lese tabellattributtene for tabelloverskriftene for denne cellen.

 • Standard overskriftsannonsering av - Med dette valget aktivt, vil ingen tabelloverskrifter annonseres.

 • Standard overskriftsannonsering, bare attributt - Med dette valget aktivt, vil bare spesifiserte overskriftsattributter (celler som er definert som overskrifter) bli annonsert.

 • Standard overskriftsannonsering, kolonne - Med dette valget aktivt, vil en dedikert tabelloverskrift, TH, bli lest. Hvis en TH ikke finnes, vil den øverste cellen i gjeldende kolonne bli brukt som celleoverskrift.

 • Standard overskriftsannonsering, rad - Med dette valget aktivt, vil en dedikert tabelloverskrift (TH) bli lest. Hvis det ikke finnes en TH, vil kun den cellen lengst til venstre på gjeldende rad bli brukt som celleoverskrift.

 • Standard overskriftsannonsering, kolonne eller rad - Med dette valget aktivt, vil en dedikert tabelloverskrift (TH) bli lest. Finnes ikke en TH, vil enten den øverste cellen i gjeldende kolonne eller cellen lengst til venstre på gjeldende rad bli brukt som celleoverskrift, avhengig av om brukeren flytter opp og ned mellom cellene (radoverskrift) eller venstre og høyre mellom tabellcellene (kolonneoverskrift).

 • Standard overskriftsannonsering, kolonne og rad - Med dette valget aktivt, vil en dedikert tabelloverskrift (TH) bli lest. Finnes ikke en TH, vil både den øverste cellen i gjeldende kolonne og cellen lengst til venstre på gjeldende rad bli brukt som celleoverskrift.

 • Standard overskriftsannonsering, rx, cy - Med dette valget aktivt, vil gjeldende celleoverskrifter settes til rad/kolonne-koordinater. For eksempel "Rad 4, kolonne 10".


19.15. Plassmerker

Plassmerkefunksjonen i Window-Eyes overgår tilsvarende funksjon i andre skjermlesere, ved at den kan søke etter en bestemt tekst, og ikke bare gå til et bestemt linjenummer. Med dagens dynamiske Internettmiljø vil Window-Eyes gi en rask og effektiv tilkomst til ønsket område på en vevside.

For å sette et plassmerke, må du være i lesemodus i Window-Eyes, og finne linjen der du vil sette merket. Så må du trykke hurtigtasten for å få opp plassmerkedialogen (ctrl-shift-k i standardoppsettet), Dialogen "Plassmerker" lar deg sette et nytt plassmerke, redigere et eksisterende, eller gå til et eksisterende plassmerke.

N = Navn - redigeringsboks - Her bestemmes navnet på plassmerket. Standardverdien vil her være teksten på linjen i lesemodus-bufferet som du sto på da du åpnet dialogen. Er du f.eks. på en lenke med navnet "Window-Eyes", så vil navnet være "Window-Eyes". Du kan endre navnet til hva som helst.

H = Hurtigtast nummer - kombinasjonsboks - Dette vil automatisk tildele en hurtigtast til plassmerket for at du raskt skal kunne hoppe til merket.

M = Midlertidig - avkryssingsboks - Er denne avkryssingsboksen avkrysset, vil dette plassmerket lagres i minnet, og kunne brukes til Window-Eyes avsluttes. Hvis avkryssingsboksen ikke er avkrysset, vil plassmerket du legger til lagres på disk, og det vil være tilgjengelig også etter at Window-Eyes er startet på nytt.

L = Les linjer automatisk - redigeringsboks - Her kan du bestemme hvor mange tekstlinjer du vil at Window-Eyes skal lese automatisk når du går til et plassmerke. Du kan bestemme hvor mange linjer Window-Eyes skal lese for hvert enkelt plassmerke du definerer. Standardverdien er 5.

K = Bruk på:

Vevside - radioknapp - Hvis radioknappen bruk på vevside er valgt, vil plassmerket du definerer kun fungere på gjeldende vevside. For eksempel vil et plassmerke som er lagret for siden "www.gwmicro.com/support", bare kunne brukes på denne siden.

Domene - radioknapp - Er radioknappen bruk på domene valgt, vil plassmerket du definerer fungere for enhver side som inneholder samme domenenavn i adressen. For eksempel vil et plassmerke som er lagret for domenet gwmicro.com, fungere på alle sidene på dette domenet.

T - Tekst for plassmerket - redigeringsboks - Som standard vil plassmerker bli assosiert med linjen du er på i lesemodus når du kaller på dialogen "Plassmerker". Fordi vevsider er så dynamiske, er det svært sannsynlig at du neste gang du besøker siden, vil oppleve at teksten for plassmerket er endret. Redigeringsboksen "Tekst for plassmerket" lar deg definere teksten som Window-Eyes skal søke etter hvis hvis linjene ikke samsvarer når et plassmerke skal lokaliseres. Dette brukes sammen med den andre og tredje radioknappen beskrevet nedenfor.

P = Posisjon i forhold til:

Kun linjenummer - radioknapp - Når denne er valgt, vil Window-Eyes finne linjenummeret for plassmerket. Hvis linjen flytter seg (fordi siden endres), vil ikke linjenummeret samsvare, og plassmerket vil ikke bli funnet.

Linjenummer og tekst - radioknapp - Når denne er valgt, vil Window-Eyes forsøke å finne linjenummer med oppgitt tekst (se avsnittet om "Tekst for plassmerket" over). Dette er nyttig hvis du har tekst på en vevside som er konstant, etterfulgt av tekst som forandrer seg. La oss f.eks. si at du har en nyhetsside der nyhetsoverskriftene alltid begynner med "Oppdatert" og så dagens dato. Ved å bruke feltet "Tekst for plassmerket", kan du be om å se etter "Oppdatert" på en bestemt linje, og utelate datoen fra søket.

Linjenummer og tekstsøk - radioknapp - Når denne knappen velges vil Window-Eyes søke på hele siden etter teksten som ble oppgitt under "Tekst for plassmerket".

E = Legg til - knapp - Legger til et plassmerke. Trykker du enter, vil du også legge til en oppføring, hvis du endrer egenskapene for en oppføring.

F = Fjern - knapp - Fjerner valgt oppføring i listen over plassmerkenavn.

J = Fjern alle - knapp - Fjerner alle oppføringene i listen.

G = Gå til - knapp - Går til valgt oppføring i listen over plassmerker.

N = Navn - listeboks - Viser navn på plassmerker basert på følgende radioknapper:

V = Vis navn etter:

Domene - radioknapp - Når denne er valgt, vises alle plassmerker som er tilgjengelig for gjeldende domene i listeboksen "Navn".

URL & domene - radioknapp - Når denne er valgt, vises alle plassmerkene som er tilgjengelig for gjeldende vevside i listeboksen "Navn".

URL - kun lesbar redigeringsboks - Viser forskjellig informasjon om det valgte plassmerket.

Ok - knapp - Bekrefter endringer som gjelder plassmerker, og lukker dialogen. Er du i ferd med å opprette et plassmerke, vil "ok"-knappen legge til den siste oppføringen. Er du i ferd med å redigere et eksisterende plassmerke, vil endringene bli lagret.

Avbryt - knapp - Avbryter det du har gjort, og lukker dialogen. La du til eller redigerte et plassmerke, vil endringene gå tapt.

Så snart du har definert et plassmerke, kan du trykke hurtigtasten for "Neste plassmerke" (k i standardoppsettet), for å gå til det neste plassmerket på gjeldende side. Hurtigtasten for å gå til forrige plassmerke, er shift-k i standardoppsettet. Hvis du tildelte et hurtigtastnummer til et plassmerke, kan du trykke dette tallet (1-9) etterfulgt av hurtigtasten "Gå til plassmerke" som er j i standardoppsettet for å få lest teksten ved plassmerket. Trykker du "Gå til plassmerke" igjen, flytter lesemodus-markøren til linjen som har plassmerket. Har du f.eks. tildelt tallet 3 til et plassmerke, kan du trykke "3j" for å lese teksten ved dette merket, og du kan trykke "j" for å flytte til plassmerket.

Plassmerker er også lagt til i dialogen "Sidenavigering" (ins-tab i standardoppsettet). Du kan også importere og eksportere plassmerker ved å bruke funksjonen "Dokumentspesifikke innstillinger", se kapittel 19.18 for å få mer informasjon.


19.16. Flere navigeringsvalg

Det er også mulig å flytte til andre elementer uten spesifikke ordrikhetsvalg:


X = Neste tekst
Shift-X = Forrige tekst

Disse tastene lar deg hoppe til neste/forrige tekst-element.


M = Neste ramme
Shift-M = Forrige ramme
Venstre hakeparentes-Ctrl-Tab = Begynnelsen av gjeldende ramme
Høyre hakeparentes-Ctrl-Tab = Slutten av gjeldende ramme

Disse tastene lar deg navigere blant de ulike rammene på en vevside (forutsatt at det finnes rammer (frames) på siden). Window-Eyes vil se i rammene etter en tittel i følgende rekkefølge: Kildedokumentets tittel, rammenavn, rammetittel og ramme LONGDESC. Hvis Window-Eyes ikke finner noen av disse, kalles rammen "Uten tittel".


D = Neste linje som er forskjellig
Shift-D = Forrige linje som er forskjellig

Disse tastene lar deg navigere til neste/forrige linje som er forskjellig fra linjen du står på. For eksempel hvis linjen du står på er en lenke, vil "D" føre deg til neste element som er noe annet enn en lenke. Hvis gjeldende linje er tekst, vil "D" føre deg til en linje med noe annet enn vanlig tekst. Det er tre ulike typer linjer som du kan flytte mellom: Tekst, lenker og felt.


A = Neste anker
Shift-A = Forrige anker

Disse tastene lar deg flytte mellom de ulike referansepunktene for lenker til posisjoner på samme side.


G = Grafikk neste
Shift-G = Grafikk forrige

Disse tastene lar deg flytte mellom de ulike grafikkelementene som er navngitt på siden. Om et grafikkelement er tilgjengelig eller ikke, kommer an på innstillingen "Inkluder grafikk uten beskrivelse".

I tillegg kan følgende taster benyttes:

Ins-E - Elementegenskaper: Viser en rekke egenskaper ved det valgte elementet. Ønsker du for eksempel å vite fargen på teksten på linjen du står på, trykker du Ins-E. Dialogen for gjeldende versjon av dialogen inneholder følgende egenskaper:

 • Beskrivelse - F.eks. lenke, bilde, redigeringsboks o.s.v.

 • Skrift - For eksempel Arial, Verdana, Tahoma, o.s.v.

 • Skriftstørrelse - For eksempel 10pt, 12px, større, etc.

 • Stil - For eksempel normal, uthevet, understreket, etc.

 • Forgrunn - Farge, enten navngitt (for eksempel purpur) eller som RGB (for eksempel 255, 255, 0).

 • Bakgrunn - Farge, enten navngitt (for eksempel purpur) eller som RGB (for eksempel 255, 255, 0).

 • Alt-tekst hvis tilgjengelig.

 • Tittel (TITLE)-tekst hvis tilgjengelig.

 • Filnavn hvis elementet er et bilde.

Alt-Shift-M - Oppdateringsrotor: Denne hurtigtasten lar deg kontrollere oppdateringer som kan skje, enten oppdateringen er knyttet til et objekt som for eksempel Flash, eller til andre metoder som kan få siden til å lastes på nytt. I stedet for å ignorere sideoppdateringer, så kommuniserer Window-Eyes med nettleseren og på den måten stanser sideoppdatering. Ignoreres sideoppdatering, kan siden likevel bli endret. Window-Eyes-metoden som benyttes for å hindre automatisk oppdatering midlertidig, sørger for at siden forblir den samme. Her finnes tre valg: Stopp midlertidig av, stopp midlertidig Flash og stopp midlertidig alle.

Ins-V - Ordrikhetsdialog for Lesemodus: Denne hurtigtasten vil åpne dialogen "Innstillinger for ordrikhet ved Lesemodus". Herfra kan du endre mange av ordrikhetsinnstillingene for Lesemodus. Er valget "Hurtigtast for ordrikhet for spesifikt element" (finnes under ordrikhet, Lesemodus, diverse) aktivt, vil ordrikhetsdialogen åpne med valg for ordrikhet for gjeldende element i fokus.

Ctrl-Shift-A - Lesemodus på/av: Ved å trykke denne tastekombinasjonen slås Lesemodus på eller av. Lesemodus må være på for at mange av tastekommandoene som er beskrevet her skal fungere.

Ins-Tab - Sidenavigering: Viser dialog med oversikt over tilgjengelige lenker/rammer/tabeller/overskrifter/lister/anker/skjemaer/felt/plassmerker. Dialogen inneholder en listeboks som viser alle tilgjengelige lenker, rammer, tabeller, overskrifter, lister, anker, skjemaer, felt og plassmerker for gjeldende vevside. Du kan bla i listen med pil opp/ned, trykke første bokstav i valget du ser etter (evt. gjentatte ganger), eller skrive inn de første bokstavene i litt rask rekkefølge. Som standard er det lenkene som vises, og de presenteres i den rekkefølgen de vises på siden. Du kan vise lenker, rammer, tabeller, overskrifter, lister, anker, skjemaer, flet eller plassmerker ved å velge den tilhørende radioknappen. Du har også en radioknapp i dialogen som lar deg sortere lenkene alfabetisk. Alle elementene bortsett fra overskrifter og lenker kan bare vises i den rekkefølgen de er satt opp i på siden. Hvis du viser lenker, og du har funnet en lenke du er interessert i å se på, kan du enten aktivere lenken, eller du kan gå til det stedet på siden der lenken er plassert, ved å bruke knappen for dette i dialogen. Standardknappen får Window-Eyes til å be nettleseren om å åpne lenken. Trykker du i stedet knappen "Lenke i fokus", vil Window-Eyes flytte pekeren til det stedet der lenken er plassert på siden, uten at lenken aktiveres. På den måten blir det enkelt å finne fram til sammenhengen lenken står i på siden. De andre elementtypene som dialogen kan vise kan bare settes i fokus; de kan ikke aktiveres. For alle radioknapper som bestemmer hvilke elementtype som skal vises, er det hurtigtaster: Du kan for eksempel trykke Alt-L for å vise lenker, Alt-R viser rammer, Alt-T viser tabeller, Alt-O viser overskrifter, Alt-I viser lister, Alt-N viser anker, Alt-S viser skjemaer, alt-e viser skjemafelt mens alt-m viser plassmerker. Alt-R setter fokus på listen med elementer som skal vises. Alt-B viser listen i alfabetisk rekkefølge, og Alt-V sorterer i rekkefølge som på vevsiden. Alt-A vil aktivere lenken som er i fokus, og fjerne dialogen. Alt-F flytter fokus til lenken, rammen, tabellen, overskriften, listen, ankeret, skjemaet, feltet eller plassmerket på vevsiden og fjerne dialogen.

Ins-R - Forrige posisjon: Hvis du er på en side du tidligere har besøkt, vil denne tastekombinasjonen flytte pekeren til linjen der du var på sist, før du forlot denne siden; deretter leses linjen. Er du på en side du ikke har besøkt tidligere, eller siden er endret siden sist, vil Window-Eyes si "Ingen tidligere posisjon funnet". Pekerposisjonen din vil da ikke forandres.

Ins-A - Last automatisk: Som standard vil Window-Eyes automatisk laste Lesemodus når en ny side lastes. Så Lesemodus vil automatisk aktiveres når en ny side dukker opp, selv om du har slått Lesemodus av. Men hvis du vil forhindre at Lesemodus lastes automatisk når en ny side lastes, kan du, fra Lesemodus trykke Ins-A for å slå av/på automatisk lasting av Lesemodus. Ønsker du å benytte Lesemodus når dette valget er av, må du laste Lesemodus manuelt med hurtigtasten for å aktivere Lesemodus.

Alt-D - Leser URL-en for siden som er lastet. Dette er informasjonen som vises i kombinasjonsboksen øverst i Explorer-vinduet. Legg merke til at når du trykker Alt-D, vil Internet Explorer og Firefox plassere fokus på adresselinjen. Trykk Tab for å forlate adresselinjen og gå tilbake til innholdet på siden. F6 er et alternativ til tab, og noen ganger må taste trykkes flere ganger.

Ctrl-ins-s - Leser gjeldende statuslinje. Dette er spesielt nyttig når data lastes ned fra Internettet. Statuslinjen gir for eksempel en indikasjon på hva som skjer i et gitt øyeblikk, og hva som fremdeles gjenstår.

Shift-F10 - Når du peker på en lenke, kan du bruke Shift-F10 eller applikasjonstasten for å aktivere kontekstmenyen for lenken under pekeren.

Ctrl-Shift-R - Les til slutten: Dette starter opplesing av av siden fra den linjen der pekeren (fokus) er. Opplesingen fortsetter til siden er slutt, eller til du trykker en vilkårlig tast. Dette er en utmerket måte å få lest hele vevsideinnholdet på.

Ctrl-Shift-S - Les oppsummering: Ved å trykke denne tastekombinasjonen vil få Window-Eyes til å rapportere all informasjon om sådan som for eksempel antall lenker, antall skjemaer, hvilken linje du er på, etc. Funksjonen vil rapportere all informasjon uansett om det respektive valget under "ordrikhet", "ny side" er slått på eller ikke.

Ctrl-Shift-F - Mus finn: Viser Window-Eyes' finn-dialog. Skriv inn teksten du leter etter, og Window-Eyes vil søke på siden du er på, fra pekerposisjon (ved markøren). Legg merke til at denne funksjonen er forskjellig fra den vanlige søk-funksjonen i Window-Eyes, for den starter fra toppen av musgrenseområdet. Med finn-funksjonen som er beskrevet her, kan du starte fra gjeldende markørposisjon og søke framover eller bakover. Mange av standardfeltene i en søke-dialog er ikke tilgjengelig når du er i Lesemodus.

Ins-F - Søk etter neste: Dette gjør at søket med musen fortsetter i samme retning du anga ved initiering av søket. Søket fortsetter fra gjeldende pekerposisjon.

Ctrl-Shift-L - Gå til linje: Trykker du denne tastekombinasjonen, blir du spurt om å oppgi linjenummer som du vil flytte pekeren til. Skriv inn nummeret på linjen, og trykk Enter. Window-Eyes vil flytte pekeren til denne linjen, og deretter lese den. Du kan bruke "Les oppsummering" for å finne ut hvor mange linjer gjeldende side har.

Ctrl-Shift-M - Valgt tekst: Ved å trykke denne tastekombinasjonen vil Window-Eyes lese tekst som er valgt (markert). Se kapittelet om utklippstavlen nedenfor for å lære hvordan du velger tekst.

Ins-omvendt skråstrek - Oppdater skjermen: Ikke bare vil skjermen oppdateres, men hele vevsiden vil lastes til Window-Eyes på nytt. Hvis ikke Window-Eyes laster hele vevsiden av en eller annen grunn, eller vevsiden på en eller annen måte forandres mens du arbeider, vil denne hurtigtasten få alt synkronisert igjen.

Ctrl-Num-Del - Markør ansi/attributt: Det å trykke denne tasten vil få Window-Eyes til å si Unicode-verdien av tegnet under markøren.

Ins-B - Slipp forbi: "Slipp forbi" gjør at Window-Eyes ignorerer påfølgende tastetrykk. Når tastetrykket ignoreres av Window-Eyes, sendes det bare videre til programmet som er aktivt, i dette tilfellet Internet Explorer. "Slipp forbi" ignorerer ikke bare en hurtigtast som trykkes, men også alle Lesemodus taster som du har lært om i dette kapittelet.

Ins-Num-Plus - Hent mus til fokus: Hurtigtasten til Window-Eyes for å få mus til fokus, kan også brukes for å hente musepekeren til et gitt element på en vevside. Trykkes tastekombinasjonen, vil musen til gjeldende element på siden.

 • Eksempel 1: Hvis du trenger å foreta et høyre-klikk på et bilde på en vevside, kan du flytte til bildet, trykke hurtigtasten for "Mus til fokus", deretter trykker du tasten for høyre musetast.

 • Eksempel 2: Trenger du å få tilgang til et bilde p en vevside for senere behandling (for eksempel skanne det med OCR-programvare, eller sende det som e-post), kan du navigere til bildet, trykke "Mus til fokus", og deretter bruke "Enkelt høyre museklikk" for å få opp en kontekstmeny for bildet. Fra menyen kan du velge handlinger som: Lagre, sende bildet som e-post, skrive det ut eller få opp egenskapene for bildet (URL, filstørrelse, størrelse på bildet (dimensjoner), filtype m.m).


19.16.1. Bruke utklippstavle

Det finnes flere ulike taster du kan bruke for å velge tekst. Når teksten er valgt, kan den kopieres til utklippstavlen. Deretter kan du åpne et annet program, og lime inn teksten i dette programmet.

Ctrl-A - Velger (markerer) hele vevsiden.

Shift-pil venstre - Velger tegnet til venstre for pekeren.

Shift-pil høyre - Velger tegnet til høyre for pekeren.

Ctrl-Shift-Venstre - Velger ordet til venstre for pekeren.

Ctrl-Shift-Høyre - Velger ordet til høyre for pekeren.

Shift-Opp - Er pekeren plassert på første tegn på linja, vil denne hurtigtasten velge hele linjen over. Er markøren ikke på det første tegnet, vil alle tegn til venstre for pekeren på gjeldende linje bli valgt.

Shift-Ned - Befinner markøren seg på siste tegn på linjen, vil denne hurtigtasten velge hele linjen under. Er markøren ikke på siste tegnet, vil alle tegn til høyre for markøren på gjeldende linje bli valgt.

Shift-Side opp - Velger de foregående 24 linjer.

Shift-Side ned - Velger de neste 24 linjene.

Shift-Home - Velger all tekst fra pekeren og til begynnelsen av gjeldende linje.

Shift-End - Velger all tekst fra pekeren og til slutten av gjeldende linje.

Ctrl-Shift-Home - Velger all tekst fra pekeren til begynnelsen av vevsiden.

Ctrl-Shift-End - Velger all tekst fra pekeren til slutten av vevsiden.

Ctrl-C - Kopierer teksten som er valgt til Windows' utklippstavle.

Dra og slipp - Funksjonen "Dra og slipp" i Window-Eyes (se kapittel 11.5) kan brukes for raskt å velge store tekstmengder fra Lesemodus-bufferet.Skal du for eksempel velge flere avsnitt med tekst, flytter du Lesemodus pekeren til posisjonen der du vil starte tekstutvalget og "merke" denne posisjonen med Window-Eyes' "Dra og slipp". Deretter må du flytte til det stedet der du vil avslutte tekstutvalget og "slippe" Lesemodus pekeren der. Nå vil all tekst mellom "start"- og "stopp"-punktet i Lesemodus-bufferet være markert. Nå kan du bruke Ctrl-C for å kopiere teksten til utklippstavlen, og slik gjøre teksten tilgjengelig for andre programmer.


19.17. Flere ordrikhetsvalg

19.17.1. Lesemodus ordrikhetsdialog

Ordrikhetsdialogen for Lesemodus inneholder en listeboks med individuelle valg som hører sammen med respektive individuelle vevsideelementer. Hvert av elementene som er beskrevet i dette kapittelet, inneholder spesifikke ordrikhetsinnstillinger. Alle de andre ordrikhetsinnstillingene er beskrevet nedenfor.


19.17.2. Diverse

 • Koble ut oppdatering - Disse radioknappene lar deg kontrollere enhver oppdatering som kan finne sted enten oppdateringen har med et objekt som "Flash" å gjøre, eller som har med andre ting som kan forårsake at siden lastes på nytt. I stedet for å ignorere sideoppdateringer, så kommuniserer Window-Eyes med Internet Explorer slik at den stopper all oppdatering. Det å ignorere oppdatering betyr ikke at siden ikke vil kunne forandre seg, men ved å bruke Window-Eyes-metoden for å forhindre oppdatering, sikres det at siden hele tiden forblir den samme. Her har du tre ulike valg: "Ikke koble ut oppdatering", "Koble ut oppdatering av Flash" og "Koble ut all oppdatering". Disse valgene bestemer hvordan Window-Eyes skal håndtere oppdatering når den starter. Hurtigtasten for oppdatering vil ikke influere på denne radioknappen (imidlertid vil det å forandre dette valget, ha umiddelbar innvirkning på hurtigtasten). Startes Window-Eyes på nytt, vil oppdateringsrotoren returnere til standardvalget (bestemt av disse radioknappene). Det er viktig å merke seg at Window-Eyes vil respektere sikkerhetsinnstillingene for "Tillat META REFRESH" i Internet Explorer. Er denne innstillingen allerede deaktivert, vil Window-Eyes ikke slå den på. Er innstillingen deaktivert, vil Window-Eyes aktivere den når Window-Eyes kjører og du gjør valg m.h.t utkobling av oppdatering. Valget blir tilbakestilt innstillingen som er gjort, ved avslutning av Window-Eyes.

 • Indiker nye poppopp-vinduer - Dette vil gi brukeren beskjed via en valgfri WAV-fil om at et nytt nettleservindu har blitt åpnet. Her brukes to ulike filer: "Nytt nettleservindu (bakgrunn)" og "Nytt nettleservindu (forgrunn)". Vinduer i forgrunnen er vinduer som vil åpnes oppå vinduet som er åpnet. Mange nettsteder bruker poppopp-vinduer i forgrunnen for reklame. Utviklere av vevsider kan også lage poppopp-vinduer i bakgrunnen, altså bak gjeldende vindu. Disse vinduene kan noen ganger være vanskelig å finne fordi de ikke har fokus. Du kan bruke standardlydene for "Nytt nettleservindu (bakgrunn)" og "Nytt nettleservindu (forgrunn)", eller du kan tilordne andre WAV-filer i listen over programhendelser under kategorien "Lyder", som du finner under "Lyder" i kontrollpanelet. Alle Windows-kompatible WAV-filer kan brukes.

 • Inkluder grafikk uten beskrivelse - Dette valget vil annonsere filnavnet for et bilde som ikke har attributter som ALT, TITLE, LONGDESC, etc.

 • Ordrikhets-hurtigtast for spesifikt element - Med dette valget påslått, vil brukeren automatisk plasseres ved ordrikhetsvalg for elementet som er i fokus, når hurtigtasten for å komme til dialogen trykkes. Flytter du for eksempel til en liste, og trykker hurtigtasten, vil ordrikhetsdialogen åpnes og valg for liste vil være valgt. Er valget slått av derimot, vil du, ved å trykke hurtigtasten for å åpne ordrikhetsdialogen for Lesemodus, komme til det første valget i dialogen.

 • Automatisk Lesemodus - Hvis Lesemodus er av, vil denne funksjonen automatisk slå Lesemodus på når en ny vevside lastes. Er Lesemodus allerede på, vil funksjonen ikke ha noen effekt når en ny side lastes. Brukeren kan slå av/på Lesemodus med Ctrl-Shift-A, og hun/han kan slå av/på "Automatisk Lesemodus" med Ins-A.

 • Neste tekst, minimum linjelengde - Her kan verdien justeres mellom 1 og 255, hvilket betyr at linja må være X eller flere tegn lang for at Window-Eyes skal behandle den som en linje med tekst, og flytte fokus til denne linjen. Ønsker du for eksempel at Window-Eyes bare skal flytte fokus til linjer med mer enn 50 tegn når du trykker "t" (neste) eller "Shift-T" (forrige), skriver du 50 i dette redigeringsfeltet. Window-Eyes vil da hoppe over linjer som inneholder færre enn 50 tegn. Valget er for eksempel nyttig hvis en vevside inneholder en lenke, en vertikal strek, en ny lenke, en ny vertikal strek o.s.v.

 • Neste tekst, minimum sammenhengende linjer - Dette får Window-Eyes til å se etter dette antallet med tekstlinjer etter hverandre når du bruker funksjonene "Gå til forrige/neste tekst". Ønsker du for eksempel at Window-Eyes skal hoppe over tekst som har mindre enn 4 linjer når du trykker "t" eller "Shift-T", skriver du tallet 4 i denne redigeringsboksen.


19.17.3. Informasjon om ny side

Følgende valg kan slås av/på for å justere mengden informasjon når en ny side lastes. Elementene annonseres i den rekkefølge de presenteres i nedenfor og hvis de er påslått. Dessuten må antall elementer i kategorien være større enn 0 for at de skal annonseres. Er annonsering av antall lister aktivert, og det er for eksempel en side uten elementet liste, vil Window-Eyes ikke si "0 lister". Brukeren kan også bruke funksjonen "Les oppsummering" (Ctrl-Shift-S i standardoppsettet) for å få en oversikt over alle elementene som er beskrevet nedenfor, uansett om valgene er slått på eller av, forutsatt at de eksisterer på siden.

 • Statusmeldinger - Dette valget lar brukeren bestemme om det skal meldes fra om at en side lastes i Lesemodus buferet eller ikke. Er valget aktivt, vil brukeren høre meldinger som "Laster side" og "lastet (ferdig)". Er valget slått av, vil brukeren ikke høre noen av disse framdriftsmeldingene.

 • Antall linjer - Dette valget vil, om det er aktivt, få Window-Eyes til å annonsere antall linjer på siden som er lastet.

 • Antall lenker - Annonserer antall lenker (nye, besøkte, samme side etc) på gjeldende side.

 • Antall rammer - Annonserer antall rammer på siden, hvis valget er slått på.

 • Antall tabeller - Er valget slått på, annonseres antall tabeller på siden som lastes.

 • Antall lister - Annonserer antall lister på siden.

 • Antall avsnitt - Slår av eller på annonsering av antall avsnitt på siden.

 • Antall overskrifter - Valget vil, om det er påslått, få Window-Eyes til å annonsere antall overskrifter på siden.

 • Antall skjemaer - Bestemer om antall skjemaer på siden skal annonseres.

 • Antall akronymer/forkortelser - Bestemmer om det skal gis melding om antall akronymer og forkortelser på siden som lastes.

 • Antall sitat - Valget vil, om det er aktivt, gjøre at antall sitat (block quote) annonseres når ny side lastes.

 • Antall språk - Annonserer antall språk som er angitt på siden.

 • Antall utførlige beksrivelser - Annonserer antall "LONGDESC"-elementer på siden.

 • Antall anker - Dette valget vil, om det er aktivt, annonsere antall anker på siden.

 • Antall tilgangstaster - Valget vil, om det er aktivt, få Window-Eyes til å annonsere antall tilgangstaster som er angitt på siden.

 • Antall Flash-objekter - Annonserer, hvis valget er på, antall MacroMedia Flash-objekter på siden.

 • Antall objekter - Annonserer, hvis valget er aktivt, antall objekter som ikke er Flash-objekter på siden.

 • Oppdateringsrate - Annonserer, om valget er på, tiden som er satt for når siden automatisk skal oppdateres eller omdirigeres.

 • Les første 24 linjer - Når valget er aktivt, leses de 24 første linjene av vevsiden automatisk.

 • Les hele siden - Er valget aktivt, leses siden automatisk i sin helhet.

 • Automatisk lesing av - Ingenting av teksten på siden leses automatisk.


19.17.4. Valg for "Les til slutten"

Flere kategorier under innstillinger for ordrikhet ved Lesemodus har et valg for funksjonen "Les til slutten", som bestemmer om elementet skal indikeres (begynnelse/slutt) når hele siden leses. Skal dette fungere, må også avkryssingsboksen "Les til slutten" for elementet være avkrysset.


19.18. Dokumentspesifikke innstillinger

Window-Eyes støtter muligheten for å lagre innstillinger for bestemte dokumenter. Dette skjer ved hjelp av funksjonen "Dokumentspesifikke innstillinger". Plassmerker som du har lagret kan importeres og eksporteres fra dialogen "Dokumentspesifikke innstillinger". Dialogen får du tilgang til fra fil-menyen i Window-Eyes. Dialogen inneholder følgende komponenter:

 • Programmer - listeboks: boksen vil vise programmene som dokumentspesifikke innstillinger er tilgjengelig for. Microsoft Word, Microsoft Excel og lesemodus støttes.

 • Dokumenter - multivalg listeboks: Denne listeboksen vil inneholde navnene på vevsidene som har spesifikke innstillinger assosiert med seg. For å velge flere elementer i listen, brukes piltastene for å finne ønsket element, og mellomrom for å velge.

 • Filnavn - redigeringsboks: Brukes for å gi nytt navn til et dokument. Feltet er bare tilgjengelig hvis kun ett dokument er valgt.

 • Importer - knapp: Knappen brukes for å importere innstillinger. Importen skjer fra filer med filetternavnet ".wed", og de må ha samme fornavn som dokumentet innstillingen skal gjelde for hvis innstillingene skal lastes automatisk.

 • Eksporter - knapp: Knappen brukes for å eksportere innstillinger. Eksporten vil lagres i en fil med filetternavnet ".wed", og fornavn på filen må samsvare med navnet på dokumentet innstillingene skal gjelde for, for at de skal lastes automatisk på maskinen de importeres på.

 • Gi nytt navn - knapp: Knappen brukes for å gi nytt navn til innstillingsfilen for dokumentet som er valgt. Legg merke til at fornavnet må samsvare med et dokumentnavn. Hvis innstillinger får et nytt navn som ikke lenger samsvarer med dokumentnavnet, vil innstillingene ikke lenger lastes automatisk, før dokumentet bytter navn tilsvarende.

 • Kopier - knapp: Knappen brukes for å kopiere innstillinger for ett dokument til et annet.

 • Slett - knapp: Knappen brukes for å slette innstillingene som er valgt.


19.19. Til utviklere av vevsider

Vi får ofte spørsmål fra utviklere som er usikre på hvilke forholdsregler de må ta for at en side skal være tilgjengelig, ikke bare for Window-Eyes men for all lignende programvare. W3C (World Wide Web Consortium) har utviklet Web Accessibility Initiative (WAI) som inneholder en mengde informasjon om dette emnet. Her finnes bl.a retningslinjer, sjekklister, beskrivelse av teknikker, kurs og evaluering av vevsider.

For mer informasjon henviser vi til nettstedet til W3C WAI: www.w3c.org/WAI.

Det viktigste en utvikler kan gjøre for å teste siden med hensyn til tilgjengelighet for brukere av Window-Eyes, er å tenke som en person med redusert syn. Tar du Window-Eyes i bruk og skrur av skjermen. Prøver du nå å navigere på siden uten å bruke skjermen, vil du fort oppdage at det å bruke musen ikke er enkelt. Prøv heller å navigere ved hjelp av tastaturet (pil-taster eller tab). Tester du slik, vil du raskt oppdage problemer.

Har du spørsmål ang. Window-Eyes-spesifikk støtte for vevsideinnhold, kan du kontakte webmaster@gwmicro.com.


20. Arbeide med Microsoft Word

Versjoner:

Før vi begynner med gjennomgangen av alle de eminente mulighetene som Window-Eyes gir i samarbeid med Microsoft Word, må vi si litt om hvilke versjoner av Word du må kjøre før du kan ta i bruk disse mulighetene. Du må enten ha Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, (som av og til går under navnet Office 2002), Microsoft Office 2003 eller Microsoft Office 2007. Ingen versjoner av Microsoft Office tidligere enn Office 2000 støttes av de nyeste "Word-spesialitetene" i Window-Eyes.

Hvis du bruker Microsoft Works og Word 2000 eller høyere, som er en del av denne pakken, vil du kunne utnytte disse nye mulighetene i Window-Eyes.

Hvis det nå er så at din utgave av Microsoft Office er eldre enn Office 2000, eller din utgave av Works inneholder en versjon av Word som er eldre enn Word 2000, vil du ikke kunne ta del i de nyeste "Word-mulighetene" i Window-Eyes. Når dette er sagt, vil Window-Eyes likevel fungere som før med versjoner av Microsoft Word eldre enn Word 2000.

Selv om Window-Eyes støtter Word 2000 eller 2002, vil vi anbefale at du bruker versjon 2003 eller 2007, da disse versjonene tilbyr flere tilgjengelighetsfunksjoner enn tidligere versjoner.

Sørvispakker og oppdateringer:

Så snart du har en versjon av Word installert, som støttes av Window-Eyes' nye muligheter, må du forsikre deg om at de nyeste sørvispakkene og oppdateringene er installert og fungerer som de skal. For å forsikre deg om at du har dette i orden, besøker du http://office.microsoft.com Følg lenken "Søk etter oppdateringer" for å få nærmere veiledning.

Sikkerhetsadvarsel:

Hvis standardinnstillinger for "sikkerhetsnivå" og for "maler og tillegg" i Word er valgt, vil Window-Eyes være i stand til å implementere alle de nye "Word-mulighetene" automatisk uten innblanding fra brukerens side. Hvis innstillingene for "sikkerhetsnivå" og "maler og tillegg" i Microsoft Word skulle være endret, vil du bli presentert en sikkerhetsdialog når du starter Word. Skulle du bli presentert denne sikkerhetsdialogen med referanser til GW Micro, og Window-Eyes tillegg (WEOffice.dll), trykker du Tab til du kommer til avkryssingsboksen "Alltid godta makroer fra denne utgiveren", og trykk mellomrom for å krysse av. Trykk deretter Tab til du kommer til knappen "Aktiver makroer", og trykk Enter på denne. Hvis du da har krysset av for "Alltid godta makroer fra denne utgiveren", vil du oppleve at de nye Word-mulighetene i Window-Eyes blir installert. Dette kan kontrolleres på følgende måte: (Vær oppmerksom på at følgende beskrivelse gjelder for Word 2003. Stegene i installasjonen kan variere i forhold til hvilken versjon av Word du kjører.)

 1. Trykk Alt-E for Verktøy

 2. Trykk 'A' for Alternativer

 3. Trykk Shift-Tab for å gå til feltet "Velg kategori".

 4. Trykk 'S' til du hører "sikkerhet".

 5. Trykk Alt-S for "Makrosikkerhet".

 6. Trykk pil høyre til du kommer til kategorien "Klarerte utgivere".

 7. Trykk Tab én gang til listen med klarerte utgivere.

 8. Trykk 'G' for å velge GW Micro, Inc.

Hvis du har aktivert innstillingen "Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte", vil Office-støtten for Window-Eyes bli aktivert, men GW Micro vil ikke bli oppført i listen over godkjente utgivere. Hvis GW Micro Inc. ikke er oppført i denne listen, må du se over sikkerhetsinnstillingene dine og forvisse deg om at du ikke spesifikt blokkerer maler og tillegg for Microsoft Word.


20.1. Microsoft Word DOM

Årsaken til at Window-Eyes alltid kan fremvise en 100% nøyaktighet når den leser et Word-dokument, er bruken av Microsoft Word DOM. Bruken av DOM, eller Document Object Model, gjør Window-Eyes i stand til å kommunisere direkte med dokumentet. Det er gjennom denne funksjonaliteten at Window-Eyes kan garantere at det du hører er nøyaktig det samme som det som befinner seg i dokumentet når du bruker piltastene eller en av de nye navigasjonstastene. Window-Eyes kan også framvise denne nøyaktigheten når den leser markert tekst. Vær oppmerksom på at Window-Eyes fremdeles bruker skjermen til å innhente informasjon når du bruker hurtigtastene for flytting av musen i Window-Eyes til å gjenskape det visuelle bilde av skjermen, men med de nye Word-funksjonene, skal det ikke være nødvendig å bruke musen. Selv om Window-Eyes kommuniserer direkte med dokumentet for nøyaktighetens skyld, er det mulig for Windows å legge seg over teksten slik at Word feiltolker innholdet i dokumentet. Det er her styrken i bruken av Microsoft Word DOM ligger.


20.2. Spalter

20.2.1. Definisjon

Spalter er mest brukt i artikler i aviser og magasiner, samt i "layout" hvor teksten er delt inn i ruter. Spalter er bygd opp ved å smale felt med tekst plassert horisontalt bortover siden. Window-Eyes begrenser lesingen til den gjeldende spalten og lar ikke piltastene eller de andre hurtigtastene for lesing av tekst i kolonner, lese linjer fra alle kolonnene som en linje.


20.2.2. Navigasjon

 • linje neste - Alt-punktum

 • Linje forrige - Alt-komma


20.2.3. Ordrikhet

 • Indiker spalter (Standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når du går inn i, og ut av en spalte.

 • Indiker spalter (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når du går inn i, og ut av en spalte ved bruk av funksjonen "Les til slutten".


20.3. Felt

20.3.1. Definisjon

I Microsoft Word er felt plassholdere for spesielle elementer som genereres automatisk, eller egenskaper for en side. De kan inneholde informasjon om forfatter, dato og klokkeslett, sidetall, hyperlenker, innholdsfortegnelse, indeks, filnavn, filstørrelse, tilbud, autotekst, integrert e-post, uttrykk og egendefinerte felt.


20.3.2. Navigasjon

Det finnes ingen navigasjonskommandoer for felt.


20.3.3. Ordrikhet

 • Indiker felt (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes gi beskjed når du går inn i, eller ut av et felt.

 • Antall (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antallet felt som befinner seg på den gjeldende linjen.

 • Antall (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antallet felt på den gjeldende linjen når du bruker funksjonen "Les til slutten".


20.4. Topptekst/bunntekst/sidetall

20.4.1. Definisjon

Topptekst og bunntekst gir informasjon om siden, men er selv plassert utenfor grensene til dokumentet. Topptekst vises øverst på siden, mens bunntekst vises nederst. Topp- og bunntekst gir som oftest informasjon om sidetall, kapitteloverskrifter, dato, og navnet på forfatteren av dokumentet.


20.4.2. Navigasjon

Window-Eyes kan indikere topp- og bunntekst når du beveger deg gjennom sidene i et dokument, så vel som når du piler gjennom innholdet i topp- og bunntekst (topp- og bunntekstmodus aktiveres i Word med med Alt-V 'T'). Window-Eyes vil også indikere hvordan sidetall er satt opp når du redigerer topp- og bunntekst. For eksempel, når et dokument er satt opp med ulik topp- eller bunntekst for partalls og oddetallssider, vil Window-Eyes indikere om du redigerer en topp- eller bunntekst for en side med ulike eller like sidetall.


20.4.3. Ordrikhet

 • Indiker topptekster (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere en eksisterende topptekst når du kommer til en ny side.

 • Indiker topptekster (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere en eksisterende topptekst når du bruker funksjonen "Les til slutten", og du kommer til en ny side.

 • Indiker bunntekster (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere en eksisterende bunntekst når du kommer til en ny side.

 • Indiker bunntekster (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere en eksisterende bunntekst når du kommer til en ny side ved å bruke funksjonen "Les til slutten".

 • Indiker sidetall (standard = Bare gjeldende side)

 • Ikke indiker side - Med denne innstillingen aktivert, vil ikke Window-Eyes annonsere sidetall når du kommer til en ny side.

 • Kun gjeldende side - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes kun annonsere sidetallet for den gjeldende siden, for eksempel side 5.

 • Gjeldende side og totalt - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere den gjeldende siden samt det totale antall sider i dokumentet, for eksempel 5 av 10.

 • Indiker side (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere sidetallene automatisk når du bruker funksjonen "Les til slutten", forutsatt at enten innstillingen "Indiker kun gjeldende side" eller "Indiker gjeldende side og total", er aktivert.


20.5. Bilder og objekter

20.5.1. Definisjon

Integrert - Innlagte bilder og objekter er plassert direkte inn i teksten i et dokument. Slike behandles som om de er en del av teksten.

Ikke-integrert - Ikke-integrerte bilder og objekter er plassert på et fast sted i dokumentet uavhengig av omkringliggende tekst og andre elementer.


20.5.2. Navigasjon

Det finnes ikke navigasjonskommandoer for bilder og objekter.


20.5.3. Ordrikhet

 • Indiker Bilder / objekter (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på et bilde eller et objekt.

 • Indiker bilder / Objekter (Les til slutten) (Standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på et bilde eller et objekt ved bruk av funksjonen "Les til slutten".


20.6. Referanser

20.6.1. Definisjon

Merknader - Merknader er små notater eller kommentarer som er lagt til dokumentet. Disse merknadene dukker opp i små "bobler" i margen.

Fotnoter/sluttnoter - Fotnoter og sluttnoter brukes for å gi tilleggsinformasjon (for eksempel nærmere forklaring, merknader eller referanse) til spesiell tekst i dokumentet. Fotnoter og Sluttnoter består av et referansemerke i dokumentteksten (vanligvis en bokstav eller et nummer) i dokumentteksten, og selve teksten i noten. Fotnoter er plassert på bunnen av en side, mens en sluttnote er plassert på slutten av et dokument.


20.6.2. Navigasjon

Det finnes ingen navigasjonskommandoer for referanser.


20.6.3. Ordrikhet

 • Indiker referanser (standard: aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en referanse, og lese den assosierte teksten.

 • Antall (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere antallet referanser på gjeldende linje.

 • Antall (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere antallet referanser på den gjeldende linjen når du bruker funksjonen "Les til slutten".


20.7. Revisjoner

20.7.1. Definisjon

Revisjoner (også kalt sporendringer) inneholder forandringer slik som innsettinger, slettinger, og formateringsendringer som er gjort med eet originale dokumentet.


20.7.2. Navigasjon

 • Revisjon neste - Alt-Shift-høyre parentes

 • Revisjon forrige - Alt-Shift-Venstre parentes


20.7.3. Ordrikhet

 • Indiker revisjoner (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en revisjon, og den vil lese teksten som er assosiert med revisjonen.

 • Indiker revisjon forfatter (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en revisjon, og lese teksten som er assosiert med revisjonen og navnet på forfatteren av den reviderte teksten. Vær oppmerksom på at når denne innstillingen er aktivert, mens innstillingen "Indiker revisjon" er deaktivert, vil ingen informasjon om revisjoner bli annonsert.

 • Indiker revisjon dato (standard: deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en revisjon, og lese teksten som er assosiert med revisjonen, og datoen for revisjonen. Vær oppmerksom på at når denne innstillingen er aktivert, mens innstillingen "Indiker revisjoner" er deaktivert, vil ingen informasjon om revisjoner bli annonsert.

 • Antall (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antallet revisjoner på den gjeldende linjen.

 • Antall (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antallet revisjoner på den gjeldende linjen når du bruker funksjonen "Les til slutten".


20.8. Seksjoner

20.8.1. Definisjon

Seksjoner er deler av et dokument hvor formateringen er forskjellig fra resten av dokumentet. For eksempel kan et dokument begynne med tekst i to spalter, og avslutte med tekst i tre spalter. Hver enkelt del betegnes som én seksjon.


20.8.2. Navigasjon

Det er ingen navigasjonskommandoer for seksjoner.


20.8.3. Ordrikhet

 • Indiker seksjoner (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en ny seksjon i et dokument.

 • Indiker seksjon (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren treffer på en ny seksjon i et dokument når du bruker funksjonen "Les til slutten".


20.9. Stavekontroll og grammatikk

20.9.1. Definisjon

Aktiveres Word's funksjoner for å sjekke stavefeil og sjekke grammatikkfeil mens du skriver, vil Word automatisk indikere skrive- og grammatikkfeil ved å sette en rød strek under en stavefeil, og en grønn strek under en grammatisk feil. Når en slik feil har oppstått, kan du trykke Shift-F10 for å åpne en kontekstavhengig meny med flere valg i forhold til feilen. Når disse funksjonene ikke er nødvendige, kan de deaktiveres for å øke skrivehastigheten. Stave- og grammatikkontroll kan alltid utføres manuelt ved å trykke F7-tasten. Hvis en eller begge av de ovenstående funksjonene er deaktivert i Word, vil de heller ikke kunne støttes av Window-Eyes, verken når det gjelder navigasjon eller ordrikhet.


20.9.2. Navigasjon

 • Stave/grammatikk neste - Ctrl-Alt-9

 • Stave/grammatikk forrige - Ctrl-Alt-8


20.9.3. Ordrikhet

 • Indiker stavefeil (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren kommer til en stavefeil.

 • Staving antall (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes summere og annonsere antallet stavefeil på den gjeldende linjen.

 • Staving antall (Les til slutten) (standard: deaktivert) - Med denne innstillingen, vil Window-Eyes summere og annonsere antallet stavefeil på den gjeldende linjen når du bruker funksjonen "Les til slutten".

 • Indiker grammatiske feil (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren kommer til en grammatisk feil.

 • grammatikk antall (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antall grammatiske feil på den gjeldende linjen.

 • grammatikk antall (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes telle opp og annonsere antallet grammatiske feil på den gjeldende linjen når du bruker funksjonen "Les til slutten".


20.10. Tabeller

20.10.1. Definisjon

Tabeller er bygd opp av celler som er dannet av rader og kolonner. En celle kan inneholde enten tekst eller andre elementer som for eksempel bilder eller objekter. Tabeller er som oftest brukt til å organisere informasjon, og kan ligne utseende til et regneark. I et slikt format er det ganske enkelt å navigere. Window-Eyes vil annonsere ensartede tabeller ved å indikere tabellens nummer, antall rader, og antall kolonner. For eksempel "tabell 1, 10 rader 5 kolonner".

Imidlertid kan tabeller bli opprettet som uensartede ved at celler blir slått sammen. I en uensartet tabell vil kanskje ikke lesekommandoer fungere som forventet, og navigasjon kan bli meget forvirrende. Window-Eyes vil indikere om tabellen inneholder uensartede rader eller uensartede kolonner ved at den annonserer "uensartet rad", hvis en slik finnes, og "uensartet kolonne" om en slik finnes (for eksempel, "tabell 1 uensartede rader uensartede kolonner"). Hvis en tabell inneholder både ensartede og uensartede rader og kolonner, vil Window-Eyes annonsere kombinasjonen som for eksempel slik, "tabell 1 5 rader uensartede kolonner".


20.10.2. Navigasjon

 • Celle høyre: Ins-Høyre pil

 • Celle venstre: Ins-Venstre pil

 • Celle opp: Ins-Pil opp

 • Celle ned: Ins-Pil ned

 • Til første celle i raden: Ctrl-Ins-Venstre pil

 • Til siste celle i raden: Ctrl-Ins-Høyre pil

 • Til første celle i kolonnen: Ctrl-Ins-Pil opp

 • Til siste celle i kolonnen: Ctrl-Ins-Pil ned

 • Til første rad, første celle: Ins-Home

 • Til siste rad, siste celle: Ins-End

 • Andre navigasjonstaster

 • Tab/Shift-Tab - Flytter celle for celle, fra venstre mot høyre, fra topp mot bunn.

 • Pil opp / ned - Flytter linje opp/ned i en kolonne.

 • Neste/forrige linje - Flytter linje for linje, fra venstre til høyre, og fra toppen til bunnen.

 • Lesing

 • Rad: Shift-Ins-Pil ned

 • Fra begynnelsen av raden: Shift-Ins-Venstre pil

 • Rad til slutten: Shift-Ins-Høyre pil

 • Første celle i raden: Shift-Ins-Pil opp

 • Kolonne: Alt-Ins-Pil ned

 • Fra kolonnestart: Alt-Ins-Venstre pil

 • Kolonne til slutten: Alt-Ins-Høyre pil

 • Første celle i kolonnen: Alt-Ins-Pil opp

 • Gjeldende celle: Ins-Num-Enter


20.10.3. Ordrikhet

 • Indiker tabeller (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren går inn i, eller ut av en tabell.

 • Indiker tabeller (Les til slutten) (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere når markøren går inn i, og ut av en tabell, når funksjonen "Les til slutten" brukes.

 • Indiker tabellcelle (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere den gjeldende cellens posisjon når markøren går inn i cellen. For eksempel, "r4 k3", for rad 4 og kolonne 3. Dette vil også føre til at Window-Eyes gir beskjed når teksten i cellen er rotert vertikalt i stedet for horisontalt.


20.11. Skjema

20.11.1. Definisjon

Skjemaer i Microsoft Word kan inneholde tre typer felt:, Avkryssingsbokser, redigeringsbokser og kombinasjonsbokser.


20.11.2. Navigasjon

 • Navn på feltet: Ctrl-Shift-N

 • Data i feltet: Ctrl-Shift-D

 • Les oppsummering: Ctrl-Shift-S


20.11.3. Ordrikhet

Det finnes ingen innstillinger for ordrikhet for skjema.


20.11.4. Beskyttede seksjoner

Når et skjema er beskyttet, kan feltene (kontrollene) nåes med både Tab, Shift-Tab samt med piltastene. Når markøren kommer til et skjema, vil Window-Eyes lese status for feltet, som er navnet på feltet. Hvis statusteksten ikke finnes for feltet, vil Window-Eyes lese den assosierte hjelpeteksten som feltnavnet for feltet. Hvis verken statustekst eller hjelpetekst finnes for feltet, vil Window-Eyes forsøke å finne ut hvilken tekst på skjermen eller via "Word Document Object Model", som skal assosieres med feltet. De to første metodene, statustekst og hjelpetekst, er alternativer som utvikleren av skjemaet selv bestemmer, og disse vil bli lest helt nøyaktig. Den tredje metoden er når utvikleren ikke assosierer en beskrivelse med feltet. Da vil ikke feltet bli lest helt nøyaktig. Men uansett så har Window-Eyes en metode i bakhånd som fører til at feltet blir lest hver gang, uavhengig av hvordan skjemaet er utformet. Når du bruker hurtigtasten "Vis navn på felt", Ctrl-Ins-F (standarddefinisjon fra leverandøren), kan felt i et Word-skjema tilordnes en beskrivelse manuelt. Denne siste metoden overstyrer de foregående metodene. De manuelt tilordnede beskrivelsene er lagret for hvert enkelt dokument. En detaljert beskrivelse av funksjonen "Dokumentspesifikke innstillinger" vil bli forklart i kapittel 20.14.

Skal du navigere gjennom et beskyttet dokument, må beskyttelsen slås av. Deaktivering av dokumentbeskyttelse gjøres gjennom menyelementet "Beskytt dokument" i menyen "Verktøy" i Word. Blir du spurt etter passord for å deaktivere beskyttelsen, må du kontakte forfatteren av dokumentet for å få dette. Så snart dokumentbeskyttelsen er fjernet, kan du navigere gjennom dokumentet med alle tilgjengelige navigeringstaster. Skal du fylle ut et Word-skjema, må du først aktivere beskyttelsen for dokumentet ved å velge menyelementet "Beskytt dokument" i menyen "Verktøy" i Microsoft Word.


20.12. Flere muligheter i Word

20.12.1. Elementegenskaper

For å vise tilleggsinformasjon til egenskapene for et element, kan du trykke hurtigtasten "Elementegenskaper" (Ins-E, standard fra leverandøren). Dialogen "Egenskaper for element" kan inneholde følgende informasjon:

 • Skriftnavn (Arial, Verdana, Courier etc.)

 • Størrelse (10pt, 12pt etc.)

 • Tekstfarge (Rød, grønn, blå, nyanse av rød, etc.)

 • Tekstattributter (Fet, uthevet, dobbel understrek etc.)

 • Stil (Normal, overskrift 2, etc.)

 • Linjeavstand (Enkel, dobbel, helt eksakt, etc.)

 • Justert (Venstre, høyre, midtstilt, full.)

 • Kantlinjer (Boks, skyggelagt, 3-D, etc.)

 • Skyggelegging (Fugl, appelsin, himmel, blå etc.)

 • Tekst (Skriftretning er vertikal eller horisontal)


20.12.2. Sidenavigering

Dialogboksen "Sidenavigering", som du åpner ved å trykke Ins-Tab, gir deg mulighet til, på en hurtig og grei måte å navigere gjennom, eller gjennomgå de enkelte komponentene i dokumentet, i én dialog. Hvis det gjeldende dokumentet består av mange sider eller elementer, vil Window-Eyes etter 5 sekunder, si "Bygger elementliste, vent litt". Hele prosessen tar ikke mer enn 10 sekunder. Når prosessen er ferdig, vil tittellinjen vise antallet valgte elementer. For å bytte mellom de forskjellige elementgruppene, bruker du radioknappene, eller de tilordnede hurtigvalgene som er listet opp nedenfor. For å sette fokus på det gjeldende elementet, og/eller flytte markøren til dette elementet, velger du knappen "Sett i fokus", trykk Alt-F, eller trykk bare Enter.

 • Kommentarer: Alt-K - Lister opp alle kommentarene i det gjeldende dokumentet.

 • Hyperlinker: Alt-H - Lister opp alle hyperlinker i det gjeldende dokumentet.

 • Bokmerker: Alt-B - Lister opp alle bokmerker i det gjeldende dokumentet.

 • Fotnoter: Alt-F - Lister alle fotnotene i det gjeldende dokumentet.

 • Sluttnoter: Alt-S - Lister opp alle sluttnotene i dokumentet du er i.

 • Objekter: Alt-O - Lister opp alle objektene i det gjeldende dokumentet. Hvis Window-Eyes indikerer at objektet er et objekt på linje med teksten, vil ordene "på linje med teksten" være oppført i parentes på slutten av linjen for oppføringen. Hvis uttrykket "på linje med teksten" ikke opptrer på denne linjen, er ikke det valgte objektet det vi kaller "inline", men snarere et flytende objekt. Hvis objektet i fokus er en tekstboks eller en tekstramme, vil Window-Eyes plassere markøren på den første linjen med tekst i objektet, og hvis ikke, plasseres markøren på objektet i sin helhet.

 • Revisjoner: Alt-R - Lister opp alle endringer som er gjort i det gjeldende dokumentet.

 • Skjemafelt: Alt-J - Lister opp alle skjemafeltene i det gjeldende dokumentet. Dette er begrenset til avkryssingsbokser, redigeringsbokser og kombinasjonsbokser.

 • Stavefeil: Alt-T - Lister opp alle stavefeil i det gjeldende dokumentet. Hvis tittellinjen for dialogen "Sidenavigering" inneholder frasen "nær markør", har listen med stavefeil blitt begrenset til et spesifikt område for å opprettholde oversikten. Uansett er sporing av stavefeil 100% nøyaktig. Antallet opplistede stavefeil vil imidlertid variere i forhold til hvor markøren er plassert når du trykker Ins-Tab.

 • Grammatikalske feil: Alt-G - Lister opp alle grammatiske feil i det gjeldende dokumentet. Hvis tittellinjen for dialogen "Sidenavigering" inneholder uttrykket "nær markør", har listen med grammatiske feil blitt begrenset til et spesifikt område for å opprettholde oversikten. Uansett er sporing av grammatiske feil 100% nøyaktig. Antallet opplistede grammatiske feil vil variere i forhold til hvor markøren er plassert når du trykker Ins-Tab.


20.12.3. Valg for markørflyttetastene

 • Office Smart Tab - Når en markørflyttetast blir tilordnet denne funksjonen, vil den aktuelle markørflyttetasten endre "oppførsel" avhengig av hvor markøren er plassert. For eksempel, når markøren befinner seg i et skjema, vil markørflyttetasten som er definert til "Office Smart Tab" lese det gjeldende feltet. Hvis markøren befinner seg inne i en tabell, vil markørflyttetasten lese innholdet i den nye gjeldende cellen. Hvis markøren befinner seg i et hoveddokument, vil markørflyttetasten lese markørens posisjon. Både Tab og Shift-Tab er blitt forhåndsdefinert til å utføre denne hendelsen i settfilene til Word.

 • Office Attributtstatus - Når en markørflyttetast blir satt opp til å utføre "Office Attributtstatus", vil denne flyttetasten kunne lese attributter som for eksempel fet, kursiv, understreket, og "vis alle". I alle Words settfiler er standardinnstillingen Ctrl-F, Ctrl-K, Ctrl-U, og Ctrl-Shift-*, satt opp til å lese fet, kursiv, understreket, og vis alle. Valget "Office Attributtstatus" gir også markørflyttetasten mulighet til å annonsere skriftstørrelsen. Som standard vil Ctrl-7, redusere størrelsen, mens Ctrl-8 vil øke størrelsen.


20.12.4. Innfelt forbokstav

Window-Eyes støtter fullt ut innfelte forbokstaver og plasserer dem enkelt og greit på den linjen de hører hjemme. Innfelte forbokstaver er bokstaver med betydelig større skrift enn de andre på linjen, og de befinner seg i begynnelsen av et ord.


20.12.5. Vertikal tekst

Window-Eyes støtter fullt ut lesing av vertikal tekst linje for linje ved bruk av hurtigtastene "Linje neste" og "Linje forrige", og vil annonsere om teksten er presentert i retning topp til bunn, eller fra bunn til topp.

Les oppsummering (Ctrl-Shift-S i standardoppsettet) er blitt tildelt oppgaven med å gi utvidet informasjon om det gjeldende dokumentet. Første trykk vil lese gjeldende sidetall, fotnoter og topptekst (hvis det finnes), kolonnenummer, visning (for eksempel utskrift, normal, disposisjon, etc), og navnet på dokumentet. Det andre trykket vil lese oppsummering for alle elementene i dialogen "Sidenavigering" (Ins-Tab), bortsett fra stavefeil og grammatiske feil.


20.12.6. Info om markørposisjon

Ved bruk av hurtigtasten "Posisjon", (Ctrl-Num-Pluss) vil Window-Eyes oppgi posisjonen med 100-dels nøyaktighet uansett hvilken måleenhet Word er satt opp til å benytte. For eksempel, om Word er satt opp til å bruke tommer, vil hurtigtasten "Posisjon", kanskje lese, "1,83 tommer fra venstre 3,55 tommer fra toppen side 8". Om Word er konfigurert til å bruke millimeter, vil kanskje hurtigtasten "Posisjon" si, "135,50 millimeter fra venstre 97,22 millimeter fra toppen side 10".


20.12.7. Sett inn / Overskriv

Uavhengig av hvilken Insert-tast som blir trykket, den på hovedtastaturet eller den på det numeriske tastaturet, vil alltid overskrivingsmodus og innsettingsmodus bli annonsert nøyaktig når du er i Word.


20.12.8. Formateringsvarsling

Funksjonen "Formateringsmeldinger", kan aktiveres i menyen "Skjerm" i Window-Eyes' kontrollpanel, eller ved å trykke Ctrl-shift-Alt-F (hvis definert) er slått på, vil Window-Eyes automatisk annonsere innrykk fra venstre marg for det gjeldende området. Sammen med annonsering av to eller flere mellomrom på en linje (hvis det finnes), annonseres også tabulatorer. For eksempel, hvis en linje inneholder "dette mellomrom er mellomrom en mellomrom mellomrom test", vil Window-Eyes si, "dette er en to mellomrom test". Hvis en annen linje inneholder "dette tab er mellomrom mellomrom en tab test,", vil Window-Eyes si, "dette tab er 2 mellomrom en tab test."


20.12.9. Attributtendringer

Funksjonen "Attributtendringer", kan aktiveres i menyen Skjerm i Window-Eyes' kontrollpanel, eller ved å trykke Windows-A (hvis definert). Hvis "Attributtendringer" er slått på, vil Window-Eyes automatisk annonsere skrift, størrelse, farge, og stilendringer som standard.


20.12.10. Valgt tekst

I tillegg til 100% nøyaktighet ved all tekstlesing, kan Window-Eyes også skryte av å gjenkjenne 100% av all markert tekst (valgt tekst), uavhengig av hvilken farge den markerte teksten har. Window-Eyes støtter også Microsoft Word sin funksjon for utvidet merking som kan aktiveres ved å trykke F8. Når den aktiveres, vil Window-Eyes si "Utvidet valgt på", og når den deaktiveres ved å trykke Esc, vil Window-Eyes si "Utvidet valgt av".


20.12.11. Navigasjonsbegrensninger i Word

Selv om det finnes flere metoder for å navigere gjennom et dokument, kan enkelte elementer by på utfordringer når det gjelder navigasjonen rundt disse. De følgende anmerkningene gjelder begrensninger i Microsoft Word.

 • Kolonner - Når du kommer til slutten av en kolonne, vil enda et trykk på pil ned flytte markøren til det elementet som måtte befinne seg under kolonnen, og ikke til neste kolonne som ville vært det naturlige.

 • Tabeller - Når du leser slutten av siste rad i en tabell, altså nederst til høyre i tabellen, vil et nytt trykk på Tab legge til en ny rad.

 • Visning av doble sider - Når du kommer til slutten av venstre side, vil et nytt trykk på pil ned flytte markøren til et hvilket som helst element som måtte befinne seg under venstre side i stedet for å flytte markøren til høyre side som ville vært det naturlige.

 • Objekter - De fleste objekter er ikke "inline", d.v.s på linje med teksten og kan ikke nåes med piltastene, bortsett fra enkelte objekter som inneholder tekst. Den eneste måten å nå dem på, er å bruke musen.

 • Hurtigtastene "Linje neste" og "Linje forrige" - Window-Eyes har en metode som omgår begrensningene som er nevnt ovenfor. Hurtigtastene "Linje neste" og "Linje forrige" vil alltid flytte til neste/forrige linje i dokumentets visning. Selv om hurtigtastene "Linje neste" og "Linje forrige" gjerne er noe mer nøyaktige, krever disse mer arbeid, og kan i visse situasjoner likevel være noe mer unøyaktig enn standard pil opp og pil ned. Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor navigeringen ikke fungerer som forutsatt, bør en bruke "Linje neste" og "Linje forrige". Husk at funksjonen "Les til slutten" alltid bruker hurtigtastene "Linje neste" og "Linje forrige" automatisk.


20.13. Flere Ordrikhetsvalg

Når du åpner dialogboksen for Ordrikhet (Ins-V som standard), vil valgene for Word automatisk være aktive.


20.13.1. Valget "Andre" under ordrikhet for Word

 • Indiker autokorrektur (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes annonsere at Word ved hjelp av autokorrektur har rettet et ord. For eksempel, "smart tag angre automatisk handling". Så snart markøren står på et ord endret ved funksjonen "Autokorrektur", kan du trykke Alt-Shift-F10 for å finne valgene for autokorrektur.

 • Indiker kantlinjer og skyggelegging (standard = deaktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes gi beskjed når markøren kommer inn i, eller forlater et område som enten har kantlinjer eller er skyggelagt. For å få mer informasjon om hvilken type kantlinjer eller skyggelegging som er brukt, for gjeldende element, kan du bruke hurtigtasten "Elementegenskaper" (Ins-E) for å åpne dialogboksen "Egenskaper for element". Denne dialogboksen er forklart i detalj i kapittel 20.12.

 • Indiker "Smart tags" (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes gi beskjed når et ord er merket med en "Smart tag". En "Smart Tag" er ord eller objekter som er blitt merket som en spesiell type, som for eksempel en persons navn, eller en e-postadresse. Så fort Window-Eyes annonserer en "Smart Tag" ved å si, "Smart Tag smart tag angre automatiske handlinger", kan du hente musepekeren til markøren ved å trykke Ins-Num-Pluss, og så trykke Alt-Shift-F10 for å få tilgang til handlinger for "Smart Tag".

 • Indiker stil (standard = aktivert) - Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes automatisk annonsere stilen for det gjeldende elementet når du flytter fra den ene stilen til en annen. Ved bruk av Alt-Shift-Venstre/høyre pil for å manipulere de forskjellige stilene, vil Window-Eyes lese den valgte stilen automatisk.

 • Automatisk verktøylinjer for dokument (Standard = aktivert) - For å forsikre seg om at tekst ikke er skjult av noen av Word sine "flytende" verktøylinjer, gir Window-Eyes muligheten til automatisk å flytte disse "flytende" verktøylinjene fra redigeringsvinduet og til området for verktøylinjer. Denne metoden blir kalt "dokking". Med denne innstillingen aktivert, vil Window-Eyes automatisk "dokke" flytende verktøylinjer. Denne innstillingen bør være aktivert i tilfelle en flytende verktøylinje ikke er valgt bevisst.


20.13.2. Valg for "Les til slutten"

Flere kategorier i Dialogen "Innstillinger for ordrikhet for Word" har et valg for funksjonen "Les til slutten" som spesifiserer om indikeringen av et spesielt elements status skal annonseres ved bruk av funksjonen "Les til slutten". Valgene som er assosiert med avkryssingsboksen "Les til slutten" må også være aktivert for at dette skal fungere.


20.14. Dokumentspesifikke innstillinger

Window-Eyes gir deg nå mulighet til å gjøre innstillinger for spesifikke dokumenter, og lagre disse innstillingene slik at de kun gjelder for dette dokumentet. Denne funksjonen kalles "Dokumentspesifikke innstillinger". Når du i Word åpner et dokument som har dokumentspesifikke innstillinger lagret, vil disse innstillingene tre i kraft. For øyeblikket er det kun feltnavn og utvidet Word-støtte som kan lagres per dokument. I framtidige versjoner av Window-Eyes vil flere innstillinger kunne gjøres dokumentspesifikke. Dialogen "Dokumentspesifikke innstillinger" kan åpnes fra Fil-menyen i Window-Eyes' kontrollpanel. Dialogboksen består av følgende komponenter:

 • Programmer - listeboks: boksen vil vise programmene som dokumentspesifikke innstillinger er tilgjengelig for. Microsoft Word, Microsoft Excel og lesemodus støttes.

 • Dokumenter - multivalg listeboks: Denne listeboksen vil inneholde navnene på dokumentene som har spesifikke innstillinger assosiert. For å velge flere elementer i listen, brukes piltastene for å finne ønsket element, og mellomrom for å aktivere.

 • Filnavn - redigeringsboks: Brukes for å gi nytt navn til et dokument. Feltet er bare tilgjengelig hvis kun ett dokument er valgt.

 • Importer - knapp: Knappen brukes for å importere innstillinger. Importen skjer fra filer med filetternavnet ".wed", og de må ha samme fornavn som dokumentet innstillingen skal gjelde for hvis innstillingene skal lastes automatisk.

 • Eksporter - knapp: Knappen brukes for å eksportere innstillinger. Eksporten vil lagres i en fil med filetternavnet ".wed", og fornavn på filen må samsvare med navnet på dokumentet innstillingene skal gjelde for, for at de skal lastes automatisk på maskinen de importeres på.

 • Gi nytt navn - knapp: Knappen brukes for å gi nytt navn til innstillingsfilen for dokumentet som er valgt. Legg merke til at fornavnet må samsvare med et dokumentnavn. Hvis innstillinger får et nytt navn som ikke lenger samsvarer med dokumentnavnet, vil innstillingene ikke lenger lastes automatisk, før dokumentet bytter navn tilsvarende.

 • Kopier - knapp: Knappen brukes for å kopiere innstillinger for ett dokument til et annet.

 • Slett - knapp: Knappen brukes for å slette innstillingene som er valgt.


20.14.1. Deaktivere utvidet støtte for Microsoft Word

Hvis du mot formodning skulle treffe på et dokument som ikke lar seg lese ordentlig med den utvidede støtten for Word i Window-Eyes, kan du gå tilbake til metodene som brukes i versjon 4.5 av Window-Eyes. Det siste elementet i menyen "Global", "Utvidet støtte for gjeldende Word dokument", er en innstilling som kun gjelder for et enkelt dokument, og vil ikke bli lagret i noen settfil. Hvis du har et dokument som ikke lar seg lese korrekt, bør du først kontakte hjelp for å fastslå at dokumentet inneholder feil, og forårsaker problemer. Deretter kan du slå av den utvidede støtten for dette spesielle Word dokumentet, og se om du får lest det da.


21. Arbeide med Microsoft Excel

I dette kapittlet får du lære hvordan du bruker Window-Eyes sammen med Microsoft Excel.

Før vi går i gang med å forklare hvordan Window-Eyes fungerer sammen med Excel, må vi si et par ord om hvilke versjoner som støttes fullt ut av Window-eyes. Du må ha Office 2000, Office XP (også kjent som Office 2002), Office 2003 eller Office 2007 installert. Window-Eyes vil også kunne benyttes sammen med tidligere versjoner av Office, men den utvidede Office-støtten i Window-Eyes vil bare fungere med Office 2000 eller høyere.

Sørvispakker og oppdateringer

Så snart du har installert en Officepakke, bør du forsikre deg om at du har de siste sørvispakkene og oppdateringene for programmet installert, og at de fungerer som de skal. Gå til office.microsoft.com, og velg lenken "Se etter oppdateringer".

Sikkerhetsadvarsel

Når du bruker Excels standard sikkerhetsnivå for maler og tillegg, vil Window-Eyes være i stand til å implementere alle tilgjengelighetsfunksjoner for Excel; Bruker skulle da ikke behøve å gjøre noe som helst. Har du derimot endret noen av innstillingene for sikkerhet eller for "Maler og tillegg", kan det hende at du får en sikkerhetsadvarsel når du kjører Excel. Får du en sikkerhetsadvarsel som refererer til GW Micro Inc. og Window-Eyes-filen WeOffice.dll, skal du bruke Tab for å gå til "Klarer alltid makroer fra denne utgiveren", og trykk på mellomrom får å krysse av. Trykk deretter Tab for å gå til knappen "Aktiver makroer", og trykk Enter. Har du aktivert valget "Klarer alltid makroer fra denne utgiveren", kan du kontrollere at Window-Eyes' Office-funksjoner fungerer som de skal ved å gjøre følgende (Steg-for-steg-listen gjelder Excel fra Office 2003):

 1. I Excel trykker du Alt-E for "Verktøy".

 2. Trykk L for "Alternativer".

 3. Trykk Ctrl-Tab til du hører "Sikkerhet".

 4. Trykk Alt-M for makrosikkerhet.

 5. Trykk Pil høyre til kategorien "Klarerte utgivere".

 6. Trykk Tab én gang til listen over klarerte utgivere.

 7. Trykk G for å velge GW Micro Inc.

Hvis avkryssingsboksen "Alle installerte maler og tillegg skal regnes som klarerte" er avkrysset, vil Office-støtten i Window-Eyes være aktiv, selv om GW Micro ikke vises i listen over klarerte utgivere.

Hvis GW Micro Inc. ikke vises i listen over klarerte utgivere, må du se på sikkerhetsinnstillingene og forsikre deg om at du ikke har blokkert tillegg eller maler i Excel.


21.1. Microsoft Excel DOM

Window-Eyes bruker Microsoft Excel DOM (Document object model), for å kommunisere direkte med Excels regneark. Dette fungerer på samme måte som Window-Eyes sin støtte for Microsoft Word DOM, og gir et meget robust og nøyaktig brukergrensesnitt når du arbeider med regneark i Excel.


21.2. Celler

21.2.1. Definisjon

Celler er de individuelle elementene som et regneark består av. De inneholder data som navn, tall, datoer, formler etc. Celler er kombinert på en slik måte at de bygger opp et regneark, og regneark er i sin tur kombinert slik at de danner arbeidsbøker.


21.2.2. Navigasjon

Den mest vanlige måten å navigere mellom cellene i et regneark på, er å bruke piltastene som er tiltenkt denne oppgaven.

 • Pil høyre - flytter en celle framover

 • Venstre - flytter en celle bakover

 • Pil opp - flytter en celle opp

 • Pil ned - flytter en celle ned

Tab og Shift-Tab kan også brukes til å flytte horisontalt i den aktive raden.

 • Tab - flytter en celle framover

 • Shift-Tab - flytter en celle bakover

Enter og Shift-Enter (hvis standardoppsett) kan også brukes til å flytte vertikalt i den aktive kolonnen.

 • Enter - flytter en celle nedover

 • Shift-Enter - flytter en celle oppover

Vær imidlertid oppmerksom på at retningen Enter flytter markøren kan defineres gjennom innstillinger i Excel.

Når du flytter mellom celler i Excel, enten ved hjelp av piltastene, Tab og Shift-Tab, Enter og Shift-Enter, vil du kunne høre en del informasjon avhengig av format og innhold i cellen du flytter til, eller ordrikhetsinnstillinger (gjennomgås nedenfor). Informasjonen kan være data i cellen, cellens posisjon eller annet.

Hvis en celle inneholder data vil WindowEyes som standard lese disse dataene etter hvert som du flytter fra celle til celle. Om en celle ikke inneholder data vil ikke Window-Eyes lese noe som helst. Men uansett kan du benytte innstillingene for blanke linjer gjennom Skjermmenyen i Window-Eyes, slik at Window-Eyes sier "tom" når du kommer til en tom celle.


21.2.3. Ordrikhet

 • Innhold (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes lese innholdet i den aktive cellen.

 • Les aldri posisjon - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes aldri lese den aktive cellens posisjon.

 • Les alltid posisjon - Window-Eyes leser alltid den aktive cellens posisjon.

 • Les posisjon hvis ingen overskrift (standard avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes kun lese den aktive cellens posisjon hvis det ikke finnes kolonneoverskrift.

 • Les posisjon før innhold (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes lese den aktive cellens posisjon før den aktive cellens innhold.

 • Formel (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "inneholder formel" hvis den aktive cellen inneholder en formel.

 • Kommentar (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "inneholder kommentar" hvis den aktive cellen inneholder en kommentar.

 • Hyperkobling (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "inneholder hyperkobling" hvis den aktive cellen inneholder en hyperkobling.

 • Avkuttet (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "avkuttet" hvis omkringliggende celler kutter av data i den aktive cellen.

 • Flytende (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "flyter" når den aktive cellens innhold går over flere enn én linje.

 • Overlapper (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si hvor mange celler, til venstre og til høyre den aktive cellen overlapper. For eksempel: "overlapper 5 høyre", eller "overlapper 3 venstre" eller "overlapper 5 høyre, 3 venstre".

 • Sammenslått (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si antallet sammenslåtte celler ved å si det totale antall rader og kolonner som den aktive cellen inneholder. For eksempel: "sammenslått 5 rader, 3 kolonner".

 • Forminsket (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "forminsket for å få plass" når innholdet i den aktive cellen er blitt forminsket for å få plass innenfor cellens grenser.

 • Påvirker celler (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "påvirker celler" når den aktive cellens verdi er brukt i en formel.

 • Autofilter (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "autofilter" når den aktive cellen har autofilter definert.

 • Orientering (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si hvor mye teksten i den aktive cellen er rotert. For eksempel: "rotert 38 opp", eller "rotert 45 ned".

 • Inndatamelding (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes lese tittelen på, og selve inndatameldingen når den aktive cellen inneholder en inndatamelding.

 • Betinget formatering (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes si "betinget formatering" når den aktive cellen inneholder betinget formatering.

 • Tallformat (standard = avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes beskrive tallformatet i den aktive cellen. For eksempel: "dato" eller "prosentdel med to siffer".

 • Kantlinjer (standard = ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes angi stilen på kantlinjene for alle sidene til den aktive cellen hvis denne har kantlinjer definert. For eksempel: "Topp enkel skråstillt" eller "venstre tykk dobbel".


21.2.4. Hurtigtaster

Alt-Shift-C = Les kommentar - Denne hurtigtasten leser kommentaren i den aktive cellen.

Alt-Shift-F = Les formel - Ett trykk på denne hurtigtasten leser formelen i den aktive cellen. To trykk på denne hurtigtasten vil stave formelen i den aktive cellen.

Alt-Shift-P = Forrige celle - Denne hurtigtasten vil flytte fokus tilbake til den forrige cellen som var aktiv.

F2 - Dette er en hurtigtast i Excel som lar deg redigere innholdet i den aktive cellen. Når du trykker denne tasten vil Window-Eyes si "rediger". Trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus uten å endre på innholdet. Trykk Enter for å lagre endringer og gå ut av redigeringsmodus. Window-Eyes vil også si "rediger" når du begynner å skrive i en celle.

Ins-Num-pluss = Mus til fokus - Denne hurtigtasten vil flytte muspekeren til midten av den aktive cellen, eller det objektet som har fokus.

Ctrl-Shift-N = Feltnavn - Når du trykker denne hurtigtasten vil Window-Eyes lese posisjonen til den aktive cellen. Hvis en definert overskrift blir funnet, blir bare denne lest. Er det ikke en definert overskrift blir kun den aktive cellens posisjon lest. Et trykk nummer to vil alltid lese den aktive cellens posisjon samt den definerte overskriften.

Ctrl-Shift-D = Data i feltet - Ett trykk på denne hurtigtasten vil føre til at Window-Eyes leser innholdet i den aktive cellen. Et trykk nummer to vil la innholdet bli stavet, og et tredje trykk vil la innholdet bli stavet fonetisk.

Ctrl-Side ned og Ctrl-Side opp - Dette er hurtigtaster i Excel som flytter til neste og forrige regneark (ark) i den aktive arbeidsboken. Som standard vil navnet på det neste regnearket bli lest sammen med innholdet i den aktive cellen.

Ctrl-Shift-S = Les oppsummering - Ett trykk på denne hurtigtasten og Window-Eyes leser informasjonen for den aktive cellen på bakgrunn av gjeldende ordrikhetsinnstillinger. Et trykk nummer to gjør at samtlige ordrikhetsinnstillinger for regnearket blir brukt når informasjonen for den aktive cellen blir lest. Merk at det kun er den informasjonen som er tilstede som blir lest. Er det definert en overskrift for den aktive cellen vil denne overskriften bli lest. Hvis det ikke er definert noen overskrift, og innstillingen Posisjon er avkrysset, vil den aktive cellens posisjon bli lest. Merk at innholdet i cellen alltid blir lest. Du kan velge å høre informasjon som er relativ til regnearket og arbeidsboken via innstillingene for ordrikhet.

Ctrl-Shift-M = Markert område - Et trykk på denne hurtigtasten får Window-Eyes til å lese posisjonen til den første og den siste cellen som danner det markerte området, samt den aktive cellen. For eksempel cellene A5 til og med H11 er markert, og A5 er den aktive cellen vil Window-Eyes si: "valgt A5 til H11, aktiv celle A5". Et trykk nummer to vil gi mer informasjon om det markerte området. I det samme eksemplet som ovenfor vil du høre: "valgt A5 til H11, A5 bla bla, H5 bla bla, A11 bla bla, H11 bla bla, 7 rader 8 kolonner, aktiv celle A5". "bla bla" er selve cellens innhold. Merk at hvis cellen er tom vil den ikke bli lest ved trykk nummer to på hurtigtasten. Om en overskrift er definert for en av cellene i det merkede området vil den bli lest.


21.3. Diagrammer og objekter

21.3.1. Definisjon

Microsoft Excel kan benytte diagrammer til å presentere forskjellige data, som for eksempel sammenligninger, modeller og tendenser. Diagrammer presenterer data visuelt. Window-Eyes gir deg muligheten til å kunne lese alle diagrammene som Excel gjør bruk av, og det er mange:

 • Stolpediagram (7 varianter)

 • Liggende stolpediagram (6 varianter)

 • Linjediagram (7 varianter)

 • Sektordiagram (6 varianter)

 • Punktdiagram (XY) (5 varianter)

 • Arealdiagram 6 varianter)

 • Hjuldiagram (2 varianter)

 • Radardiagram (3 varianter)

 • Overflatediagram (4 varianter)

 • Boblediagram (2 varianter)

 • Børsdiagram (4 varianter)

 • Sylinderdiagram (7 varianter)

 • Kjeglediagram (7 varianter)

 • Pyramidediagram (7 varianter)

Objekter er multimediaelementer som for eksempel bilder, programmer, videoklipp, andre dokumenter, e.l. Slike kan settes inn i et regneark og de blir plassert over cellene i regnearket.


21.3.2. Navigasjon

Når du setter fokus på hvilket som helst diagram kan du bruke Excel til å bevege deg mellom de forskjellige elementene i diagrammet, piltastene opp og ned for å flytte mellom hovedgrupper, og pil høyre og venstre for å bevege deg innenfor gruppene. Window-Eyes vil automatisk lese informasjon etter hvert som du beveger deg i diagrammet. Du kan få mye mer informasjon om elementene i diagrammet hvis du bruker hurtigtasten Elementegenskaper, Ins-E. Denne dialogen vil gi informasjon avhengig av hvilket element i diagrammet som har fokus. Hvis hele diagrammet er markert vil informasjon om hele diagrammet bli presentert.


21.3.3. Ordrikhet

Det finnes ingen ordrikhetsinnstillinger for diagrammer og objekter.


21.4. Overskrifter og oppsummeringer

Ofte når du bruker Excel vil du gjerne vite hva som er overskriften for både raden og kolonnen for den aktive cellen. For eksempel, når du arbeider med et regneark som inneholder en ukeplan, vil sannsynligvis radoverskriftene indikere tidspunktene på dagen, og kolonneoverskriftene vil sannsynligvis indikere dagene i uken, og denne informasjonen er svært viktig for å kunne plassere en avtale i den riktige cellen basert på dag og tidspunkt.

Alt-Shift-H = overskrifter og oppsummeringer - Ved å bruke denne dialogen lar Window-Eyes deg definere hvilke rader og kolonner som skal brukes til overskrifter. Her kan du dessuten definere hvilke rader og kolonner som skal brukes til oppsummeringer. Overskriftceller benyttes til å automatisk annonsere navnet på en rad eller en kolonne. Oppsummeringsceller ligner mye på overskriftsceller, men disse annonseres bare når du trykker en hurtigtast. Du kan til og med bruke overskriftceller og oppsummeringsceller som befinner seg i et annet regneark når du leser i det aktive regnearket. Du kan også sette opp overskrift- og oppsummeringsceller til å lese i et gitt område, hele regnearket eller flere tilpassede områder.

Flytter du rundt i dialogen "Overskrifter og oppsummeringer" vil du finne følgende elementer:

Overskrift eller oppsummering, navn: (redigeringsboks) - Gir deg mulighet til å gi definisjonen et navn. Dette navnet er kun for dokumentasjon, og har ingen innvirkning på det som er definert. For eksempel kan du skrive inn "Overskrift for årlig salg".

Område som skal brukes (listeboks) - Lar deg velge hvilket område som definisjonen skal brukes i. Denne listeboksen vil alltid begynne med "Gjeldende område". Områder blir automatisk definert av Excel basert på blanke rader og kolonner. Området du befinner deg i når du åpner denne dialogen, og velger "Gjeldende område" blir da valgt. Det neste valget i listeboksen "Område" er "Hele regnearket". Velger du dette alternativet betyr det at hele regnearket blir brukt. Ethvert navngitt område som befinner seg i det aktive regnearket vil bli tatt med i listeboksen med områder. Navngitte områder defineres ved å velge en gruppe celler, åpne Excel's Sett inn-meny, velge menypuktet Navn, og i denne nedtrekkmenyen velger du menypunktet "Definere". Der kan du spesifisere et navn for det valgte området. Når du velger et navngitt område vil dette definerte området bli brukt. Det siste valget i listeboksen "Område" er "Tilpasset". Dette valget lar deg manuelt definere et område som skal benyttes for overskrifter og/eller oppsummeringer.

Det neste feltet i dialogboksen er en samling med seks radioknapper, og disse kalles "Områdetype":

Radoverskrift (radioknapp) (standard avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil den/de definerte kolonne(ne) bli brukt til radoverskrifter for det spesifiserte området.

Kolonneoverskrift (radioknapp) (standard ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil den/de definerte rad(ene) bli brukt til kolonneoverskrifter for det spesifiserte området.

Rad- og kolonneoverskrift (radioknapp) (standard ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil den/de definerte rad(ene) og kolonnen(e) bli brukt til kolonneoverskrifter og radoverskrifter for det spesifiserte området.

Radoppsummering (radioknapp) (standard ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil de definerte radene bli brukt til kolonneoppsummeringer for det spesifiserte området.

Kolonneoppsummering (radioknapp) (standard ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil de definerte kolonnene bli brukt til radoppsummeringer for det spesifiserte området.

Rad- og kolonneoppsummering (radioknapp) (standard ikke avkrysset) - Med denne innstillingen aktivert vil den/de definerte rade(r) og kolonne(r) bli brukt til kolonne- og radoppsummeringer for det spesifiserte området.

Les alltid overskrift (avkryssingsboks) (standard ikke avkrysset) - Når en kolonneoverskrift er definert, vil overskriften kun bli lest når du flytter horisontalt gjennom det spesifiserte området. Når en radoverskrift er definert, vil overskriften kun bli lest når du flytter vertikalt gjennom det spesifiserte området. Med denne innstillingen aktivert vil Window-Eyes alltid, uansett hvordan du flytter gjennom det spesifiserte området, lese den definerte overskriften. Vær oppmerksom på at denne avkryssingsboksen vil være deaktivert så lenge du ikke har valgt overskrift for "Områdetype".

Celler i området (redigeringsboks) - Lar deg definere cellene for valget "Tilpasset" i listeboksen "Område som skal brukes". Hvis et annet område er valgt i denne listeboksen vil cellene som definerer dette området bli vist i denne redigeringsboksen, og boksen vil kun være lesbar. Dette feltet kan brukes istedet for å sette opp et navngitt område i Excel. Et område som er navngitt i Excel bør uansett foretrekkes framfor et tilpasset område i Window-Eyes, hvis området i seg selv kommer til å endre størrelse. Det tilpassede området i Window-Eyes er statisk i forhold til den definerte størrelsen mens et navngitt område i Excel varierer i størrelse etter hvert som kolonner blir lagt til eller tatt bort.

Legg til oppføring (knapp) - Lagrer alle gjeldende data i listen over gjeldende overskrifter og oppsummeringer for det gjeldende regnearket. Dialogen vil fortsatt være åpen etter at du har trykket denne knappen.

Fjern oppføring (knapp) - Fjerner det valgte elementet fra listeboksen "Aktive overskrifter og oppsummeringer" sammen med tilhørende data, for det gjeldende regnearket. Dialogen vil fortsatt være åpen etter at du har trykket denne knappen.

Ok (knapp) - Lagrer automatisk alle gjeldende data til listen over overskrifter og oppsummeringer for det gjeldende regnearket, og lukker dialogen.

Avbryt (knapp) - Lukker dialogen uten å lagre oppføringene.

Gjeldende overskrifter og oppsummeringer (listeboks) - Viser alle områder som har blitt definert gjennom dialogboksen "Overskrifter og oppsummeringer" i det aktive regnearket i den aktive arbeidsboken. Når dialogboksen "Overskrifter og oppsummeringer" blir åpnet førswte gang i et nytt regneark, vil denne listen være tom. Oppføringer vil bli vist med det navnet som ble skrevet inn i redigeringsboksen for navn på overskrifter og oppsummeringer etter at knappen Legg til har blitt trykket. Den definerte områdetypen vil bli lagt til etter navnet. Når du velger en oppføring i denne listen vil data som er assosiert med den overskriften eller oppsummeringen bli vist i sine respektive felt, noe som lar deg justere eller se gjennom dem. Hvis du endrer på en eller flere av innstillingene må du legge dem til på nytt ved å trykke på Legg til-knappen. Vær oppmerksom på at hvis du kun endrer navnet på en overskrift eller oppsummering, og legger det til, vil den opprinnelige oppføringen ikke bli fjernet. Oppføringen vil kun bli oppdatert hvis du lar navnet være inntakt, og så legger til oppføringen på nytt etter at du har endret data.

Rader og kolonner som skal brukes (redigeringsboks) - Viser de rader og kolonner som du ønsker å bruke som overskrift og/eller oppsummering for det valgte området i listeboksen "Område". Denne redigeringsboksen vil vise den/de celle(ne) som er valgt. Du kan selv endre dette om du vil bruke usammenhengende rader til overskrifter og oppsummeringer. For eksempel kan du bruke rad 3, så rad 5, og så rad 10 som overskrift for det valgte området. Du kan også spesifisere rader og kolonner i et annet regneark om det skulle være ønskelig.

Bruk celleene som er valgt (knapp) - Gir deg anledning til å tilbakestille rader og kolonner slik at du kan bruke oppføringen i redigeringsboksen "Rader og kolonner som skal brukes".

Alt-Shift-T = Les oppsummering - Denne hurtigtasten vil automatisk lese cellen som er definert som oppsummeringscelle i dialogen "Overskrifter og oppsummeringer". Hvis det ikke er definert en celle som oppsummering, vil Window-Eyes lete etter alle celler som har koblinger til den gjeldende cellen, og som har en formel som starter med "=sum", og lese dem automatisk.


21.5. Overvåke celler

Et Excel regneark har potensiale til å bli meget stort. Faktisk har du mulighet til å fylle inn 65.536 rader og 256 kolonner. Multipliserer du disse to tallene får du 16.777.216 celler i et enkelt regneark, og hvis du tar med de tre regnearkene som en ny arbeidsbok i Excel består av, får du totalt 50.331.648 tilgjengelige celler. I tillegg kan du sette inn flere regneark i arbeidsboken, noe som igjen øker antallet celler med 16.777.216. Dette blir et enormt antall celler. Derfor er det helt nødvendig at du kan få vite hva som skjer rundt omkring i regnearket uansett hvor du befinner deg.

"Overvåke celler" lar deg gjøre nettopp dette. Med andre